Slabroek

Plaats
Buurtschap
Maashorst Bernheze
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

Slabroek

Terug naar boven

Status

- Slabroek is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, in grotendeels gemeente Maashorst (t/m 2021 gemeente Uden), deels gemeente Bernheze (t/m 1993 gemeente Nistelrode).

- De buurtschap Slabroek valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder de stad Uden, deels onder het dorp Nistelrode (twee panden).

- De buurtschap Slabroek heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1837-1838 Stabroek, 1847 Slabroek, Slapert, 1865 Slobroek.

Naamsverklaring
Samenstelling van broek 'broekland' (waarvoor zie Broek bij Mariahout) en een onduidelijk eerste deel (misschien slap 'zacht, onvast', naar de weke grond?).(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Slabroek ligt rond de wegen Hoogslabroekseweg, Karlingerweg, Erenakkerstraat, Slabroekseweg (het gedeelte van deze weg N van het kruispunt met de Doelenweg) en Kraaienweg. De buurtschap ligt N van de stad Uden, OZO van het dorp Nistelrode, W van het dorp Zeeland, ZO van het dorp Heesch en de stad Oss en ZZW van het dorp Schaijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Slabroek omvat ca. 20 huizen en ca. 25 vakantieaccommodaties, met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Slabroek.

Terug naar boven

Natuurinclusieve landbouw

- "Natuurinclusieve landbouw bij Boer-in-Natuur op de Maashorst in Uden. Op de streekboerderij in buurtschap Slabroek bij Uden worden de principes van agroforestry in de praktijk toegepast. Boer-in-Natuur ontwikkelt er een gevarieerd voedsellandschap van 22 hectare groot. Het bedrijf produceert noten, bessen, fruit, graan, groente, zuivel, eieren en vlees en zorgt gelijktijdig voor het beheer van de natuur en het landschap. “Op de streekboerderij werken we met verschillende landschapseenheden, zoals bosweiden, voedselbos, heggenlandschap en boomgalerij, die we steeds zorgvuldig inbedden in het bestaande cultuurlandschap én die daar extra diversiteit aan toevoegen.” Dat is het uitgangspunt van landbouweconoom Coen van Beuningen, die aan de wieg stond van het idee van de natuurinclusieve streekboerderij.

Bij Boer-in-Natuur in Slabroek bij Uden is het heggenlandschap het meest prominent. Het heggenlandschap levert noten en fruit, terwijl tussen de heggen, op stroken van 25 meter breed, de koeien grazen en veevoer wordt geteeld. In de boomgalerijen wordt graan verbouwd tussen rijen notenbomen, in wisselteelt met hooiland. De voedselbossen bestaan uit rijen struiken met bessen en ander fruit, met daartussen smallere stroken van zes meter breed, waar kippen de schadelijke insecten wegpikken en zorgen voor extra bemesting in de voedselbossen. De bosweiden vormen de overgang naar het natuurgebied. Hier grazen het jongvee en het vleesvee, dat niet hoeft te worden gemolken.

Veerkracht. Wilco de Zeeuw is, samen met zijn partner Debbina van Vuuren, verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de streekboerderij. De Zeeuw is enthousiast over de eerste resultaten van de streekboerderij. “Wat me het meest heeft verbaasd is de enorme veerkracht van de natuur. Toen we hier begonnen was de grond uitgemergeld, na vele jaren van maïs verbouwen en gebruik van kunstmest. Er was nagenoeg geen bodemleven meer. Je staat versteld van hoe snel kruiden, bomen en gewassen weer tot ontwikkeling komen. Ondanks de droogte van de afgelopen jaren zijn ook de hazelaars blijven groeien. De das is terug in het gebied, wat erop wijst dat er ook weer regenwormen zijn. En we hebben hier op het bedrijf een grauwe klauwier gespot; een zeldzame vogel, die het moet hebben van ruigte - en dat is niet het eerste waar je aan denkt bij een landbouwbedrijf. Het laat zien dat we op de goede weg zijn. Wij willen graag excelleren op landbouw én natuur. De eerste signalen zijn dat ons dat gaat lukken.”

