Spankeren

Plaats
Dorp
Rheden
Veluwe
Gelderland

spankeren_mijn_dorp_van_morgen.jpg

Onder het motto 'Spankeren, mijn dorp van morgen' worden de inwoners betrokken bij het maken van toekomstplannen voor hun dorp.

Onder het motto 'Spankeren, mijn dorp van morgen' worden de inwoners betrokken bij het maken van toekomstplannen voor hun dorp.

spankeren_plaatsnaambord_kopie.jpg

Spankeren is een dorp in de gemeente Rheden

Spankeren is een dorp in de gemeente Rheden

spankeren_emailleerfabriek_de_ysel_kopie.jpg

Spankeren, emailleerfabriek De Ysel stond in de volksmond bekend als 'de EDY' en was tot 1975 een grote werkgever in het dorp. Later werd het De IJsel, en het heeft wellicht ook nog De IJssel geheten (na begin 20e eeuw wordt de rivier met 2 s'en gespeld).

Spankeren, emailleerfabriek De Ysel stond in de volksmond bekend als 'de EDY' en was tot 1975 een grote werkgever in het dorp. Later werd het De IJsel, en het heeft wellicht ook nog De IJssel geheten (na begin 20e eeuw wordt de rivier met 2 s'en gespeld).

spankeren kerk 1942 [640x480].jpg

Spankeren kerk 1942

Spankeren kerk 1942

Spankeren

Terug naar boven

Status

Spankeren is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Rheden.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van dit dorp is een Spankenees.

Terug naar boven

Ligging

Spankeren ligt N van Dieren en wordt daarvan gescheiden door het Apeldoorns Kanaal. In het O grenst het dorp aan de IJssel, in het N aan het Brummense dorp Leuvenheim.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Tegenwoordig heeft Spankeren ca. 400 huizen met ca. 930 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Al vanaf ca. 800 vinden er op de Oost Veluwe grootschalige ontginningen plaats. De eerste bewoners van Spankeren vestigen zich N van de huidige dorpskern bij de oudste akkers. De nederzetting heeft al vroeg een eigen kerk. Een deel van de huidige kerktoren dateert nog uit de 11e eeuw en is daarmee de oudste toren van de zuidoostelijke Veluwezoom. In het begin van de 19e eeuw bestaat Spankeren nog slechts uit de kerk en 23 woningen. Ten opzichte van de omgeving is er wel een verdichting van de bebouwing, maar door de ruime open dorpsstructuur is er geen duidelijke dorpskern. In het midden van de 19e eeuw zijn de spoorlijn Arnhem-Zutphen en het Apeldoorns Kanaal nieuwe elementen in de ruimtelijke opbouw van het dorp. De spoorlijn splitst de kern van Spankeren in tweeën.

Vanaf ca. 1880 verschuift het zwaartepunt van het dorp in westelijke richting. Er wordt vooral gebouwd aan de Dorpsweg tussen de kerk en het Apeldoorns Kanaal. Hier ontstaat een relatief dicht bebouwingslint, bestaande uit met name enkele en dubbele huizen, winkel- en bedrijfspanden. Aan de Dorpsweg wordt de school gebouwd (1883) en de onderwijzerswoning (1896). Ook aan de Overweg wordt gebouwd, vooral tussen het spoor en de Zutphensestraatweg. Ook na de Tweede Wereldoorlog blijven de ontwikkelingen in Spankeren bescheiden. In 1950 wordt de muziektent gebouwd langs de Kerkweg en het dorp wordt met woningen aan de noordzijde uitgebreid.

Door de goede transportmogelijkheden (IJssel, kanaal en spoor) heeft het kleine Spankeren relatief veel industrie aangetrokken. Zo is tot 1975 Emailleerfabriek De Ysel ('de EDY') (later ook gespeld als De IJsel en wellicht ook als De IJssel) een grote werkgever voor de inwoners van het dorp en buurdorp Dieren.

