Striep

Plaats
Buurtschap
Terschelling
Waddengebied
Fryslân

striep_kaart_openstreetmap.jpg

Buurtschap Striep omvat slechts een 10-tal woonhuizen en ligt ZZO van het dorp Midsland. Het grondgebied van de buurtschap grenst in het Z direct aan de Waddenzee. (© https://www.openstreetmap.org/)

Buurtschap Striep omvat slechts een 10-tal woonhuizen en ligt ZZO van het dorp Midsland. Het grondgebied van de buurtschap grenst in het Z direct aan de Waddenzee. (© https://www.openstreetmap.org/)

striep_buurtschapsgezicht_kopie.jpg

Buurtschap Striep, buurtschapsgezicht

Buurtschap Striep, buurtschapsgezicht

Striep

Terug naar boven

Status

- Striep is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de regio Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.

- De buurtschap heeft een eigen postcode (8892) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee - als een van de weinige buurtschappen in ons land - een formele woonplaats. In de praktijk valt het als buurtschap onder het dorp Midsland.

- Een zeer klein ZW deel van het dorp Midsland ligt voor de postadressen in Striep.

- Buurtschap Striep heeft, als een van de weinige buurtschappen op Terschelling, geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Stryp.

Spelling
Medio 2009 is de naam van deze buurtschap officieel (o.a. in het postcodeboek) veranderd van Seeryp (in het postcodeboek: "Terschelling-Seeryp") in Striep. De straatnaam is ook veranderd, van Seerijp (inderdaad dat was dus met ij in tegenstelling tot de plaatsnaam) in de huidige spelling van de plaatsnaam.

Oudere vermeldingen
1573 Zurijp, 1579 Surrijp, 1851-1855 Seerijp.

Naamsverklaring
Is wel vergeleken met Zeerijp 'zeerand, landstrook aan zee', maar is ook verklaard als sutharripa* 'zuideroever of zuidrand', gezien de klankstand van de oudste vormen.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Striep ligt rond de - voor gemotoriseerd verkeer doodlopende - gelijknamige weg en de Tuintjesweg, ZZO van Midsland. Het grondgebied van de buurtschap grenst in het Z direct aan de Waddenzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Striep 5 huizen met 38 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap een 10-tal woonhuizen met ca. 20 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het standbeeld van het Stryper Wyfke staat niet in Striep maar in de W buur-buurtschap Baaiduinen, en wordt daarom op die pagina beschreven.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- EZ heeft IMARES in 2014 gevraagd om ecologisch advies te leveren bij de plannen die in ontwikkeling zijn voor buitendijkse ontwikkeling bij buurtschap Striep op Terschelling. Daarvoor is eerst de huidige situatie geanalyseerd. Het wad heeft een functie als foerageergebied voor vogels. Het ligt relatief hoog ten opzichte van de wijdere omgeving, maar nog steeds te laag om met rijshoutdammen of andere constructies binnen enkele jaren kweldervorming op gang te brengen. Omdat het wad eerst op moet hogen gaat dit minimaal 10 jaar duren. Het huidige kweldertje bevat alleen nog de vegetatiezones “lage kwelder” en “pionierzone”, en neemt af in oppervlakte. Het heeft een functie als HoogwaterVluchtPlaats (HVP) voor vogels. Voor nadere informatie zie het rapport 'Buitendijkse ontwikkeling Striep, Terschelling: Ecologisch perspectief' (IMARES/Wageningen UR, 2014).

Reactie toevoegen