Steenenkamer (Putten)

Plaats
Buurtschap
Putten
Veluwe
Gelderland

Steenenkamer Putten Basisschool met de Bijbel Steenenkamer [640x480].jpg

Steenenkamer (buurtschap van Putten) heeft helaas geen plaatsnaamborden, gelukkig staat de plaatsnaam wel op de basisschool ter plekke.

Steenenkamer (buurtschap van Putten) heeft helaas geen plaatsnaamborden, gelukkig staat de plaatsnaam wel op de basisschool ter plekke.

Steenenkamer (Putten)

Terug naar boven

Status

- Steenenkamer is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Putten.

- De buurtschap Steenenkamer valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Putten.

- De buurtschap Steenenkamer moet helaas plaatsnaamborden ontberen, hoewel veel andere buurtschappen in de gemeente Putten wél plaatsnaamborden hebben en dit toch een van de grotere buurtschappen is. Je kunt slechts zien dat je in deze buurtschap bent aanbeland als je toevallig voorbij Basisschool Steenenkamer - waarvoor zie verder het kopje Links - rijdt of loopt.

- Vreemd is dat de plaatsnaam Steenenkamer is verdwenen in de nieuwste editie van de provincie-atlas Gelderland (1) (in de vorige editie stond het nog wel vermeld), terwijl de buurtschap als zodanig nog gewoon bestaat. Nog curieuzer is dat 't Oever er wél als vermeende buurtschap staat vermeld, terwijl dat gebiedje volgens opgave van de lokale site van Steenenkamer (zie bij Ligging) gewoon onder hun buurtschap valt. Wat overigens tegenwoordig in de atlassen staat als vermeende buurtschap 't Oever, staat in oudere versies van de atlassen als buurtschap Nulde.

- Niet te verwarren met de eveneens Gelderse buurtschap Steenenkamer in de gemeente Voorst.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Steenen Kamer.

Naamsverklaring
Steenenkamer was de aanduiding voor menig kasteel, erf of huis, opgetrokken uit steen. Het was vaak de herenkamer die aan een boerderij was gebouwd. Zo wordt te Elst in een stuk van 1442 Een huys en hofstede met een steene camer vermeld.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Steenenkamer ligt W van Putten, rond de Stenenkamerseweg. In de vorige editie van de provincie-atlas Gelderland (1997) staat nog Steenenkamerseweg, met 2 e's dus, terwijl het postcodeboek al vanaf het begin van het huidige postcodesysteem (1978) Stenenkamerseweg met 1 e heeft. - Overzicht van welke wegen onder de buurtschap Steenenkamer vallen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Steenenkamer omvat ca. 250 huizen met ca. 750 inwoners.

Terug naar boven

Overige bijzonderheden

Steenenkamers dialect
Men spreekt hier een speciale variant van het Putters dialect, die afwijkt van de spraak in de dorpskern. Het Steenenkamers kenmerkt zich vooral door het behoud van de sj- op plaatsen waar het Standaardnederlands en tegenwoordig ook het gewone Putters sch- hebben.(3)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Steenenkamer.

- Onderwijs: - Op Basisschool Steenenkamer leren de kinderen op het niveau dat aansluit bij de zone van de naaste ontwikkeling. In de onderbouw worden de kinderen gevolgd met het observatie-instrument ‘Kijk’. Op basis hiervan worden de kinderen per ontwikkelingsgebied ingedeeld in niveaugroepen. Binnen deze groepjes wordt de basis gelegd voor spelenderwijs en ontdekkend leren. De kinderen kunnen zelf hun werk plannen. Vanuit betekenisvolle thema’s worden diverse activiteiten aangeboden.

In de midden- en bovenbouw wordt gewerkt met tablets. Ze maken hierbij gebruik van het systeem ‘Snappet’. In alle groepen gebruiken ze de tablet bij rekenen. Vanaf groep 5 gebruiken ze de tablet ook voor taal en begrijpend lezen. Alle kinderen krijgen instructie van de leerkracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het digibord. De kinderen verwerken de aangeboden stof op de tablet. Grote voordelen hiervan zijn: de kinderen krijgen gelijk te zien of een opdracht goed gemaakt is; de opdrachten worden afgestemd op het niveau van de leerling; de leerkracht houdt overzicht met behulp van een dashboard en heeft zo inzicht welke kinderen extra instructie nodig hebben; de kinderen zien één opgave per keer.

Naast deze lessen werken de kinderen met een weektaak. Hierop staan taken die afgestemd zijn op hun ontwikkeling. De kinderen plannen zelf hun taken. Elke dag is er tijd voor extra zorg en op vaste momenten wordt gebruik gemaakt van ‘extra handen in de klas’ door de inzet van een onderwijsassistent. In de middagen wordt er thematisch gewerkt. Ze maken hierbij o.a. gebruik van de methode ‘Topondernemers’. Hierin worden de verschillende zaakvakken geïntegreerd. Deze manier van onderwijs geven zorgt ervoor dat kinderen niet alleen kennis vergaren, maar ook werken aan verschillende vaardigheden. Vaardigheden die bij Topondernemers worden aangeleerd zijn: samenwerken, presenteren, leren plannen en zelfstandig werken.

Reactie toevoegen