Schuring

Plaats
Buurtschap
Hoeksche Waard
Hoeksche Waard
Zuid-Holland

Schuring plaatsnaambord [640x480].jpg

Buurtschap Schuring valt onder het dorp Numansdorp, ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden

Buurtschap Schuring valt onder het dorp Numansdorp, ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden

Schuring

Terug naar boven

Status

- Schuring is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Hoeksche Waard. T/m 1983 gemeente Numansdorp, in 1984 over naar gemeente Cromstrijen, in 2019 over naar gemeente Hoeksche Waard.

- De buurtschap Schuring valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Numansdorp.

- De buurtschap Schuring ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 De Schuring.

Naamsverklaring
Overdrachtelijk gebruik van het waterwoord schuring 'diepe geul ontstaan door het uitschurende water'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Schuring ligt O van het dorp Numansdorp, rond de Schuringsedijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Schuring 40 huizen met 335 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap Schuring is in 1642 ontstaan rondom de uitwateringssluis van de Numanspolder. In 1687 bestond de buurtschap uit 20 huizen en 3 boerderijen. De boerderijen lagen ten noorden van de dijk in de polder. De huizen lagen langs de flauwere helling aan de zeezijde van de dijk. In de periode tot 1945 is de bebouwing langs de zuidelijke kant van de dijk verdicht.

Toen de Watersnoodramp van 1 februari 1953 de inwoners van de gemeente Numansdorp verraste, werden vooral de bewoners van de buurtschap Schuring zwaar getroffen. De huizen aan de zeezijde van de dijk kwamen allemaal onder water te staan. Het water sloeg een groot gat in de dijk. De inwoners verloren veel dierbare bezittingen en in totaal verloren 56 inwoners van Numansdorp het leven (van de totaal 139 in de hele Hoeksche Waard, waarmee Numansdorp de zwaarst getroffen gemeente in die streek was). Na de watersnoodramp van 1953 zijn ten noorden van de dijk Zweedse noodwoningen geplaatst. (die kennelijk bedoeld waren als tijdelijk, maar zo te zien staan die er nog steeds?, red.)

De buurtschap heeft een eigen ijsclub, IJsclub De Samenwerking.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In 2003, 50 jaar na de Watersnoodramp, is aan de Korte Boomweg (een zijweg van de Schuringsedijk) een kunstwerk onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de ramp.

Reactie toevoegen