Stevensbeek

Plaats
Dorp
Sint Anthonis
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

stevensbeek_plaatsnaambord_kopie.jpg

Stevensbeek is een dorp in de provincie Noord-Brabant, gem. en streek Land van Cuijk. T/m 30-4-1942 gem. Sambeek. Per 1-5-1942 over naar gem. Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker, in 1994 over naar gem. Sint Anthonis, in 2022 over naar gem. Land van Cuijk.

Stevensbeek is een dorp in de provincie Noord-Brabant, gem. en streek Land van Cuijk. T/m 30-4-1942 gem. Sambeek. Per 1-5-1942 over naar gem. Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker, in 1994 over naar gem. Sint Anthonis, in 2022 over naar gem. Land van Cuijk.

Stevensbeek

Terug naar boven

Status

Stevensbeek is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente (en streek) Land van Cuijk. T/m 30-4-1942 gemeente Sambeek. Per 1-5-1942 is het dorp door een grenscorrectie aan de gemeente Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker toegevoegd, omdat het vanuit Boxmeer en Sambeek gezien nogal in een uithoek lag en veel dichterbij Sint Anthonis en Oploo ligt (het dorp Sambeek is toen overgegaan naar de gemeente Boxmeer). In 1994 over naar gemeente Sint Anthonis, in 2022 over naar gemeente Land van Cuijk.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Stevensbeek is genoemd naar de destijds Sambeekse burgemeester Piet Stevens.

Terug naar boven

Ligging

Stevensbeek ligt ZZW van Boxmeer, ZO van Sint Anthonis en Oploo. Er is sprake van een compacte dorpskern rond de kruising Stevensbeekseweg/Kloosterstraat/Lactariaweg en Lindelaan. Ook het buitengebied van het dorp is bescheiden van omvang. De enige bebouwing in het buitengebied van meer dan marginale omvang is de lintbebouwing van boerderijen Z van het dorp, aan de Mullemseweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Stevensbeek heeft ca. 250 huizen met ruim 700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Het ontstaan van het dorp Stevensbeek begint met een consortium van investeerders dat in 1910 de grote model-ontginningsboerderij Lactaria bouwt midden op de Sambeekse hei, dan nog een grote kale vlakte die aansluit op de Peel. Hier en daar ligt een karrenspoor dwars door de hei in de richting van de omliggende dorpen. Deze modelboerderij met arbeiders en boswachterswoningen is tot 1934 het hart van de ontginning.

De gemeente Sambeek koopt het hele complex op 23 oktober 1933 om er een nieuw dorp te stichten. De modelboerderij wordt verbouwd tot klooster voor de zusters van Bethanië. Tegenover het klooster komt het dorpsplein met daaraan de woningen van de bakker en de smid. Schuin tegenover het zustersklooster komt een nieuw patersklooster. In korte tijd wordt een 20-tal boerderijen en huizen gebouwd. Een gedeelte van het zustersklooster wordt omgebouwd tot kerk. Zo wordt er in slechts een jaar tijd een heus dorp uit de grond gestampt met alles erop en eraan. Het jaar 1934 wordt gehanteerd als ontstaansjaar van het dorp Stevensbeek.

Radio Sambeek
In 1919 wordt NO van de huidige dorpskern van Stevensbeek, dat dan nog niet bestaat, Radio Sambeek gerealiseerd, een langegolf radio-telegrafieverbinding met Bandoeng in het toenmalige Nederlands-Indië. In deze tijd van radiopioniers bleek het mogelijk om zogeheten radiotelegrammen over lange afstanden te verzenden en te ontvangen met behulp van de langegolf. De Sambeekse heide was uitermate geschikt om een destijds ultramodern draadloos radio-ontvangststation neer te zetten. Dat bestond uit zeven masten van elk 61,5 meter hoog, met elkaar verbonden door antennedraden.

