Schotsheuvel

Plaats
Buurtschap
's-Hertogenbosch
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

Schotsheuvel

Terug naar boven

Status

- Schotsheuvel is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente 's-Hertogenbosch. T/m 1992 gemeente Nuland, in 1993 over naar gemeente Maasdonk, in 2015 over naar gemeente 's-Hertogenbosch.

- De buurtschap Schotsheuvel valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Nuland.

- De buurtschap Schotsheuvel heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840(1) Schotsheuvel, 1847 De Schotsche Heuvel.

Naamsverklaring
Kan betekenen heuvel bij een schoot 'beboste zandhoek uitspringend in moerassig terrein' of een schot 'afgeperkt landstuk, onderkomen voor vee'.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Schotsheuvel ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Zandstraat (voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van het dorp Nuland), Hoolstraat, Papendijk (Nuland) en Rijksweg (het gedeelte van deze weg tussen de weg Schotsheuvel en nabij de minirotonde met de wegen Papendijk (Geffen) en Weerscheut). De buurtschap ligt direct O van het dorp Nuland, N van de A59 en het dorp Vinkel, ZW van het dorp Geffen en de stad Oss en W van het dorp Heesch.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Schotsheuvel 20 huizen met 138 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 55 huizen met ca. 140 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Anno 2012 is er nog een open gebied tussen Schotsheuvel en de kom van het dorp Nuland. In dit gebied is wel woningbouw voorzien, in samenhang met de herstructurering van bedrijventerrein De Terp. Voortvloeiend uit het Uitwerkingsplan Waalboss is gezocht om door aanvullende woningbouw tot een duidelijke grens van de landschapsecologische zone tussen Nuland en Geffen te komen. Voorgesteld wordt, door de aanleg van nieuwe woningen, het landschap te verbeteren door onder meer bestaande en nieuwe wegen van beplanting te voorzien. Het kan leiden tot een mozaïek van middelgrote kavels, beplant met houtwallen, met de mogelijkheid tot het houden van hobbyvee. (bron: Structuurvisie Groene Schil Nuland, 2012)

Reactie toevoegen