- Zie verder de pagina met geschiedenis, bezienswaardigheden en oude foto's en ansichtkaarten van Spankeren.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De dorpsvisie voor Spankeren is m.b.t. een aantal verbeterpunten en wensen weergegeven op themakaarten.

- Bestemmingsplan Spankeren.

- In 2016 wordt de Structuurvisie Spankeren vastgesteld.

- Onder het motto 'Spankeren, mijn dorp van morgen' worden de inwoners betrokken bij het maken van toekomstplannen voor het dorp.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Spankeren heeft 13 rijksmonumenten, voor een groot deel betrekking hebbend op buitenplaats de Gelderse Toren (zijnde de Gelderse Toren zelf, 2 dienstwoningen, het koetshuis, de Orangerie, een schuur, 2 keer- annex inlaatsluisjes en de historische parkaanleg. Verder de Hervormde kerk, boerderij de Burgershoeve uit 1792 (Bockhorstweg 8), havezate De Bockhorst (Bockhortweg 12) en de boerderij op Dorpsweg 78.

- Spankeren heeft 8 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) Petruskerk maakt deel uit van de Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren Noordoost.

- De Gelderse Toren is eind 2015 gerestaureerd. De kozijnen zijn gerepareerd en de 19e-eeuwse kantelen zijn hersteld.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Kermis (eind juni).

- De Wilspa (laatste zaterdag van augustus) is een Jaarmarkt met 's avonds een live band.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Landgoed De Bockhorst, genoemd naar het gelijknamige landhuis, maakt met ruim 90 ha bos en agrarische gronden een belangrijk deel uit van het buitengebied van het dorp Spankeren. De kern van landgoed De Bockhorst wordt gevormd door een historische buitenplaats die relatief klein van omvang is maar een hoge cultuurhistorische waarde bezit. Het bestaat uit een landhuis met daarbij een koetshuis en een later gebouwde garage. In 1989 is de restauratie van De Bockhorst en het koetshuis gerealiseerd. Het hoofdgebouw toont nu weer het 19e eeuwse karakter. In 1906 komt het landgoed in bezit van ir. P.J. van Voorst Vader, die er met zijn familieleden uit Den Haag in de zomermaanden verblijft. Het landgoed is nog altijd in bezit van (meer dan 75) afstammelingen van hem en zijn vrouw S.C.H. van Voorst Vader - Kleyn van Willigen.

- In 2013 is de wandelroute 'Wandelen langs beken en sprengen: Spankeren en Laag-Soeren' gerealiseerd. Het is een prachtige rondwandeling door het dorp en zijn buitengebied. Er is een mooie afwisseling van cultuurhistorie en natuur, waarbij water en bos kunnen worden bezien vanuit het perspectief van het boerenland. De routeboekjes zijn verkrijgbaar voor €2,50 via het secretariaat van Belangenvereniging Spankeren en bij de VVV's in de regio.

Verschillende grondeigenaren hebben toestemming gegeven om over particulier terrein te wandelen, waardoor de wandeling ook langs weilanden, de beek en door het bos loopt. GWW Ingenieurs heeft overstapjes over de afrasteringen van weilanden en door de beek aangelegd. Op de plaatsen waar particulier terrein betreden wordt is dat aangegeven door bordjes waarop de voorwaarden tot betreden staan. Belangrijk is te weten dat op particulier terrein, in weilanden en op de schouwpaden van het Waterschap langs de beek honden niet toegestaan zijn.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van Spankeren.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Het Informatiebulletin van Belangenvereniging Spankeren (1x per kwartaal) is via de link ook online te lezen.

- Belangenvereniging: - Belangenvereniging Spankeren.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Spankeren.

- Onderwijs: - Basisschool Prinses Margriet.

- Muziek: - Muziekvereniging Wilhelmina is opgericht in 1914.

- Overige verenigingen: - Toneelgroep Spankeren heeft bestaan van 1945 tot 1983 en is in 2012 heropgericht.

- Openbaar vervoer: - Spankeren is qua openbaar vervoer met Dieren verbonden door een Buurtbus.

- Genealogie: - Doopboeken Spankeren 1667-1811.

Reactie toevoegen