Lang heeft het radio-ontvangststation niet gefunctioneerd. Het personeel kwam voor het overgrote deel uit Amsterdam en deze grootstedelingen vonden de eindeloze heidevlakte van Sambeek maar niks. Ook gingen de ontwikkelingen in de radiotelegrafie in die jaren heel snel. Aanvankelijk mochten zendstation en ontvangststation niet bij elkaar in de buurt liggen. Daarom kwam er het Rijkszendstation in Radio Kootwijk, zodat er tijdens het seinen ook kon worden geluisterd. Die scheiding van zend- en ontvangstfunctie was later niet meer nodig. (bron: BHIC)

Heemkunde
Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Heemkundekring Stevensbeek 50. De naam heeft te maken met het feit dat de vereniging in 1986 is opgericht n.a.v. het 50-jarig bestaan van het dorp in 1984. De heemkamer in het Stekske is iedere woensdag van 13.30-15.30 uur open. Er is dan ook iemand die je kan helpen met stamboomonderzoek. Dit is voor leden gratis, van niet-leden wordt een kleine vergoeding gevraagd voor de heemkundekas. Tijdens de reguliere vakanties is geen bezoek mogelijk. Neem voor de zekerheid contact op via e-mail.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

"Zorgzame woongemeenschap De Binnentuin-Hof Lindebeek
Nieuwe vormen van samenwonen is een trend, zeker onder senioren. De Landelijke Vereniging van Gemeenschappelijk wonen voor 50plus (LVGO) ziet een stijgend aantal leden, vooral van nieuwe woongroepen. Wat komt er bij kijken om een woongemeenschap te realiseren, hoe vind je een groep gelijkgestemden en wat beslis je met elkaar? Piet Vloemans, initiatiefnemer van woongemeenschap De Binnentuin-Hof Lindebeek in het Brabantse dorp Stevensbeek, vertelt over zijn ervaringen. In de zomer van 2022 neemt woongemeenschap de Binnentuin haar intrek in de 23 betaalbare zogeheten B.E.N.G.- woningen: bijna energie neutrale gebouwen, rondom de monumentale modelhoeve Lactaria. Het gaat om huur en koop, een zorgzame gemeenschap staat voorop.

Zoektocht. In de zoektocht om vooral niet in een saai rijtjeshuis te belanden, kwamen Piet Vloemans en zijn vrouw in contact met projectontwikkelaar Reuvers Duurzame Ontwikkeling uit Oss. Een gouden tip. De ontwikkelaar zocht bij de herontwikkeling van Hof Lindebeek in Stevensbeek een bewonersgroep, die past bij de duurzame wonen met zorg-bestemming. Vloemans en zijn vrouw besluiten de woonuitdaging aan te gaan. Het lukt hem en zijn drie mede initiatiefnemers om in 2 jaar tijd een woongemeenschap van de grond te krijgen voor 23 huishoudens. De gebouwen voldoen aan de Bijna Energie Neutrale Gebouw-norm met de grote binnentuin als moestuin en recreatietuin.

Taakverdeling. Er is een duidelijke taakverdeling; de ontwikkelaar doet de duurzame bouw, architectuur, juridisch-planologische zaken en financiële onderdelen; de initiatiefgroep maakt de visie en het plan voor het duurzaam samenleven in de woongroep met betaalbare woningen. Ook gaan ze aan de slag met het werven van de toekomstige kopers en huurders. Deze loopt in de regio o.a. via de Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling, maar ook landelijk via het LVGO.

Zorgzame woongemeenschap in een duurzame omgeving. “We willen met woongemeenschap De Binnentuin in Stevensbeek een zorgzame woongemeenschap, een woongroep waar men naar elkaar omkijkt en zorg draagt voor de omgeving en natuur”, aldus Vloemans. Belangrijk was het vinden van toekomstige gelijkgestemde bewoners bij het plan. “Het maakt niet uit welke leeftijd je hebt, of je alleenstaand bent, van welke gezindheid of geaardheid je bent, het gaat ons erom: pas je bij ons, ben je milieubewust en wil je omkijken naar je omgeving? We hebben collectieve ontmoetingen, gezamenlijk gebruik van ruimten en het beheer en onderhoud van de tuin”.

Besluitvorming en spelregels. “Als je bij ons wilt komen wonen, moet je lid worden van de vereniging. Als groep maken we met elkaar de gemeenschap en we hebben ook zeggenschap over toekomstige bewoners (coöptatie) om met elkaar het karakter vast te houden,” aldus Vloemans. Om elkaar te leren kennen en te weten of de woongemeenschap iets is voor aspirant-leden, wordt een reeks van zeven ontmoetingsdagen verspreid over een half jaar aangeboden. Daarin komen thema’s aan de orde over hoe bijvoorbeeld besluitvorming in de groep plaatsvindt. “Daarvoor volgen we de methode van ‘gezamenlijk gedragen besluitvorming’. Hierin zijn we al een heel eind. Kleine besluiten – zoals over welke groenten en fruit in de moestuin, wel of geen bijenkasten – vinden plaats in deelkringen en zijn binnen een vergadering genomen. Voor grotere besluiten zoals afvalscheiding, inrichting en functies van het huis voor de gemeenschap trekken we een paar maanden uit. Doordat besluiten zo tot stand komen, voelen we ons al een groep, ondanks dat we er nog niet wonen.”

“Het algemene belang van de gemeenschap mag niet wijken voor het individuele belang van een van de leden. Er zit een zachte, sociale kant aan het leven in een woongemeenschap, maar die kun je alleen vasthouden als je heldere regels hebt. Doordat de vereniging een rechtspersoon is, bieden de statuten en het huishoudelijke reglement ons daarin stuk houvast.” Ideale match. Wat geef je andere, startende woongemeenschappen mee? “Ga als initiatiefgroep zelf op zoek naar een projectontwikkelaar en laat je hierin niet leiden door vooroordelen. Wij ontmoetten elkaar eigenlijk per toeval. Bovendien bleek dat de ontwikkelaar in Stevensbeek goed staat aangeschreven en oog heeft voor duurzaamheid.” Vloemans vervolgt: “En vier je successen. Groot en klein, van omgevingsvergunning tot hypotheekverstrekking.”" (bron: Platform31, juni 2021)

Hof Lindebeek
De hierboven beschreven woongemeenschap De Binnentuin maakt deel uit van nieuwbouwwijk Hof Lindebeek.

Toekomstplannen voor het dorp
- "Omdat wij door de gemeente uitgedaagd zijn na te denken over de toekomst van ons dorp, hebben wij nagedacht, ideeën bedacht en ons een beeld gevormd van de positie van Stevensbeek in het Land van Cuijk. Die plannen zijn beloond met een flink geldbedrag dat de gemeente als subsidie aan ons verstrekt voor de nodige investeringen."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Stevensbeek heeft 4 rijksmonumenten. Deze hebben alle betrekking op de voormalige ontginningsboerderij Lactaria (zijnde het hoofdgebouw, de veestallen, de hooischuur en de beheerderswoning).

- De RK parochiekerk is in 2014 gesloten. Onderdelen van het kerkgebouw zoals de klokkentoren en de banken zijn op de RK begraafplaats en op het grasveld in het centrum van Stevensbeek bewaard gebleven.

- "Het hoofdgebouw van de voormalige ontginningsboerderij Lactaria in Stevensbeek (Kloosterstraat 2b), oorspronkelijk gebouwd als melkfabriek en maalderij, is in 1934 verbouwd, voorzien van een etage en in gebruik genomen als klooster. Het is een tweelaags gebouw, opgetrokken uit gepleisterde baksteen op bakstenen plint, afgedekt met een samengesteld zadelddak met verbeterde Hollandse pannen en een tweetal dakkapellen. Het gebouw bestaat uit twee haaks op elkaar gerichte en met een zadeldak afgedekte vleugels met in de oksel aan de achterzijde een plat afgedekt, eveneens tweelaags gedeelte. De voorgevel heeft beneden vier kruisramen met zes- en vierruitsindeling. De entree heeft een deur met rondbogig bovenlicht onder een afdak. Op de verdieping zes zesruits stolpramen en in de topgevel eveneens twee dergelijke ramen. In de zij- en achtergevels eveneens op begane grond en verdieping kleine roedenramen en zesruits stolpramen. Tegen het hoofdgebouw ligt een schuurgedeelte met tapsgewijze aflopende steunberen, onder flauw hellend, vernieuwd zadeldak met overstek.

