Stevensbeek

Plaats
Dorp
Sint Anthonis
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

Stevensbeek

Terug naar boven

Status

Stevensbeek is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Cuijk, gemeente Sint Anthonis. T/m 30-4-1942 gemeente Sambeek. Per 1-5-1942 is het dorp door een grenscorrectie aan de gemeente Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker toegevoegd, omdat het vanuit Boxmeer en Sambeek gezien nogal in een uithoek lag en veel dichterbij Sint Anthonis en Oploo ligt. Het dorp Sambeek is toen overgegaan naar de gemeente Boxmeer.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Stevensbeek is genoemd naar de destijds Sambeekse burgemeester Piet Stevens.

Terug naar boven

Ligging

Stevensbeek ligt ZZW van Boxmeer, ZO van Sint Anthonis en Oploo. Er is sprake van een compacte dorpskern rond de kruising Stevensbeekseweg/Kloosterstraat/Lactariaweg en Lindelaan. Ook het buitengebied van het dorp is bescheiden van omvang. De enige bebouwing in het buitengebied van meer dan marginale omvang is de lintbebouwing van boerderijen Z van het dorp, aan de Mullemseweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Stevensbeek heeft ca. 280 huizen met ca. 700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het ontstaan van het dorp Stevensbeek begint met een consortium van investeerders dat in 1910 de grote model-ontginningsboerderij Lactaria bouwt midden op de Sambeekse hei, dan nog een grote kale vlakte die aansluit op de Peel. Hier en daar ligt een karrenspoor dwars door de hei in de richting van de omliggende dorpen. Deze modelboerderij met arbeiders en boswachterswoningen is tot 1934 het hart van de ontginning.

De gemeente Sambeek koopt het hele complex op 23 oktober 1933 om er een nieuw dorp te stichten. De modelboerderij wordt verbouwd tot klooster voor de zusters van Bethanië. Tegenover het klooster komt het dorpsplein met daaraan de woningen van de bakker en de smid. Schuin tegenover het zustersklooster komt een nieuw patersklooster. In korte tijd wordt een 20-tal boerderijen en huizen gebouwd. Een gedeelte van het zustersklooster wordt omgebouwd tot kerk. Zo wordt er in slechts een jaar tijd een heus dorp uit de grond gestampt met alles erop en eraan. Het jaar 1934 wordt gehanteerd als ontstaansjaar van het dorp Stevensbeek.

Radio Sambeek
In 1919 wordt NO van de huidige dorpskern van Stevensbeek, dat dan nog niet bestaat, Radio Sambeek gerealiseerd, een langegolf radio-telegrafieverbinding met Bandoeng in het toenmalige Nederlands-Indië. In deze tijd van radiopioniers bleek het mogelijk om zogeheten radiotelegrammen over lange afstanden te verzenden en te ontvangen met behulp van de langegolf. De Sambeekse heide was uitermate geschikt om een destijds ultramodern draadloos radio-ontvangststation neer te zetten. Dat bestond uit zeven masten van elk 61,5 meter hoog, met elkaar verbonden door antennedraden.

Lang heeft het radio-ontvangststation niet gefunctioneerd. Het personeel kwam voor het overgrote deel uit Amsterdam en deze grootstedelingen vonden de eindeloze heidevlakte van Sambeek maar niks. Ook gingen de ontwikkelingen in de radiotelegrafie in die jaren heel snel. Aanvankelijk mochten zendstation en ontvangststation niet bij elkaar in de buurt liggen. Daarom kwam er het Rijkszendstation in Radio Kootwijk, zodat er tijdens het seinen ook kon worden geluisterd. Die scheiding van zend- en ontvangstfunctie was later niet meer nodig. (bron: BHIC)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Heemkundekring Stevensbeek 50. De naam heeft te maken met het feit dat de vereniging in 1986 is opgericht n.a.v. het 50-jarig bestaan van het dorp in 1984. De heemkamer in het Stekske is iedere woensdag van 13.30-15.30 uur open. Er is dan ook iemand die je kan helpen met stamboomonderzoek. Dit is voor leden gratis, van niet-leden wordt een kleine vergoeding gevraagd voor de heemkundekas. Tijdens de reguliere vakanties is geen bezoek mogelijk. Neem voor de zekerheid contact op via e-mail.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2002 zijn de laatste kloosterlingen naar elders vertrokken. Het klooster (vele jaren in gebruik geweest als Asielzoekerscentrum) is afgebroken en op deze locatie is de uitbreiding van de scholengemeenschap van Stevensbeek gerealiseerd. Niet alles is verdwenen; de kapel van het klooster met prachtig glas in lood is onderdeel geworden van het schoolgebouw en in gebruik als leslokaal.

