Sonnega

Plaats
Dorp
Weststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

Sonnega

Terug naar boven

Status

- Sonnega is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Weststellingwerf.

- In de praktijk is Sonnega een tweelingdorp samen met buurdorp Oldetrijne, maar formeel (bijv. voor het postcodeboek en de plaatsnaamborden) zijn het nog 2 aparte dorpen. De dorpen worden vaak betiteld als tweelingdorp, omdat de bevolking zich gezamenlijk manifesteert en gezamenlijk gebruik maakt van de aanwezige voorzieningen zoals basisschool, dorpshuis annex kerk, en manege.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Sonnega ligt NO van de dorpen Oldetrijne, Nijetrije, Munnekeburen, Scherpenzeel, Spanga en Ossenzijl, N van het dorp Oldemarkt, NNW van de dorpen Blesdijke en Paasloo, NW van het tweelingdorp De Blesse-Peperga, het dorp Willemsoord en de A32, WNW van het dorp Steggerda, W van het dorp Wolvega, ZW van het dorp Oldeholtwolde, Z van het dorp Nijeholtwolde, ZO van de dorpen Nijelamer en Rotstergaast, OZO van het Tjeukemeer en O van de dorpen Oldelamer, Delfstrahuizen en Echtenerbrug.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Sonnega 30 huizen met 198 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 100 huizen met ca. 240 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In Sonnega heeft een luchtwachttoren gestaan. Deze is ergens tussen 1964 en 1974 afgebroken.

- "Sinds jaar en dag bestaat er in de tweelingdorpen Sonnega en Oldetrijne een club geïnteresseerde (oud-) inwoners, die zich bezighouden met de historie van de beide dorpen, gelegen tussen de riviertjes Linde en Tjonger en in het westen grenzende aan de Van Helomavaart en ten oosten aan de hoofdplaats van Weststellingwerf: Wolvega. Reeds in 1989 werkten de leden van deze club mee aan de totstandkoming van de kadastrale en prekadastrale atlas voor Friesland met betrekking tot het deel ten noorden van de Linde. In de loop van de jaren daarna zijn allerlei projecten ontwikkeld, die te maken hadden met de geschiedenis c.q. bevolking van de genoemde dorpen. Zoals:

Een uitgebreid boekwerk met fotomateriaal getiteld “Van oud naar nieuw Sonnega/Oldetrijne”, met een dvd; informatiepaneel ten behoeve van het oorlogsmonument op de hoek van de Sasweg/Meenthe, waarbij tevens een les-dvd is ontwikkeld voor de leerlingen van de basisschool; de historische club bedacht de naam voor het fietspad/wandelpad langs de Linde vanaf de Driewegsluis naar de sas t.w. Gapenburg, welke naam refereert aan een voormalig douanekantoortje aan de Linde op de grens met Overijssel; ondersteuning is gegeven aan het onderzoek (2013) naar de begraafplaatsen in het dorp Sonnega; vooral m.b.t. de begraafplaats die er ooit was aan de voormalige Bovenweg (nu Pieter Stuyvesantweg); informatiepaneel met vermelding van oude veldnamen in de beide dorpen, geplaatst bij het dorpscentrum (kerk) in Oldetrijne; regelmatig worden er artikelen gepubliceerd in de dorpenkrant betrekking hebbende op de geschiedenis van de tweelingdorpjes; de huidige bestuursleden hielden zich tevens bezig met het dorpenarchief.

In 2014 kreeg de “historische club” een meer reguliere status en is zij omgezet in een stichtingsvorm met de naam Stichting Historie Sonnega/Oldetrijne. De reden hiervoor was o.a. dat het bestuur zich in die tijd bezighield met de ontwikkeling van een uitgebreid naslagwerk over de historie en geschiedenis met zijn bewoners en bewoning vanaf ongeveer 1900 tot en met heden met veel informatie en fotomateriaal. Het bijna 500 pagina's tellende boek 'Sonnega en Oldetrijne: van vroeger tot nu' is veschenen in november 2015."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Openbaar Vervoer Collectie Nederland (OVCN) heeft als doel het in stand houden van onder meer klassieke autobussen. Bussen die rijvaardig zijn, worden rijvaardig gehouden. Dat wil zeggen dat het onderhoud minimaal gepleegd wordt zoals de fabrikant heeft gespecificeerd, maar meestal beter. Wagens die behoren tot de collectie maar niet de status rijvaardig hebben, worden voor zover mogelijk in eigen huis rijvaardig gemaakt. Bij alle reparaties en onderhoudsklussen wordt continu de afweging gemaakt tussen originaliteit, en duurzaamheid. Optisch zijn of worden alle voertuigen in originele conditie teruggebracht. Het beleid is dat dit gebeurt met en door eigen technisch personeel, dit doen wij onder de naam SSS Techniek. De bussen die rijvaardig zijn worden jaarlijks ter keuring aangeboden aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). In 2020 hebben wij een nieuw onderkomen voor ons museum gerealiseerd in Sonnega." De collectie is niet te bezichtigen. Het is dus geen regulier museum. Ze noemen het een 'rijdend museum', dat wil zeggen dat de bussen worden ingezet bij bijvoorbeeld bruiloften, evenementen en andere activiteiten voor liefhebbers. Daarom hebben wij dit hoofdstukje ook niet onder Bezienswaardigheden gezet.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp heeft 1 rijksmonument, zijnde het kerkhof met klokkenstoel, bij Sonnegaweg 14. Deze begraafplaats, aan de noordkant van de Sonnegaweg, is niet meer in gebruik. Er is ook een 'nieuwe' begraafplaats, recht tegenover de oude, dus zuidelijk van de Sonnegaweg. Deze is wel in functie. Voor 2008 waren de beide begraafplaatsen eigendom van de Hervormde Gemeente van Wolvega. In 2008 is het eigendom ondergebracht in Stichting Begraafplaatsen Sonnega. Statutiair is bepaald dat alleen zij die in dit dorp of in buurdorp Oldetrijne wonen of hebben gewoond, op deze begraafplaats kunnen worden begraven. In 2018 heeft Stichting Historie een informatiepaneel geplaatst op het oude kerkhof, zodat inwoners en toeristen nu op die manier kennis kunnen nemen van een stukje historie van deze oude dodenakker.

