Schuring

Plaats
Buurtschap
Cromstrijen
Hoeksche Waard
Zuid-Holland

Schuring plaatsnaambord [640x480].jpg

Schuring (buurtschap van Numansdorp) heeft formeel geen 'bebouwde kom' en daarom heeft het witte plaatsnaamborden.

Schuring (buurtschap van Numansdorp) heeft formeel geen 'bebouwde kom' en daarom heeft het witte plaatsnaamborden.

Schuring

Terug naar boven

Status

- Schuring is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Hoeksche Waard, gemeente Cromstrijen. T/m 1983 gemeente Numansdorp.

- De buurtschap Schuring valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Numansdorp.

- Schuring heeft witte plaatsnaamborden en heeft derhalve formeel geen 'bebouwde kom'.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 De Schuring, 1856 Schuring.

Naamsverklaring
Betekenis onbekend. Misschien een waternaam en dan verband met schuren?(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Schuring ligt O van Numansdorp, rond de Schuringsedijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de buurtschap Schuring 40 huizen met 335 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Schuring ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap Schuring is in 1642 ontstaan rondom de uitwateringssluis van de Numanspolder. In 1687 bestond Schuring uit 20 huizen en 3 boerderijen. De boerderijen lagen ten noorden van de dijk in de polder. De huizen lagen langs de flauwere helling aan de zeezijde van de dijk. In de periode tot 1945 is de bebouwing langs de zuidelijke kant van de dijk verdicht.

Toen de Watersnoodramp van 1 februari 1953 de inwoners van de gemeente Numansdorp verraste, werden vooral de bewoners van de buurtschap Schuring zwaar getroffen. De huizen aan de zeezijde van de dijk kwamen allemaal onder water te staan. Het water sloeg een groot gat in de dijk. De inwoners verloren veel dierbare bezittingen en in totaal verloren 56 inwoners van Numansdorp het leven (van de totaal 139 in de hele Hoeksche Waard, waarmee Numansdorp de zwaarst getroffen gemeente in die streek was). Na de watersnoodramp van 1953 zijn ten noorden van de dijk Zweedse noodwoningen geplaatst. (die kennelijk bedoeld waren als tijdelijk, maar zo te zien staan die er nog steeds?, red.)

De buurtschap Schuring heeft een eigen ijsclub, 'De Samenwerking'.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In 2003, 50 jaar na de Watersnoodramp, is aan de Korte Boomweg (een zijweg van de Schuringsedijk) een kunstwerk onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de ramp.

Reactie toevoegen