Spierdijk

Plaats
Dorp
Koggenland
West-Friesland
Noord-Holland

spierdijk_veiling_kopie.jpg

Voor de jaarlijkse 'Veiling Spierdijk - samen sterk voor sport en kerk' worden inwoners en ondernemers uitgedaagd om originele aanbiedingen te bedenken. De opbrengst komt ten goede aan de lokale sportverenigingen en aan het onderhoud van de kerk.

Voor de jaarlijkse 'Veiling Spierdijk - samen sterk voor sport en kerk' worden inwoners en ondernemers uitgedaagd om originele aanbiedingen te bedenken. De opbrengst komt ten goede aan de lokale sportverenigingen en aan het onderhoud van de kerk.

spierdijk_anno_ca._1900.jpg

Tot de gemeentelijke herindelingen van 1979 viel het dorpsgebied van Spierdijk nogal Baarle-Nassau-achtig onder drie gemeenten. Voor nadere informatie zie onder Status en onder Statistische gegevens.

Tot de gemeentelijke herindelingen van 1979 viel het dorpsgebied van Spierdijk nogal Baarle-Nassau-achtig onder drie gemeenten. Voor nadere informatie zie onder Status en onder Statistische gegevens.

Spierdijk (4).JPG

Daar hebben we Spierdijk

Daar hebben we Spierdijk

Spierdijk (2).JPG

RK kerk in Spierdijk

RK kerk in Spierdijk

Spierdijk.JPG

Stolphoeve in Spierdijk

Stolphoeve in Spierdijk

Spierdijk

Terug naar boven

Status

- Spierdijk is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Koggenland. Oorspronkelijk valt het deels onder de gemeente Berkhout, deels onder de gemeente Obdam en deels onder de gemeente Spanbroek (ten tijde van de invoering van het postcodeboek, in 1978, valt dit gedeelte inmiddels onder de gemeente Opmeer) - vandaar dat het kleine dorp ook 3 postcodes heeft om die 3 respectievelijke delen te kunnen onderscheiden: 1641 t/m 1643.

Historische verdeling van Spierdijk over de gemeenten: t/m 1978 deels gemeente Opmeer (dit gedeelte: t/m 30-6-1959 gemeente Spanbroek), deels gemeente Obdam en deels gemeente Berkhout. In 1979 in zijn geheel over naar gemeente Wester-Koggenland, in 2007 over naar gemeente Koggenland. Bij het ontstaan van de nieuwe gemeente Wester-Koggenland, bij de herindelingen van 1979, staan zowel de gemeente Opmeer als de gemeente Obdam grondgebied van het dorp Spierdijk aan deze gemeente af (de gemeente Berkhout gaat direct al op in Wester-Koggenland). Bij de vorming van de nieuwe gemeente Koggenland, in 2007, wordt de gemeente Obdam overigens opgeheven en gaat deze op in deze gemeente.

- Onder het dorp vallen ook de buurtschappen Noord-Spierdijk en Zuid-Spierdijk, met dien verstande dat het meest zuidelijke deel van laatstgenoemde buurtschap onder het dorp De Goorn valt. Verder vallen nog een klein W deel van de buurtschap Bobeldijk (voor de postadressen) en een klein O deel van de buurtschap Wogmeer (ook voor de postadressen) onder het dorp.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1365 Spierdijck, 1575/1608 Spierdyc.

Naamsverklaring
Het eerste deel hangt samen met spier 'de bovenste taaie laag van met veen bedekte zeeklei'. Deze klei was door zijn aard zeer geschikt voor het maken of ophogen van dijken.(1)

Terug naar boven

Ligging

Spierdijk ligt W van Hoorn, ZO van Obdam, Z van Opmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 heeft het dorp 79 huizen met 448 inwoners, verdeeld in 14/90 (= huizen/inwoners) onder de gemeente Obdam (= de NW lintbebouwing aan de Verlaatsweg), 21/130 onder de gemeente Spanbroek (= Noord-Spierdijk) en 44/228 onder de gemeente Berkhout (= de dorpskern plus Zuid-Spierdijk). Tegenwoordig heeft het dorp, inclusief de buurtschappen, ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Kerkelijk
De 16e eeuw is voor de katholieken een moeilijke tijd. Door de Hervorming die vanaf 1559 in Nederland in werking treedt, worden katholieken onderdrukt en mogen zij niet in het openbaar uitkomen voor hun manier van geloven. Toch wordt er in het geheim samengekomen en tegen de verdrukking in blijven priesters actief. Zoals Sasbout Vosmeer die in 1607 een parochie sticht in Spierdijk. De eerste pastoor wordt Simon Janszoon Spanbroek (genoemd naar zijn geboorteplaats). Het eerste kleine kerkgebouwtje verrijst aan de Noord-Spierdijkerweg bij de Kapelleweg. In 1674 valt de toren tijdens een storm om en het kerkje stort daarbij in. Het kerkje wordt eenvoudig hersteld.

