Site-tips

(de site is recentelijk op veel onderdelen gewijzigd. Zie de link voor een overzicht van alle wijzigingen, met toelichting)

Leeswijzer, legenda en tips voor een zo optimaal mogelijk gebruik van de site
Antwoorden op veelgestelde vragen

Terug naar boven

Moet ik lid worden?

Moet ik een account aanmaken? Moet ik inloggen?
Van Plaatsengids.nl hoef je niet lid te worden, je hoeft geen account aan te maken, je hoeft niet in te loggen. Je kunt gewoon, zonder welke verplichting dan ook, gratis gebruik maken van alle functionaliteiten.

Terug naar boven

Hoe werkt de zoekfunctie?

Tik (een aantal letters van) een plaats, gemeente, streek of provincie in waar je iets over wilt weten. Het systeem komt dan met suggesties van namen die aan die letters voldoen. Klik op de naam die je wilt hebben en de pagina verschijnt.

Als jouw plaatsnaam niet in de suggesties voorkomt, omdat de naam te vaak voorkomt (de suggestielijst laat er maximaal 15 zien), klik dan op Zoeken, en selecteer de door jou gezochte pagina uit de resultaten die worden getoond.

- Tip: zoek je een plaatsnaam die uit meer woorden bestaat, bijvoorbeeld een plaatsnaam die begint met Oud, Nieuw, Groot, Klein, of Sint? Dan weet je niet altijd zeker of daar een streepje (koppelteken) achter moet of niet. Maar dat hoeft ook niet: tik (een deel van) het hoofdwoord in en je krijgt de plaatsnaam vanzelf te zien waarna je hem kunt aanklikken. Daardoor voorkom je het risico op een 'niet gevonden'-fout, omdat de plaatsnaam een streepje heeft, terwijl jij die niet hebt ingetikt, of andersom. Voorbeeld: tik als je Sint-Michielsgestel zoekt, alleen 'michiel' in, hij laat de plaatsnaam zien en je klikt hem aan.

Als de zoekfunctie de melding 'Geen resultaat' geeft, is er geen pagina met de naam die je hebt ingevoerd. Druk vervolgens op Zoeken. Dan gaat het systeem zoeken naar pagina's waar jouw woord in voorkomt. Vaak vind je zo dan alsnog de door jou gezochte naam. Bijvoorbeeld bij verouderde spellingen is dat het geval, en bij verdwenen plaatsen en plaatsnamen, die doorgaans geen eigen pagina hebben, maar vaak wel in een andere pagina voorkomen.

Je kunt ook zoeken op provincie met de landkaart helemaal onderaan de homepage. Klik een provincie aan, en je krijgt alle plaatsen, gemeenten en streken in die provincie op alfabet.

Terug naar boven

Knoppen bovenaan

Als je geïnteresseerd bent in de wetenswaardigheden van een bepaalde plaats, gemeente, streek of provincie, kun je natuurlijk volgordelijk de hele pagina doorlezen. Maar soms zul je wellicht alleen iets specifieks over een plaats e.d. willen weten, bijv. over de statistische gegevens, geschiedenis, bezienswaardigheden e.d. Daar hebben we de blauwe knoppen bovenaan een pagina voor gemaakt. Wil je bijv. alleen iets over de bezienswaardigheden van een plaats weten, druk dan op die knop en je springt gelijk naar dat hoofdstuk. Met het pijltje aan de rechterkant spring je weer naar bovenaan de pagina, waarna je bijv. nog gericht een ander hoofdstuk kunt bekijken.

Terug naar boven

Welke namen hebben een pagina op deze site?

