Stevensbeek

Plaats
Dorp
Sint Anthonis
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

stevensbeek internaat de la salle 1968 [640x480].jpg

Stevensbeek Internaat De La Salle 1968

Stevensbeek Internaat De La Salle 1968

Stevensbeek

Terug naar boven

Status

- Stevensbeek is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Cuijk, gemeente Sint Anthonis. T/m 30-4-1942 gemeente Sambeek. Het dorp Sambeek is per 1-5-1942 overgegaan naar de gemeente Boxmeer. Het dorp Stevensbeek is door een grenscorrectie aan de gemeente Sint Anthonis (toen nog 'Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker' geheten) toegevoegd, omdat het vanuit Boxmeer en Sambeek gezien nogal in een uithoek lag en veel dichterbij Sint Anthonis en Oploo ligt.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Stevensbeek is genoemd naar de destijds Sambeekse burgemeester Stevens.

Terug naar boven

Ligging

Stevensbeek ligt ZZW van Boxmeer, ZO van Sint Anthonis en Oploo. Er is sprake van een compacte dorpskern rond de kruising Stevensbeekseweg / Kloosterstraat / Lactariaweg en Lindelaan. Ook het buitengebied van het dorp is bescheiden van omvang. De enige bebouwing in het buitengebied van meer dan marginale omvang is de lintbebouwing van boerderijn Z van het dorp, aan de Mullemseweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Stevensbeek heeft ca. 300 huizen met bijna 700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het ontstaan van het dorp Stevensbeek begint met een consortium van investeerders dat in 1910 de grote model-ontginningsboerderij Lactaria bouwt midden op de Sambeekse hei, dan nog een grote kale vlakte die aansluit op de Peel. Hier en daar ligt een karrenspoor dwars door de hei in de richting van de omliggende dorpen. Deze modelboerderij met arbeiders en boswachterswoningen is tot 1934 het hart van de ontginning.

De gemeente Sambeek koopt het hele complex op 23 oktober 1933 om er een nieuw dorp te stichten. De modelboerderij wordt verbouwd tot klooster voor de zusters van Bethanië. Tegenover het klooster komt het dorpsplein met daaraan de woningen van de bakker en de smid. Schuin tegenover het zustersklooster komt een nieuw patersklooster. In korte tijd worden een 20-tal boerderijen en huizen gebouwd. Een gedeelte van het zustersklooster wordt omgebouwd tot kerk. Zo is er in een paar jaar tijd al sprake van een echt dorp. Het jaar 1934 wordt gehanteerd als ontstaansjaar van het dorp Stevensbeek.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Heemkundekring Stevensbeek 50. De naam heeft te maken met het feit dat de vereniging in 1986 is opgericht n.a.v. het 50-jarig bestaan van het dorp in 1984.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De kloosterlingen zijn in 2002 vertrokken. Het klooster is daarna lange tijd gebruikt als asielzoekerscentrum (AZC). Na het vertrek van de asielzoekers zijn deze locaties gebruikt voor uitbreiding van de scholengemeenschap. Tegenwoordig is er weer een AZC.

Hoewel de inwoners van Stevensbeek aanvankelijk schrokken van het grote aantal asielzoekers (ca. 800), wat nog meer is dan het aantal inwoners (ca. 700), zijn ze er al met al toch wel blij mee en heeft het naar beide kanten toe een scala aan positieve effecten. Zo betekent het bijvoorbeeld meer leerlingen voor de kleine basisschool, die daardoor wellicht langer levensvatbaar blijft. Ook voetbalvereniging SVS ontvangt de azielzoekers met open armen. Dankzij de asielzoekers die bij de club gaan voeballen (in 2016 is de club hierdoor versterkt met 20 jeugdspelers en 8 senioren!), kan de vereniging voorlopig zelfstandig blijven voortbestaan. En wellicht kan er zelfs een extra elftal door worden geformeerd.

Samen Stevensbeek verbindt de inwoners van het dorp en de azielzoekers door het organiseren van allerlei sportieve en culturele activiteiten voor jong en ouder. Volgens de schooldirecteur is het o.a. een groot voordeel dat de kinderen elkaar hierdoor al vroegtijdig leren kennen, waardoor de asielzoekerskinderen sneller de taal leren en sneller en makkelijker op de school hun weg vinden. In 2016 hebben Henk Pouwels,Tanja van Sambeek en Mahira Tawachi de Gouden Duim uitgereikt gekregen door gedeputeerde Henri Swinkels van de Provincie Noord-Brabant, voor hun inzet voor dit project. Het initiatief is in 2017 tevens doorgedrongen tot de landelijke top-12 van genomineerden voor de Appeltjes van Oranje van het Oranjefonds, een landelijke jaarlijkse waardering voor projecten die succesvol leefbaarheid en/of sociale cohesie in hun dorp bevorderen. Ze werden daarvoor door de koning en koningin ontvangen op Paleis Noordeinde in Den Haag. Al met al wel een goed voorbeeld van 'waar een klein dorp groot in kan zijn' lijkt ons!

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Stevensbeek heeft 4 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad RvM Stevensbeek.

- Onderwijs: - Basisschool Pater Eymard. - Van maandag tot en met vrijdag trekken grote stromen fietsende jeugd vanuit de wijde omgeving naar Scholengemeenschap Metameer in Stevensbeek. - De Korenaer is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (V.S.O.) en behoort tot het Samenwerkingsverband Nijmegen, onderwijs voor kinderen met gedrag- en ontwikkelingsproblemen. De school kenmerkt zich door het verzorgen van onderwijs met kracht, onvoorwaardelijkheid en passie. Ze bieden leerlingen de kans en de ruimte om zich te ontwikkelen tot volwaardige en waardevolle deelnemers aan de maatschappij van nu én morgen.

- Sport: - S.V.S. (Sportvereniging Stevensbeek) heeft afdelingen voor voetbal, volleybal en schaatsen/skeeleren. - Motorcrosscircuit het Radiocircuit heeft niets met radio's te maken, maar is genoemd naar de ligging aan de Radioweg.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Stevensbeek RK.

Reactie toevoegen