Starnmeer

Plaats
Buurtschap
Alkmaar
Kennemerland
Noord-Holland

Starnmeer

Terug naar boven

Status

- Starnmeer is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de regio Zaanstreek, gemeente Alkmaar. T/m 2014 gemeente Graft-De Rijp.

- Starnmeer is topografisch gezien een bijzonder geval; oorspronkelijk viel het onder maar liefst 4 gemeenten; Akersloot, Graft, Jisp en Wormer (zie ook bij Statistische gegevens). Omdat men dat kennelijk toch niet handig vond, is het na grenscorrecties in 1991 en 1993 geheel onder de gemeente Graft-De Rijp komen te vallen.

- Een tweede curiosum: de buurtschap Starnmeer heeft een eigen postcode (1488) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee een formele woonplaats, en daarom des te opmerkelijker dat de plaatsnaam ten onrechte niet meer wordt vermeld als plaats in de atlas 1:25.000 van ANWB en Topografische Dienst uit 2004.

- En een derde curiosum is dat het zeer dunbebouwde Starnmeer altijd witte plaatsnaamborden had en daarmee buiten de bebouwde kom lag, maar na de herindeling van 2015 blauwe plaatsnaamborden heeft gekregen en daarmee ineens een bebouwde kom zou zijn. Met 60 km-zone (wat eigenlijk alleen buiten de bebouwde kom kan), dat dan weer wel...

- Onder de buurtschap Starnmeer valt ook het grootste deel van de buurtschap Kogerpolder.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Starnmeer ligt ZO van Alkmaar, ZW van Graft en De Rijp, in de Starnmeerpolder.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Starnmeer 12 huizen met 94 inwoners onder de gemeente Akersloot, 9/56 (= huizen/inwoners) onder de gemeente Graft, 12/71 onder de gemeente Jisp en 3/17 onder de gemeente Wormer. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 70 huizen met tegen de 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In 2018 heeft buurtschap Starnmeer met diverse festiviteiten het 375-jarig bestaan van hun polder gevierd. "Ter ere van het 375-jarig bestaan van deze droogmakerij heeft de Spijkerboorder Toneel Vereniging (STV) een korte film gemaakt over de geschiedenis van de polder. De geschiedenis op de STV-manier, welteverstaan!"

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Starnmeer heeft 4 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Met de aankoop van landbouwgrond in de Starnmeer heeft de provincie Noord-Holland meerdere vliegen in één klap geslagen; stikstofneerslag op het Natura 2000-gebied Wormer- en Jisperveld neemt hierdoor af en de dijkverzwaring in dit gebied kan doorgaan, omdat lokale agrariërs gecompenseerd kunnen worden in grond. Aanleiding voor de aankoop is de dijkversterking van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) in deze polder. Om deze dijkversterking mogelijk te maken heeft HHNK ongeveer 11 hectare landbouwgrond nodig. Uit gesprekken met de lokale grondeigenaren bleek al snel dat de meeste agrariërs graag in grond gecompenseerd wilden worden. Het uitgekochte melkveebedrijf kon zich vanwege de ligging naast het beschermde Wormer- en Jisperveld niet verder ontwikkelen. De agrariër kocht daarom landbouwgronden en een boerderij in de gemeente Bergen.

De provincie kocht naast het melkveebedrijf met 19 hectare landbouwgrond in de Starnmeer ook de stikstofvergunning en 9 hectare landbouwgrond buiten het gebied. De stikstofneerslag op het Europees beschermde natuurgebied Wormer- en Jisperveld vermindert daardoor met 5 mol per jaar. Ter vergelijking: de bouw van 10.000 woningen zorgt voor ongeveer 2 mol neerslag in de buurt van de bouwlocatie. In afwachting van verdere regelgeving en het regionaal registratiesysteem, kan een deel van de stikstof worden gebruikt voor nieuwe ontwikkelingen. De grond wordt ingezet voor kavelruil waarbij het uiteindelijke doel is om de benodigde grond voor de dijkversterking te verwerven en tegelijkertijd compensatiegrond te bieden voor de lokale agrariërs. Ook wordt er gekeken naar agrarische structuurverbetering. Agrariërs kunnen dan gronden ruilen die dichterbij het bedrijf liggen, zodat versnippering van landbouwgrond afneemt.

Bestemmingswijziging. De bestemming op de gebouwen die op het erf van het voormalige melkveebedrijf staan wordt gewijzigd. In plaats van een agrarische bedrijfslocatie, wordt het mogelijk woningbouw te ontwikkelen. De 9 hectare landbouwgrond buiten de Starnmeer gebruikt de provincie als ruilgrond om op andere plekken het Natuurnetwerk Nederland af te maken. Stikstof. Er mag in de Noord-Hollandse natuurgebieden geen stikstof meer bijkomen. Dat betekent dat niet alleen de natuur, maar ook de woningbouw en het bedrijfsleven in die regio’s onder druk staan. De provincie wil de stikstofuitstoot aanpakken bij de bron door samen met de belanghebbenden en sectoren te werken aan oplossingen. Vermindering van de stikstofuitstoot maakt de natuur weer gezonder en zorgt er tegelijukertijd voor dat er ruimte komt voor andere activiteiten, zoals het bouwen van woningen, (duurzame) landbouw, de aanleg van wegen en verduurzaming van de industrie." (bron: Provincie Noord-Holland, april 2021)

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Site met nieuws uit de buurtschappen Spijkerboor en Starnmeer.

- Kinderopvang: - "Bij Margriet is een kleinschalig kinderdagverblijf in buurtschap Starnmeer, gelegen in de mooie, rustige en landelijke omgeving van Graft en De Rijp. Gehuisvest in een stijlvol nieuwgebouwd pand, met een grote uitdagende tuin waar de kinderen kunnen rennen in de frisse buitenlucht. Fietsen, schommelen, taartjes bakken in de zandbak, verstoppertje spelen, kledderen met water... Alles wat kinderen nodig hebben om te ontdekken, zich te verwonderen en leren samen te werken. Buiten ontdekken kinderen meer en worden alle ontwikkelingsgebieden gestimuleerd. Bij Margriet heeft één groep met plek voor maximaal 9 kinderen van 0 tot 4 jaar, waarvan maximaal 2 baby’s. Bij Margriet is 5 dagen per week geopend en heeft 3 vaste leidsters: Margriet Beukeboom, Frieda Cupido en Olga Latjes.

Opvang is niet alleen maar oppassen dat er niks met de kinderen gebeurt, het is er ook voor zorgen dat er zeer zeker wél wat met ze gebeurt. Dat ze zich gehoord en gezien voelen. Dat ze zich prettig voelen in een veilige herkenbare structuur, dat ze leren te functioneren in een groep met andere kinderen zonder dat ze allemaal hetzelfde hoeven te zijn. Dat ze zonder druk gestimuleerd worden. Dat klinkt wat hoogdravend en vertaald naar een kinderdag kun je dat zien als je vies durven maken in de modder, madeliefjes proberen te plukken met kleine pofhandjes, zelf een boterham smeren e.d. Steeds het gezonde evenwicht zien te vinden tussen structuur en het moment van de dag en de behoeften van elk kind op zich."

- Zorg: - Zorgboerderij Saenmond.

Reactie toevoegen