Stokske

Plaats
Buurtschap
Oisterwijk
Hart van Brabant
Noord-Brabant

Stokske

Terug naar boven

Status

- Stokske is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, gemeente Oisterwijk. T/m 1996 gemeente Moergestel.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Moergestel.

- De buurtschap Stokske heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1630 Bij tstocxken, 1874 Stokske.

Naamsverklaring
"Verkleinvorm van stok, hier als oorspronkelijke veldnaam wel 'kleinere rooiing'. Het gebruik is reeds oud, vergelijk 1311 'terra quae vocatur een half stoxken'. Ook bij Roosendaal komt dit als veldnaam voor: 1697 't Stockje, 1786 Stokxsken (bij Kortendijk) en 1940 het Stokske (streek bij Nispen). Deze veldnamen zijn niet te verwarren met stok als in Quirijnstok."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Stokske ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Oostelvoortjes (deze weg voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van het dorp Moergestel), Waterhoefstraat, Stokeind (het gedeelte van deze weg N van de Waterhoefstraat), Hulterberg en Oisterwijkseweg (het gedeelte van deze weg tussen de kruising met de Waterhoefstraat en de noordelijkste kruising met de weg Stokeind; O zijde). De buurtschap ligt direct N van het dorp Moergestel, Z van het dorp Oisterwijk, NW van het dorp Spoordonk, NNW van het dorp Haghorst en NO van het dorp Biest-Houtakker.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Stokske omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Beschrijving

- "De gronden van de buurtschappen Stokske, Heiligenboom en de Hild liggen ten noordoosten en oosten van de kern Moergestel. De gronden worden gebruikt voor agrarische doeleinden, wonen, recreatie, en horeca. De Oirschotseweg loopt door het gebied. Op de oude ontginningsassen aan de rand van de beekdalen ontstonden concentraties van agrarische bebouwing (akkercomplexen). Rondom deze agrarische bebouwing werden de aanliggende gronden ontgonnen en in gebruik genomen als akkers waarop voedsel werd verbouwd. De beslotenheid van houtwallen, erven en bosschages contrasteert hier met de open akkers. Dit zorgt voor een onregelmatig patroon en een afwisselend en kleinschalig landschap. De Reusel loopt ook door dit gebied, maar is minder beeldbepalend aanwezig dan in het beekdal. Daarentegen heeft het wel een belangrijke rol voor de natuurwaarden (ecologische hoofdstructuur)." (bron: gemeente Oisterwijk)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap heeft geen rijksmonumenten. De buurtschap heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde de boerderij op huisnr. 3.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het ooievaarsnest op de schoorsteen van café 't Stokske (Zandstraat 1) is al sinds 2014 een jaarlijkse attractie. Veel passanten stoppen er om er foto's en filmpjes van te maken. Het mooiste om te zien is het als medio juni de jongen met vallen en opstaan leren vliegen.

Reactie toevoegen