Stieltjeskanaal

Plaats
Dorp
Coevorden
Drenthe

stieltjeskanaal_aanleg.jpg

Het Stieltjeskanaal is in 1884 gereed gekomen en is door 300 mannen in enkele jaren tijd met de hand gegraven (d.w.z. met schop en kruiwagen). (bron: 'De families Smit en Kiwiet in Radewijk. 150 jaar boerenstand op de Vossebelt 1876-2015, Johan Smit, 2015

Het Stieltjeskanaal is in 1884 gereed gekomen en is door 300 mannen in enkele jaren tijd met de hand gegraven (d.w.z. met schop en kruiwagen). (bron: 'De families Smit en Kiwiet in Radewijk. 150 jaar boerenstand op de Vossebelt 1876-2015, Johan Smit, 2015

Stieltjeskanaal

Terug naar boven

Status

- Stieltjeskanaal is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Dalen.

- De inwoners van het kleine dorp Stieltjeskanaal werken op veel gebieden samen met die van het eveneens kleine buurdorp Dalerveen (bijv. m.b.t. het verenigingsleven e.a. voorzieningen). Je zou ze dan ook als tweelingdorp kunnen beschouwen.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Stieltiesknaol.

Naamgeving
Het dorp Stieltjeskanaal is genoemd naar de ligging aan het gelijknamige kanaal.

Naamsverklaring
Het Stieltjeskanaal, en daarmee de gelijknamige nederzetting, is genoemd naar ir. Thomas J. Stieltjes (1819-1878), die als ingenieur-directeur van de Overijsselse Kanaalmaatschappij baanbrekend werk had verricht bij de aanleg van het Coevordens Kanaal, dat Coevorden met de Vecht verbindt.

Terug naar boven

Ligging

Stieltjeskanaal ligt ONO van Coevorden, als lintbebouwing (zonder komvorming) langs het grootste deel van het 9 km lange gelijknamige kanaal (het N deel, ongeveer vanaf de sluis, valt onder de kernen Zandpol en Nieuw-Amsterdam), en rond de gelijknamige weg, die aan beide zijden langs het kanaal loopt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Stieltjeskanaal heeft ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1880 wordt een concessie verleend voor het graven van een kanaal tussen Coevorden en Nieuw-Amsterdam. In 1880 wordt daartoe de Stieltjeskanaal Maatschappij opgericht. Van 1882 tot 1884 wordt het Stieltjeskanaal door ca. 300 arbeiders met de hand gegraven. De voorgeschiedenis en aanleiding tot het graven van dit kanaal kun je lezen onder de link aan het eind van deze alinea. De nederzetting die langs het kanaal ontstaat, tijdens de ontginning van het Dalerveen, krijgt in 1908 een lagere school. De schippers die het kanaal bevaren moeten aanvankelijk tol betalen, en wel 4 keer: bij de bruggen Hidding, Assen, De Haan en Knol. Later hoeft er nog maar 1 keer te worden afgerekend: bij Sluis I (sluis Knol) vanaf Coevorden of bij Sluis II (sluis Ensing) vanaf Nieuw-Amsterdam. Sluis en brug Knol zijn in 1973 afgebroken. Zie verder de pagina Geschiedenis van Stieltjeskanaal op de lokale dorpssite.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Coevorden overweegt anno 2015 om van de weg Stieltjeskanaal een 60 km-zone te maken. De 80 km-limiet die er tot heden geldt, gecombineerd met het feit dat het een sluiproute is en er geen fysiek gescheiden fietspaden zijn, maakt het vooral voor fietsers een onveilige route.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Stieltjeskanaal en buurdorp Dalerveen.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. DSC (= Dalerveen Stieltjeskanaal Combinatie) is opgericht in 1965.

Reactie toevoegen