Suwâld

Plaats
Dorp
Tytsjerksteradiel
Fryslân

suwald_plaatsnaambord_kopie.jpg

Suwâld is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel.

Suwâld is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel.

suwald_op_kaart_openstreetmap.jpg

Suwâld ligt ZO van Leeuwarden, Z van Tytsjerk en Hurdegaryp, ZW van Burgum en grenst in het Z aan de N31 (Wâldwei). (© www.openstreetmap.org)

Suwâld ligt ZO van Leeuwarden, Z van Tytsjerk en Hurdegaryp, ZW van Burgum en grenst in het Z aan de N31 (Wâldwei). (© www.openstreetmap.org)

suwald_collage.jpg

Suwâld, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Suwâld, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Suwald kerk JD [640x480].JPG

Bij de uitbreiding in 1922 van de Hervormde (thans PKN) Gregoriuskerk te Suwâld is het westelijke deel, met - gepleisterd - tufsteen uit de 12e eeuw, gespaard gebleven. De huidige toren dateert uit 1889.

Bij de uitbreiding in 1922 van de Hervormde (thans PKN) Gregoriuskerk te Suwâld is het westelijke deel, met - gepleisterd - tufsteen uit de 12e eeuw, gespaard gebleven. De huidige toren dateert uit 1889.

Suwald dorpsgezicht met kerk JD [640x480].JPG

Toen de Hervormde en Gereformeerde gemeente van Suwâld 'samen op weg' gingen, werd de Georgiuskerk de 'SoW-kerk' en is de Gereformeerde kerk uit 1864 afgestoten. In februari 2000 was de laatste dienst. Direct aansluitend is de kerk herbestemd tot woning.

Toen de Hervormde en Gereformeerde gemeente van Suwâld 'samen op weg' gingen, werd de Georgiuskerk de 'SoW-kerk' en is de Gereformeerde kerk uit 1864 afgestoten. In februari 2000 was de laatste dienst. Direct aansluitend is de kerk herbestemd tot woning.

Suwald omg mooi wandelen over smalle paadjes JD [640x480].JPG

In de omgeving van Suwâld is het mooi wandelen over smalle paadjes.

In de omgeving van Suwâld is het mooi wandelen over smalle paadjes.

Suwald omgeving karakteristiek huisje voor de Friese Wouden JD [640x480].JPG

Omgeving Suwâld, een voor de Friese Wouden karakteristiek huisje

Omgeving Suwâld, een voor de Friese Wouden karakteristiek huisje

suwald_zonnepont_schalkediep.jpg

Suwâld en Garyp beschikken over het eerste autonooom op zonne-energie varende fiets- en voetveer ter wereld; Zonnepont Schalkediep, een veerdienst over het Prinses Margrietkanaal.

Suwâld en Garyp beschikken over het eerste autonooom op zonne-energie varende fiets- en voetveer ter wereld; Zonnepont Schalkediep, een veerdienst over het Prinses Margrietkanaal.

Suwâld

Terug naar boven

Status

Suwâld is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Suawoude. Overigens zijn de plaatsnamen in deze gemeente sinds 1989 officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
1481 en 1504 Suwald, 1511 Zuwawolt, Suuold, 1541 Zuwold, 1579 Sunadt, 1617 Suawold, 1786 Zuwoude.

Naamsverklaring
Betekent het zuidelijk gelegen woud, wold 'moerasbos, zompig bos', ten opzichte van de streek de Trynwâlden (Trijnwouden) 'de drie wouden', waarin o.a. de plaatsen Gytsjerk, Oentsjerk en Aldtsjerk liggen. Vergelijk Sumar. Gelegen op een smalle, langgerekte en vrij vlakke zandrug ten westen van de Wijde Ee.(1)

Terug naar boven

Ligging

Suwâld ligt ZO van Leeuwarden, Z van Tytsjerk en Hurdegaryp, ZW van Burgum en grenst in het Z aan de N31 (Wâldwei).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Suwâld 38 huizen met 263 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ca. 630 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