Na lang aandringen wordt uiteindelijk toestemming gegeven door de Staten van Holland om een nieuw kerkje te bouwen. In 1765 wordt een houten kerkje met een rieten dak en kleine pastorie gebouwd aan de Spierdijkerweg, voor het huidige kerkhof. De gemeenschap groeit gestaag. De kerk wordt te klein en vervalt tot een bouwval. Koning Willem I heeft echter bij Koninklijk Besluit bepaald dat er geen nieuwe kerken mogen worden gebouwd. Dit heeft 42 jaar geduurd, totdat Gedeputeerde Staten in 1849 toestemming geeft in Spierdijk een nieuwe kerk te bouwen. Architect Ing. Wolterus van der Horst wordt aangesteld en ontwerpt een axiale hallenkerk model standaard waterstaatskerk, die in 1850 gereed komt. Zie verder bij Bezienswaardigheden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 hebben 8 partijen de overeenkomst tot kavelruil 'Waterberging Oude Gouw' ondertekend. Met de ondertekening van deze overeenkomst is gestart met de agrarische structuurverbetering in Spierdijk en wordt de aanleg van waterbergingslocaties en een vrijliggend recreatiepad mogelijk gemaakt. Acht partijen hebben onderling grond verruild, waardoor vier veehouders hun huiskavel kunnen vergroten. Daarnaast liften het hoogheemraadschap en de gemeente Koggenland mee in de kavelruil, waardoor zij hun doelen op het gebied van waterberging en recreatie verder kunnen realiseren.

Het hoogheemraadschap heeft twee kavels verworven, van respectievelijk 1 en ruim 3,5 hectare. Deze kavels worden ingericht als droge waterberging. Daarnaast heeft het hoogheemraadschap een aantal overhoekjes langs de Oude Gouw gekregen, die worden ingericht als waterberging (de oude Gouw loopt verticaal in het O parallel aan Spierdijk). Ook wordt een strook grond gebruikt om een brede sloot aan te leggen tussen de Oude Gouw en de droge waterbergingslocatie. De gemeente Koggenland heeft in de kavelruil een strook grond verworven langs de Oude Gouw, die wordt bestemd voor de aanleg van een recreatief pad. Dit biedt inwoners van Spierdijk en Zuidermeer een wandelpad door het landelijke gebied langs de Oude Gouw. (bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 16-7-2010)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Spierdijk heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de Wilhelminahoeve uit 1898 op Spierdijkerweg 121 en het tweeklaviers kerkorgel met aangehangen pedaal en 20 registers uit 1875, gemaakt door de firma L. Ypma te Alkmaar. De orgels van Ypma worden beschouwd als behorend tot de beste van hun tijd. De fraai gesneden orgelkas voorzien van een 'schijn'-rugwerkfront is gemaakt door de firma J. Goossens & Zn. te 's-Hertogenbosch. Het orgel is een uitzonderlijk voorbeeld van een nagenoeg gaaf bewaard gebleven instrument van de orgelmakers Ypma. Zowel het instrument als de orgelkas ademen geheel de tradionele ambachtelijke en artistieke kwaliteit van de vroege 19e eeuw. Uniek is het 'schijn'front voor een rugwerk dat nooit geplaatst is en, gelet op de periode van ontstaan, als uitzonderlijk en archaïserend kan worden gekenschetst.

- De RK Gregoriuskerk zelf dateert uit 1850 en is een gemeentelijk monument. Na de bouw van deze kerk blijft de gemeenschap groeien; in 1885 telt de parochie van Spierdijk 1609 parochianen. De kerk wordt weer te klein. Achitect A.C. Bleijs tekent voor de uitbreiding van de kerk, die in 1889 gereed komt. Een architectonisch hoogstandje; een kruiskerk met verhoogd centraal middengedeelte, een longitudinale bouwwijze. In 2014 oppert het bisdom om de kerk af te stoten en te slopen, omdat het in verhouding te duur wordt om voor het teruggelopen aantal kerkgangers (ca. 50 per dienst) het grote pand nog in functie houden.