Waardering. Het complex is van algemeen belang. Het heeftcultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de sociaal-economische en geografische ontwikkeling in de Peel, het getuigt van een typologische ontwikkeling en heeft innovatieve betekenis. Het complex heeft architectuurhistorische waarde voor de geschiedenis van de boerderij-architectuur en is van belang wegens de samenhang tussen exterieur en interieur; het getuigt door de opeenvolgende verbouwingen van een historische ontwikkeling die typerend is voor de streek. Het heeft ensemblewaarden wegens de situering, verbonden met de ontwikkeling van de streek. Het is ondanks de wijzigingen nog gaaf bewaard gebleven en bouwtechnisch, typologisch en functioneel zeldzaam." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

- Het kunstwerk van Marianne van Schaijk (fontein) op het grasveld in het centrum van Stevensbeek, is onthuld bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van dorpsvereniging Ruimte voor Morgen in 2004.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Samen Stevensbeek verbindt de inwoners van het dorp en de azielzoekers door het organiseren van allerlei sportieve en culturele activiteiten voor jong en ouder. Volgens de schooldirecteur is het o.a. een groot voordeel dat de kinderen elkaar hierdoor al vroegtijdig leren kennen, waardoor de asielzoekerskinderen sneller de taal leren en sneller en makkelijker op de school hun weg vinden. In 2016 hebben Henk Pouwels,Tanja van Sambeek en Mahira Tawachi de Gouden Duim uitgereikt gekregen door gedeputeerde Henri Swinkels van de Provincie Noord-Brabant, voor hun inzet voor dit project. Het initiatief is in 2017 tevens doorgedrongen tot de landelijke top-12 van genomineerden voor de Appeltjes van Oranje van het Oranjefonds, een landelijke jaarlijkse waardering voor projecten die succesvol leefbaarheid en/of sociale cohesie in hun dorp bevorderen. Ze werden daarvoor door de koning en koningin ontvangen op Paleis Noordeinde in Den Haag. Al met al wel een goed voorbeeld van 'waar een klein dorp groot in kan zijn' lijkt ons!

- Kermis (gedurende 4 dagen in juni).

Spokentocht Radioplassen
"Een groep van ongeveer 35 personen organiseert 1 á 2 zaterdagavonden rondom Halloween een Spokentocht rondom de Radioplassen in Stevensbeek. Vanaf 16 jaar kan iedereen zich opgeven; alleen tot een groep van 120 personen. Leuk voor een familieuitje, met je collega's of tijdens het vrienden-weekendje... De tocht wordt gelopen in groepjes van 5 á 6 personen en duurt per groepje ongeveer 50 min. tot een uur. De kosten zijn 7,50 per persoon.
Opgave en/of meer informatie? Stuur een mail naar anke-berg@live.nl."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- NO van de dorpskern van Stevensbeek liggen de Radioplassen en het Radiobos, gelegen rond de Radioweg, en genoemd naar het ontvangststation dat hier vroeger is geweest (en waarover je informatie kunt vinden in het hoofdstuk Geschiedenis).

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Stevensbeek, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Belangenorganisatie: "Vereniging Stevensbeek heeft als doel de leefbaarheid in het dorp te versterken en de levensloopbestendigheid en de attractiviteit te vergroten. Op welke manier zorgen we dat alle dorpsbewoners mee kunnen (blijven) doen, ook de mensen die minder mobiel zijn en meer ondersteuning nodig hebben? Hoe bereiken we de jeugd en/of de minder betrokken dorpsbewoner bij onze leefbaarheidsvraagstukken? Deze, en meer vragen, zijn de vragen van onze toekomst om de leefbaarheid te behouden. Het is de uitdaging om met een eigentijdse insteek en innovatiekracht de inzet van onze dorpsbewoners, de werkgroepen, verenigingen en stichtingen te gebruiken om het dorp leefbaar te houden. Onze vereniging zet zich daar voor in."

