Schokland

Plaats
Dorp
Noordoostpolder
Flevoland

Schokland-MSD-20061217-93074.jpg

Schokland, Noordoostpolder, Flevoland

Schokland, Noordoostpolder, Flevoland

Schokland-MSD-20110324-229870.jpg

Schokland, Noordoostpolder, Flevoland, de vuurtoren bij de haven

Schokland, Noordoostpolder, Flevoland, de vuurtoren bij de haven

Schokland-MSD-20110324-229915.jpg

Schokland, Noordoostpolder, Flevoland, de restanten van de kerk van Ens

Schokland, Noordoostpolder, Flevoland, de restanten van de kerk van Ens

Schokland-MSD-20110324-229921.jpg

Schokland, Noordoostpolder, Flevoland, Het Flevolandschap heeft overal zeer duidelijke informatieborden geplaatst, hier bij de voormalige vuurtoren van Ens.

Schokland, Noordoostpolder, Flevoland, Het Flevolandschap heeft overal zeer duidelijke informatieborden geplaatst, hier bij de voormalige vuurtoren van Ens.

Schokland-MSD-20110324-229923.jpg

Schokland, Noordoostpolder, Flevoland

Schokland, Noordoostpolder, Flevoland

3-interieur kerkje Schokland-0950 (Kopie).jpg

Interieur kerkje Schokland.

Interieur kerkje Schokland.

5-Schokland-0966 (Kopie).jpg

Schokland, nog een kleurrijk en leerzaam informatiepaneel

Schokland, nog een kleurrijk en leerzaam informatiepaneel

schokland_museum.jpg

Schokland, Museum Schokland

Schokland, Museum Schokland

schokland_schokker_klederdracht.jpg

In Museum Schokland o.a. aandacht voor de Schokker klederdracht

In Museum Schokland o.a. aandacht voor de Schokker klederdracht

schokland_gesteentetuin_1.jpg

Schokland, Gesteentetuin

Schokland, Gesteentetuin

schokland_gesteentetuin_2.jpg

Schokland, Gesteentetuin

Schokland, Gesteentetuin

schokland_gesteentetuin_3.jpg

Schokland, Gesteentetuin

Schokland, Gesteentetuin

Schokland

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Schokland.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Schokland.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Schokland.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Schokland (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Schokland is een dorp in de provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder. Het was een zelfstandige gemeente t/m 9-7-1859. Per 10-7-1859 over naar gemeente Kampen, per 7-8-1942 over naar Openbaar Lichaam Noordoostelijke Polder, per 1-7-1962 over naar gemeente Noordoostpolder. Tot 1986, het jaar van oprichting van de provincie Flevoland, viel de Noordoostpolder en daarmee ook Schokland, onder de provincie Overijssel.

- Tot 2009 viel Schokland voor de postadressen onder het nabijgelegen dorp Ens. Sinds 2009 heeft Schokland een eigen postcode (8319) en plaatsnaam in het postcodeboek en is het daarmee een 'erkende woonplaats', ook in de in 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Sinds 2009 woont een Schoklander voor de post dus niet meer 'in' Ens maar in Schokland.

- Schokland heeft witte plaatsnaamborden en ligt dus buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De naam is waarschijnlijk afgeleid van ‘schokke’, een rietplag of gedroogd stuk koemest dat als brandstof diende. Omdat schokken werden beschouwd als turf voor de armen, zal de naam spottend bedoeld zijn geweest.(1)

Terug naar boven

Ligging

Schokland ligt Z van Emmeloord, O van Nagele, W van Ens.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het ingepolderde 'eiland' Schokland is 4 km lang en 100 tot 500 meter breed. De oppervlakte is ca. 150 hectare. Schokland omvat een 10-tal panden met ongeveer evenveel inwoners en is daarmee een van de kleinste dorpen van Nederland.

