Schore

Plaats
Dorp
Kapelle
Zuid-Beveland
Zeeland

schore_schoorse_herfstmarkt_poster.jpg

Op een zaterdag in september is er in Schore de Schoorse Herfstmarkt met o.a. braderie, rommelmarkt, brocantemarkt en kindervrijmarkt.

Op een zaterdag in september is er in Schore de Schoorse Herfstmarkt met o.a. braderie, rommelmarkt, brocantemarkt en kindervrijmarkt.

DK_20110710_1613_Schore_Zeeland.jpg

Schore, langgevelboerderij

Schore, langgevelboerderij

RIT_20110710_5371_Schore_Zeeland.jpg

Schore, gedenksteen 1942-43

Schore, gedenksteen 1942-43

ZL gemeente Schore in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Schore in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Schore in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Schore

Terug naar boven

Status

- Schore is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Kapelle. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1940. Bij de herindeling van 1941 is ook een deel van de gemeente - zijnde de buurtschap Vlake - naar de gemeente Kruiningen overgegaan.

- Wapen van de voormalige gemeente Schore.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Schore ligt W van het Kanaal door Zuid-Beveland, NW van het dorp Kruiningen, N van het dorp Hansweert, NO van het water de Westerschelde en het dorp Hoedekenskerke, NNO van het dorp Ossenisse, ZO van de dorpen Biezelinge en Kapelle, Z van het dorp Wemeldinge en ZW van het dorp Yerseke.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Schore 66 huizen met 405 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 39/261 (= huizen/inwoners) en het dorp Vlake 27/144. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Schore is gesticht nadat rond 1150 een grote dijk op Zuid-Beveland was aangelegd. De naam betekent schor, omdat het ingedijkte land er nog lang als een schorrengebied bleef uitzien. Er zat veel veen in de bodem en daar was het de mensen om te doen. Dit werd als brandstof gebruikt. Ook hield men er veel schapen.

Omstreeks 1200 wordt Schore een zelfstandige parochie, als afsplitsing van het naburige Vlake. In 1248 wordt door een overstroming het dorp grotendeels verwoest. Het is niet bekend of het eerste kerkje is blijven bestaan. In de kreek die dan ontstaat, wordt veel later de Eeweg aangelegd. De monniken van de abdij van St. Bernard aan de Schelde beginnen in 1250 met herstel van de dijk en ontginning van het land. Korte tijd later, in 1266, draagt de abdij haar Schoorse bezit over aan het klooster Jeruzalem in Biezelinge.

De ontwikkeling van Schore stagneert als de veenlaag uitgeput raakt. Het blijft een klein, puur agrarisch dorpje. Vermoedelijk in de 14e eeuw laten de lokale machthebbers, de ambachtsheren, een stenen kerkje bouwen. Dit is op het punt waar enkele wegen elkaar kruisten, de Haaimeet en de Steenweg. Eerder al hadden ze enkele kasteelbergjes rond het dorp laten opwerpen. (bron: PKN Hansweert-Schore)

Tijdens de Duitse opmars in mei 1940 raakt het dorp zwaar gehavend. De brug wordt verwoest. Ook de kerk gaat verloren en wordt in 1943 opnieuw gebouwd. Ook het gemeentehuis wordt verwoest. Dat is aanleiding geweest om de gemeente op te heffen en in 1941 voor het W deel (= de kern Schore) aan de gemeente Kapelle toe te voegen (het deel O van het kanaal, = de kern Vlake, gaat naar de gemeente Kruiningen. De kleine gemeente met maar een paar honderd inwoners zal zich allicht geen nieuw gemeentehuis hebben kunnen permitteren.

- Kerkelijke geschiedenis van het dorp. - Sinds 1995 is er sprake van een Hervormde Gemeente Hansweert-Schore. Voorheen waren er 2 kerkelijke gemeenten: Hansweert, en Schore-Vlake. De naam Vlake is in de gefuseerde gemeente niet teruggekeerd omdat dat vandaag de dag nog maar een kleine buurtschap is.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 1994 en 1998 heeft het gebied rondom Schore te kampen gehad met wateroverlast als gevolg van zware neerslag. Om het dorp e.o. beter tegen wateroverlast te kunnen beschermen was een nieuw gemaal nodig. Het gemaal is in 2016 gereed gekomen. Het kan tot max. 70.000 liter water per minuut naar de Westerschelde afvoeren. Het gemaal heeft een vispassage, zodat vissen het Zeeuwse polderwater kunnen bereiken. De trekvissen die terug naar de Westerschelde willen, kunnen via visvriendelijke pompen van het gemaal ongeschonden naar buiten zwemmen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Schore heeft 6 rijksmonumenten.

- Schore heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- De middeleeuwse kerk is, zoals hierboven beschreven, in 1940 verwoest en in 1943 opgevolgd door de huidige kerk, die tegenwoordig deel uitmaakt van de Protestantse Gemeente Hansweert-Schore.

- Het praathuisje aan de Schoorse Zeedijk is in 2015 afgebrand. De brand is vermoedelijk aangestoken. Eind 2015 is een nieuw praathuisje gebouwd, van 'hufterproof' beton.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Schoorse Herfstmarkt (op een zaterdag in september) met o.a. braderie, rommelmarkt, brocantemarkt en kindervrijmarkt.

- Kerstmarkt (op een zaterdag in december).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Schore (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Schore.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Schore op Facebook.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Schore.

- Onderwijs / jeugd: - Basisschool De Tunnel zit in spannende tijden. De vraag is of de school in de komende jaren evt. moet sluiten, omdat ze rond het minimum aantal van 40 leerlingen zit, en omdat de gemeenlijke bijdrage na afloop van schooljaar 2016-2017 gestopt wordt. De ouders zijn unaniem zeer te spreken over de kwaliteit van de leerkrachten en willen de school graag openhouden. De leerlingen zijn overigens ook zeer tevreden over hun school: in 2015 gaven zij hun school een 9,12 (waar het landelijk gemiddelde op een 8,08 ligt). - Actualiteiten over basisschool De Tunnel op Facebook. - Jeugdwerk Schoremorries (4-12 jaar).

- Zorg: - Zorgboerderij Rust na Onrust.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Schore, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen