Solwerd

Plaats
Dorp
Appingedam
Groningen

Solwerd

Terug naar boven

Status

- Solwerd is een voormalig dorp in de provincie Groningen, gemeente Appingedam.

- Solwerd valt, ook voor de postadressen, onder de stad Appingedam.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Solwrt.

Oudere vermeldingen
1487 Solwert.

Naamsverklaring
Het Middelnederlandse sol betekent 'poel, modderpoel', dus waarschijnlijk betekent de naam 'wierde in modderig gebied'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Solwerd ligt in het uiterste NO van de stad Appingedam, grenst in het Z aan het Damsterdiep en is door de groei van de stad aan Appingedam 'vastgegroeid'. Het wordt in brede kring niet meer als apart dorp beschouwd. Je zou het wellicht nog wel als 'dorp in de stad' kunnen beschouwen. Het oude dorpje is namelijk nog deels als zodanig herkenbaar. Het heeft in tegenstelling tot Opwierde, dat in een vergelijkbare situatie verkeert, echter geen eigen plaatsnaamborden meer, wat ook aannemelijk is omdat Solwerd meer dan Opwierde door de stad is 'opgeslokt'.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Solwerd 20 huizen met 142 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Over de borg die ooit in Solwerd heeft gestaan, is weinig bekend. Hij wordt in 1530 voor het eerst in de archieven vermeld. De enige bekende eigenaar was Eppe Baukens, verwant aan het geslacht Gockinga.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Solwerd heeft 4 rijksmonumenten: de wierde, de boerderij op nr. 7, de pastorie op nr. 1 en de Hervormde kerk uit 1783. Voorheen was hier de Jacobuskerk, afgebrand en gesloopt in 1536 n.a.v. de belegering van Appingedam, en een rond 1508 gebouwde kapel. In 1814 raakt de kerk tijdens het Beleg van Delfzijl hevig beschadigd. De stichter van de kerk, jonker Adriaan Gerlacius, is zo gul om het herstel te financieren, waardoor dit neoklassieke kerkje met forse steunberen op de hoeken nog altijd fier overeind staat. Tegenwoordig wordt de kerk voor allerlei doeleinden ingezet. Maandelijks houden de Vrijzinnig Hervormden er nog een kerkdienst. Daarnaast worden er concerten en literaire avonden georganiseerd.

- Klokkenstoel uit 1975, zorgvuldig nagebouwd naar het oorspronkelijke model uit 1783.

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Solwerd kerk.

Reactie toevoegen