- Onderwijs en kinderopvang: - "Het gebouw van basisschool Pater Eymard staat centraal in het dorp Stevensbeek. In combinatie met het park dat voor de school ligt vormt het de kern van het dorp. Verschillende organisaties werken steeds nauwer samen en de doelen worden op elkaar afgestemd. Op onze locatie zien we dat terug in een nauwe samenwerking met peuterspeelzaal Hummelsoos, onderdeel van Spring Kinderopvang. Ook werken we samen met Metameer. Vanuit een gezamenlijke visie op onderwijs wordt telkens gekeken waar verbeteringen nodig en mogelijk zijn. Er is sprake van een goede samenwerking. Onderling, maar ook met ouders, externe partners en de omgeving. Het motto van de school is niet voor niets “Meedoen en groeien!”

Missie. Basisschool Pater Eymard in Stevensbeek is als klein kindcentrum gericht op een totale en evenwichtige ontwikkeling van het kind van 2 – 13 jaar en waar mogelijk nog verder. Samen met de ouders willen wij elk kind op onze school begeleiden naar een goede plaats in het voortgezet onderwijs. Door het kind optimaal te laten ontwikkelen leveren we een bijdrage aan onze maatschappelijke opdracht en verantwoordelijkheid binnen onze taak als opvoeder. Ieder kind moet leren de weg te vinden binnen de huidige, snel veranderende maatschappij. Wij leren kinderen kennis, vaardigheden en inzicht om zelf bewuste keuzes te kunnen maken, rekening houdend met de wereld om hen heen, de ander en zichzelf. Op onze school wordt gewerkt vanuit 5 vastgestelde kernwaarden. Deze waarden zijn geconcretiseerd, worden schoolbreed gedragen en zijn zichtbaar in de dagelijkse praktijk. Ons motto is “Meedoen en groeien!” Wij werken vanuit de volgende 5 kernwaarden: Verbondenheid, Veiligheid, Vreugde, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid.

Visie. Basisschool Pater Eymard in Stevensbeek is een leer- en leefomgeving. Ieder kind staat centraal. Ieder kind is uniek. Diversiteit in nationaliteit, levensbeschouwing en religie zien wij als een verrijking. Kinderen hebben plezier in leren, zijn betrokken en zijn gemotiveerd. Door samenwerking binnen en buiten de school willen we kinderen kansen geven zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen leren zowel spontaan als in gestructureerde situaties, zowel op school als thuis. Er is een vertrouwensrelatie tussen kinderen, ouders, team, directie en omgeving. Samen zorgen we voor een stimulerende omgeving waarin onze kinderen ruimte krijgen om zich actief te ontwikkelen. Door een niet-vrijblijvende samenwerking met ouders zijn we samen verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling van het kind, met respect voor elkaars professionele en emotionele deskundigheid. Door leren verantwoordelijk te worden voor het eigen leerproces en door te leren samenwerken, wordt het kind voorbereid om als wereldburger te participeren in de maatschappij. Ieder kind kan op zijn eigen wijze een bijdrage leveren. Een veilig pedagogisch klimaat is een basisvoorwaarde om te komen tot leren. Door een respectvolle benadering waarbij de basisbehoeften centraal staan, zorgen we dat kinderen optimaal kunnen groeien en ontwikkelen."

- Van maandag t/m vrijdag trekken grote stromen fietsende jeugd vanuit de wijde omgeving naar Scholengemeenschap Metameer in Stevensbeek. De sportzaal in dit scholencomplex wordt gebruijkt door leerlingen van Metameer, door de basisschool, door de De Korenaer (een VSO ZMOKschool) en de inwoners (in de avonduren).

- De Korenaer is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en behoort tot het Samenwerkingsverband Nijmegen, onderwijs voor kinderen met gedrag- en ontwikkelingsproblemen. De school kenmerkt zich door het verzorgen van onderwijs met kracht, onvoorwaardelijkheid en passie. Ze bieden leerlingen de kans en de ruimte om zich te ontwikkelen tot volwaardige en waardevolle deelnemers aan de maatschappij van nu én morgen.