De inwoners willen hun kerk, mede omdat het een beeldbepalend en markant object is, natuurlijk niet kwijt en bedenken alternatieven om de kosten te verlagen en de inkomsten te verhogen, en zo de 'landmark' van Spierdijk én zijn functie te kunnen behouden. De pastorie wordt nu verhuurd aan de huisarts. En de kerk is in 2016 verbouwd. Er is een soort 'doos' in de kerk gebouwd, waar paramedische instellingen een plek hebben gevonden, zoals een fysiotherapeut en een Mensendieckpraktijk. In het resterende deel blijven de kerkdiensten gehouden worden.

Zr. Hermenegild Odijk heeft ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de kerk in 2000 het boekje 'Als een rots in de branding... De geschiedenis van de parochie Sint Georgius te Spierdijk' geschreven. Via de link is het boekje ook online te lezen.

- Gevelstenen in Spierdijk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De jaarlijkse Rommelmarkt van Spierdijk (op een zaterdag in april) wordt georganiseerd door de Jozef en Maria School en Peuterspeelzaal De Warskippers. De opbrengst is ook voor beide, en dus voor alle kinderen van Spierdijk e.o. Naast de Rommelmarkt vind je er op die dag kramen met zelf gemaakte creaties door en voor de kinderen, spelletjeshoek en bingo voor de kinderen, Rad van Avontuur met leuke prijzen en speciale rondes voor kinderen, gezellige koffiehoek voor koffie met zelfgemaakte appeltaart, en divers lekkers om te lunchen, o.a. gemaakt door en voor de kinderen.

- Kermis Spierdijk (weekend in mei).

- Mind The Gap is een - sinds 2016 - jaarlijks 3-daags festival (in mei of juni) in Spierdijk. Het festival wordt georganiseerd door SPMJ Rhythmsticks en is toegankelijk voor iedereen, wat gekenmerkt wordt door een gevarieerde programmering, betaalbare prijzen en een ongedwongen sfeer. Tijdens het festivalweekend zijn er diverse optredens en verschillende activiteiten. Zo is er een kindermiddag waarbij kinderen hun eerste podiumervaring kunnen opdoen en op een leuke en interactieve manier leren omgaan met instrumenten. Vrijdagavond begint het muzikale spektakel met een bekende coverband die oude tijden doet herleven; een feest der herkenning.

Op zaterdagavond komt een aansprekende DJ-act de festivaltent in Spierdijk op z’n kop zetten en zondag is er op twee podia een mix van uiteenlopende muziekstijlen te horen. Hierbij is ruimte voor zowel aanstormend (regionaal) talent als nationaal bekende acts. Naast muzikaal spektakel is er ook voor de lekkerbek veel te halen. De keuze is reuze: geniet op het terras van speciaalbier, diverse eetmogelijkheden, verse koffie of schepijs. Daarnaast is er een doe-het-zelf Rock Band Stage waarbij je in de huid van je favoriete band of artiest kunt kruipen en zelf een liedje kunt zingen, drummen of gitaar spelen.

- Muziek in Spierdijk (op een zondag begin juli) was er in 2017 voor het eerst. Een muzikaal evenement aan de Verlaatsweg, waar in 10 tuinen muzikanten hun repertoire ten gehore brengen. Al wandelend kon je genieten van diverse muziekstijlen op mooie locaties. Op de Facebookpagina's lezen ze louter enthousiaste reacties van de bezoekers, dus hopelijk wordt dit een jaarlijks evenement.

- Op een vrijdag eind oktober is er de jaarlijkse 'Veiling Spierdijk - samen sterk voor sport en kerk'. Inwoners en ondernemers uit het dorp worden uitgedaagd om originele aanbiedingen te bedenken, waar dan kavels van worden gemaakt waar men op kan bieden. De opbrengst komt ten goede aan de lokale sportverenigingen en aan het onderhoud van de kerk. Jaarlijks gaat het om honderden kavels. Er worden altijd veel originele, creatieve aanbiedingen bedacht, zoals etentjes en dagjes uit.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, faciliteert IJsvereniging Steeds Gladder het schaatsgebeuren in Spierdijk. Ze beschikken over een professionele 400-meterbaan.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Spierdijk heeft een eigen dorpskrant, De Dorpsbanier, die 1x in de 2 weken verschijnt. Op hun site kun je ook actualiteiten vinden, plus een dorpsagenda.

