Strikberg/De Hartel

Plaats
Buurtschap
Breda
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Strikberg/De Hartel

Terug naar boven

Status

- Strikberg en/of De Hartel is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Breda. T/m 1996 grotendeels gemeente Terheijden, deels gemeente Teteringen.

- Buurtschap Strikberg/De Hartel valt, ook voor de postadressen, onder de stad Breda.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
In de Topografische atlas Noord-Brabant(1) wordt de buurtschap rond de Hartelweg Strikberg genoemd en is sprake van een streek- of veldnaam De Hartel W van de Hartelweg. In de volksmond, in de media en ter plekke wordt de buurtschap (ook) De Hartel genoemd. Mogelijk zou het gebiedje ook als twee buurtschappen beschouwd kunnen worden: Strikberg voor het Z gedeelte en De Hartel voor het N gedeelte?

Terug naar boven

Ligging

Strikberg/De Hartel ligt 2 km ZO van Terheijden, O van de Mark, Z van het Markkanaal, N van de wijken Krogten en Wisselaar, rond de Hartelweg. De Hartelse Vliet loopt N van de buurtschap, vanuit het Markkanaal richting O.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap Strikberg/De Hartel omvat ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

“Misschien lag er door de Mark nog één voorde*1 (doorwaadbare plaats, red.) noordelijker dan de Amervoord*2: de Strikvoord bij de Strikbergen ongeveer op de grens van Terheijden en Teteringen. De naam Strikvoord is echter alleen als familienaam overgeleverd en niet als toponiem. Dit moet wel betekenen dat de voorde al vóór, zeg 1300, verdwenen moet zijn. Wel lagen daar ter plaatse de Strikbergen” (89).

*1 Voor verdere verklaring zie bij Tervoort.
*2 Dat wil zeggen de voord bij de nabijgelegen tegenwoordig Haagse Beemden-buurt Emer.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Bij Strikberg ligt de Spinolaschans*1. Dit voormalige vestingwerk, vanaf 1624 aangelegd door de Spanjaarden onder leiding van Ambrosius Spinola, behoorde tot de Zuidelijke Waterlinie. Het maakte onderdeel uit van de nabijgelegen linie Munnikenhof. Deze 1.100 meter lange linie sloot zonodig polders af, waardoor de vijand de rivier de Mark niet zou kunnen bereiken. De Spinolaschans was een strategisch goed gekozen plaats om de wegen van Breda naar het noorden en noordwesten, zowel te land als te water, te kunnen beheersen. In 1639 kreeg de schans zijn huidige uiterlijk met vier bolwerken en een verharde weg omgeven door een gracht. De schans heeft tot na de Tweede Wereldoorlog als verdedigingswerk gediend. In 1952 is de linie met de schans als vestingwerk opgeheven. In 1956 kregen de voormalige linies (de Munnikenhof en de Linie van Den Hout*2) de status van natuurreservaat.

Thans is het een natuurgebied van 21 hectare, dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer.
De ringwallen van de Spinolaschans zijn begroeid met eiken. In de bijna geheel met elzenbos dichtgegroeide gracht komen veel moerasplanten en -vogels voor. De Spinolaschans is uitsluitend in excursieverband te bezoeken. Nadere informatie op tel. 0161-491270.
De schans heeft in 2013 een opknapbeurt gekregen. Voordien was de schans nogal verwilderd en slecht bereikbaar.

*1 Niet te verwarren met de buurtschap Spinolaberg in de gemeente Bergen op Zoom.
*2 Zie verder aldaar.

Reactie toevoegen