Schiebroek

Voormalige gemeente
Rotterdam
Zuid-Holland

ZH gemeente Schiebroek in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Schiebroek in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Schiebroek in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Schiebroek

Terug naar boven

Status

Schiebroek is een voormalig dorp en gemeente, thans onderdeel van stadsdeel en 'gebied' (voorheen deelgemeente) Hillegersberg-Schiebroek in de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam. De gemeente Schiebroek is in 1812 toegevoegd aan de gemeente Overschie. Per 1-4-1817 weer afgesplitst tot een zelfstandige gemeente. Per 1-8-1941 overgegaan naar de gemeente Rotterdam.

Terug naar boven

Ligging

Schiebroek ligt in het N van Rotterdam.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van de joden en de jodenvervolging in Hillegersberg en Schiebroek.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hillegersberg-Schiebroek heeft 19 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Cultuurscout Hillegersberg-Schiebroek.

- Stichting Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg organiseert op de 2e zaterdag in september de Dag van het Kunstfestival (in 2018 voor de 26e keer), en in het weekend van de 3e week van september is er afwisselend een Atelierroute of een Huiskamerroute.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Schiebroek (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Actualiteiten uit Hillegersberg-Schiebroek op de site van de gemeente Rotterdam.

- Belangenverenigingen: - "In april 2014 zijn de deelgemeenten opgeheven en vervangen door gebiedscommissies. Daarmee is een eind gekomen aan 30 jaar besturen op wijkniveau. Terugkijkend kun je zeggen dat het deelgemeentebestel ons veel gebracht heeft: bewoners zijn mondiger geworden, weten de overheid snel te vinden en vinden het prettig om mee te beslissen over hun eigen woonomgeving. Maar nu is het een tikje anders: de echte besluiten worden genomen op de Coolsingel en de gebiedscommissie mag gevraagd en ongevraagd adviseren over onderwerpen die Hillegersberg-Schiebroek betreffen. De bewonersorganisaties in ons gebied hebben bedacht dat deze wijziging in het bestuurlijk landschap hen een kans biedt. De gezamenlijke bewonersorganisaties hebben met de lijst Bewoners!Hillegersberg-Schiebroek (afgekort Bewoners!HIS) deelgenomen aan de verkiezingen van maart 2014. De uitkomst was boven verwachting nl. 2 zetels in de gebiedscommissie.

Van de gezamenlijke bewonersorganisaties die de Bewoners!Hillegersberg-Schiebroek vormen wordt gevraagd dat je je inzet in het vrijwilligerswerk in je directe omgeving. Kortom, je bent maatschappelijk actief in je eigen omgeving. De bewonersorganisaties willen nadrukkelijk geen politiek bedrijven. Dit betekent geen beloften die niet waar te maken zijn. Naar hun mening hoeft dat ook helemaal niet, want er worden namelijk geen besluiten genomen in de gebiedscommissie. Alleen maar adviezen gevraagd. En als je gefundeerd wilt adviseren, ga je voor raadpleging terug naar de bewoners. En dat is precies wat de bewonersorganisaties altijd al doen: communiceren met hun achterban.
Het lijkt het ei van Columbus en dat is het eigenlijk ook. Per gebied zijn aandachtspunten vastgesteld. Aandachtspunten die belangrijk zijn voor een goed woon- en leefklimaat in de 6 buurten Schiebroek, Kleiwegkwartier, Oud-Hillegersberg, Molenlaankwartier, 110-Morgen en Terbregge.

- De in 1977 opgerichte Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) maakt zich sterk om historisch, architectonisch, stedenbouwkundig en landschappelijk waardevolle elementen in het gebied Hillegersberg-Schiebroek te behouden en zo mogelijk te herstellen. Waarom willen zij dat? (visie): De VSW spant zich in om de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de woon- en leefomgeving te bevorderen. Het behoud van cultureel erfgoed is daarbij een belangrijke voorwaarde. Hoe doen zij dat?: de VSW inventariseert en waardeert de waardevolle elementen in het gebied; de VSW treedt op als erkend adviesorgaan en gesprekspartner voor particulieren en overheden; de vereniging organiseert bijeenkomsten en excursies, geeft brochures, boeken en het tijdschrift Tussen Wilgenplas en Rotte uit en onderhoudt een website; de vereniging werkt samen met anderen; de vereniging waardeert goede voorbeelden met een oorkonde en een schildje.

- Jongeren: - Jongerenwerk Hillegersberg-Schiebroek is onderdeel van DOCK en is er voor jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar.

- Sport: - Neptunus-Schiebroek behoort met een geschiedenis die dateert uit 1900 tot de oudste voetbalclubs van Rotterdam. De club is in juni 2011 ontstaan uit een fusie tussen Neptunus en Schiebroek ’94. Laatstgenoemde vereniging heeft zijn oorsprong heeft in de fusies met DESV (1945), Unicum (1921), SIOD (1910) en Schiebroek (1934). Alle genoemde clubs hebben hun basis in het Noorden van Rotterdam. Ook het recent uit Rotterdam West afkomstige Neptunus speelde tussen 1920 en 1926 in Schiebroek, na de fusie met Het Westen (1919). - Bridgeclub Hillegersberg is een gezellige club die elke dinsdagavond van september t/m mei speelt in de Goede Herderkerk aan het Kastanjeplein in Schiebroek.

- Welzijn: - DOCK Hillegersberg-Schiebroek afd. Participatie ondersteunt bewoners bij initiatieven in de buurt (van schilderlessen, yoga tot bijvoorbeeld koken voor de buurt) en bij het vinden van geschikt vrijwilligerswerk.

- Belbus Hillegersberg-Schiebroek is er voor iedereen die: 55 jaar en ouder is; en in dit gebied woont; en mindervalide of rolstoelgebonden is; en ritten binnen dit gebied wil maken; en geen goed alternatief vervoer heeft. Wat doet de Belbus? Stel, je wilt boodschappen doen, koffie drinken bij een vriend(in) of naar je kaartclub, maar je kunt er niet komen, omdat je geen vervoer hebt. Dan is er de Belbus! Ook als je naar de kapper of de pedicure wilt. Of op bezoek bij familie, vrienden of kennissen. Naar de stadswinkel (voorheen het deelgemeentekantoor), VraagWijzer, de bank of de markt? Naar de bibliotheek of naar het zwembad? Het kan allemaal met de Belbus! Je wordt opgehaald en na afloop weer thuisgebracht. De Belbus brengt je ook naar de huisarts, de tandarts, de fysiotherapeut of naar het Sint Franciscus Gasthuis (maar de Belbus is géén ziekenvervoer!).

- Veiligheid: - Nieuws van Politie Midden-Schieland m.b.t. Hillegersberg-Schiebroek, Overschie en Lansingerland.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Ontmoet op een ontspannen manier ondernemers uit de buurt. Maak nieuwe persoonlijke en zakelijke contacten. Dat doe je bij Ondernemers Sociëteit Hillegersberg-Schiebroek (OSHS).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Schiebroek.

Reactie toevoegen