Soesterberg

Plaats
Dorp
Soest
Utrechtse Heuvelrug
Utrecht

soesterberg vliegkamp hoofdgebouw met gedenknaald voor gevallen vliegers 1933 [640x480].jpg

Soesterberg Vliegkamp hoofdgebouw met gedenknaald voor gevallen vliegers 1933

Soesterberg Vliegkamp hoofdgebouw met gedenknaald voor gevallen vliegers 1933

soesterberg_kontakt_der_kontinenten_kopie.jpg

Soesterberg, de markante gebouwen van voormalig klein seminarie Kontakt der Kontinenten en voormalig klooster Cenakel, tegenwoordig beide conferentieoord

Soesterberg, de markante gebouwen van voormalig klein seminarie Kontakt der Kontinenten en voormalig klooster Cenakel, tegenwoordig beide conferentieoord

Soesterberg

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Soesterberg.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Soesterberg.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Soesterberg.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Soesterberg (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Soesterberg is een dorp in de provincie Utrecht, in de streek Utrechtse Heuvelrug, gemeente Soest.

- Van 1914 t/m 1918 was er in Soesterberg nog een tijdelijk 'dorp' voor Belgische vluchtelingen, genaamd Alberts Dorp.

- Een klein stukje van de bebouwde kom van Soesterberg ligt in de gemeente Zeist (en ligt ook postaal gezien in de plaats Zeist), nl. het Z deel van de Kampweg voorzover W-O lopend tussen de Kerklaan en de Kampdwarsweg. Het betreft de huisnrs. 15 en 120. Ook een klein stukje van de aangrenzende weg Mercury valt onder de gemeente Zeist, maar aan dat stukje staan geen huizen.

Terug naar boven

Ligging

Soesterberg ligt Z van Soest, ZW van Amersfoort, NO van Zeist, O van Huis ter Heide, ZO van Den Dolder. Soesterberg ligt ingeklemd tussen de A28 in het Z en de Amersfoortseweg, de oude weg van Amersfoort naar Utrecht, in het N. Een klein stukje van Soesterberg, grotendeels bedrijventerrein, ligt N hiervan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Soesterberg, dat toen nog maar net ontstaan was, 29 huizen met 253 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Soesterberg ca. 3.000 huizen met ca. 7.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Soesterberg, kunt u terecht bij:

- Site over de geschiedenis van Soesterberg.

- Historische Vereniging Soest / Soesterberg.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2009 is het Masterplan voor Soesterberg verschenen. Het Masterplan is een blauwdruk voor de ontwikkeling van het dorp in de komende jaren. Van zo’n 6000 inwoners nu zou Soesterberg moeten kunnen groeien tot 9000 à 9500 inwoners. De nieuwe woonwijken komen op de vliegbasis en achter het Kontakt der Kontintenten (Apollo-Noord). Een belangrijke impuls voor de verbetering van het dorp wordt verwacht van de verdiepte ligging van de Amersfoortsestraat, de N237. Centraal wordt de ’campuszone’, een groene strook vanaf de A28 over het dorp naar de vliegbasis. Daarin komen centrale voorzieningen, zoals in de marechausseekazerne die de gemeente graag in handen wil krijgen. Gedacht wordt aan sociaal-culturele activiteiten en de bibliotheek. Het huidige evenemententerrein wordt het nieuwe dorpsplein, bebouwd met woningen. Daar zijn kleinschalige evenementen mogelijk. Voor grotere festiviteiten is het aangrenzende grasveld voor villa Egghermonde beschikbaar. Een andere pijler van het plan is verplaatsing van grote bedrijven uit Soesterberg-Noord naar de Richelleweg.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Soesterberg heeft 8 rijksmonumenten.

- Het eind 2014 van start gegane Nationaal Militair Museum is ontstaan uit een fusie van het voorheen reeds in Soesterberg gevestigde Militaire Luchtvaart Museum en het Legermuseum in Delft.

- Regimentscollectie Technische Troepen. Het museum is ook periodiek vergaderlocatie van de Contactgroep Nederlandse Militaire Post. Nieuwe leden zijn welkom. Het lidmaatschap is gratis.

- Historische Collectie Bevoorrading & Transport.

- Gemeentelijke begraafplaats.

- R.K. Begraafplaats Carolus Borromeus.

- Kontakt der Kontinenten (Amersfoortsestraat 20) is in 1961 ontstaan uit een initiatief van de missiepaters SVD (Societas Verbi Divini, of Missionarissen van het Goddelijk Woord). Die hadden van 1924 tot 1961 in het toenmalige Missiehuis Sint Jan een klein seminarie: een internaat met gymnasiumopleiding als begin van de priesteropleiding voor jongens. Door het teruglopende aantal leerlingen werd het seminarie gesloten en werd begonnen met het geven van meerdaagse cursussen en trainingen aan missionarissen en jongeren. Tegenwoordig is het een conferentieoord. In 2000 is het naastgelegen Klooster Cenakel door Kontakt der Kontinenten gekocht en ingericht als onderdeel van het conferentiehotel. Klooster Cenakel was tot medio 1999 het klooster van de zusters van de congregatie 'Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding'.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Provincie Utrecht heeft in 2009 ruim 380 hectare grond van Vliegbasis Soesterberg aangekocht van Defensie. Dat is driekwart van het totale terrein. De overige 120 hectare blijft eigendom van het ministerie van Defensie. De provincie heeft het terrein samen met de gemeenten Soest en Zeist getransformeerd tot een natuurgebied met recreatiemogelijkheden en een museumkwartier. Een deel van de oude functie blijft zichtbaar. Zo zijn de 17 shelters van de vliegbasis niet gesloopt. De bombestendige hangars krijgen een functie als atelier, schaapskooi of broedplaats voor vleermuizen en veldleeuweriken. De betonnen shelters zijn enorm dik en dat zou de sloop ook erg kostbaar maken. Ook de 3,5 kilometer lange landingsbaan blijft liggen. Met de herinrichting van de vliegbasis worden het zuidelijk en noordelijk deel van de Utrechtse Heuvelrug weer met elkaar verbonden. De Ecologische Hoofdstructuur krijgt hiermee in de provincie Utrecht verder vorm. Om de herinrichting van het terrein te financieren worden ruim 400 woningen gebouwd, die in 2015 opgeleverd moeten worden. Eind 2014 is het heringerichte gebied opengesteld onder de naam Park Vliegbasis Soesterberg.

Terug naar boven

Links

- Soesterberg vroeger en nu, in tekst en beeld.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Soesterberg alg en Soesterberg RK.

 

Reactie toevoegen