Strijen

Plaats
Dorp
Hoeksche Waard
Hoeksche Waard
Zuid-Holland

ZH gemeente Strijen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Strijen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Strijen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Strijen

Terug naar boven

Status

- Strijen is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Hoeksche Waard. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2018.

- De gemeente Strijen is per 1-9-1855 vergroot met de gemeente Strijensas en in 1984 met een deel van de gemeente Maasdam (= het Z deel van de buurtschap Cillaarshoek met 232 inwoners) en een deel van de gemeente 's-Gravendeel (= ws. een voorheen 's-Gravendeels deel van Mookhoek). Tegelijkertijd is een deel afgestaan aan de gemeente Binnenmaas (met 91 inwoners).

- De gemeente Strijen is in 2019 opgeheven en opgegaan in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard.

- Wapen van de voormalige gemeente Strijen.

- Naast de dorpen Strijen en Strijensas omvatte de gemeente nog het dorp Mookhoek, en de buurtschappen Cillaarshoek (grotendeels), De Klem (grotendeels), Keizersdijk, Oudendijk, Schenkeldijk (voor een klein deel), Steenplaats en Zwanegat (deels). Al deze (delen van) buurtschappen vallen onder het dorp Strijen. Bij elkaar waren er in de gemeente Strijen dus 3 dorpen en 7 (delen van) buurtschappen.

- Een woning en bedrijfspand bij de kruising Mookhoek/Strijensedijk/Tweede Kruisweg, zijnde Tweede Kruisweg 2 en 2a, W van de Strijensedijk, vallen voor de postadressen onder het dorp Strijen, maar zullen, gezien de ligging, in de praktijk tot het dorp Mookhoek worden gerekend.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Strien.

Oudere vermeldingen
Stryen, 1167 kopie 14e eeuw Strinen, 1177-1189 Strene, 1284 Striene.

Naamsverklaring
Genoemd naar het water de Striene (thans het Hollands Diep). Begin 13e eeuw (vóór de tot de vorming van het Haringvliet leidende inbraak van de zee in 1216) was de Striene een noord-zuid lopende vaarroute tussen Schelde en Maas. Men voert de naam terug op het Indo-Europese stri* 'strijken' en wijst daarbij op het Latijnse stria 'gleuf, geul'. Daarnaast kan worden aangeknoopt bij het Nederlandse struinen 'lopen zonder vaste richting' (vergelijk het Nederlandse rieken naast ruiken).(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Strijen ligt ZW van de stad Dordrecht en het dorp 's-Gravendeel. De gelijknamige gemeente grensde in het O aan het water de Dordtse Kil en in het Z aan het water het Hollands Diep.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Strijen 429 huizen met 2.808 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 381/2.515 (= huizen/inwoners) en buurtschap Mookhoek 48/293. Het dorp Strijensas staat hier niet bij want dat was toen nog een zelfstandige gemeente. Bij de opheffing ervan, per 2019, heeft de gemeente ca. 3.500 huizen met ca. 8.700 inwoners. Het gelijknamige dorp heeft tegenwoordig ca. 3.100 huizen met ca 7.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van - de kernen in - deze voormalige gemeente, kun je terecht bij de volgende instanties en literatuur:

- Oudheidkundige Vereniging Het Land van Strijen. - Oudere jaargangen van verenigingsperiodiek De Heraut van Strijen (3x per jaar) zijn via de link ook online te lezen.

- Hier en daar doet nog steeds de ronde dat Strijen ooit een graafschap zou zijn geweest. Dr. K.A.H.W. Leenders toont in zijn lezing De vorming van het "graafschap Strijen" echter aan dat dit een mythe is. - Nadere informatie over de 'Strijen-mythe'.

- Museum Het Land van Strijen is een compleet ingerichte dorpssmederij, die eeuwenlang als zodanig is gebruikt. Verder is het een archeologisch museum voor het oosten van de Hoeksche Waard met vondsten vanaf 2200 v. Chr., een belangrijke laat-middeleeuwse glasverzameling, stijlkamer en -keuken uit de jaren twintig van de vorige eeuw, bibliotheek met meubilair uit de periode van de Amsterdamsche School, en wisselexposities van de heemkundekring.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp Strijen heeft 8 rijksmonumenten (onder de link staan er 6, maar boerderij Ora et Labora uit ca. 1875 met 4 schuren - die een apart rijksmonument zijn - op Land van Esseweg 6 hoort er ook nog bij. Die staat in het bestand onder de link ten onrechte onder Strijensas).

- (Vermoedelijk de voormalige gemeente) Strijen heeft een kleine 70 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in Strijen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Outdoor Zuid-Holland (weekend in juni) is inmiddels een begrip in de wereld van de paardensport. Dit evenement bestaat al meer dan 10 jaar en is het grootste in zijn soort in Zuid-Holland. Op deze driedaagse komen de disciplines springen en dressuur aan bod in alle startrubrieken. Voor de beginnende ruiter in de Bixie klasse is er aandacht, maar ook voor de hoogste klassen van het springen. Mede dankzij sponsoren is er een mooi prijzenpakket voor de winnaars. In dit weekend is er ook de Outdoor Summer Fair, met jaarlijks een ander thema.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Laco overdekt zwembad.

- Fraaie site over de Schenkeldijk en het Z daarvan gelegen natuurgebied Oeverlanden Hollandsch Diep en over de Hoeksche Waard in bredere zin. Deze Schenkeldijk ligt ZO van Strijen (u kunt hem op de oude plattegrond op deze pagina goed zien) en moet niet worden verward met de nabijgelegen buurtschappen Schenkelijk ZO van Mookhoek (deels gem. Strijen, grotendeels gem. Binnenmaas) en Schenkeldijk ZO van Zuid-Beijerland. In de Hoeksche Waard liggen op korte afstand van elkaar dus 3 Schenkeldijken!, waarbij degene die hier wordt beschreven kennelijk als enige niet als buurtschap wordt beschouwd.

- In natuurgebied Het Oudeland van Strijen overwinteren jaarlijks vele kolganzen, dwergganzen, brandganzen en smienten. Het is in 2009 door het Rijk aangewezen als Natura 2000-gebied. Daarmee is er ook de plicht om voor het gebied een beheerplan op te stellen waarin staat welke maatregelen er worden genomen om de bijzondere natuur te beschermen. Ook staat erin welke activiteiten er in en rond het gebied mogen plaatsvinden.

De provincie Zuid-Holland heeft, met medewerking van diverse overheden en maatschappelijke partijen, in 2016 een geactualiseerd Beheerplan Oudeland van Strijen opgesteld voor de periode 2016-2021. In zo'n plan worden per diersoort 'instandhoudingsdoelen' vastgesteld, oftewel aantallen waar per populatie - middels specifieke beheermaatregelen - naar gestreefd wordt. Dolf Logemann, betrokken bij het opstellen van het geactualiseerde beheerplan, licht in zijn blog 'De ganzen van het Oudeland van Strijen' toe waarom het niet per se fout is als bepaalde soorten onder de instandhoudingsdoelen blijken te zitten, en niet per se goed als ze er boven zitten, en dat je dus verder moet kijken dan alleen de droge cijfers in relatie tot de doelen.

Terug naar boven

Beeld

- Meer dan 100 oude ansichtkaarten van Strijen uit de collectie van Leen Monster.

- Fotoreportage van Strijen door Kees Wittenbols uit Breda. Zie onderaan de pagina ook deel 2.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Strijen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Strijen.

- Nieuws: - Nieuwssite Strijen.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Strijen.

- Zorg: - Paardenmelkerij en zorgboerderij Hoeksche Waard.

Reactie toevoegen