Suwâld

Plaats
Dorp
Tytsjerksteradiel
Fryslân

suwald_collage.jpg

Suwâld, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Suwâld, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Suwald dorpsgezicht met kerk JD [640x480].JPG

Suwâld / Suawoude, dorpsgezicht met 1 van de 2 kerken.

Suwâld / Suawoude, dorpsgezicht met 1 van de 2 kerken.

Suwald kerk JD [640x480].JPG

Suwâld / Suawoude, de andere kerk.

Suwâld / Suawoude, de andere kerk.

Suwald omg mooi wandelen over smalle paadjes JD [640x480].JPG

In de omgeving van Suwâld / Suawoude is het mooi wandelen over smalle paadjes.

In de omgeving van Suwâld / Suawoude is het mooi wandelen over smalle paadjes.

Suwald omgeving karakteristiek huisje voor de Friese Wouden JD [640x480].JPG

Omgeving Suwâld / Suawoude, karakteristiek huisje voor de Friese Wouden.

Omgeving Suwâld / Suawoude, karakteristiek huisje voor de Friese Wouden.

Suwâld

Terug naar boven

Status

- Suwâld is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Suawoude. Overigens zijn de plaatsnamen in deze gemeente sinds 1989 officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

Suwâld ligt ZW van Burgum en grenst in het Z aan de N31 (Wâldwei).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Suwâld 38 huizen met 263 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ca. 650 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Suwâld heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de Gregoriuskerk (Kerkbuurt 23) en boerderij It Bakkershûs uit 1814 op Zuidereind 31. Dit is een voormalige bakkerij, herberg en cichorei-drogerij. Bakker Daniël Bouwes van der Meulen nam het door zijn vader in 1814 gebouwde Bakkershûs van hem over, als herberg gunstig gelegen aan het water. Zijn nakomelingen hielden de bakkerij in stand tot 1920 en wijdden zich vervolgens alleen aan de boerderij.

- Het schip van de Hervormde (PKN) Gregoriuskerk heeft nog delen van tufsteen van een voorganger uit de 12e eeuw. De huidige toren dateert uit 1889.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Toanielselskip 'Kom mar op!' brengt jaarlijks in maart een stuk op de planken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Suwâld en Garyp beschikken - naar eigen zeggen - over het eerste fiets- en voetveer op zonne-energie ter wereld, zonnepont Schalkediep, een veerdienst over het Prinses Margrietkanaal.

- Wetterskip Fryslân heeft 4 Friese zandwinplassen aangewezen om baggerslib en grond te storten die vrijkomt uit het beheersgebied. Het gaat om de zandwinplassen ZW van Suwâld, Wijde Ee ten westen van Burgum, Eesterzanding bij Drachten (Smalle Ee) en Eesterga ten noorden van Lemmer. Door het baggerslib en de grond te concentreren in 4 plassen verbetert de kwaliteit van de rest van het Friese water. Er wordt bespaard op maatschappelijke kosten, er wordt een nuttige inrichting van de zandwinplassen mogelijk en deze worden veiliger. Het gaat om plassen die erg diep zijn waardoor ze gevaarlijk zijn voor zwemmers en schaatsers. Door de maatregelen stijgt de ecologische waarde van de plassen. Zo krijgen andere planten- en diersoorten een kans. Er ontstaat bijvoorbeeld een verbinding tussen de natuurgebieden de Groote Wielen en het nationale park Alde Feanen door het opvullen van de zandwinplas bij Suwâld. (bron: Wetterskip Fryslân, 10-3-2010)

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten, krantenartikelen e.d. van Suwâld op Facebook. "Diel foto's fan âld Suwâld sadat oaren hjir ek fan genietsje kinne", zo luidt de oproep op de pagina.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Suwâld.

- Nieuws: - Het laatste nummer van de maandelijkse (behalve juli en augustus) doarpskrante 'Mei Inoar' is via de link ook online te lezen.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Suderfinne.

- Onderwijs: - Basisschool Dûbel-Ien is een school waar veiligheid en een goed pedagogisch klimaat de basis vormen van alle leren. Het team heeft hoge verwachtingen van alle leerlingen en biedt onderwijs op maat. Vanuit hun christelijke identiteit bieden zij ook ruimte aan andersdenkenden.

- Jeugd: - Jeugdsoos It Pypke.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Suwâld.

Reactie toevoegen