CGK
Naast de Hervormde en de Gereformeerde kerk in Suwâld is er ook nog een Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) geweest. De laatst overgebleven Christelijke Gereformeerden in het dorp zouden tot aan de opheffing in 1939 gekerkt hebben in een tot kerkzaal omgebouwd woonhuis op Noorderend 29. Na die tijd zijn er tot 1948 nog sporadisch diensten gehouden. Voor nadere informatie over de roerige eerste jaen van de CGK in dit dorp zie de artikelen 'Hoe Chr. Geref. Suawoude weer Gereformeerd werd' en 'Gereformeerde kerkscheuring in Suawoude'.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Suwâld heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de Gregoriuskerk (Kerkbuurt 23) en boerderij It Bakkershûs uit 1814 op Zuidereind 31. Dit is een voormalige bakkerij, herberg en cichorei-drogerij. Bakker Daniël Bouwes van der Meulen nam het door zijn vader in 1814 gebouwde Bakkershûs van hem over, als herberg gunstig gelegen aan het water. Zijn nakomelingen hielden de bakkerij in stand tot 1920 en wijdden zich vervolgens alleen aan de boerderij.

- Bij de uitbreiding in 1922 van de Hervormde (PKN) Gregoriuskerk (Kerkbuurt 23) is het westelijke deel, met - gepleisterd - tufsteen uit de 12e eeuw, gespaard gebleven. De huidige toren dateert uit 1889. In 1884 besluiten de kerkvoogden de oude zoldering door een plafond te vervangen, de ingang van de kerk niet meer opzij, maar van voren onder de toren te maken, en het kerkgebouw van een orgel te voorzien, te vervaardigen door orgelfabrikant Bakker & Timmenga te Leeuwarden. Het orgel is in 1889 gereed gekomen. Klokkenstoel met klok van H. Falck, uit 1617, diameter 89 cm. Mechanisch torenuurwerk van B. Eijsbouts (Asten), uit 1920, later voorzien van elektrische opwinding.

- Toen de Hervormde en Gereformeerde gemeente van Suwâld 'samen op weg' gingen, werd de Georgiuskerk de 'SoW-kerk' (later PKN-kerk) en is de Gereformeerde kerk (Kerkbuurt 53) uit 1864 afgestoten. In februari 2000 was de laatste dienst. Direct aansluitend is de kerk herbestemd tot woning. Het in 1787 in Westfalen gebouwde rijksmonumentale orgel is in 2005 verhuisd naar de Maranathakerk in Alphen aan den Rijn, als opvolger van het orgel dat door brand verloren is gegaan.

- "Op 2 november 2006 onthulde gedeputeerde Bertus Mulder van Cultuur met het wegblazen van de herfstbladeren het tweede Friese kunstwerk aan de vaarweg Lemmer-Delfzijl, bij de Monnikenweg naar de Zonnepont te Suwâld. Het gedicht van Benne van der Velde ‘Gegrond’ is een poëtische herinnering van wat is geweest en wat is. Beeldend kunstenaar Erwin Adema heeft het gedicht op niet-alledaagse wijze in witte en gele letters op het asfalt laten aanbrengen. ‘Gegrond’ is een van de dertien kunstprojecten die gerealiseerd zijn langs de gehele vaarweg Lemmer-Delfzijl, door koppels van enerzijds typografen/kunstenaars en anderzijds dichters/schrijvers. De naam WOORDENSTROOM verwijst naar de taal-beeldroute die door de uitvoering van deze kunstwerken langs de drie kanalen in de provincies Groningen en Fryslân is ontstaan.

