Strijen

Plaats
Dorp en gemeente
Strijen
Hoeksche Waard
Zuid-Holland

strijen kerkstraat ca 1910 [640x480].jpg

Strijen Kerkstraat ca. 1910

Strijen Kerkstraat ca. 1910

ZH gemeente Strijen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Strijen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Strijen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Strijen

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Strijen.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Strijen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Strijen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Strijen (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Strijen is een dorp en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de streek Hoeksche Waard.

- De gemeente Strijen is per 1-9-1855 vergroot met de gemeente Strijensas en in 1984 met een deel van de gemeente Maasdam (= het Z deel van de buurtschap Cillaarshoek met 232 inwoners) en een deel van de gemeente 's-Gravendeel (= ws. een voorheen 's-Gravendeels deel van Mookhoek). Tegelijkertijd is een deel afgestaan aan de gemeente Binnenmaas (met 91 inwoners).

- Wapen van de gemeente Strijen.

- Naast de dorpen Strijen en Strijensas omvat de gemeente nog het dorp Mookhoek, de buurtschappen De Klem, Mariapolder, Oudendijk en Steenplaats en delen van de buurtschappen Cillaarshoek en Zwanegat. In de Topografische atlas Zuid-Holland (1) staat ook nog een vermeende buurtschap Keizersdijk, tussen Strijen en Cillaarshoek, maar daar hebben wij onze vraagtekens bij. Cillaarshoek ligt immers ook aan de Keizersdijk.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Strijen.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Strien.

Oudere vermeldingen
Stryen, 1167 kopie 14e eeuw Strinen, 1177-1189 Strene, 1284 Striene.

Naamsverklaring
Genoemd naar het water de Striene (thans het Hollands Diep). Begin 13e eeuw (vóór de tot de vorming van het Haringvliet leidende inbraak van de zee in 1216) was de Striene een noord-zuid lopende vaarroute tussen Schelde en Maas. Men voert de naam terug op het Indo-Europese stri* 'strijken' en wijst daarbij op het Latijnse stria 'gleuf, geul'. Daarnaast kan worden aangeknoopt bij het Nederlandse struinen 'lopen zonder vaste richting' (vergelijk het Nederlandse rieken naast ruiken).(2)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Strijen ligt ZW van Dordrecht en 's-Gravendeel. De gelijknamige gemeente grenst in het O aan de Dordse Kil en in het Z aan het Hollands Diep.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Strijen 429 huizen met 2.808 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 381/2.515 (= huizen/inwoners) en buurtschap Mookhoek 48/293. Het dorp Strijensas staat hier niet bij want dat was toen nog een zelfstandige gemeente.

- Tegenwoordig heeft de gemeente Strijen ca. 3.500 huizen met ca. 8.800 inwoners, waarvan ca. 7.800 in het gelijknamige dorp.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Strijen, kunt u terecht bij de volgende instanties:

- Oudheidkundige Vereniging Het Land van Strijen.

- Hier en daar doet nog steeds de ronde dat Strijen ooit een graafschap zou zijn geweest. Dr. K.A.H.W. Leenders toont in zijn lezing De vorming van het "graafschap Strijen" echter aan dat dit een mythe is. - Nadere informatie over de 'Strijen-mythe'.

- Museum Het Land van Strijen is een compleet ingerichte dorpssmederij, die eeuwenlang als zodanig is gebruikt. Verder is het een archeologisch museum voor het oosten van de Hoeksche Waard met vondsten vanaf 2200 v. Chr., een belangrijke laat-middeleeuwse glasverzameling, stijlkamer en -keuken uit de jaren twintig van de vorige eeuw, bibliotheek met meubilair uit de periode van de Amsterdamsche School, en wisselexposities van de heemkundekring.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp Strijen heeft 7 rijksmonumenten, met daarnaast een kleine 70 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in Strijen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Fraaie site over de Schenkeldijk en het Z daarvan gelegen natuurgebied Oeverlanden Hollandsch Diep en over de Hoeksche Waard in bredere zin. Deze Schenkeldijk ligt ZO van Strijen (u kunt hem op de oude plattegrond op deze pagina goed zien) en moet niet worden verward met de nabijgelegen buurtschappen Schenkelijk ZO van Mookhoek (deels gem. Strijen, grotendeels gem. Binnenmaas) en Schenkeldijk ZO van Zuid-Beijerland. In de Hoeksche Waard liggen op korte afstand van elkaar dus 3 Schenkeldijken!, waarbij degene die hier wordt beschreven kennelijk als enige niet als buurtschap wordt beschouwd.

- In natuurgebied Het Oudeland van Strijen overwinteren jaarlijks vele kolganzen, dwergganzen, brandganzen en smienten. Het is in 2009 door het Rijk aangewezen als Natura 2000-gebied. Daarmee is er ook de plicht om voor het gebied een beheerplan op te stellen waarin staat welke maatregelen er worden genomen om de bijzondere natuur te beschermen. Ook staat erin welke activiteiten er in en rond het gebied mogen plaatsvinden. De provincie Zuid-Holland heeft, met medewerking van diverse overheden en maatschappelijke partijen, in 2016 een geactualiseerd Beheerplan Oudeland van Strijen opgesteld voor de periode 2016-2021. In zo'n plan worden per diersoort 'instandhoudingsdoelen' vastgesteld, oftewel aantallen waar per populatie - middels specifieke beheermaatregelen - naar gestreefd wordt. Dolf Logemann, betrokken bij het opstellen van het geactualiseerde beheerplan, licht in zijn blog 'De ganzen van het Oudeland van Strijen' toe waarom het niet per se fout is als bepaalde soorten onder de instandhoudingsdoelen blijken te zitten, en niet per se goed als ze er boven zitten, en dat je dus verder moet kijken dan alleen de droge cijfers in relatie tot de doelen.

Terug naar boven

Beeld

- Meer dan 100 oude ansichtkaarten van Strijen uit de collectie van Leen Monster.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Strijen.

- Paardenmelkerij en zorgboerderij Hoeksche Waard.

Reactie toevoegen