Sint Philipsland

Plaats
Dorp
Tholen
Zeeland

sint philipsland wilhelminastraat [640x480].jpg

Sint Philipsland Wilhelminastraat

Sint Philipsland Wilhelminastraat

ZL gemeente St Philipsland in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente St Philipsland in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente St Philipsland in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Sint Philipsland

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Sint Philipsland (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Sint Philipsland is een dorp in de provincie Zeeland, gemeente Tholen, in de bestuurlijke regio West-Brabant. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1994.

- Wapen van de voormalige gemeente Sint Philipsland.

- Onder het dorp Sint Philipsland valt voor de postadressen ook het dorp Anna Jacobapolder.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve naam
In de regio wordt de plaats ook wel Flipland genoemd.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Sint Philipsland ligt op het voormalige gelijknamige eiland en ligt verder NW van Tholen, WNW van Steenbergen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvatten de gemeente en het dorp Sint Philipsland 91 huizen met 654 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 900 huizen met ca. 2.200 inwoners (dit is exclusief de aantallen voor het dorp Anna Jacobapolder).

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1858 is een poging gedaan om het eiland aan de vaste wal van Noord-Brabant te hechten, maar de toen gelegde dam over de slikken van Meerlo is spoedig weer stuk geslagen. De in 1987 gereed gekomen Philipsdam heeft het bekende veer Annajacobapolder-Zijpe (dat regelmatig ‘in het nieuws’ was als het uit de vaart genomen werd wegens mist, storm of ijsgang) overbodig gemaakt.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Sint Phillipsland, kun je terecht bij Heemkundekring Philippuslandt.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De sportvelden in Sint Philipsland moeten waarschijnlijk wijken voor een nieuwe woonwijk en uitbreiding van de begraafplaats. De ontwikkelaar heeft al een stuk grond achter enkele woningen in de Luijsterlaan in haar bezit. Daarop moet de eerste fase van de woonwijk komen. Die bestaat uit ongeveer 15 vrijstaande huizen. Volgens wethouder Peter Hoek is het de bedoeling dat er later op de sportvelden een gevarieerder aanbod komt. Die velden worden overigens niet allemaal benut voor woningbouw. Ca. een half veld wordt ingezet om de begraafplaats uit te breiden. Voetbalvereniging Noad'67 en tennisvereniging De Ruucstoppelen krijgen waarschijnlijk een nieuwe accommodatie iets verder de polder in, aan dezelfde kant van de provinciale weg.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sint Philipsland heeft 5 rijksmonumenten.

- 17e eeuwse kerk.

- De Philipsdam is de dam van Sint Philipsland naar Goeree-Overflakkee (W van Oude Tonge). O van de dam ligt het Krammer/Volkerak, W ligt de Oosterschelde. De dam is gereed gekomen in 1987. Halverwege de dam liggen de Krammersluizen. De betonnen uitkijktoren op de dam is 43 meter hoog, je komt op de top na beklimming van 170 treden en hebt dan een fraai uitzicht over de Oosterschelde aan de ene kant en het Krammer aan de andere kant.

- Korenmolen De Hoop is een Zeeuwse grondzeiler uit 1722 en deed dienst tot 1969. Gerestaureerd in 1972. De molen is wegens dijkverzwaring in 1980 een meter opgevijzeld.

- Sint Philipsland heeft de laatst overgebleven hollestelle van Zeeland. Dit is een stelberg met daarin een drinkput voor het vee. Herders en schapen konden zich daarop terugtrekken als dat nodig was.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebied het Rammegors bij Sint Philipsland wordt omgevormd tot een getijdengebied. Door de getijdenwerking te herstellen moeten in het gebied weer slikken en schorren ontstaan. Daartoe is eind 2014 een doorlaat in de Krabbenkreekdam gemaakt, waardoor het Rammegors weer in contact komt te staan met de Oosterschelde.

- De eendenkooi dateert uit 1882, is thans in het bezit van Het Zeeuwse Landschap en door die stichting gerestaureerd. Er is een informatiecentrum bij gevestigd.

- De Slikken van De Heen is een natuurgebied in ged. gem. Steenbergen (NB), ged. gem. Tholen (ZL). Gelegen NO van Sint Philipsland, N van Nieuw-Vossemeer, NW van De Heen. ‘Tot aan de sluiting van de Philipsdam in 1987 kende het natuurgebied aan het Krammer/Volkerak alleen een zoutwatermilieu. Daarna veranderde er nogal wat; eb en vloed verdwenen en de gorzen kwamen voorgoed droog te staan. De Slikken van De Heen en de Dintelse Gorzen krijgen een nieuwe natuurwaarde! Het overgangsgebied tussen zout en zoet milieu is veelzijdig en waardevol voor flora en fauna. Zeekraal, lamsoor, zoutmelde en lepelblad zijn daar voorbeelden van. Evenals wilgenbossen, mattenbies, zeebies en moerasandijvie.

Tal van dieren vinden hun weg in de omgeving van de grote kreken en kleine, ondiepe geultjes die de slikken en gorzen doorkruisen. De bunzing en de kiekendief jagen er op fazanten, konijnen en hazen. Watervogels zijn er in overvloed; vele soorten eenden en zwanen, maar ook steltlopertjes!’ (bron: folder ‘Sluizencomplex Benedensas, Waterbouwkundig Monument van Wereldklasse’, uitg. Hoogheemraadschap van West-Brabant, 1997). Het O deel van de Slikken van De Heen (O van het Schelde-Rijnkanaal of De Eendracht) wordt beheerd door Natuurmonumenten (wie beheert het W deel?, red.). Onder begeleiding van Natuurmonumenten worden in dit prachtige natuurgebied (dag-)excursies georganiseerd vanaf de voetgangersbrug bij het pittoreske sluizencomplex Benedensas, gelegen aan de monding van de Steenbergsche Vliet.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Sint Philipsland door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links

- Zorg: - Zorgboerderij Little Drovers.

Reactie toevoegen