Steenenkamer (Putten)

Plaats
Buurtschap
Putten
Veluwe
Gelderland

Steenenkamer Putten Basisschool met de Bijbel Steenenkamer [640x480].jpg

Buurtschap Steenenkamer bij Putten heeft helaas geen plaatsnaamborden; gelukkig heeft de basisschool dezelfde naam als de buurtschap, zodat je daaraan nog kunt zien dat je er bent aangekomen.

Buurtschap Steenenkamer bij Putten heeft helaas geen plaatsnaamborden; gelukkig heeft de basisschool dezelfde naam als de buurtschap, zodat je daaraan nog kunt zien dat je er bent aangekomen.

steenenkamer_putten_verenigingsgebouw.jpg

Aan het schoolpein in buurtschap Steenenkamer bij Putten ligt ook Verenigingsgebouw Steenenkamer

Aan het schoolpein in buurtschap Steenenkamer bij Putten ligt ook Verenigingsgebouw Steenenkamer

Steenenkamer (Putten)

Terug naar boven

Status

- Steenenkamer is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Putten.

- De buurtschap Steenenkamer valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Putten.

- De buurtschap moet helaas plaatsnaamborden ontberen, hoewel veel andere buurtschappen in de gemeente Putten wél plaatsnaamborden hebben en dit toch een van de grotere buurtschappen is. Je kunt slechts zien dat je in deze buurtschap bent aanbeland als je toevallig voorbij Basisschool Steenenkamer - waarvoor zie verder het kopje Links - rijdt of loopt.

- Vreemd is ook dat de plaatsnaam is verdwenen in de nieuwste editie van de provincie-atlas Gelderland (1) (in de vorige editie stond het nog wel vermeld), terwijl de buurtschap als zodanig nog gewoon bestaat. Nog curieuzer is dat 't Oever er wél als vermeende buurtschap staat vermeld, terwijl dat gebiedje volgens opgave van de lokale site van Steenenkamer (zie bij Ligging) gewoon onder hun buurtschap valt. Wat overigens tegenwoordig in de atlassen staat als vermeende buurtschap 't Oever, staat in oudere versies van de atlassen als buurtschap Nulde.

- Niet te verwarren met de eveneens Gelderse buurtschap Steenenkamer in de gemeente Voorst.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Steenen Kamer.

Naamsverklaring
Steenenkamer was de aanduiding voor menig kasteel, erf of huis, opgetrokken uit steen. Het was vaak de herenkamer die aan een boerderij was gebouwd. Zo wordt te Elst in een stuk van 1442 Een huys en hofstede met een steene camer vermeld.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt W van Putten, rond de Stenenkamerseweg. In de vorige editie van de provincie-atlas Gelderland (1997) staat nog Steenenkamerseweg, met 2 e's dus, terwijl het postcodeboek al vanaf het begin van het huidige postcodesysteem (1978) Stenenkamerseweg met 1 e heeft. - Overzicht van welke wegen onder de buurtschap Steenenkamer vallen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Steenenkamer omvat ca. 250 huizen met ca. 750 inwoners (aldus de site van de buurtschap).

Terug naar boven

Overige bijzonderheden

Steenenkamers dialect
Men spreekt hier een speciale variant van het Putters dialect, die afwijkt van de spraak in de dorpskern. Het Steenenkamers kenmerkt zich vooral door het behoud van de sj- op plaatsen waar het Standaardnederlands en tegenwoordig ook het gewone Putters sch- hebben.(3)

