Schellinkhout

Plaats
Dorp
Drechterland
West-Friesland
Noord-Holland

Schellinkhout..JPG

Schellinkhout

Schellinkhout

Schellinkhout. (2).JPG

Dorpsgezicht Schellinkhout

Dorpsgezicht Schellinkhout

Schellinkhout.JPG

Het voormalige raadhuis in Schellinkhout

Het voormalige raadhuis in Schellinkhout

Schellinkhout (2).JPG

Tekst en uitleg bij het voormalige raadhuis in Schellinkhout

Tekst en uitleg bij het voormalige raadhuis in Schellinkhout

schellinkhout_martinuskerk.jpg

De Martinuskerk van Schellinkhout

De Martinuskerk van Schellinkhout

NH gemeente Schellinkhout in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Schellinkhout in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Schellinkhout in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Schellinkhout

Terug naar boven

Status

- Schellinkhout is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Drechterland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1811. In 1812 over naar gemeente Wijdenes, per 1-5-1817 daar weer van afgesplitst tot een zelfstandige gemeente, per 1-8-1970 over naar gemeente Venhuizen, in 2006 over naar gemeente Drechterland.

- Wapen van de voormalige gemeente Schellinkhout.

Terug naar boven

Naam

In het West-Fries
Skellinkhout.

Oudere vermeldingen
Ca. 1312 Scellinchout, 1396 Scillinchout, 1639 Schellincxhout.

Naamsverklaring
Samenstelling uit hout 'hoogstammig bos' en het in meerdere plaatsnamen voorkomende woord schelling(e) 'ruzie, twist'. Zie ook Schellingwoude. Vergelijk namen als Kijfhoek, Strijbeek en dergelijke.(1)

Terug naar boven

Ligging

Schellinkhout ligt ZO van Hoorn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Schellinkhout 85 huizen met 502 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 84/497 (= huizen/inwoners) en buurtschap Munnickeij 1/5. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 330 huizen met ca. 830 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De slingerende Dorpsweg van Schellinkhout, met maar liefst 33 bochten, is aangelegd op de zandbedding (stroom- of kreekrug) van het riviertje de Drachte, ook wel Drecht of Dregt, dat hier heel vroeger heeft gelopen.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij:

- (Zeer uitvoerige) site over de geschiedenis van Schellinkhout.

- Historische Vereniging Suyder-Cogge.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Drechterland wil bijdragen aan het vitaal blijven van Schellinkhout. Vitaliteit vanuit de betekenis: “het vermogen om de leefkwaliteit in de eigen gemeenschap in stand te houden en te ontwikkelen.” Hieraan werken is zoeken naar nieuwe manieren van samenwerken (inwoners, ondernemers, gemeenten, maatschappelijk middenveld). Dat levert maatschappelijk ondernemerschap op maar kost tijd. En het vraagt ook een vitale overheid die actief partner wil zijn bij de uitvoering. Het in september 2016 verschenen rapport 'Schellinkhout. Vitaal dorp in Drechterland' is het resultaat van een 'reis' die nog lang niet is afgelopen. Een reis langs waterrijk landbouw- en veeteeltgebied, de kronkelende dorpsweg, langs de karakteristieke lintbebouwing van het dorp, met haaks daarop de smalle lange percelen van de landerijen en cultureel erfgoed en het Markermeer en de Omringdijk als parels altijd dichtbij.

Het 'reisgenootschap' is opgebouwd uit een dorpsteam, kernteam en de jury. Het dorpsteam bestaat uit inwoners van Schellinkhout. Zij hebben samen met zo veel mogelijk inwoners de ideeën geformuleerd die je in dit plan leest. Zij zijn op een pragmatische manier benaderd, namelijk vanuit bestaande dorpsstructuren. Ook de jury bestaat uit inwoners van het dorp. Het kernteam bestaat uit ambtenaren die het dorpsteam zo veel als mogelijk hebben ondersteund. Als dorpsteam en kernteam zijn ze samen op zoek gegaan naar de uitdagingen waar het dorp de komende jaren mee te maken krijgt. Vol enthousiasme hebben ze gezamenlijk gezocht naar hoe ze het dorp toekomstbestendig kunnen maken. Niet alleen, maar in samenwerking. Ze maken gebruik van bestaande verenigingen, actieve dorpsbewoners en alles wat Schellinkhout zo fijn maakt om in te wonen.

Dat past in de landelijke ontwikkeling dat burgers meer zelf en samen moeten doen, maar waarbij ook de waarschuwing past dat niet alle verantwoordelijkheden op burgers afgeschoven kunnen worden. Kritisch kijken naar wat kan en wat burgers niet (zelf) kunnen, is omgeven door een gevoel van optimisme en scepsis. Optimisme opent mogelijkheden om opnieuw te kijken naar het dorp, de scepsis stelt ter discussie of resultaten ook echt ten goede komen aan de bewoners. Gaandeweg wordt duidelijk waar optimisme leidt tot nieuwe initiatieven en moeilijkere thema’s vragen om meer ondersteuning vanuit de gemeente. Met realisme en initiatief van onderaf is de blik gericht op het sluiten van allianties. In het plan 'Schellinkhout. Vitaal dorp in Drechterland' laten ze zien welke reis ze hebben bewandeld en hoe ze de allianties van de grond krijgen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Schellinkhout heeft 12 rijksmonumenten.

- Schellinkhout heeft 9 gemeentelijke monumenten.

