Schurenberg

Plaats
Buurtschap
Heerlen
Zuid-Limburg Parkstad
Limburg

schurenberg_en_terschuren_op_kaart_ca._1970_kopie.jpg

Kaart uit ca. 1970 met o.a. de buurtschappen Schurenberg en Terschuren. (© Kadaster)

Kaart uit ca. 1970 met o.a. de buurtschappen Schurenberg en Terschuren. (© Kadaster)

schurenberg_terschuren_en_schuureik_op_actuele_kaart_kopie.jpg

Actuele kaart met o.a. de buurtschappen Schurenberg en Terschuren. Die laatste plaatsnaam is ten onrechte van de kaarten verdwenen. De bebouwing is er immers nog altijd en niet door Hoensbroek opgeslokt. O ervan is de wijk Schuureik verrezen. (© Kadaster)

Actuele kaart met o.a. de buurtschappen Schurenberg en Terschuren. Die laatste plaatsnaam is ten onrechte van de kaarten verdwenen. De bebouwing is er immers nog altijd en niet door Hoensbroek opgeslokt. O ervan is de wijk Schuureik verrezen. (© Kadaster)

Schurenberg

Terug naar boven

Status

- Schurenberg is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streken Zuid-Limburg en Parkstad, gemeente Heerlen. T/m 1981 gemeente Hoensbroek.

- De buurtschap Schurenberg valt, ook voor de postadressen, onder het Heerlense stadsdeel en 'dorp in de stad' Hoensbroek.

- De buurtschap Schurenberg heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1803-1820 Schuyrenberg, 1838-1857 Schuurenberg. In de Volkstelling van 1840(1) wordt in de plaatsnamenopsomming onder de gemeente de plaatsnaam Schuren-in-berg vermeld. In de alfabetische lijst staat de plaatsnaam gespeld als Schuren-en-berg, wat erop kan duiden dat wordt gedoeld op de buurtschappen Schurenberg en Terschuren (dat vroeger Schuren heeft geheten) gezamenlijk. Temeer omdat wij ergens ook een vermelding met de benaming Schuur en Berg hebben gezien (wij weten alleen niet meer in welke bron en uit welk jaar, maar het was in ieder geval ook medio 19e eeuw).

Naamsverklaring
Betekent berg 'terreinverheffing, heuvel' bij Terschuren.(2)

Familienaam
Volgens de Nederlandse Familienamenbank zijn er in Nederland geen personen met de achternaam Schurenberg. In het buitenland (Verenigde Staten) blijkt in ieder geval minimaal een persoon deze achternaam te hebben. Zijn voorouders zullen vermoedelijk uit deze buurtschap afkomstig zijn.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Schurenberg ligt rond de Schurenbergsweg. De buurtschap ligt aan de O oever van de Geleenbeek (met als W zijtak daarvan de Platsbeek, die hier in de Geleenbeek uitkomt) en O van de A76 en ligt direct W van het Heerlense stadsdeel en 'dorp in de stad' Hoensbroek, NW van (het kerngebied van) de stad Heerlen, NNW van het dorp Voerendaal, ZW van de dorpen Vaesrade en Amstenrade en de stad Brunssum, NO van het dorp Nuth en ZZO van het dorp Schinnen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Schurenberg* 34 huizen met 101 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.
* Wellicht gezamenlijk met de nabijgelegen buurtschap Terschuren (zie daarvoor het hoofdstuk Naam, Oudere vermeldingen).

Reacties

(2)

De eerste bekende naam van Ter Schuren komt voor in de Annales Rodenses in het jaar 1106. De buurt heet dan 'Scuren'.

Dank voor uw reactie. 1) Deze plaats betreft echter de nabijgelegen buurtschap Terschuren. Wij hadden daar nog geen pagina van, omdat deze buurtschap sinds ca. 1982 ten onrechte uit de atlassen blijkt te zijn 'uitgegumd' en hij ons daarom niet was opgevallen. Op de actuele kaarten kijkend, blijkt de buurtschap echter nog altijd te bestaan, want immers - nog net - niet opgeslokt door de uitgedijde bebouwing van Hoensbroek. Wij hebben er daarom zojuist een pagina van aangemaakt. Zie https://www.plaatsengids.nl/terschuren.

2) De attestatie uit 1106 die u noemt, blijkt niet bij Terschuren te horen. Dat heeft men wel lange tijd verondersteld. Prof. dr. Schrijnemakers heeft echter in zijn in 2014 verschenen standaardwerk over de Limburgse plaatsnamen onderbouwd waarom dit niet klopt, en deze vermelding moet worden geïdentificeerd met twee mogelijke locaties in Duitsland. Op onze pagina van Terschuren heb ik dat in het hoofdstuk Naam toegelicht. U kunt dat over ca. een dag zien, omdat onze pagina's naar de bezoekers toe 1x per dag worden ververst.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen