Soesterberg

Plaats
Dorp
Soest Zeist
Utrechtse Heuvelrug
Utrecht

soesterberg vliegkamp hoofdgebouw met gedenknaald voor gevallen vliegers 1933 [640x480].jpg

Soesterberg Vliegkamp hoofdgebouw met gedenknaald voor gevallen vliegers 1933

Soesterberg Vliegkamp hoofdgebouw met gedenknaald voor gevallen vliegers 1933

soesterberg_kontakt_der_kontinenten_kopie.jpg

Soesterberg, de markante gebouwen van voormalig klein seminarie Kontakt der Kontinenten en voormalig klooster Cenakel, tegenwoordig beide conferentieoord

Soesterberg, de markante gebouwen van voormalig klein seminarie Kontakt der Kontinenten en voormalig klooster Cenakel, tegenwoordig beide conferentieoord

soesterberg_2.jpg

Vliegbasis Soesterberg op een mooie herfstdag

Vliegbasis Soesterberg op een mooie herfstdag

soesterberg_3.jpg

Het is nu rust en ruimte alom op de voormalige Vliegbasis Soesterberg.

Het is nu rust en ruimte alom op de voormalige Vliegbasis Soesterberg.

soesterberg_4.jpg

De natuur heeft nu vrij spel op de voormalige Vliegbasis Soesterberg. In de verte zien we het nieuwe Nationaal Militair Museum.

De natuur heeft nu vrij spel op de voormalige Vliegbasis Soesterberg. In de verte zien we het nieuwe Nationaal Militair Museum.

soesterberg_7.jpg

Het is heerlijk wandelen daar in Soesterberg op de voormalige Vliegbasis.

Het is heerlijk wandelen daar in Soesterberg op de voormalige Vliegbasis.

soesterberg.jpg

Aan het einde van de startbaan. De natuur neemt langzaam bezit van de voormalige Vliegbasis Soesterberg.

Aan het einde van de startbaan. De natuur neemt langzaam bezit van de voormalige Vliegbasis Soesterberg.

soesterberg_6.jpg

Ook de omgeving van de voormalige Vliegbasis Soesterberg is prachtig, neem wel een dag de tijd voor een bezoek, er is ontzettend veel te zien.

Ook de omgeving van de voormalige Vliegbasis Soesterberg is prachtig, neem wel een dag de tijd voor een bezoek, er is ontzettend veel te zien.

Soesterberg

Terug naar boven

Status

- Soesterberg is een dorp in de provincie Utrecht, in de streek Utrechtse Heuvelrug, gemeente Soest.

- Een klein stukje van de bebouwde kom van Soesterberg ligt in de gemeente Zeist (en ligt ook postaal gezien in de plaats Zeist), nl. het Z deel van de Kampweg voorzover W-O lopend tussen de Kerklaan en de Kampdwarsweg. Het betreft de huisnrs. 15 en 120. Ook een klein stukje van de aangrenzende weg Mercury valt onder de gemeente Zeist, maar aan dat stukje staan geen huizen.

Terug naar boven

Ligging

Soesterberg ligt Z van Soest, ZW van Amersfoort, NO van Zeist, O van Huis ter Heide, ZO van Den Dolder. Het dorp ligt ingeklemd tussen de A28 in het Z en de Amersfoortseweg, de oude weg van Amersfoort naar Utrecht, in het N. Een klein stukje van het dorpsgebied, grotendeels bedrijventerrein, ligt N hiervan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Soesterberg, dat dan nog maar net ontstaan is, 29 huizen met 253 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 3.000 huizen met ca. 7.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Site over de geschiedenis van Soesterberg.

- Historische Vereniging Soest / Soesterberg.

- Van 1914 t/m 1918 was er in Soesterberg nog een tijdelijk 'dorp' voor Belgische vluchtelingen, genaamd Alberts Dorp.