1) Alle vandaag de dag in ons land nog bestaande 'plaatsen', oftewel steden, dorpen en buurtschappen. Dat zijn er in totaal ca. 6.000 (overigens ontbreekt nog een aantal buurtschappen, die worden geleidelijk ingevoerd).
2) Gemeenten die niet tevens een plaats(naam) zijn (bijvoorbeeld Kaag en Braassem, Lingewaal, Stede Broec, Leeuwarderadeel).
3) Streken.
4) Provincies.
In de loop der tijd worden ook de voormalige gemeenten (die niet tevens een plaats zijn, anders vallen ze immers al onder 1) geleidelijk toegevoegd.

Terug naar boven

Kennisbank

Plaatsengids.nl omvat inmiddels bijna 6.000 homepages met informatie over alle buurtschappen, dorpen, steden, gemeenten, streken en provincies in ons land (alleen een aantal buurtschappen ontbreekt nog, die worden in het komende jaar nog toegevoegd). Er zijn echter ook onderwerpen die niet bij een specifieke plaats e.d. horen, maar die landelijk van toepassing zijn. Daarvoor hebben wij het onderdeel Kennisbank aangemaakt. Inmiddels hebben wij hier ca. 100 informatieve pagina's over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van o.a. topografie (over bijvoorbeeld de vermeend kleinste plaats / dorp / stad / gemeente, de oudste stad, dorpen in een stad, middelpunt(en) van Nederland, gemeentelijke herindelingen, en nog veel meer), cultuurhistorie, ruimtelijke ordening, natuur, en toerisme en recreatie. In de rechterkolom in de Kennisbank kun je eventueel een of meer vinkjes aanzetten om de onderwerpen te selecteren die je aanspreken. Je kunt natuurlijk ook gewoon door het hele bestand 'scrollen' om te zien wat er zoal in zit.

Terug naar boven

Álles over plaatsnamen

Oudere schrijfwijzen, verschillende spellingen en naamgevingen
Veel plaatsen hebben in de loop der eeuwen of jaren verschillende spellingen gekend. Vooral als cultuurhistorisch geïnteresseerde loop je daar vaak tegenaan. Bijvoorbeeld als je oude spellingen of benamingen aantreft in een adressering, op een poststempel, op een ansichtkaart, of (bijvoorbeeld in het kader van genealogisch onderzoek) op een geboorte-, trouw-, overlijdensakte of ander archiefstuk. Die oude spellingen en benamingen vind je uiteraard niet terug in huidige atlassen en soortgelijke media. En dan kun je je afvragen welke plaats er eigenlijk bedoeld wordt.

Om daaraan tegemoet te komen, is ons streven erop gericht om alle vroegere en/of alternatieve schrijfwijzen van een plaats boven water te krijgen en te vermelden onder het kopje Naam. Vind je een (spelling van een) plaatsnaam niet in de zoekfunctie (zonder op de knop Zoek te drukken), druk dan wél op de knop Zoek, dan gaat hij alle pagina's zoeken waar jouw woord in voorkomt. De kans is dan groot dat je alsnog bij de homepage van die plaats terechtkomt, met de huidige spelling. Voorbeeld: je hebt een document met de plaatsnaam Blarikum. Je voert Blarikum in in het zoekvenster, hij geeft 'geen resultaten' omdat de plaats in die spelling tegenwoordig niet voorkomt, je drukt op 'Zoek' en krijgt dan de homepage van Blaricum, en leest daar dat die plaats vroeger ook als Blarikum werd gespeld. Ook verdwenen plaatsnamen die in andere plaats(nam)en zijn opgegaan, kun je zo terugvinden. Als je bijv. Akkerwoude, Murmerwoude of Dantumawoude intikt én drukt op Zoek, kom je bij de huidige plaatsnaam Damwâld.

Friese plaatsnamen
Friese plaatsnamen staan in het Plaatsregister met de officiële naam zoals zij die hebben in het Postcodeboek en in de in 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Dat kan dus de Friese óf de Nederlandstalige naam zijn. Als de officiële plaatsnaam Friestalig is, vind je de Nederlandstalige naam in eerste instantie dus niet in de zoekfunctie (dan zegt ie 'geen resultaten'). Druk op de zoekknop en hij geeft de pagina met de Friestalige naam (voorbeeld: je voert Oostermeer in en hij komt met de pagina Eastermar). Bij Friese buurtschappen, waar doorgaans de spelling niet formeel is vastgesteld, hebben wij de ons inziens meest gebruikelijke spelling gehanteerd, en geldt verder hetzelfde principe als hiervoor beschreven. Een uitvoerige toelichting op de spelling van de plaatsnamen en gemeentenamen per Friese gemeente, vind je op de pagina over Fryslân.

Carnavalsnamen, bij- en spotnamen, dialectspellingen
Verder zijn zo veel mogelijk carnavalsnamen vermeld, bij- en spotnamen, en lokale schrijfwijzen en uitspraken voorzover afwijkend van de schrijfwijze of voor iemand van buiten de streek niet voor de hand liggend.

Naamsverklaringen
Bij de meeste plaatsen is de herkomst en betekenis van de naam inmiddels verklaard, dan wel zijn theorieën hierover verschenen. Ook deze beogen wij uiteindelijk allemaal te vermelden, maar dit is nog in opbouw. Mist u een bepaalde verklaring die u wilt weten, dan kunt u ons hierover mailen, dan zullen wij deze met voorrang vermelden.

Terug naar boven

Álles over de status van een plaats

Van alle plaatsen wordt de huidige en evt. vroegere status vermeld (is het een stad, dorp, buurtschap, is het een gemeente of voormalige gemeente, van wanneer tot wanneer viel het onder welke gemeente). Als er staat dat een bepaalde gemeente vanaf jaar X bestaat, wordt daar altijd 1 januari van dat jaar mee bedoeld. Is de ingangsdatum een andere geweest dan 1 januari, dan staat dat er expliciet bij. Als er staat dat een gemeente t/m jaar X heeft bestaan, wordt daar altijd 31 december van dat jaar mee bedoeld. Is de t/m-datum een andere geweest dan 31 december, dan staat dat er expliciet bij.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Vermeld zijn onder meer de exacte huizen- en inwonertallen in 1840 volgens de volkstelling van dat jaar. 1840 is bewust gekozen omdat dat een mooi `peiljaar` is; je kunt er mooi in 1 oogopslag aan zien, in relatie tot de huidige inwonertallen, hoe snel een plaats in slechts 175 jaar is gegroeid, of juist niet. Sommige plaatsen zijn zelfs kleiner geworden, qua aantal huizen (huizen zijn bijvoorbeeld verdwenen door ruilverkaveling of overstroming) en/of qua inwonertal, bijvoorbeeld omdat het gemiddelde aantal bewoners van een huis nu veel lager is dan vroeger: tot rond 1900 was gemiddeld 6 tot 10 of soms nog meer mensen in 1 huis gebruikelijk. Tegenwoordig ligt de gemiddelde huisbezetting op 2 tot 2,5 personen.

De recente aantallen huizen en inwoners zijn afgerond. Deze afronding heeft bewust plaatsgevonden om de cijfers minder wijzigingsgevoelig te doen zijn. Daarnaast is het in veel gevallen niet eens mogelijk de aantallen exact te berekenen, omdat gemeenten en CBS vaak alleen nog de inwonertallen van de ca. 2.000 dorpen en steden registreren en niet van de ca. 4.000 buurtschappen, mede omdat de grenzen daarvan vaak niet exact vastliggen, en moest er dus een zo goed mogelijke schatting, met bijbehorende afronding, worden gedaan. Mede daarom hebben de actuele huizen- en inwonertallen bij de steden en dorpen (in tegenstelling tot die van 1840, toen de buurtschappen doorgaans nog wel apart werden geteld!) doorgaans betrekking op de stad of het dorp inclusief de omliggende, bijbehorende buurtschappen (dat is dus iets om rekening mee te houden als je de inwonertallen van 1840 en nu per kern gaat vergelijken).