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Op 22 april 2016 is het 4e Klompenpad in de gemeente Putten, het Hoeverveldpad, feestelijk in gebruik genomen (onder de link vind je de videoreportage ervan, door Putten TV). Het is een rondwandeling van 15 kilometer door het mooie buitengebied van de buurtschappen Hoef en Steenenkamer. Wandelen over historische dijken en paden langs de voormalige Zuiderzee. Het Hoeverveldpad sluit aan op het Norderpad, het Oldenallerpad en het Huinerpad. Dit 86e Klompenpad is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, Regio Noord-Veluwe, de gemeente Putten, Waterschap Vallei en Veluwe en de Nationale Postcode Loterij. De brochure met de route en wetenswaardigheden is onder andere te koop bij het startpunt: koffiehuis Het Station Putten en VVV’s in de regio. De route is in beide richtingen gemarkeerd met oranjebruine klompjes. Alle Klompenpaden zijn verboden voor honden in verband met verstoring van vee en wild. Waar de route gebruik maakt van bestaande paden, gelden uiteraard de heersende regels. Routenavigatie en informatie over landschap en cultuurhistorie is ook beschikbaar via de Klompenpaden app. - Mooie fotoreportage van de natuur en bezienswaardigheden die je tijdens het lopen van het Hoeverveldpad tegenkomt, door Willem van Leuveren sr. Zie ook een verslag van het Hoeverveldpad op de weblog Willem's Wonderlijke Wandelingen.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Steenenkamer.

- Buurthuis: - Verenigingsgebouw Steenenkamer (Waterweg 32) ligt prachtig tussen de weilanden en is gelegen aan een schoolpein. In de zaal is een groot podium met projectiescherm. De grote zaal biedt veel mogelijkheden. Er is ook een mooie ruime keuken aanwezig.

- Onderwijs: - Op Basisschool Steenenkamer leren de kinderen op het niveau dat aansluit bij de zone van de naaste ontwikkeling. In de onderbouw worden de kinderen gevolgd met het observatie-instrument ‘Kijk’. Op basis hiervan worden de kinderen per ontwikkelingsgebied ingedeeld in niveaugroepen. Binnen deze groepjes wordt de basis gelegd voor spelenderwijs en ontdekkend leren. De kinderen kunnen zelf hun werk plannen. Vanuit betekenisvolle thema’s worden diverse activiteiten aangeboden.

In de midden- en bovenbouw wordt gewerkt met tablets. Ze maken hierbij gebruik van het systeem ‘Snappet’. In alle groepen gebruiken ze de tablet bij rekenen. Vanaf groep 5 gebruiken ze de tablet ook voor taal en begrijpend lezen. Alle kinderen krijgen instructie van de leerkracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het digibord. De kinderen verwerken de aangeboden stof op de tablet. Grote voordelen hiervan zijn: de kinderen krijgen gelijk te zien of een opdracht goed gemaakt is; de opdrachten worden afgestemd op het niveau van de leerling; de leerkracht houdt overzicht met behulp van een dashboard en heeft zo inzicht welke kinderen extra instructie nodig hebben; de kinderen zien één opgave per keer.

Naast deze lessen werken de kinderen met een weektaak. Hierop staan taken die afgestemd zijn op hun ontwikkeling. De kinderen plannen zelf hun taken. Elke dag is er tijd voor extra zorg en op vaste momenten wordt gebruik gemaakt van ‘extra handen in de klas’ door de inzet van een onderwijsassistent. In de middagen wordt er thematisch gewerkt. Ze maken hierbij o.a. gebruik van de methode ‘Topondernemers’. Hierin worden de verschillende zaakvakken geïntegreerd. Deze manier van onderwijs geven zorgt ervoor dat kinderen niet alleen kennis vergaren, maar ook werken aan verschillende vaardigheden. Vaardigheden die bij Topondernemers worden aangeleerd zijn: samenwerken, presenteren, leren plannen en zelfstandig werken.

In 2015 is Basisschool Steenenkamer aangesloten op het glasvezelnetwerk. Bijzonder aan deze aansluiting is dat deze school in het buitengebied van Putten staat. Waar een groot aantal basisscholen in grootstedelijk gebied nog glasvezel voor snel internet moetn ontberen, kunnen sinds 2015 3 basisscholen in het buitengebied van Putten hiervan gebruik maken. De school is er erg blij mee. Zij kunnen hierdoor nu goed gebruik maken van diverse lestechnieken zoals lessen via het digitale schoolbord en de tablet. Ook nieuwe en toekomstige lestechnieken die de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren liggen op deze manier binnen handbereik. Dat deze 3 scholen aangesloten zijn op het glasvezelnetwerk is het resultaat van de inzet en samenwerking van de buurtbewoners in Putten West (Putten West is het gebied tussen de spoorlijn Zwolle-Amersfoort, grenzend aan Nijkerk, Nulde en Ermelo).

Reactie toevoegen