- Sport: - S.V.S. (Sportvereniging Stevensbeek) heeft afdelingen voor voetbal, volleybal en schaatsen/skeeleren.

- "Skeeler Vrienden Stevensbeek (SVS) is een schaats- en skeelervereniging. We beschikken over een skeelerbaan van 333m en een verhard plateau. In de wintermaanden kan er bij voldoende vorst geschaatst worden op onze natuurijsbaan. Rond 1 december zetten we het gehele terrein waarop de skeelerbaan ligt (groter dan 1 voetbalveld) onder water. We doen dat voordat het gaat vriezen want het water moet enige dagen tot rust komen om beter ijs te krijgen. Bovendien duurt het ook een paar dagen voordat het terrein voldoende is volgepompt met water. Daarna hopen wij op een winter met voldoende vorst. Als het ijs dik genoeg is wordt de ijsbaan geopend. U kunt dat checken bij de actuele informatie op de homepage van onze website (statusbalk bovenaan). Schaats- en skeelerleden van SVS hebben gratis toegang tot de ijsbaan. Niet-leden betalen entree. Als de temperatuur overdag onder nul blijft, besproeien we ook het plateau. Na ongeveer 6 keer (!) een laagje sproeien kan daarop worden geschaatst. Op deze manier beschikken we over twee ijsbanen. Vooral bij jonge kinderen is het plateau populair. Als het lang genoeg vriest en de ijsomstandigheden het toelaten organiseren we op het ijs extra activiteiten zoals mini-elfstedentocht voor de jeugd, sprintwedstrijd, marathon."

- "Sportland Stevensbeek biedt een breed scala van gebruikelijke, maar vooral ook bijzondere en onderscheidende buitensporten en -activiteiten. Doel: verstevigen en verbreden potenties voor sport en recreatie (meer gebruik maken van bestaande mogelijkheden) en dat regionaal op de kaart zetten. Hierdoor structureel ‘dynamiek’ creëren. Sportland is straks in de regio dé plek waar je moet zijn voor alle mogelijke activiteiten op het gebied van sport en recreatie. Wat er (mogelijk) gaat gebeuren: - realiseren verbindingspaden, veilige paden; - verbeteren mogelijkheden hengelsport; - verduurzamen blokhut; - verbeteren sanitaire voorzieningen; - organiseren evenementen; - aanleg parelbaan; - kunstgras op boardingsbaan; - samenwerking clubs verbeteren; - verduurzamen."

- Motorcrosscircuit het Radiocircuit heeft niets met radio's te maken, maar is genoemd naar de ligging aan de Radioweg.

- AZC: - In 2002 zijn de laatste kloosterlingen naar elders vertrokken. Het klooster (vele jaren in gebruik geweest als Asielzoekerscentrum (AZC)) is afgebroken en op deze locatie is de uitbreiding van de scholengemeenschap van Stevensbeek gerealiseerd. Niet alles is verdwenen; de kapel van het klooster met prachtig glas in lood is onderdeel geworden van het schoolgebouw en in gebruik als leslokaal.

Tegenwoordig is er weer een AZC, zij het Z van het dorp, formeel nét op grondgebied van buurdorp Overloon en daarom ook AZC Overloon geheten (Stevensbeekseweg 14a). Het AZC is gevestigd in de voormalige penitentiaire inrichting Maashegge. Hoewel de inwoners van Stevensbeek aanvankelijk schrokken van het grote aantal asielzoekers, zijn ze er al met al toch wel blij mee en heeft het naar beide kanten toe een scala aan positieve effecten. Zo betekent het bijvoorbeeld meer leerlingen voor de kleine basisschool, die daardoor wellicht langer levensvatbaar blijft. Ook voetbalvereniging SVS ontvangt de azielzoekers met open armen. Dankzij de asielzoekers die bij de club gaan voeballen - in 2016 is de club hierdoor versterkt met 20 jeugdspelers en 8 senioren! - kan de vereniging voorlopig zelfstandig blijven voortbestaan. En wellicht kan er zelfs een extra elftal door worden geformeerd.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Stevensbeek RK.

Reactie toevoegen