- Het oudste deel van de schilderachtige laatgotische Martinuskerk is het ruime driezijdig gesloten koor uit de 14e eeuw. In de 15e eeuw krijgen schip en transept hun huidige vorm. Een eeuw later komt de toren erbij. 'Erfgoedherbestemmer' BOEi heeft in 2014 de Martinuskerk gekocht en gaat zorgdragen voor restauratie van de kerk. De kerk heeft samen met het nabijgelegen Raadhuis uit 1765 en de voormalige dorpsherberg uit 1770 een grote ensemblewaarde. De Martinuskerk, die nog steeds elke maand gebruikt wordt voor de kerkdienst, krijgt de komende jaren een uitgebreidere invulling als expositieruimte, concertzaal en trouwlocatie voor het dorp. Ondertussen wordt voor een bestendige toekomst van de kerk een ondernemer gezocht die hier bijvoorbeeld een hotel of restaurant wil beginnen.

- De Grote Molen.

- Gevelstenen in Schellinkhout.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Dorpskermis (weekend in mei).

- Schellinkhout te Kijk (op een zondag begin juli) is een leuke en gezellige middag, waar veel inwoners hun deuren openstellen om je te laten genieten van kunst, muziek, garage sale, een kijkje bij de boer, open tuinen, hapjes en drankjes etc. De 1e editie was in 2017 en was een groot succes. De 2e editie is in 2019.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het lintdorp Schellinkhout is aantrekkelijk voor toeristen. Het heeft een prachtige oude kern en heeft een strand aan het Markermeer dat bekend staat als een van de beste kite- en surflocaties van Nederland.

- Goed nieuws voor de jeugd van Schellinkhout. In 2018 is de avontuurlijke Natuurspeeltuin Skik gerealiseerd in het parkje bij de voetbalvereniging. O.a. de gemeente Drechterland en de Rabobank hebben er bijdragen aan geleverd, en via crowdfunding is aanvullende financiering verworven. In 2019 wordt de natuurspeeltuin verder uitgebreid.

- Aan de Opperweg, precies op de gemeentegrens tussen Hoorn en Drechterland, staat sinds mei 2019 een nieuw bankje. Horinees Ed Wagemaker nam het initiatief voor het bankje. Regelmatig loopt hij een rondje in en rond Hoorn. De weg die langs het nieuwe bankje voert, is bij hem favoriet: "Een prachtige route is om via de Westfriese Omringdijk richting Schellinkhout te lopen om vervolgens bij de Grote Molen de Opperweg te nemen richting provinciale weg. Met industrieterrein Hoorn 80 in je rug, heb je halverwege de Opperweg een fantastisch wijds uitzicht over boerenlanden en in de verte Schellinkhout. Een ideale plek dus om even te pauzeren en te genieten." Tijdens een van zijn wandelingen ontstond bij Wagemaker het idee voor het bankje. Hij bracht zijn idee in bij stadscommunity Voor Een Mooie Stad en de reacties van stadsgenoten waren positief. Vandaar dat de gemeente het idee heeft gehonoreerd.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Schellinkhout (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - In Dorpskamer De Dregt is iedereen welkom voor "mooie verhalen, fijne koffie, een klaterend biertje, plannen uitbroeden, grote en kleine idealen en vooral ontspannen, lokaal gefreubel", aldus de site. Ze zijn sowieso geopend tijdens de reguliere activiteiten van de diverse dorpsverenigingen, en soms extra omdat de zon schijnt of gewoon omdat ze er zin in hebben. Je kunt binnen zitten, of buiten op het terras. Je kunt er ook een ruimte huren voor je evenement.

- Onderwijs: - Basisschool Jan Luykenschool is de dorpsschool van Schellinkhout. Een kleine school, midden in het dorp, met een grote verscheidenheid aan kinderen (en ouders / verzorgers), uit het dorp en van buiten, maar vooral ook een school met een enorm saamhorigheidsgevoel. Op de Jan Luykenschool wordt lesgegeven op hoog niveau. De resultaten zijn prima, de zorg is uitstekend. Er is veel aandacht voor sociale vaardigheden, iedereen kent elkaar en speelt samen. De school werkt met duidelijke methodes en doet met veel plezier en lef nog ‘een beetje extra’. Denk hierbij bijv. aan het feit dat er vanaf groep 1 Engels wordt gegeven. De school kent een continurooster van vijf gelijke schooldagen van 8.30-14.00 uur. Eenmaal op deze school, blijf je ‘zitten’ tot en met groep 8!

- De in 1914 opgerichte Kantklosschool Wijdenes is de enige nog altijd in functie zijnde officiële kantklosschool van Nederland. De school is tegenwoordig in buurdorp Schellinkhout gevestigd.

- Sport: - Omnivereniging Schellinkhout heeft afdelingen voor voetbal, volleybal, gym en schaatsen.

Reacties

(2)

Mijn jeugd heb ik in Hoorn door gebracht, mijn ouders hebben een poos in Hem gewoond dus ben vaak door Schellinkhout gereden. Mijn stamboom begin met Heyn Hemmer, later Hein Hemmer die in uw prachtige dorp nog secretaris is geweest. In een boekje geschreven door Piet Boon staat dat te lezen. We zijn nog een keer terug geweest maar helaas was het stadhuis waarin wij graag een kijkje hadden genomen gesloten. Nu zijn wij niet meer in staat uw kant op te komen. Kunt u ons aan een fotoboekje van Schellinkhout helpen? Vriendelijke groeten, Tiny Nanninga-Hemmer.

Ik hoop dat er iemand reageert op uw oproepje. Als dat het geval is, zal ik het u melden.

Reactie toevoegen