“Natuur en voedselproductie kunnen elkaar versterken”. Op dit moment lopen op de boerderij in Slabroek vijf koeien. Dat worden er op termijn waarschijnlijk twintig. Dieren zijn een essentieel onderdeel van het ecosysteem op de streekboerderij. Volgens de Zeeuw verlagen de koeien en kippen de ziektedruk, verhogen ze de veerkracht en helpen ze om nutriëntenkringlopen te sluiten. “De melk wordt verwerkt tot zuivelproducten. Van de mest wordt compost gemaakt. Dit wordt gebruikt om de groei en bloei van de gewassen te ondersteunen. Voor dat laatste wordt een innovatief houtsnipperbed ontwikkeld, dat ervoor zorgt dat urine en vaste mest direct worden gescheiden.” Zo wordt zonder kunstmest, bestrijdingsmiddelen, krachtvoerkorrels en andere hulpmiddelen een duurzame én zeer diverse voedselproductie gerealiseerd, waarbij bovendien ook nog eens de kosten worden gehalveerd. “Wij leveren het bewijs dat natuur en voedselproductie elkaar kunnen versterken.”

Hulp van fonds. Belangrijk voor het succes van zijn bedrijf in Slabroek is de ondersteuning die De Zeeuw krijgt van het Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen. De Zeeuw: “Ik ben blij met de hulp van het fonds. Of ik op termijn als ondernemer zelf mijn brood ga verdienen? Ja, daar ben ik van overtuigd. De oogst moet je niet uitsluitend als grondstof gaan aanbieden. In die markt is het aanbod groter dan de vraag, zeker in de oogstperiode. Je moet nadenken over hoe je kunt komen tot onderscheidende, en daarmee goed verkoopbare, verwerkte eindproducten.”

Om als streekboerderij succesvol te kunnen zijn én blijven is het naar de mening van Coen van Beuningen belangrijk dat producten in de directe omgeving worden afgezet. Het fonds heeft een volledig doorgerekende businesscase gemaakt. Op basis daarvan zijn de initiatiefnemers ervan overtuigd dat ook zonder jaarlijkse beheersubsidies of inkomenstoeslagen een rendabele exploitatie haalbaar is. “Voorwaarde is wel dat de grondkosten beperkt blijven. Dat is mogelijk door de inzet van een afwaarderingssubsidie van de provincie, voor de gronden die gelegen zijn binnen het Natuurnetwerk Brabant.” Wat is het Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen? Het Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen investeert in bedrijven, die voedselproductie, natuurbeheer en landschapsontwikkeling willen combineren. Daarvoor heeft het fonds een businessmodel ontwikkeld. Boer-in-Natuur in Slabroek is de eerste streekboerderij die volgens dat model werkt." (bron: provincie Noord-Brabant, in samenwerking met Groen Ontwikkelfonds Brabant, oktober 2020)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Eind 2020 zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd in een aantal heidegebieden in De Maashorst. Dit was nodig om te voorkomen dat de kwaliteit van de belangrijkste heidegebieden verder achteruit gaat. De hoge stikstofneerslag is de oorzaak van de afnemende kwaliteit van de heide. Door de herstelwerkzaamheden wordt de heide robuuster en is zij beter bestand tegen extreme droogte en stikstofneerslag. Wat is er gedaan?: maaien en chopperen om meer structuur- en leeftijdsvariatie aan te brengen in de heidevegetatie van Hooge Vorssel (N van Nistelrode) en Slabroekse Bergen (bij buurtschap Slabroek); opslag verwijderen in Hooge Vorssel om dichtgroeien te voorkomen; steenmeel verspreiden op heideterreinen in Hooge Vorssel, bij het Groot Ganzenven, de Kanonsberg en Slabroekse Bergen, om de bodem te helpen herstellen.

De heidevlakten op de Kanonsberg, Slabroekse Bergen, Herperduin (bij Herpen) en in Hooge Vorssel staan bekend om hun rijke biodiversiteit, met zeldzame heidesoorten. Door de hoge stikstofneerslag gaat de ecologische kwaliteit van de heide echter achteruit. Door de herstelwerkzaamheden kunnen we bijzondere heidesoorten, zoals de stekelbrem, de kruipbrem en de grondster behouden. Voor diersoorten als de blauwvleugelsprinkhaan en de levendbarende hagedis zijn de werkzaamheden ook van groot belang. Dit project is onderdeel van het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP). Het is mede mogelijk dankzij de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en de provincie Noord-Brabant." (bron: gemeente Oss, november 2020)

Terug naar boven

Links

- Bekende inwoner: - Interview met inwoner van Slabroek cabaretier Mark van de Veerdonk.

Reactie toevoegen