- Onderwijs en kinderopvang: - Jozef & Mariaschool. - Peuterspeelzaal De Warskippers.

- Muziek: - Fanfare Accordando is opgericht op 15 december 1921 in Café Homan in buurtschap Wogmeer, waar de eerste jaren ook de repetities plaatsvinden. De naam betekent "door samenwerking" maar ook "overeenstemmend". Er schrijven zich rond de 20 muzikanten in als lid. De contributie was toen 15 cent per week. De benodigde instrumenten kostten toen ongeveer 30 gulden per stuk. Na het nodige repeteren kan op tweede Kerstdag 1922 de eerste uitvoering worden gegeven. In 1927 gaan ze voor het eerst op concours. Maar het instrumentarium is niet best. Daarom worden er 7 nieuwe instrumenten aangeschaft. Om dit financieel rond te krijgen worden er aandelen van elk 25 gulden uitgegeven.

Er breekt een strijd aan tussen de Wogmeer en Spierdijk over de plaats van vestiging van Accordando. Dit loopt zo hoog op dat dirigent Knijn ontslag neemt. Hij wil namelijk dat Accordando naar het dorp verhuist. Maar alle aandelen zijn in Wogmeerse handen. Piet van Westen uit Zwaag wordt aangesteld als nieuwe dirigent. In 1930 wordt toch besloten in Spierdijk te gaan repeteren. Een goeie zet; want op de eerste vergadering in Café Koopman geven zich maar liefst 17 leerlingen op. Dit is slechts een klein citaat uit de pagina Geschiedenis van Fanfare Accordando, waar je de lotgevallen van de vereniging door de jaren heen uitvoerig in tekst en beeld beschreven vindt.

- Popkoor Back in Time is opgericht in 1985 en bestaat uit ongeveer 50 zangers en zangeressen, onder leiding van dirigent Frank Hoebe. Het repertoire van Back in Time is een mix van oude en nieuwe popnummers.

- Sport: - Bijzonder aan RKSV St. George is dat het een omnisportvereniging is, d.w.z. dat er verschillende sporten worden beoefend, namelijk voetbal (sinds 1930), handbal (sinds 1962) en tennis (sinds 1995). En voor zo'n klein dorp hebben ze heel veel leden, nl. meer dan 400.

- Bowlingvereniging Spierdijk.

- Zorg: - De kleinschalige Zorgtuin Lavie in Spierdijk biedt kinderen, jongeren en volwassenen een veilige plek waar ze zichzelf mogen en kunnen zijn. Zij werken vanuit een holistische visie. Dit houdt in dat zij ervan uitgaan dat lichamelijke, geestelijke en sociale aspecten met elkaar verbonden zijn. Deze functies zijn volgens hen wel te onderscheiden, maar niet te scheiden. Zij kijken naar de hele mens en benaderen problemen als ontwikkelingskansen. Hierbij speelt het betrekken van het netwerk van cliënten een grote rol. Ze bieden dagbesteding op doordeweekse dagen en op zaterdag.

- Kraamzorg De Regenboog.

- Sinds 2007 is er in Spierdijk Woonzorgcentrum De Oever. Deze locatie is geschikt voor oudere mensen met en zonder zorgbehoefte. Ook kun je in De Oever zelfstandig wonen in een huur- of koopappartement. Mocht je behoefte hebben aan zorg, dan is deze altijd in de buurt. De Oever beschikt over drie woongroepen voor mensen met dementie. Je woont in een kleine groep met een gemeenschappelijke woonkamer en keuken. Er wordt samen gekookt, de koektrommel gaat rond en er wordt samen koffie gedronken in de huiskamer. De medewerkers zijn onderdeel van het huishouden en sluiten zoveel mogelijk aan bij jouw leefstijl en voorkeuren. Klik hier voor meer informatie. In De Oever is ook een wijk Steunpunt. Deze wordt gebruikt door zowel bewoners van De Oever als door mensen uit de nabije omgeving. Er vinden diverse activiteiten plaats. Ook kun je hier bijvoorbeeld een feest vieren, biljarten en koersballen. Bewoners en mensen uit de buurt kunnen in De Oever ook terecht voor dagverzorging.

Reactie toevoegen