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van Sonnega in de vorm van een diaserie/-animatie.

- In Sonnega staat een van de allereerste energieneutrale en ecologische woningen van Nederland. Gertrud van Leeuwen van GroenLinks Weststellingwerf en Berend Brummelman bouwden in 1996 hun duurzame huis én tuin, wat nog altijd als voorbeeld geldt voor vele navolgers. In het KRO-NCRV programma Binnenste Buiten (2016) vertellen Gertrud en Berend uitgebreid over hoe hun huis is gebouwd.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Sonnega en buurdorp Oldetrijne.

- Belangenorganisatie: - "Een dorp zonder mensen, zijn landerijen van steen en hout. De inwoners van het dorp maken het verschil. Vele dorpen hebben Plaatselijk Belangen. Plaatselijk Belangen zijn betrokken bij kwesties die in en rond het dorp spelen. Zij hebben een belangrijke rol als aanspreekpunt en vertegenwoordiger van het dorp. Zo is in 1946 Plaatselijk Belang (PB) Sonnega-Oldetrijne opgericht. PB maakt zich sterk om de leefbaarheid in de tweelingdorpen te vergroten. Als richtlijn gebruikt zij hierbij de Dorpenvisie. PB heeft verschillende zelfstandige commissies. Dit zijn Stichting Dorpscentrum, de Feestcommissie, de Archiefcommissie, Redactie dorpskrant en Redactie website."

- Sport: - "LR de Linderuiters in Sonnega is opgericht in 1949. Er zijn thans ongeveer 30 rijdende leden, 40 administratieve leden en 10 menleden. In de winterperiode zijn er 2 onderlinge wedstrijden. Er wordt door de menners gestreden om de v.d. Wal Trofee, bij de paarden is er een dressuurcompetitie die wordt gesponsord door de familie Kompaan, en in december wordt er door de menners een minimarathon georganiseerd. Op Koningsdag is er het clubkampioenschap, dat we gezamenlijk met de ponyclub organiseren. In de zomer hebben we de kringwedstrijden, in juni de samengestelde menwedstrijd en begin september is er het grote Pieterstuyvesantconcours voor paarden en pony’s. Verder organiseren we af en toe een buitenrit, dressuurclinics en springclinics."

- "PC de Stuyvesantruiters is opgericht in 1970. Momenteel bestaat de vereniging uit ongeveer 35 leden. Met dit leuke koppel vinden er veel gezellige zaken plaats. Zo hebben we elk jaar 4 onderlinge wedstrijden waarbij de leden gezamenlijk eten in de kantine van de manege. Op Koningsdag houden we ons jaarlijkse clubkampioenschap, dat gezamenlijk wordt georganiseerd met LR de Linderuiters. Ook wordt jaarlijks onze donateursavond gehouden, waarbij voor onze donateurs een avondvullend programma wordt uitgevoerd door alle leden van de ponyclub, wat garant staat voor een super leuke avond. Ook is er wel eens een gezamenlijke buitenrit. In het winterseizoen organiseren we ook wel een ‘knutselmiddag’ in de kantine van de manege, zonder pony’s natuurlijk maar wel heel erg gezellig. De vereniging huurt voor het verzorgen van de lessen de bakken van Manege De Caprilli aan de Sonnegaweg te Sonnega. Op vaste avonden vinden de lessen plaats, daarnaast mogen leden vrij gebruik maken van de kleine binnenbak als deze niet verhuurd is."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Sonnega alg. en - idem klok(kenstoel, naar wij aannemen).

Reactie toevoegen