Schoonebeek

Plaats
Dorp
Emmen
Drenthe

schoonebeek_hervormde_kerk.jpg

Schoonebeek, Hervormde kerk

Schoonebeek, Hervormde kerk

schoonebeek_i.jpg

Schoonebeek, dorpsgezicht

Schoonebeek, dorpsgezicht

schoonebeek_oude_ja-knikker_i.jpg

Schoonebeek, oude jaknikker

Schoonebeek, oude jaknikker

schoonebeek_oude_ja-knikker_ii.jpg

Schoonebeek, oude jaknikker

Schoonebeek, oude jaknikker

schoonebeek_nieuwe_pompeenheid.jpg

Schoonebeek, nieuwe pompeenheid

Schoonebeek, nieuwe pompeenheid

Schoonebeek

Terug naar boven

Status

- Schoonebeek is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1997. De gemeente is per 1-5-1884 ontstaan als afsplitsing van de gemeente Dalen. Afsplitsing die leidt tot een nieuwe gemeente is in ons land een zeldzaam verschijnsel (afgezien van de roerige tijd van begin 19e eeuw). Na 1884 is dit alleen nog gebeurd met de instelling van de gemeente Nunspeet in 1972, die zich afsplitste van de gemeente Ermelo.

- Wapen van de voormalige gemeente Schoonebeek.

- Onder het dorp Schoonebeek vallen ook de buurtschappen Amsterdamscheveld (deels), Koelveen, Middendorp, Oosterse Bos en Westerse Bos.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Schonebek, Schonbek. Een inwoner van dit dorp is een Schonbekker.

Oudere vermeldingen
Na het ontstaan van dochternederzetting Nieuw-Schoonebeek gaat het oude dorp Oud-Schoonebeek heten. In 1952 wordt het voorvoegsel er weer afgehaald. Kennelijk vond men het toch voor zich spreken dat deze nederzetting de oudsfe van deze twee is, als de andere Nieuw-Schoonebeek heet.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Schoonebeek ligt ZZO van de dorpen Zandpol en Nieuw-Amsterdam, ZW van de dorpen Erica en Klazienaveen, WZW van het dorp Weiteveen, WNW van het dorp Nieuw-Schoonebeek, NNO van de plaats Emlichheim in Duitsland, O van de stad Coevorden en ZO van het dorp Stieltjeskanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Schoonebeek 79 huizen met 629 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.800 huizen met ca. 4.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de voormalige gemeente) Schoonebeek, kun je terecht bij:

- Oudheidkundige stichting De Spiker.

- Historische werkgroep Sconebeck.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint sinds 2011 weer olie in het veld Schoonebeek. Van 1948 tot 1996 is hier ook olie gewonnen, toen met behulp van de zogeheten jaknikkers. De winning werd toen gestopt, omdat het met de technieken en infrastructuur van toen niet meer rendabel was. Inmiddels zijn nieuwe technieken ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogrendemenstpompen en van injectie van stoom om de olie te verdunnen. De NAM verwacht de komende 25 jaar zo'n 120 miljoen vaten naar boven te halen. Tot dusver zijn zo'n 250 miljoen vaten gewonnen uit het veld. In totaal bevat het Schoonbeekveld 1 miljard vaten olie, maar er wordt vanuit gegaan dat zo'n 600 miljoen vaten ook met de huidige stand van de techniek nog niet winbaar zal zijn.

De gewonnen olie wordt geraffineerd in het Duitse Lingen. De olie wordt gewonnen op 18 locaties. Als de productie volledig op gang is, biedt dat werk aan 50 tot 80 mensen. Circa 60 procent van de opbrengsten van de oliewinning vloeit terug in de staatskas. Toespraak door minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ter gelegenheid van het officiële startsein van de hernieuwde oliewinning in Schoonebeek. (bron: ANP, 10-1-2011)

- De afgelopen jaren zijn kavelruilen uitgevoerd rond Schoonebeek en Nieuw-Schoonebeek. Dit is ten goede gekomen aan zowel landbouw, waterberging als natuur.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Schoonebeek heeft 34 rijksmonumenten.

- Zandstrooiboerderij en museum Zwaantje Hans - Stokman’s Hof is een fraai gerestaureerde boerderij met schuur uit hoogstwaarschijnlijk de 17e eeuw. In 1877 heeft er een verbouwing plaatsgevonden, de boerderij is toen ingekort. De familie Hans is eigenaar geworden in 1885. Deze familie, afkomstig uit de Graafschap Bentheim in Duitsland, heeft bijna 100 jaar in deze boerderij gewoond. Een van de laatste leden van de familie (Zwaantje Hans) heeft door het zandstrooien van deze boerderij een toeristische attractie van formaat gemaakt. Op de deel heeft de NAM samen met bureau Hypsos en Stichting De Spiker een expositie over de oliewinning ingericht. Hier wordt aandacht besteed aan de nieuwste winningstechnieken die sinds 2011 gebruikt worden maar ook de geschiedenis van de NAM in Schoonebeek krijgt aandacht.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Schoonebeekerdiep is een beek in Zuidoost Drenthe die ter plekke de grens vormt tussen Nederland en Duitsland. Waterschap Velt en Vecht gaat de komende jaren de beek over een lengte van ongeveer 15 kilometer een andere inrichting geven. Blik-Klaassen is een proeftraject waarin het waterschap ervaring wil opdoen met aanleg en beheer van het nieuwe Schoonebeekerdiep. In deze pilot is in 2011 600 meter beek aangelegd in een winterbed met een gemiddelde breedte van ongeveer 70 meter. In totaal zal ongeveer 50.000 m3 grond worden ontgraven. Direct na de aanleg van dit eerste stukje beek start het beheer van de begroeiing die zich in het winterbed zal gaan ontwikkelen. Het is de bedoeling dat een groot deel van dit beheer wordt uitgevoerd door grazend vee van boeren uit de omgeving.

De nu nog smalle en gekanaliseerde beek zal veranderen in een kronkelende waterloop, met een veel bredere beekbedding, met flauwe oevers en zonder stuwen. Met de herinrichting krijgt water de ruimte en dit draagt bij aan het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering. Ook wordt de beek aantrekkelijker voor planten en dieren. Planning is de inrichting van de gehele beek in 2017 af te ronden. (bron: Waterschap Velt en Vecht, 20-4-2011)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Schoonebeek (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Schoonebeek.

Reactie toevoegen