Terug naar boven

Geschiedenis

Schokland was oorspronkelijk een eiland. Door de eeuwen heen dreigde Schokland telkens weer het onderspit te moeten delven in de immer aanhoudende strijd tegen het water. De vele beschermende maatregelen die de mens had opgeworpen ten spijt. Met als triest dieptepunt de ramp van 1825, die eens te meer duidelijk maakte dat de dagen voor Schokland waren geteld. Tientallen huizen spoelden weg en in Emmeloord vielen 13 slachtoffers – mannen, vrouwen en kinderen – te betreuren. Wat de ramp echter vooral leerde, was dat het simpelweg onverantwoord was de Schokkers nog langer op het eiland te laten wonen.

Uiteindelijk nam koning Willem III het voortouw voor de algehele ontruiming in 1859 van de 650 overgebleven eilanders. Waarbij de overheid de pijn voor de Schokkers verzachtte door met een verhuispremie over de brug te komen. De meesten trokken vervolgens naar Vollenhove en naar Brunnepe bij Kampen (tegenwoordig een wijk van Kampen). Een klein deel verhuisde naar Volendam. Naast de onveilige situatie speelde ook de armoede een rol als motief voor ontruiming van het eiland. Schokland was de armste gemeente van Nederland. Regelmatig werden er inzamelingen gehouden voor de Schokkers.

Het eiland dreigde na de ontruiming definitief door de golven te worden verzwolgen, maar na hevige protesten werd in 1862 besloten het eiland te behouden. Enkele uitgezonden rijksambtenaren hielden decennialang de wacht op dit stukje niemandsland. Bij de aanleg van de Noordoostpolder rond 1940 werd ook een plekje ingeruimd voor Schokland, waarmee dit stukje cultuurhistorisch erfgoed voor het nageslacht is bewaard.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Schokland, kunt u terecht bij de Schokkervereniging.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wat er thans nog resteert van het voormalige eiland Schokland, is in zijn geheel bezienswaardig. De cultuurhistorische waarde van dit geheel is zelfs zo groot dat Schokland in 1995 de status van (Unesco) Werelderfgoed heeft verkregen.

De contouren van het vroegere eiland zijn met bomen beplant en zodoende weer duidelijk herkenbaar in het vlakke polderland. De fundamenten van het kerkje zijn gerestaureerd en op Middelbuurt, een van de woonterpen van het eiland, is de houten zeewering vernieuwd, waarmee de terp zijn oude aanblik terugkreeg. De oude haven van Emmeloord is volledig gerestaureerd, terwijl de vuurtoren hier vanuit het vlakke land fier omhoog rijst. Met het drooggevallen haventje als stille getuige in het strak vormgegeven polderlandschap.

- Een monument op zich is Museum Schokland, het gemeentelijk museum van Noordoostpolder. Het bevindt zich op de Middelbuurt, een van de drie laatste woonterpen van het eiland en vertelt het verhaal van de polder en wat eraan voorafging. Het museum is gevestigd in een verzameling gebouwen rond het historisch kerkje van de Middelbuurt. De houten gebouwen zijn kenmerkend voor het vroegere Zuiderzeegebied, en in hun verstilde omgeving ademen ze een sfeer die bezoekers zich lang zullen herinneren.

Collectie
De collectie van het museum is veelzijdig en gevarieerd. Gesteenten en fossielen vertellen de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Kolossale zwerfkeien zijn overblijfselen van de ijstijden. Tijdens de laatste ijstijd leefden in deze streken de wolharige mammoet, de wolharige neushoorn, de oeros, het reuzenhert en de wisent. Het museum laat aan de hand van gevonden beenderen zien hoe deze imposante dieren eruit zagen en hoe ze leefden.

De eerste menselijke sporen in het Noordoostpoldergebied zijn duizenden jaren oud. Van deze vroege bewoners is in Museum Schokland heel wat te zien. Archeologische vondsten - ploegsporen, werktuigen, aardewerk - bieden inzicht in hun leefwijze.
Vijfhonderd jaar duurde de geschiedenis van de Schokker cultuur. Wie waren deze mensen? Hoe reageerden de Schokkers op de dreigende vernietiging van hun wereld? Hoe verging het hen, nadat ze waren gedwongen hun eiland te verlaten? De dramatische geschiedenis is in Museum Schokland pakkend verbeeld.

