Spoordonk

Plaats
Dorp
Oirschot
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

Spoordonk

Terug naar boven

Status

- Spoordonk is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Oirschot.

- Het dorp Spoordonk heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Oirschot.

- Onder het dorp Spoordonk vallen ook de buurtschappen Groenewoud (grotendeels), Kattenberg, Lieveld, Pandgat en Polsdonken (deels).

Terug naar boven

Naam

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Olliedonk.

Terug naar boven

Ligging

Spoordonk ligt NW van Oirschot.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Spoordonk 130 huizen met 820 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 630 huizen met ca. 1.550 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2014 zijn als CPO-project (= Collectief particulier opdrachtgeverschap) 22 starterswoningen in Spoordonk gebouwd, aan de Meester de Weertstraat.

- Sinds 2016 is in het dorp een 2e CPO-project in ontwikkeling (Lubberstraat), waarin ruimte is voor max. 20 woningen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Spoordonk heeft 5 rijksmonumenten.

- Spoordonk heeft 12 gemeentelijke monumenten.

- De inwoners van Spoordonk hadden al een halve eeuw geprobeerd om een eigen parochie te krijgen, toen deze wens op 20 september 1934 eindelijk door de bisschop werd vervuld. De opdracht die bouwpastoor Jan van Gestel, tevens kapelaan in Oirschot, daarbij van de bisschop kreeg, was om een kerk en een parochie te bouwen. In die tijd waren er ongeveer 700 parochianen en was er geen verenigingsleven. Het moest een kerk in romaanse stijl worden, naar het voorbeeld van de kerk in Hout-Blerick, omdat deze stijl het beste bij het landschap paste. De H. Bernadettekerk is in 1936 gereed gekomen. - Pagina over de begraafplaats bij de kerk. - De kerk maakt deel uit van de regionale RK Parochie Sint-Odulphus van Brabant.

- De Spoordonkse Watermolen is de meest westelijk gelegen watermolen van Nederland.

- Z van Spoordonk, Z van de A58, op de hoek van de wegen Hakkelaren en Proosbroekweg, vind je de Kapel van de Heilige Eik.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Olliedonkers.

- Avondwandeldriedaagse Spoordonk Wandelt (mei).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het westelijk deel van de Kleine Oisterwijkse Heide, gem. Oisterwijk, betreft het voormalige Mobilisatiecomplex Spoordonk (genoemd naar het dichtstbijzijnde dorp, dat weliswaar onder de gemeente Oirschot valt). Dit ruim 19 hectare grote terrein NW van het dorp is in 2009 verkocht aan Landgoed Rozephoeve, die reeds eigenaar was van o.a. het civiele gedeelte van de Kleine Oisterwijkse Heide. Het terrein is 'teruggegeven aan de natuur' en ingericht als natuurterrein met een begroeiing van bos en heide. Ook zijn er vennen en lage, natte plekken waar het zeldzame gagelstruweel te vinden is. De meeste gebouwen zijn afgebroken. Er blijven een aantal overblijfselen die herinneren aan het militaire verleden van het terrein. In ieder geval één loods blijft behouden. Deze wordt gebruikt als schaapskooi voor het beheer van het natuurterrein. De 2 dienstwoningen blijven behouden als burgerwoningen.

- Anno 2014 zijn er plannen om een nieuw landgoed bij Spoordonk aan te leggen: landgoed De Logt. Deze 'nieuwe natuur' met een oppervlakte van 57 hectare, komt grotendeels in de gemeente Oirschot te liggen, deels in de gemeente Oisterwijk. Natuurmonumenten brengt grond in, landgoed De Rozephoeve gaat 6 huizen (op kavels van 1000 tot 1500 m2) bouwen en verpachten, en ondernemer Bert Rijnen plaatst met zijn firma EcoEnergy aan de rand van het gebied een biomassacentrale, in het puntje van landbouwontwikkelingsgebied Stille Wille.

- In 2015 en 2016 is de kade langs de Beerze ter hoogte van Spoordonk versterkt en verhoogd. Daar zijn bomen voor gekapt, maar na de versterking zijn op de verhoogde dijk ook weer bomen teruggeplaatst.

- In 2015 is de watermolen van Spoordonk officieel als Natuurpoort benoemd. Een Brabantse 'natuurpoort' is een startpunt om de natuur te ontdekken, te ontspannen of actief buiten te zijn. Er staat een paneel met informatie over routes en natuur- en cultuurhistorie in de omgeving. Andere criteria zijn een groene omgeving, snelle aansluiting op het fiets- en wandelroutenetwerk, startpunt voor (thema)routes en een goede parkeervoorziening.

Terug naar boven

Beeld

- Diaserie wandeling rond Spoordonk door Loes Westgeest.

- Fotoreportage van Spoordonk door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Spoordonk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpscafé Spoordonk staat voor een groep enthousiaste dorpsbewoners die zich geheel vrijwillig inzetten voor een betere leefbaarheid in het dorp. Per jaar worden er 4 thema-avonden georganiseerd, waar voor het dorp belangrijke zaken besproken worden. Er wordt geluisterd naar wensen, eventuele problemen worden geïnventariseerd en er worden ideeën en oplossingen bedacht om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren.

- Onderwijs en kinderopvang: - Speelleerplein De Fonkeling.

- Jeugd: - De in 1961 opgerichte Stichting Jeugd Spoordonk organiseert activiteiten voor de basisschooljeugd in het dorp.

- Muziek: - Fanfare Concordia profileert zich op haar site als 'de gezelligste familie van Spoordonk'. Niet alleen omdat er veel familiebanden binnen de vereniging zijn, maar meer nog omdat men zich van jong tot oud thuis mag voelen bij deze club. De leden vertegenwoordigen leeftijden tussen 9 en 75 jaar en zijn zodoende een goede afspiegeling van de gemeenschap. Bovendien is lidmaatschap bij fanfare Concordia een uitermate goede gelegenheid tot integratie binnen de Spoordonkse gemeenschap.

- Sport: - v.v. Spoordonkse Boys (voetbal). - Korfbalvereniging Spoordonkse Girls.

Reactie toevoegen