Steenenkamer (Putten)

Plaats
Buurtschap
Putten
Veluwe
Gelderland

Steenenkamer Putten Basisschool met de Bijbel Steenenkamer [640x480].jpg

Steenenkamer (buurtschap van Putten) heeft helaas geen plaatsnaamborden, gelukkig staat de plaatsnaam wel op de basisschool ter plekke.

Steenenkamer (buurtschap van Putten) heeft helaas geen plaatsnaamborden, gelukkig staat de plaatsnaam wel op de basisschool ter plekke.

Steenenkamer (Putten)

Terug naar boven

Status

- Steenenkamer is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Putten.

- De buurtschap Steenenkamer valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Putten.

- De buurtschap Steenenkamer moet helaas plaatsnaamborden ontberen, hoewel veel andere buurtschappen in de gemeente Putten wel plaatsnaamborden hebben en Steenenkamer toch een van de grotere buurtschappen is. U kunt slechts zien dat u in Steenenkamer bent aanbeland als u toevallig voorbij de Basisschool met de Bijbel Steenenkamer rijdt of loopt.

- Vreemd is dat de plaatsnaam Steenenkamer is verdwenen in de nieuwste editie van de provincie-atlas Gelderland (1) (in de vorige editie stond het nog wel vermeld), terwijl de buurtschap als zodanig nog gewoon bestaat. Nog curieuzer is dat 't Oever er wél als buurtschap staat vermeld, terwijl dat gebiedje volgens opgave van de lokale site van Steenenkamer (zie bij Ligging) gewoon onder de buurtschap Steenenkamer valt. Ook in het plaatsnaamverklaringenboek van Van Berkel en Samplonius (2) komt het Puttense Steenenkamer niet voor.

- Niet te verwarren met de eveneens Gelderse buurtschap Steenenkamer in de gemeente Voorst.

Terug naar boven

Naam

Oudere schrijfwijzen
Steenen Kamer.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Steenenkamer ligt W van Putten, rond de Stenenkamerseweg. In de vorige editie van de provincie-atlas Gelderland (1997) staat nog Steenenkamerseweg, met 2 e's dus, terwijl het postcodeboek al vanaf het begin van het huidige postcodesysteem (1978) Stenenkamerseweg met 1 e heeft. Overzicht van welke wegen onder de buurtschap Steenenkamer vallen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Steenenkamer omvat ca. 250 huizen met ca. 750 inwoners.

Terug naar boven

Overige bijzonderheden

Steenenkamers dialect
Men spreekt hier een speciale variant van het Putters dialect, die afwijkt van de spraak in de dorpskern. Het Steenenkamers kenmerkt zich vooral door het behoud van de sj- op plaatsen waar het Standaardnederlands en tegenwoordig ook het gewone Putters sch- hebben.(3)

Terug naar boven

Links

- Site van en over Steenenkamer (Putten).

- Basisschool Steenenkamer.

Reactie toevoegen