Schapehals

Plaats
Buurtschap
Het Hogeland
Groningen

Schapehals

Terug naar boven

Status

- Schapehals is een buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Het Hogeland. T/m 2018 gemeente Winsum.

- De buurtschap Schapehals valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Winsum.

- De buurtschap Schapehals heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Je zou verwachten dat de spelling van deze plaatsnaam Schaphals zou zijn, gezien de nabijgelegen buurtschap en sluis Schaphalsterzijl, en de nabijgelegen hoeve Schaphalster Heerd, die beide suggereren naar een buurtschap Schaphals te zijn genoemd. Maar het plaatsnaambordje ter plekke luidt nu eenmaal Schapehals. Tenzij dat een 'drukfout' is. Maar ja als je al niet meer op de spelling van een plaatsnaambord af kunt gaan... Als iemand hier nadere informatie over kan verschaffen (wat de correcte spelling is van deze plaatsnaam en waarom), houden wij ons aanbevolen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Schapehals ligt rond de W en O takken van het Z deel van de weg Schaphalsterzijl, Z van het water Winsumerdiep (de andere delen van deze weg maken deel uit van de buurtschap Schaphalsterzijl). De buurtschap ligt verder O van het water Reitdiep en ZO van waar het Winsumerdiep en het Reitdiep samenkomen, en W van het dorp Winsum, ZO van het dorp Schouwerzijl, Z van het dorp Mensingeweer, N van het dorp Feerwerd en NW van het dorp Garnwerd.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Schapehals omvat enkele huizen, met ca. 5 inwoners.

Reactie toevoegen