Schottershuizen

Plaats
Buurtschap
De Wolden
Drenthe

Schottershuizen

Terug naar boven

Status

- Schottershuizen is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. T/m 1997 gemeente Zuidwolde.

- De buurtschap Schottershuizen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zuidwolde.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Schottershuizen ligt Z van Zuidwolde, rond de Ommerweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de buurtschap Schottershuizen 20 huizen met 124 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Henk van Goor heeft onderzoek gedaan naar het ontstaan en de ontwikkeling van de buurtschap Schottershuizen, wat geresulteerd heeft in een tweetal boekjes over deze buurschap (vermoedelijk verschenen in 2014? Weet iemand wanneer en waar deze boekjes zijn verschenen en of ze nog te verkrijgen zijn?, red.). “Wie vanuit Zuidwolde in zuidelijke richting over de Ommerweg richting Balkbrug rijdt, ziet links en rechts huizen vlak langs de weg staan, maar aan de oostzijde, zo’n 80 tot 100 meter van de weg, ook oude, rietgedekte boerderijen, de oorspronkelijke buurschap Schottershuizen.

Geen toeval of overheidsbeleid, maar individueel initiatief heeft tot deze verspreide bebouwing geleid. Boeren, arbeiders en kooplieden hebben er in de loop der eeuwen naar eigen mogelijkheden, goeddunken en behoeften een onderkomen neergezet. De één vertimmerde op de heide een laatmiddeleeuws schaaphok tot een overdekt verblijf voor mens en dier, een ‘lös huus’.

De ander maakte in het veld van hout, plaggen en heide een woonkeet. En weer een ander zag kans om aan de openbare weg een winkeltje of een tapperij neer te zetten. Zo ontstonden in de loop van ongeveer vier eeuwen op heide, ‘bonte grond’ en esakkers boerderijen, burgerwoningen en winkels, samen de buurschap Schottershuizen,” aldus Van Goor in een interview in de Krant van Hoogeveen.

Reactie toevoegen