- Geschiedenis Vliegbasis Soesterberg.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2009 is het Masterplan voor Soesterberg verschenen. Het Masterplan is een blauwdruk voor de ontwikkeling van het dorp in de komende jaren. Van destijds zo’n 6000 inwoners zou het dorp moeten kunnen groeien tot 9000 à 9500 inwoners. De nieuwe woonwijken komen op de vliegbasis en achter het Kontakt der Kontintenten (Apollo-Noord). Een belangrijke impuls voor de verbetering van het dorp wordt verwacht van de verdiepte ligging van de Amersfoortsestraat, de N237. Centraal wordt de ’campuszone’, een groene strook vanaf de A28 over het dorp naar de vliegbasis. Daarin komen centrale voorzieningen, zoals in de marechausseekazerne die de gemeente graag in handen wil krijgen. Gedacht wordt aan sociaal-culturele activiteiten en de bibliotheek. Het huidige evenemententerrein wordt het nieuwe dorpsplein, bebouwd met woningen. Daar zijn kleinschalige evenementen mogelijk. Voor grotere festiviteiten is het aangrenzende grasveld voor villa Egghermonde beschikbaar. Een andere pijler van het plan is verplaatsing van grote bedrijven uit Soesterberg-Noord naar de Richelleweg. De nieuwe woonwijk Noord beoogt in 2019 gereed te zijn. - Stand van zaken woningbouw e.d. in Soesterberg anno eind 2016.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Soesterberg heeft 8 rijksmonumenten.

- Het in 2014 van start gegane Nationaal Militair Museum is ontstaan uit een fusie van het voorheen reeds in Soesterberg gevestigde Militaire Luchtvaart Museum en het Legermuseum in Delft.

- De Regimentscollectie Technische Troepen (RCTT) is opgericht in 1970. De gelijknamige stichting heeft als doel het instandhouden van een collectie die de bijzondere werkwijze van het personeel van de Technische Dienst-eenheden weergeeft vanaf haar ontstaan in 1941 tot heden, door het exposeren van gereedschappen, voertuigen, foto's, schilderijen, uniformen, maquettes en het aanhouden van een studiebibliotheek. Hierbij wordt speciaal aandacht besteed aan het optreden van TD-eenheden in Nationaal, VN- of NAVO-verband in uitzendgebieden. Het museum is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 15.00 uur. Gratis toegang. Het museum is ook periodiek vergaderlocatie van de Contactgroep Nederlandse Militaire Post. Nieuwe leden zijn welkom. Het lidmaatschap is gratis.

- Historische Collectie Bevoorrading & Transport.

- Gemeentelijke begraafplaats.

- R.K. Begraafplaats Carolus Borromeus.

- Kontakt der Kontinenten (Amersfoortsestraat 20) is in 1961 ontstaan uit een initiatief van de missiepaters SVD (Societas Verbi Divini, of Missionarissen van het Goddelijk Woord). Die hadden van 1924 tot 1961 in het toenmalige Missiehuis Sint Jan een klein seminarie: een internaat met gymnasiumopleiding als begin van de priesteropleiding voor jongens. Door het teruglopende aantal leerlingen werd het seminarie gesloten en werd begonnen met het geven van meerdaagse cursussen en trainingen aan missionarissen en jongeren. Tegenwoordig is het een conferentieoord. In 2000 is het naastgelegen Klooster Cenakel door Kontakt der Kontinenten gekocht en ingericht als onderdeel van het conferentiehotel. Klooster Cenakel was tot medio 1999 het klooster van de zusters van de congregatie 'Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding'.

- De Zuluhal op Camp New Amsterdam, het deel van de vliegbasis dat in handen is van Defensie, is in 2017 door de gemeente Zeist benoemd tot gemeentelijk monument. "De Zuluhal is een bijzonder overblijfsel uit de Koude Oorlog en is cultuurhistorisch van grote waarde. Het college heeft dit belang onderstreept door de hal de status van gemeentelijk monument te geven", aldus de gemeente. Defensie wilde de hal, die in gebruik is als opslag, om redenen van kostenefficiency slopen en vervangen door een nieuwe, veel grotere hal. Dat gaat nu dus niet door. "De Zuluhal is uniek voor Nederland, en waarschijnlijk zelfs voor heel Europa. Het object is aantoonbaar van internationaal belang. Het is hét toonbeeld van de Koude Oorlog. Als je een top 10 van militaire objecten van de Koude Oorlog zou samenstellen, zou de Zuluhal erin moeten staan", aldus bouwhistoricus André Viersen. In de hal stonden tijdens de Koude Oorlog 24 uur per dag 7 dagen per week 2 straaljagers klaar, die binnen 5 minuten de lucht in konden om het luchtruim te verdedigen. De Zuluhal is een van de weinige bewaard gebleven hallen op het terrein. In 2012 zijn namelijk veel hangars gesloopt, om plek te maken voor het Nationaal Militair Museum. De noordwestelijke hangar is toen in grootte verdubbeld, en doet sindsdien dienst als museumdepot.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Provincie Utrecht heeft in 2009 ruim 380 hectare grond van Vliegbasis Soesterberg aangekocht van Defensie. Dat is driekwart van het totale terrein. De overige 120 hectare blijft eigendom van het ministerie van Defensie. De provincie heeft het terrein samen met de gemeenten Soest en Zeist getransformeerd tot een natuurgebied met recreatiemogelijkheden en een museumkwartier. Een deel van de oude functie blijft zichtbaar. Zo zijn de 17 shelters van de vliegbasis niet gesloopt. De bombestendige hangars krijgen een functie als atelier, schaapskooi of broedplaats voor vleermuizen en veldleeuweriken. De betonnen shelters zijn enorm dik en dat zou de sloop ook erg kostbaar maken. Ook de 3,5 kilometer lange landingsbaan blijft liggen.

Met de herinrichting van de vliegbasis worden het zuidelijk en noordelijk deel van de Utrechtse Heuvelrug weer met elkaar verbonden. De Ecologische Hoofdstructuur krijgt hiermee in de provincie Utrecht verder vorm. Om de herinrichting te financieren, zijn in 2015 op een deel van het terrein ruim 400 woningen gebouwd. Eind 2014 is het heringerichte gebied opengesteld onder de naam Park Vliegbasis Soesterberg. - Sinds december 2017 heeft Stichting Utrechts Landschap de voormalige vliegbasis in eigendom en beheer.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van Soesterberg, gegroepeerd per straat en onderwerp.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Soesterberg (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuwssite m.b.t. Soesterberg. - Nieuws uit Soesterberg op Facebook.

- Belangenverenigingen: - Dorpbeheerteam Soesterberg.

- Onderwijs en kinderopvang: - BSO Klein Vliegdorp en Peuterspeelzalen Helikopter en Pruttelpot.

- MuzIek: - Muziekvereniging Odeon is opgericht in 1927, en was oorspronkelijk een fanfare. In 1994 is de fanfare omgevormd tot harmonieorkest. Odeon heeft inmiddels verschillende orkesten, voor beginners tot (ver)gevorderden en biedt zo voor elk wat wils. Het groot orkest van Odeon speelt sinds 2001 in de Superieure afdeling. - Het Caroluskoor is een van de oudste koren van ons land; het is opgericht in 1837. Pastoor Rademaker van de toen net opgerichte parochie vroeg aan een paar mannen of zij in de kerstnacht enkele kerstliederen wilden zingen. Dit deden zij en het koor was geboren. Het koor is begonnen als herenkoor. Pas in 1976 werd toegestaan dat ook vrouwen mochten deelnemen. Sindsdien is het een gemengd koor. Het koor heeft ca. 25 leden, heeft als doel het ondersteunen van de Liturgie en zingt bijna elke zondag tijdens de vieringen. Ook zingt het koor buiten de parochie zoals in ziekenhuizen en verpleegtehuizen.

- Sport: - v.v. 't Vliegdorp (voetbal). - Tennisvereniging LTV Soesterberg. - Badmintonvereniging BC Badso.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Ondernemers Netwerk Soesterberg (ONS).

- Zorg: - Vanuit het ontmoetings- en activiteitencentrum van King Arthur Groep worden 3 dagen per week activiteiten geboden aan mensen die nog zelfstandig thuis wonen, maar extra stimulans en ondersteuning behoeven, en/ of van wie de mantelzorger extra ondersteuning nodig heeft. Groepen bestaan uit maximaal 10 personen en worden begeleid door een deskundige begeleider en assisent-activiteitenbegeleiders.

- Welzijn: - Stichting Balans is de welzijnsorganisatie voor Soest en Soesterberg. Zij organiseert onder meer allerlei activiteiten voor jong en ouder en ondersteunt bewonersinitiatieven. Stichting Balans stimuleert mensen gebruik te maken van hun mogelijkheden en helpt sociale vaardigheden te ontwikkelen. Zo levert Balans een bijdrage aan een sociaal leefklimaat waarin iedereen prettig kan wonen, werken en spelen. Balans geeft hierbij extra aandacht aan de inwoners die minder goed in staat zijn om dit zelf te realiseren.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Soesterberg alg. en - idem RK.

Reactie toevoegen