Stad Niks

Plaats
Buurtschap
Waadhoeke
Fryslân

Stad Niks

Terug naar boven

Status

- Stad Niks is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Het Bildt.

- De buurtschap Stad Niks valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Sint Annaparochie. Eigenlijk zou je het geografisch gezien als buurtschap van Nij Altoenae moeten beschouwen, maar de inwoners van de Nieuwebildtdijk hebben er, bij de afsplitsing van Nij Altoenae van Sint Annaparochie in 2008, voor gekozen om voor de postadressen 'in' Sint Annaparochie te blijven wonen (voor nadere toelichting hierop zie verder bij Nij Altoenae).

- De naam van deze buurtschap leeft vooralsnog kennelijk alleen in de volksmond, want er staan geen plaatsnaamborden en de naam komt verder ook niet voor in atlassen, op plattegronden of in plaatsnamenlijsten. De buurtschap Stad Niks ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
De klemtoon ligt op het tweede deel van de naam.

In het Bildts
De Stad Niks.

Oudere vermeldingen
De kaart van Eekhoff (1850) vermeldt de naam Stad-Niks aan de Nieuwebildtdijk nabij het Strandhuis. De kaart van 1853 geeft dezelfde variant als huisnaam.

Naamgeving
De buurtschap is, naar wij aannemen, genoemd naar het gelijknamige huis dat, aldus (1) en de hiervoor genoemde kaart, in deze buurt ligt.

Naamsverklaring
De naam wordt als een humoristische aanduiding beschouwd. De nederzetting is 'niet eens een dorp' en is dus een 'stad van niks'.(2) Blijft de vraag of de naamgever van het huis, áls de buurtschap daarnaar genoemd is (het zou immers ook andersom kunnen zijn), dit ook zo bedoeld heeft. Wellicht komt dat nog eens boven water.

Terug naar boven

Ligging en statistische gegevens

De buurtschap Stad Niks betreft het deel N langs de Nieuwebildtdijk, N van Sint Annaparochie en Nij Altoenae, direct O van de Schuringaweg, met de voormalige openbare basisschool, met ca. 20 panden, alsmede het deel Z van de dijk en de Nije-Faart aldaar. Dat betreft oorspronkelijk 8 panden, waarvan inmiddels enkele zijn afgebroken en enkele andere zijn samengevoegd. De buurtschap heeft ca. 70 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Archeologisch steunpunt De Aerden Plaats te Oudebildtzijl heeft in 2012 onderzoek gedaan naar de bewoningsgeschiedenis van Stad Niks.

Terug naar boven

Trivia

- De naam komt ook voor in een gedichtenbundel van Tsjêbbe Hettinga: "Aan Schor en Stad Niks voorbij" (2010). Dat betreft zowel de titel van de bundel, als een fragment in een van de twee lange gedichten die de bundel omvat. Vermoedelijk heeft het inhoudelijk niet echt op de gelijknamige buurtschap betrekking en zal het meer in figuurlijke zin zijn bedoeld.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Artikel over Stad Niks in de Bildtse Post, augustus 2016.

Reactie toevoegen