Het gedicht ‘Gegrond’ strekt zich uit over een lengte van 70 meter, op de weg richting de Zonnepont te Suwâld. De dichter schreef zijn gedicht vanuit de herinneringen die hij als voormalig pontbediende heeft. Van der Velde werkte ruim tien jaar op een pont en de keuze voor een kunstwerk op deze plek was dan ook snel gemaakt. Beeldend kunstenaar Erwin Adema is dyslectisch, wat terugkomt in de spatiëring en de verdeling van de tekst over het wegdek. Hierdoor ontstaat er op speelse wijze een dynamiek in het tekstbeeld. Woorden die verwijzen naar het water, de pont en het transport zijn in een gele kleur weergegeven. Het kunstobject ‘Gegrond’ is onderdeel van het kunstproject WOORDENSTROOM dat in opdracht van de provincies Groningen en Fryslân en Rijkswaterstaat is ontwikkeld. Aanleiding voor het kunstproject waren de verbeteringswerken; de vaarweg Lemmer-Delfzijl is verbreed en verdiept en de doorvaarhoogte van bruggen is vergroot. De vaarweg, hoofdzakelijk bedoeld voor de beroepsvaart, maakt deel uit van de hoofdvaarweg Amsterdam-Delfzijl, en is een belangrijke schakel in het Europees vaarwegennet. Haar rol voor de aan- en/of afvoer van goederen is ook voor de regio van grote betekenis." (bron: Stichting Zonnepont Schalkediep)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Toanielselskip 'Kom mar op!' brengt jaarlijks in maart een nieuw stuk op de planken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het in 2014 gerealiseerde Doarpskuierke is een wandeling door het weiland langs het Prinses Margrietkanaal en over bestaande wegen door Suwâld en omgeving.

- Jachthaven De Trijesprong is een piepklein jachthaventje, gelegen Z van de dorpskern, aan het Prinses Margrietkanaal. Er zijn in totaal zo'n 25 ligplaatsen, waarvan een 5-tal voor passanten. Je ligt er landelijk en door de slim vormgegeven ingang lig je goed beschut tegen golfslag van beroepsvaart op het kanaal. Recreatietrefpunt Suwâld is in mei 2014 feestelijk geopend door burgemeester Eric ter Keurs van de gemeente Tytsjerksteradiel. Dankzij de realisatie van dit project beschikt het dorp nu over een vernieuwde haven, een camperlocatie en een doarpskuierke.

De wens voor opwaardering van de dorpshaven kwam van Stichting Zonnepont Schalkediep en de havenvereniging. Zij wilden al langer de jachthaven van Suwâld vernieuwen en meer parkeerruimte realiseren. In kader van het project zijn 15 camperplekken aangelegd, de sanitaire voorzieningen in de kiosk uitgebreid, is er een oplaadpunt voor elektrische boten aangelegd en zijn de bestaande voorzieningen bij de aanlegplaatsen vernieuwd. Vuilwatervoorzieningen, een vissteiger voor gehandicapten, extra ruimte voor fietsers die gebruik maken van de pont, extra parkeerruimte en het doarpskuierke maken het recreatietrefpunt compleet. Het project heeft € 400.000 gekost. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft daar € 225.000 aan bijgedragen. Provincie Fryslân droeg € 80.000 bij en de havenvereniging heeft de rest betaald. Daarnaast heeft de pontstichting de kosten van de uitbreiding van de kiosk voor eigen rekening genomen.

- Suwâld en Garyp beschikken over het eerste autonooom op zonne-energie varende fiets- en voetveer ter wereld; Zonnepont Schalkediep, een veerdienst over het Prinses Margrietkanaal. Het dak van de pont bestaat uit zonnepanelen, die het licht van de zon omzetten in elektriciteit. Deze stroom voedt de accu’s. "De Zonnepont is een aluminium vaartuig van ruim 9.30 meter. Op de pont is plaats voor maximaal 12 passagiers met/of zonder fiets. In verband met de veiligheid en de voorwaarden van verzekeraars is het aantal gelimiteerd. De aandrijving van de Zonnepont wordt verzorgd door een 2-tal elektromotoren. De motoren worden van stroom voorzien door 12 accu's die in het ruim van de pont zijn opgeslagen. De accu's worden overdag bijgeladen door de zonnepanelen die op het dak van de pont zijn geplaatst. Ook bij wat minder zonnig weer leveren de panelen nog voldoende energie om de accu's bij te laden. Bij erg donkere weersomstandigheden kan de pont 's nachts middels walstroom worden bijgeladen zodat er 's morgens weer volop spanning voorhanden is.

Kiosk. Sinds 2003 beschikt de stichting bij de aanlegplaats op de kant van Suwâld over een riant onderkomen voor bemanning en passagiers. Werd er in de eerste jaren van de pont bij slecht weer nog geschuild in een oude caravan van de voorzitter, sinds de komst van de kiosk kan men zowel binnen als buiten in een comfortabele ambiance even tot rust komen met een kop koffie, een ijsje, een lekkere versnapering of een praatje etc.

