Schilligeham

Plaats
Buurtschap
Winsum
Hoogeland
Groningen

Schilligeham Ol Daipke [640x480].jpg

Schilligeham (buurtschap van Winsum), het Oldenzijlsterdiepje met wandelpad achter de sportvelden, met op de achtergrond links de kanoloods en gebouwen en terrein van de gemeentelijke buitendienst aan het (niet zichtbare) Winsumerdiep.

Schilligeham (buurtschap van Winsum), het Oldenzijlsterdiepje met wandelpad achter de sportvelden, met op de achtergrond links de kanoloods en gebouwen en terrein van de gemeentelijke buitendienst aan het (niet zichtbare) Winsumerdiep.

Schilligeham

Terug naar boven

Status

- Schilligeham is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Winsum.

- De buurtschap Schilligeham valt onder het dorp Winsum.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1323 in Hammis... Skilgaforwerch, 1371 kopie begin 16e eeuw grangarius in allodio Hammis, 18e eeuw Schelligeham, 1781 Schilligeham.

Naamsverklaring
De volledige tekst in de oorkonde van 1323 luidt: apud grangiam in Hammis que vulgariter Skilgaforwerch appellatur 'bij de uithof (van het klooster Aduard, red.) dat gewoonlijk Skilgaforwerch genoemd wordt'. Het Groningse schillig 'scheef, scheel' als in 't Schillige Pad te Tolbert hangt samen met het Oudnoorse skjalgr met dezelfde betekenis. Skilgaforwerch staat misschien voor Skilgahamforwerk* en wijst in ieder geval op iets dat scheef loopt. Ham betekent 'hoek aangeslibd land'. (1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Schilligeham ligt direct W van Winsum, in het verlengde van de Schilligehamsterweg, rond de weg Schilligeham, die vanuit Winsum naar het Winsumerdiep loopt en vlak daarvoor doodloopt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Schilligeham 12 huizen met 75 inwoners.

- Tegenwoordig omvat Schilligeham nog slechts een handvol boerderijen. De eerste 2 boerderijen aan het begin van Schilligeham aan de Z zijde (een zuidelijke zijtak van de weg Schilligeham, die via een zandpad op de Garnwerderweg uitkomt), worden als aparte buurtschap Oldenzijl beschouwd.

Terug naar boven

Beschrijving

Oldenzijlsterdiepje en Oude Diepje
Aan het begin van Schilligeham loopt parallel aan de sportvelden en Z ervan een watertje. Dit is een oud, vervallen deel van het Reitdiep, thans geheten het Oldenzijlsterdiepje. In het Z komt het bij de buurtschap Oldenzijl uit in een oud, vervallen deel van het Winsumerdiep, thans geheten het Oude Diepje, in het Gronings het Ol Daipke. Het Winsumerdiep (Delf) mondde hier uit in het Reitdiep. Na de verzanding van het Reitdiep ter plekke is de zijl (sluis) verplaatst naar Schaphalsterzijl, WNW van Schilligeham.

Reactie toevoegen