Schillersheide

Plaats
Buurtschap
Leudal
Midden-Limburg
Limburg

Schillersheide

Terug naar boven

Status

- Schillersheide is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Leudal. T/m 30-6-1942 gemeente Ittervoort. Per 1-7-1942 over naar gemeente Hunsel, in 2007 over naar gemeente Leudal.

- De buurtschap Schillersheide valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ittervoort.

;- De buurtschap Schillersheide heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Schillersheide ligt rond de wegen Schillersstraat, Exhofweg, Kanaalstraat (Z zijde; het gedeelte O en ZO van de Exhofweg), Kallestraat (Z gedeelte en O zijde daarvan), Mezenstraat (Z zijde), Kollerveldweg, Brigittastraat en Bosserstraat (O en N zijde; de twee laatstgenoemde wegen voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van het dorp Ittervoort). Aangezien bedrijventerrein Ittervoort in de directe nabijheid van de buurtschap en buiten de bebouwde kom van het dorp Ittervoort ligt, valt dit bedrijventerrein vermoedelijk ook nog tot de buurtschap te rekenen. Dit zijn de wegen ervan: Europastraat, Amerikastraat, Sleestraat, Beneluxstraat, Branskamp, Aziëstraat, Oceanië, Torenweg, Afrikastraat, Australiëstraat, Laagveld, Platanenweg en Napoleonsweg (de N273; tussen ter hoogte van de Petuniastraat en de Santforterstraat; N zijde). De buurtschap ligt N en NO van het dorp Ittervoort en ZO van het dorp Hunsel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Schillersheide 6 huizen met 35 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 25 huizen en ca. 85 bedrijfsgebouwen, met ca. 65 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De St. Annakapel op de Schillersheide - tegenover huisnr. 4, het enige gemeentelijke monument van de buurtschap - moet al heel oud zijn. De veldkapel staat al ingetekend op kaarten van 1829. De heilige Anna, de moeder van de Heilige Maagd Maria, werd in het verleden vooral aangeroepen met het oog op de vruchtbaarheid van de akkers, vee en mens. Het hoogtepunt van de Anna-devotie lag rond 1500. Drie knotlindes staan als een kapelletje om het gebouwtje heen. De aanplant van lindebomen rond huizen, bronnen en kapellen gaat terug tot de Kelten en Germanen, die de boom als beschermer aanplantten, omdat zij geloofden dat Freya in de boom zou huizen. Daarnaast maakten mensen voordat de raffinage van suiker zijn entree maakte, dankbaar gebruik van de honing die bijen haalden uit deze boom. Na het knotten van de lindes in 2011, heeft IKL Limburg aan de zijde van de akkers en de veldweg een heg aangeplant van haagbeuk en zijn twee buxusstruiken geplant. De St. Annakapel heeft al eeuwenlang een speciale betekenis als gebedsplaats voor bewoners en passanten. Ook de in het hoofdstuk Geschiedenis beschreven schutters gingen voor belangrijke toernooien altijd naar de kapel om voor een goed resultaat te bidden.

Het oprichten van met bomen omgeven monumenten in het landschap is een eeuwenoude traditie, die teruggaat tot in de klassieke oudheid. Dat de gemeente Leudal buitengewoon rijk bedeeld is met dit soort religieuze erfgoederen heeft enerzijds te maken met de vrome Christelijke traditie, maar anderzijds ook met de wijze waarop de bewoners hier op de arme zandgronden tegen leven en overleven hebben aangekeken. In deze streken bleven de hardwerkende boeren over het algemeen arm en voelden zich ook vaak bedreigd door veel plagen en ziekten, die ook het kostbare vee en de gewassen niet spaarden. Tegen de wisselvalligheden van het leven en de seizoenen vonden de mensen een houvast in hun geloof. Om die reden zien we overal in Midden-Limburg op wegsplitsingen of kruisingen nog met bomen omgeven kapelletjes en veldkruizen als een soort bakens, als een veilige wegwijzer op de tocht door het leven. (bron: IKL Limburg)

Reactie toevoegen