Stichting Zonnepont Schalkediep is een in 1995 opgerichte vrijwilligersorganisatie. De stichting heeft ten doel: het onderhouden van de pontverbinding tussen de dorpen Suwâld en Garyp, waartoe zij de beschikking heeft over de gemeentelijke pont "Schalkediep", teneinde in de vraag naar deze verbinding door de inwoners van beide dorpen te voorzien; het bevorderen van het toeristische fietsverkeer door/naar de genoemde dorpen in het kader van het gewestelijk Fietsplan. De schippers. De ca. 23 schippers zorgen bij toerbeurt voor het bemannen van de pont. Per dag wordt een tweetal schippers ingezet, te weten een shift van 10.00-14.00 uur en een shift van 14.00-18.00 uur. De schipper ontvangt de passanten met of zonder fiets op de pont, verkoopt de overzetkaartjes en maakt de oversteek. De kioskmedewerkers. De ca. 34 kioskmedewerkers verzorgen bij toerbeurt de verzorging in de kiosk. Voor passanten en andere gasten is hier een kop koffie, een ijsje of een andere versnapering te verkrijgen. Zowel buiten op het terras als, bij wat mindere weersomstandigheden, binnen is er altijd wel een aangenaam plekje te vinden. Ook is bij de kiosk sanitair in de vorm van douche- en toiletvoorzieningen aanwezig. Tevens is er een oplaadpunt voor elektrische fietsen gerealiseerd.

De inwoners zijn terecht apetrots op dit prachtige pontje. Zó trots dat ze er zelfs 'Ús pontliet' over hebben gemaakt (op de wijze van 'We hebben een woonschip'. Onder deze link speelt men de muziek (en kun je een mooie diaserie van het pontje bekijken), zodat je desgewenst naar hartelust kunt meezingen ;-) ):
"Refrein:
En we hawwe in pontsje en we hawwe in kiosk
en in protte frijwill’gers, wat woll’ je noch mear!
Dus komme jo gau wer by ús op it pontsje
of op ús terraske. De kofje stiet klear!

It pontsje leit tsien oere klear foar de oertocht. De earste fytsers wolle al oer
De stoere skipper docht gau syn jek oan en slacht de kofje mei ien teuch efteroer
Eltsenien krijt dan in bontsje en in moaie oertocht oer it kanaal
En jawis, je wol it hast net leauwe: Foar mar ien euro yn eltse taal!
(Refrein)

It sintsje besiket syn strielen te skinen op ús terraske oan it kanaal
Ûnder it genot fan in goedkeap bakje kofje docht eltsenien dêr graach syn ferhaal
Mar tusken de middei wurdt m’n wat roppich en de lege mage giet flink te kear
De tosti’s en ‘hakbollen komme tefoarskyn, sop, fris en in ijsko, ja der is sels noch mear!
(Refrein)

Troch de hege hage nei it húske wylst de fyts oplaad wurdt
De moaie blomkes krije wat wetter en in toastige hûn slacht bliid mei syn sturt
En dan tsjin seizen wurdt it rêstich. De dei fleach wer om, wa hie dat tocht
De Sinnepont jout him del yn de haven en de stuollen wurde nei binnen ta brocht.
(Refrein)

En wurde jo fleurich fan ús stekje en liket dit wurk jo ek wat ta
Kom dan mar gau by ús famylje. Wis dat wy foar jo ek in moai plakje ha!
(Refrein)" (bron en voor nadere informatie zie de site van Stichting Zonnepont Schalkediep)

