Steenbergen (Zuidwolde DR)

Plaats
Buurtschap
De Wolden
Drenthe

Steenbergen Zuidwolde plaatsnaambord.jpg

De onbekendste van de drie plaatsen genaamd Steenbergen in ons land is de buurtschap Steenbergen bij Zuidwolde in Drenthe. Maar ook zo'n kleine buurtschap heeft een rijke geschiedenis!

De onbekendste van de drie plaatsen genaamd Steenbergen in ons land is de buurtschap Steenbergen bij Zuidwolde in Drenthe. Maar ook zo'n kleine buurtschap heeft een rijke geschiedenis!

Steenbergen (Zuidwolde DR)

Terug naar boven

Status

- Steenbergen is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. T/m 1997 gemeente Zuidwolde.

- De buurtschap Steenbergen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zuidwolde.

Terug naar boven

Naam

Klemtoon
Stéénbergen.

In het Drents
Stíenbargen.

Oudere vermeldingen
Een van de geslachten genaamd Steenbergen komt hier vandaan. In 1431 is reeds sprake van een Roloff Steenberghes. De plaatsnaam Steenbergen komt in die spelling voor in 1634, op de Franse kaart van Drenthe uit 1811-1813 luidt de spelling Stenberg.

Naamsverklaring
De naam duidt op een stenige hoogte.(1)

Schimpnaam voor de inwoners
Zuddestekers (brandzodenstekers).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Steenbergen ligt rond de gelijknamige weg, direct N van Zuidwolde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Steenbergen 18 huizen met 125 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog slechts een 10-tal panden.

Terug naar boven

Geschiedenis

Steenbergen was vanouds een marke. Andere marken in de buurt waren Kerkenbosch, ten Arlo en Wemmenhove. Al deze marken samen hoorden tot het kerkelijk “kerspel” Zuidwolde. Later zijn al die buurtschappen in de gemeente Zuidwolde opgegaan.

Steenbergen was in de 18e eeuw een buurtschap met ongeveer 10 boerderijen. Dat lijkt weinig, maar in één zo’n boerderij woonden grote boerengezinnen en ook inwonende arbeiders en meiden. Dagloners woonden in de buurt in kleine huisjes en soms ook in plaggenhutten in het veld. De gronden van de marke Steenbergen strekten zich uit in het zuiden tot waar nu de Raadhuisstraat in Zuidwolde is. In het oosten was het Steenberger Oosterveld dat tot aan Alteveer liep. In het westen het Steenberger Westerveld dat ging tot de zeer natte gebieden van Moddergat waar nu de A28 loopt. Er zijn onvoorstelbaar veel kubieke meters zand gestort bij de aanleg van de A28 om deze natte veengebieden te dichten. In het noorden liepen de gronden van Steenbergen tot de Steenberger weide, wat nu een wijk van Hoogeveen is.

Dit alles geeft de indruk van een groot en rijk gebied. Maar Drenthe is door de eeuwen heen arm en weinig vruchtbaar geweest waar je hard moest werken om te overleven. Het was heide en veen dat ontgonnen moest worden. Op de zandrug van de Steenberger es werd wat landbouw bedreven, in de weilanden rondom werden de koeien geweid en de natte delen aan de randen werden gebruikt als hooiland, waar je meestal maar een keer per jaar wat hooi van af kon halen. De schapen die op de heide liepen, werden vooral voor de mest gebruikt. Iedere avond ging de kudde naar de potstal. Drentse heideschapen hebben weinig bruikbare wol en vlees zit er ook bijna niet aan. Wel zijn ze taai en kunnen ze leven van een heel schrale begroeiing. (bron: Natuurvereniging Zuidwolde)

- Nadere informatie over de geschiedenis van Steenbergen op de site Geheugen van Drenthe.

- Nadere informatie over de geschiedenis van Steenbergen op de site Vlinderommetje van Natuurvereniging Zuidwolde. Idem nadere informatie over de Steenberger Es.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De oudste boerderij op Steenbergen staat op nummer 5/7 en dateert uit 1852. De meeste oude boerderijen in de buurtschap zijn afgebroken omdat latere boeren hun panden liever langs de doorgaande Hoogeveenseweg hadden liggen dan aan de afgelegener landweggetjes.

Reactie toevoegen