Drooglegging
Ook de Zuiderzeevaart en de drooglegging van de polder zijn belangrijke onderwerpen in het museum. Talrijk waren de vondsten op de drooggevallen zeebodem, van steentijdaardewerk tot gebruiksvoorwerpen uit middeleeuwse burchten. In en rond het museum zijn daarvan de meest interessante tentoongesteld.

Museum Schokland is een trefpunt en inspiratiebron voor iedereen die geïnteresseerd is de cultuur en geschiedenis van Nederland en de strijd tegen het water. De gebouwen, de permanente expositie, de wisselende tentoonstellingen en de buitenobjecten geven samen een indringend beeld van de polder en het verloren eiland dat een monument van wereldformaat werd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Schokland is in beheer bij Stichting Flevolandschap die onder meer zeer uitgebreide informatieborden bij de bezienswaardigheden heeft geplaatst. De natuur op en rond Schokland is zodanig ingericht dat er een grote verscheidenheid aan vaak zeldzame planten en dieren voorkomt.

- De Gesteentetuin en het daarin gelegen bezoekerscentrum bieden veel informatie over het ontstaan van stenen en de IJstijd. In de Gesteentetuin is een aantal zwerfkeien bijeengebracht, die door de gletsjers van de voorlaatste IJstijd in de Noordoostpolder zijn achtergelaten. In het bezoekerscentrum is een tentoonstelling te zien over het ontstaan van de aarde en van stenen en over de geschiedenis en de natuur van Schokland. Voor de jeugd is er een kijk- en doezolder met allerlei spellen en activiteiten. U kunt hier ook genieten van een kopje koffie, thee of chocolademelk.

- In 2015 is het Beheerplan voor Schokland vastgesteld. Schokland is een zeer bijzonder gebied met een lange rijke historie. Die geschiedenis heeft geleid tot, en is zichtbaar in, een bijzonder landschap dat aantrekkelijk is voor mens en natuur. Met name in het Schokkerbos en in de natte “hydrologische” zone komen bijzondere natuurwaarden voor. Bezoekers kunnen er, naast wandelen en fietsen in mooie natuur, vooral de diverse verhalen van Schokland beleven. De komende jaren wordt het eiland en het gebied W daarvan aantrekkelijker gemaakt voor mens en natuur. Denk aan stoppen van gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, aanleg van akkerranden en wintervoedselveldjes. In het bos gaat de aandacht uit naar de bijzondere paddenstoelen en mossen en (helaas) het volgen van de essentaksterfte. Een goed beleefbaar Schokland, middels goede paden en interessante wandelingen, zoals de recent ontwikkelde Archeoroute, zijn wat recreatie betreft de belangrijkste aandachtspunten. (bron: Flevolandschap, feb. 2015)

- In Flevoland worden de laatste jaren steeds meer otters gesignaleerd. Om zo veel mogelijk te voorkomen dat deze omkomen in het verkeer, gaat Landschapsbeheer Flevoland veiliger trekroutes realiseren en heeft zij in 2012 een otterholt (schuilplaats) bij Schokland aangelegd.

- De provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder hebben in 2015 een intentieovereenkomst getekend voor het project 'Nieuwe Natuur bij Schokland'. De gemeente Noordoostpolder stelt voor om op circa 182 hectare grond rondom het Werelderfgoed-gebied een natuurgebied te realiseren om de archeologische resten die daar in de ondergrond zitten, beter te kunnen bewaren. Daarvoor is het nodig om de grond te vernatten. Archeologische resten blijven in een vochtige omgeving beter bewaard. De grond is dan echter niet meer geschikt voor de landbouwfunctie die het nu nog heeft, maar kan wel een natuurfunctie krijgen. Het voorstel is om op de plaats van een voormalige rivierduin landbouwgrond om te vormen tot natte natuur, die deels toegankelijk is voor recreanten en toeristen. Aan de zuidkant blijft landbouw - in aangepaste vorm - bestaan.

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van Schokland van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Links

- Schokland Werelderfgoed.

- Schokland op Wikipedia.

- Pagina over Schokland op de site van beheerder Stichting Flevolandschap.

- Reportage over Schokland op de site van het Reformatorisch Dagblad (2012).

- Zorgboerderij Aventurijn (Hof van Schokland).

Reactie toevoegen