- Wetterskip Fryslân heeft 4 Friese zandwinplassen aangewezen om baggerslib en grond te storten die vrijkomt uit het beheersgebied. Het gaat om de zandwinplassen ZW van Suwâld, Wijde Ee ten westen van Burgum, Eesterzanding bij Drachten (Smalle Ee) en Eesterga ten noorden van Lemmer. Door het baggerslib en de grond te concentreren in 4 plassen verbetert de kwaliteit van de rest van het Friese water. Er wordt bespaard op maatschappelijke kosten, er wordt een nuttige inrichting van de zandwinplassen mogelijk en deze worden veiliger. Het gaat om plassen die erg diep zijn waardoor ze gevaarlijk zijn voor zwemmers en schaatsers. Door de maatregelen stijgt de ecologische waarde van de plassen. Zo krijgen andere planten- en diersoorten een kans. Er ontstaat bijvoorbeeld een verbinding tussen de natuurgebieden de Groote Wielen en het nationale park Alde Feanen door het opvullen van de zandwinplas bij Suwâld. (bron: Wetterskip Fryslân, 10-3-2010)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Suwâld, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten, krantenartikelen e.d. van Suwâld op Facebook. "Diel hier foto's fan het âlde doarp sadat oaren hjir ek fan genietsje kinne", zo luidt de oproep op de pagina.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Suwâld.

- Nieuws: - Het laatste nummer van de maandelijkse (behalve juli en augustus) doarpskrante 'Mei Inoar' is via de link ook online te lezen.

- Belangenorganisatie: - Dorpsbelang Suwâld.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Suderfinne.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Op 2 juli 2020 is de nieuwe Bernemienskip BMS de Triangel in Suwâld feestelijk geopend. ‘s Ochtends was er door workshops een heel muzikaal programma voor de kinderen, tijdens de opening lieten de kinderen hun kunsten zien. Dit alles onder leiding van Jambo Afrika. Daarna werd het nieuwe logo en de nieuwe naam onthuld. Sinds schooljaar 2020-2021 wordt er onderwijs en opvang aangeboden onder één dak. Hieraan voorafgaand is er een aanbouw geplaatst aan het speellokaal, waar BSO en peuteropvang wordt aangeboden. Het speellokaal is de plaats voor ontmoeting, zodat er groepsdoorbrekend kan worden gewerkt. Daarnaast heeft het plein een ware metamorfose ondergaan. Het geheel is prachtig geworden!" Aldus Bernemienskip de Triangel (voorheen Basisschool Dûbel-Ien) op haar site.

Nog een citaat van de site van de school: "Missie. Bernemienskip de Triangel: begeleidt kinderen in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen die in de steeds veranderende wereld gelukkig en succesvol zijn; biedt onderwijs én opvang aan kinderen van 2 tot 12 jaar; staat voor uitdagend onderwijs en opvang gebaseerd op waarden met de Bijbel als bron in samenhang met de omgeving; is een voorziening in en voor het hele dorp. Iedereen is welkom, mits de identiteit van het IKC (integraal kindcentrum) gerespecteerd wordt; helpt kinderen hun talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen. Samen kom je verder. Ouders en medewerkers van het IKC zijn samen verantwoordelijk voor de kinderen; vertrouwen in elkaar en een goede samenwerking is daarbij een voorwaarde. We denken om elkaar. Elkaar helpen vinden we erg belangrijk. Er is openheid en betrokkenheid binnen het IKC, maar ook met de mienskip in en rondom Suwâld. Het in dialoog gaan met elkaar zorgt voor verbinding. Delen van successen en verdriet is belangrijk, we hechten grote waarde aan vieringen."

- Jeugd: - Jeugdsoos It Pypke.

- Muziek: - Voor een indruk van Brassband Speelt-Wel uit Sûwald, zie en beluister hun optreden op het Gouden Spiker Festival 2017.

- Shantykoor De Pypkesjongers is kennelijk bezig met de realisatie van een website.

- Toneel: - "'Kom mar op!' is in jong toanielselskip út Suwâld. It selskip is yn 2001 úteinset nei it ophâlden fan de foarrinner 'It iepen doekje'. Earst fansels mei hielendal neat, mar yn de ôfrúne jierren ha wy stadichoan in selskip opbout mei in bestjoer, regisseur, meiwurkers foar alle dissiplines en erfaren en nije spilers yn alle leeftiden. Wy spylje elts jier in winterstik. Sûnt 2009 hat 'Kom mar op!' in jongereintoaniel-ôfdieling mei in eigen regisseur. Hjiroan nimme jeugdleden diel fan de lêste klassen fan de basisskoalle en de earste klassen fan it fuortset ûnderwiis. Der is de ôfrúne jierren ynvestearre yn opliedings, ljocht en lûd om binnen de mooglikheden dy't wy ha it selskip nei in heger plan te bringen."

