Spyk

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

spyk_spyktille_kopie.jpg

De Spyktille over de Boalserter Feart bij de buurtschap Spyk

De Spyktille over de Boalserter Feart bij de buurtschap Spyk

spyk_1888_huis_te_koop_kopie.jpg

Aankondiging van de verkoop van een boerderij in Spyk in 1888 (uit: Leeuwarder Courant, 21-9-1888)

Aankondiging van de verkoop van een boerderij in Spyk in 1888 (uit: Leeuwarder Courant, 21-9-1888)

Spyk

Terug naar boven

Status

- Spyk is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel, in 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- De buurtschap Spyk valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Hinnaard. 1 pand (Hegenserleane 1) valt voor het postadres onder buurdorp Iens. Sommige bronnen stellen dat de buurtschap Spyk onder het dorp Iens valt maar dat is dus slechts voor 1 pand het geval. De andere 3 panden vallen - en vanouds, d.w.z. in de Volkstelling van 1840, vielen alle 4 panden - onder Hinnaard.

- De buurtschap Spyk heeft - in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen in de voormalige gemeente Littenseradiel - geen plaatsnaamborden, zodat je alleen aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Spijk.

Oudere vermeldingen
Deze kleine nederzetting wordt in 1664 als Spyck en rond 1700 ook als Spyktille aangehaald (er ligt hier nog altijd een boerderij die zo heet). Vanaf de 19e eeuw vinden we de huidige varianten. De oudste vermelding is Spyck (1526).

Naamsverklaring
Het element spike 'spits' is hier als naam gebruikt. Mogelijk heeft de naam te maken met een visgelegenheid ter plekke.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Spyk ligt NO van Wommels, Z van Winsum, O van Iens en NW van Hinnaard, rond de weg Spyk (1 pand in het N hiervan ligt aan de Hegenserleane). De buurtschap wordt doorsneden door de Boalserter Feart (vóór 2007: Bolswardertrekvaart). Het bruggetje ter plekke over deze vaart heet Spyktille en is dus naar de buurtschap genoemd.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Spyk 4 huizen met 22 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd 4 panden, nu met ca. 10 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

O van de Spyktille heeft een spinnenkopmolen gestaan. Deze is rond 1832 gebouwd en rond 1929 afgebroken.

Reactie toevoegen