Surhuizumermieden

Plaats
Buurtschap
Achtkarspelen
Fryslân

surhuizumermieden_collage.jpg

Surhuizumermieden, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Surhuizumermieden, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

surhuizumermieden_richtingbord.jpg

Op de richtingborden staat het goed: Surhuizumermieden als 1 woord, weliswaar met koppelteken omdat men het moest afbreken omdat het niet op 1 regel paste.

Op de richtingborden staat het goed: Surhuizumermieden als 1 woord, weliswaar met koppelteken omdat men het moest afbreken omdat het niet op 1 regel paste.

surhuizumermieden_plaatsnaambord_kopie.jpg

In de plaatsnaamborden zit een 'drukfoutje': Surhuizumermieden schrijf je in het Nederlands als 1 woord, alleen in het Fries schrijf je het als 2 woorden.

In de plaatsnaamborden zit een 'drukfoutje': Surhuizumermieden schrijf je in het Nederlands als 1 woord, alleen in het Fries schrijf je het als 2 woorden.

Surhuizumermieden

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Surhuizumermieden.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Surhuizumermieden.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Surhuizumermieden.

Terug naar boven

Status

- Surhuizumermieden is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen.

- De buurtschap Surhuizumermieden valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Surhuizum.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Volgens de plaatsnaamborden Surhuzumer Mieden, volgens (1) Surhúster Mieden.

In het Nederlands
In het Nederlands horen dit soort samengestelde woorden als 1 woord te worden geschreven. Op de richtingwijzers in de buurt staat dan ook terecht Surhuizumermieden als 1 woord. Op de plaatsnaamborden staat echter ook de Nederlandstalige variant als 2 woorden... Wij houden het er maar op dat het richtingbord goed is en dat er op de plaatsnaamborden een 'drukfoutje' staat...

Oudere vermeldingen
De kaart van Eekhoff (ca. 1850) geeft hier Surhuister Hooilanden. Rond 1700 wordt onder de Suyr Huyster Hooylanden een veel groter gebied verstaan. De Encyclopedie van Friesland (1958) noemt Surhuistermieden als buurtschap en als zodanig staat het ook op vroeg 20e-eeuwse kaarten.

Naamsverklaring
Het slotelement is de meervoudsvorm van het Friese woord miede 'hooiland'. Het eerste element is de bijvoeglijke vorm van Surhuizum.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Surhuizumermieden ligt O van Surhuizum, als lintbebouwing langs de Miedwei* en de daarlangs lopende Ald Feart. De buurtschap grenst in het O aan de provincie Groniningen (buurtschap Peebos, dorp Doezum, gemeente Grootegast). In het N is nog een uitloper aan de wegen Miedweg en Oude Vaart, beide in het dorpsgebied van Stroobos. Wellicht/allicht zijn de panden aan deze wegen ook nog tot de buurtschap te rekenen.
* Die in het N, op grondgebied van Stroobos, Miedweg gaat heten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Surhuizumermieden omvat onder Surhuizum ca. 50 huizen met ca. 120 inwoners. Op het grondgebied van Stroobos, zoals hiervoor beschreven onder Ligging, liggen ook nog 30 panden. Totaal ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het huisje uit 1928 op Miedweg 46 (op grondgebied van Stroobos) is een Hervormde Evangelisatie geweest, en tegenwoordig in gebruik als buurthuis. Het pand is genaamd Petersburg.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Surhuizumermieden is naast een buurtschap ook een natuurgebied, dat onderdeel is van natuurgebied De Mieden in bredere zin*, en bestaat traditioneel uit hooilanden. In 2008 heeft Staatsbosbeheer met steun van de Provincie Fryslân maatregelen uitgevoerd uit het zogenaamde ‘opkrikplan weidevogelreservaten’ om het gebied aantrekkelijker te maken voor weidevogels. Zo is het waterpeil in een groot deel van het gebied verhoogd, zijn slootkanten van flauwe oevers voorzien, zijn er bomen verwijderd en is geïnvesteerd in de infrastructuur. Dit laatste is van groot belang voor het beheer dat Staatsbosbeheer uitvoert samen met een aantal boeren uit de omgeving.
* Er zijn nog meer 'miedengebieden' in de omgeving (rond Buitenpost en De Westereen) die men landschappelijk en beheermatig als een eenheid beschouwt.

De herinrichtingswerkzaamheden én goed weidevogelbeheer blijken de afgelopen jaren hun vruchten te hebben afgeworpen: tussen 2008 en 2015 is het aantal broedende grutto’s in de Surhuizumermieden vervijfvoudigd. In 2008 broedden er in het 80 hectare grote natuurgebied nog slechts 14 paartjes, in 2015 waren het er al 73. Ook andere weidevogelsoorten als de kievit, tureluur, watersnip en slobeend nemen toe.

Reactie toevoegen