Tegenwoordig is er weer een AZC, zij het Z van het dorp, formeel nét op grondgebied van buurdorp Overloon en daarom ook AZC Overloon geheten (Stevensbeekseweg 14a). Het AZC is gevestigd in de voormalige penitentiaire inrichting Maashegge. Hoewel de inwoners van Stevensbeek aanvankelijk schrokken van het grote aantal asielzoekers, zijn ze er al met al toch wel blij mee en heeft het naar beide kanten toe een scala aan positieve effecten. Zo betekent het bijvoorbeeld meer leerlingen voor de kleine basisschool, die daardoor wellicht langer levensvatbaar blijft. Ook voetbalvereniging SVS ontvangt de azielzoekers met open armen. Dankzij de asielzoekers die bij de club gaan voeballen - in 2016 is de club hierdoor versterkt met 20 jeugdspelers en 8 senioren! - kan de vereniging voorlopig zelfstandig blijven voortbestaan. En wellicht kan er zelfs een extra elftal door worden geformeerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Stevensbeek heeft 4 rijksmonumenten.

- De RK parochiekerk is in 2014 gesloten. Onderdelen van het kerkgebouw zoals de klokkentoren en de banken zijn op de RK begraafplaats en op het grasveld in het centrum van Stevensbeek bewaard gebleven.

- Het kunstwerk van Marianne van Schaijk (fontein) op het grasveld in het centrum van Stevensbeek, is onthuld bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van dorpsvereniging Ruimte voor Morgen in 2004.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Samen Stevensbeek verbindt de inwoners van het dorp en de azielzoekers door het organiseren van allerlei sportieve en culturele activiteiten voor jong en ouder. Volgens de schooldirecteur is het o.a. een groot voordeel dat de kinderen elkaar hierdoor al vroegtijdig leren kennen, waardoor de asielzoekerskinderen sneller de taal leren en sneller en makkelijker op de school hun weg vinden. In 2016 hebben Henk Pouwels,Tanja van Sambeek en Mahira Tawachi de Gouden Duim uitgereikt gekregen door gedeputeerde Henri Swinkels van de Provincie Noord-Brabant, voor hun inzet voor dit project. Het initiatief is in 2017 tevens doorgedrongen tot de landelijke top-12 van genomineerden voor de Appeltjes van Oranje van het Oranjefonds, een landelijke jaarlijkse waardering voor projecten die succesvol leefbaarheid en/of sociale cohesie in hun dorp bevorderen. Ze werden daarvoor door de koning en koningin ontvangen op Paleis Noordeinde in Den Haag. Al met al wel een goed voorbeeld van 'waar een klein dorp groot in kan zijn' lijkt ons!

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- NO van de dorpskern van Stevensbeek liggen de Radioplassen en het Radiobos, gelegen rond de Radioweg, en genoemd naar het ontvangststation dat hier vroeger is geweest (en waarover je informatie kunt vinden in het hoofdstuk Geschiedenis).

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Stevensbeek, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad RvM Stevensbeek.

- Onderwijs: - Basisschool Pater Eymard.

- Van maandag t/m vrijdag trekken grote stromen fietsende jeugd vanuit de wijde omgeving naar Scholengemeenschap Metameer in Stevensbeek. De sportzaal in dit scholencomplex wordt gebruijkt door leerlingen van Metameer, door de basisschool, door de De Korenaer (een VSO ZMOKschool) en de inwoners (in de avonduren).

- De Korenaer is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en behoort tot het Samenwerkingsverband Nijmegen, onderwijs voor kinderen met gedrag- en ontwikkelingsproblemen. De school kenmerkt zich door het verzorgen van onderwijs met kracht, onvoorwaardelijkheid en passie. Ze bieden leerlingen de kans en de ruimte om zich te ontwikkelen tot volwaardige en waardevolle deelnemers aan de maatschappij van nu én morgen.

- Sport: - S.V.S. (Sportvereniging Stevensbeek) heeft afdelingen voor voetbal, volleybal en schaatsen/skeeleren.

- Motorcrosscircuit het Radiocircuit heeft niets met radio's te maken, maar is genoemd naar de ligging aan de Radioweg.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Stevensbeek RK.

Reactie toevoegen