En dat heeft blijkbaar goed uitgepakt, want in 2019 heeft 'Kom mar op!' uit Sûwald de Gouden Gurbe gewonnen voor het beste iepenloftspul van dat jaar, met de voorstelling 'Oera Linda' (op de site van 'Kom mar op!' vind je daar diverse foto's en filmpjes van). Oera Linda, ook wel Oera Linda-boek of Ura Linda Chronik genoemd, is een manuscript in pseudorunenschrift, dat in 1867 door Cornelis over de Linden naar buiten is gebracht. Het document werd lange tijd beschouwd als een vervalsing; tegenwoordig gaat men eerder uit van een mystificatie, zonder een kwade intentie van bedrog. Volgens het Oera Linda-boek is Frya de oermoeder van het Friese rijk. Een groep Australische meisjes, fanatieke aanhangers van het boek, maakt een reis om te ontdekken wat er klopt van het boek. Het is een toneelstuk over hoe een geniale grap dramatisch afloopt. De Gouden Gurbes zijn 'de Oscars van de iepenloftspullen' en worden jaarlijks in De Harmonie in Leeuwarden uitgereikt door de Leeuwarder Courant. In 2007 is de prijs bedacht door de cultuurredactie. De Gouden Gurbes verwijzen naar Gurbe, het boertje dat in de krant commentaar gaf op het nieuws.

- Sport: - Sportvereniging SV Suwâld (die daarnaast ook nog de naam SV Suawoude gebruikt, hoewel de plaatsnaam al sinds 1989 officieel Frysktalig is...) is opgericht in 1974. Je kunt er terecht voor voetbal en volleybal.

- Biljartclub Keu’s Genoeg.

- Dam- en schaakclub ‘Gezellig Samenzijn’.

- Zorg: - Driestroomhuis In Nij Begjin in Suwâld biedt begeleiding, verblijf en behandeling voor kinderen van 7 t/m 14 jaar met een beperking. Binnen dit gezinshuis kijken zij altijd naar de mogelijkheden van het kind, en niet naar de onmogelijkheden. Kijken wat de kinderen kunnen en niet naar wat ze niet kunnen. Ze geven de kinderen daarom ook de vrijheid om dingen te proberen en dingen te ondervinden. Dit kan resulteren in vallen en weer opstaan. Dat maakt het kind sterk en bewust van zijn of haar handelen.

- Ontwikkelingswerk: - "Het is hier in Nederland heel gewoon; naar school kunnen gaan, onderwijs kunnen krijgen. Onderdak hebben bij je ouders, ouders die voor je kunnen zorgen. Maar zo gewoon is dat niet voor ieder kind op deze wereld. Er zijn nog veel plekken op de wereld waar kinderen in de goot liggen, moeten bedelen, wees zijn en waar niemand naar ze omkijkt. Deze ervaring had Jan Visser uit Suwâld in de jaren vijftig ook, toen hij als soldaat in Indonesië diende. Hij kwam daar in zijn diensttijd in aanraking met kinderen die geen eigen thuis hadden. Daar is de eerste aanzet geboren tot de mission zoals deze nu op de Filipijnen werkt; de Grace Mountain Mission. Wij als Jan Jochums Visser Stichting ondersteunen daar nu ca. 80 jongeren op hun weg naar volwassenheid en een betere toekomst." Extra donateurs zijn uiteraard altijd welkom om dit goede werk te steunen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Suwâld.

Reacties

(2)

De laatst overgebleven Christelijke Gereformeerden in Suwâld zouden tot aan de opheffing in 1939 gekerkt hebben in een omgebouwd woonhuis aan Noorderend 29. Na die tijd zijn er tot 1948 nog sporadisch diensten gehouden. Zie (...). Meer info over het rumoerige bestaan van de CGK in dit dorp: (...) en (...)

Dank voor uw aanvulling! Ik heb het verwerkt, in het hoofdstuk Geschiedenis. Tevens heb ik nog wat andere informatieve onderwerpen m.b.t. dit dorp (en een kaartje) aangevuld.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen