Soerendonk

Plaats
Dorp
Cranendonck
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

Soerendonk

Terug naar boven

Status

- Soerendonk is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Cranendonck. T/m 1924 gemeente 'Soerendonk, Sterksel en Gastel'. In 1925 over naar gemeente Maarheeze, in 1997 over naar gemeente Cranendonck.

- Wapen van de voormalige gemeente Soerendonk, Sterksel en Gastel.

- Onder het dorp Soerendonk vallen ook de buurtschappen Cranendonck en Winkel.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Zurrik, en - blijkens de naam van de muziekvereniging - kennelijk ook Soerik.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Soerendonk grenst in het Z aan Budel, in het NW aan Leenderstrijp en in het NO aan Maarheeze, en ligt NNO van de Belgische plaats Hamont, NO van de Belgische plaats Achel, ZO van Valkenswaard, ZZO van Leende, Z van Heeze, W van de A2 en NW van Weert.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Soerendonk 89 huizen met 560 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 720 huizen met ca. 1.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Verhalen over de geschiedenis van Soerendonk, Sterksel en Gastel op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 heeft de gemeente besloten over te gaan tot de realisatie van een 'nieuw dorpshart' voor Soerendonk. Het project is gerealiseerd op het terrein van Basisschool St. Joan en gemeenschapshuis Den Donck en omvatte: het verplaatsen van de peuterspeelzaal naar Basisschool St. Joan; het realiseren van een medisch cluster, bestaande uit een huisartsen-, een fysiotherapie- en een logopediepraktijk; het bouwen van 13 zorgwoningen; het nieuw bouwen van een gymnastiekzaal; het aanpassen en gedeeltelijk uitbreiden van gemeenschapshuis Den Donck. Het project vergde een investering van ca. 2,3 miljoen euro.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Soerendonk heeft 3 rijksmonumenten.

- Soerendonk heeft 15 gemeentelijke monumenten.

- Beschrijving orgel Sint Joannes Onthoofding.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Zoals veel Brabantse gilden viert ook het Sint Jansgilde van Soerendonk het patroonsfeest ieder jaar met de Kermis, die valt op de zondag voor 29 juni (is Petrus en Paulus). Sint Jan (24 juni) valt dan ook vaak in de kermisdagen. Met kermisdinsdag maakt het gilde vanouds een 'Ommeganck' door het dorp, waarvan deel uitmaken het afhalen van de Koning, het vieren van een Heilige Mis, het bezoeken van het voormalige gemeentehuis op landgoed Cranendonck en de plaatselijke cafés.

Een vast onderdeel is een bezoek aan de Sint Jansboom, die voor de 'Ommeganck' door de buurt versierd wordt. Deze eigen boom is een zeldzaam verschijnsel binnen het gildewezen. Het Sint Jansgilde koestert de linde dan ook, hoewel niet bekend is hoe het komt dat het gilde een eigen boom heeft. Begin jaren zeventig is de boom onaangekondigd omgezaagd in het kader van de ruilverkaveling. Het gemeentebestuur heeft die schending van een oud gegeven goedgemaakt door het gilde een nieuwe boom op nagenoeg dezelfde plaats te schenken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wie door Soerendonk wandelt, ziet op verschillende plaatsen een groep oude eikenbomen staan. Dat zijn 'brinken'. In het verleden werd rond zo’n brink een aantal boerderijen gebouwd waardoor een sterk sociaal en economisch verbonden buurtschap ontstond. De brinken werden aaneengeschakeld door een web van zandpaden en karrensporen. Langs deze linten dijde het dorp verder uit en werden de historische brinken door bebouwing aan elkaar geregen.

Met de Brinkenwandeling doorloop je de ontstaansgeschiedenis van Soerendonk en onderweg vertelt elke brink zijn eigen verhaal. De wandelroute is 4,5 km lang, prima begaanbaar en voert je langs 8 brinken in het dorp. Met extra 'lussen' door 't Goor en via kasteel Cranendonck kun je het traject verlengen tot bijna 8 km. De wandelkaart met route, verhalen en tekeningen is verkrijgbaar bij de bij de horecagelegenheden in het dorp en bij de VVV in Budel.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Soerendonk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Kwartaalblad Zurrik Actueel is via de link ook online te lezen.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Zurrik.

- Onderwijs: - Basisschool St. Joan.

- Muziek: - Het Soeriks Muziek Gezelschap (SMG) te Soerendonk is in 1989 ontstaan uit een aantal muzikanten en een heleboel enthousiaste beginners. Met de jeugd in opleiding meegeteld bestaan ze uit ca. 60 leden. Elke donderdagavond repeteren ze in gemeenschapshuis Den Donck. De optredens variëren van concerten en uitwisselingen met andere gezelschappen tot muzikale opluistering bij allerlei activiteiten van verenigingen waarvoor ze gevraagd worden.

- Sport: - FC Cranendonck (voetbal).

- Overige verenigingen: - Het Sint Jansgilde te Soerendonk is opgericht in 1644, en is aldus hun Facebookpagina 'actief als nooit tevoren'. Op 17 Juni 2001 tijdens het landjuweel te Helmond ontvangt het gilde een eremedaille die geschonken is door H.M koningin Beatrix, die mede is toegekend vanwege het actieve jeugdbeleid. Een jaar later, op 17 Juni 2002, tijdens de Kringgildedag te Waalre, mag het gilde wederom een eremedaille die geschonken is door H.M koningin Beatrix in ontvangst nemen. Van de 52 deelnemende gilden presteert het Sint Jansgilde over de gehele dag het beste en krijgt daarom deze ereprijs toegekend.

- Zorg: - Zorgboerderij 't Schutje.

Reactie toevoegen