Schans (Oud Gastel)

Plaats
Buurtschap
Halderberge
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Schans (Oud Gastel)

Terug naar boven

Status

- Schans is een buurtschap in de Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Halderberge. T/m 1996 gemeente Oud en Nieuw Gastel. In (45) staat dat De Schans in 1948 van Stampersgat naar Standdaarbuiten is gegaan. Echter zowel de weg De Schans, N van de Sint Antoinedijk en min of meer in het verlengde van de Barlaqueseweg, als de buurtschap Schans vielen volgens (8) onder de gemeente Oud en Nieuw Gastel.

- De buurtschap Schans valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oud Gastel.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
“Schans, schrans betekent oorspronkelijk ‘takkenbos’, bij uitbreiding ook ‘verdedigingswerk van takkenbossen’. Mogelijk zijn er in de Baronie gedurende de Tachtigjarige Oorlog schansen opgericht om de dorpsbevolking te beschermen tegen rondstruinende troepen (zoals in Belgisch-Limburg zeer gebruikelijk was). In andere gevallen kan schans echter gewoon betrekking hebben op een omheind perceel. Bovendien betekent in Brabant schrans ook een omgracht huis” (aldus C. Buiks in (110, 1989)).

Terug naar boven

Ligging

Schans ligt 1 km NW van Oudenbosch. N grenzend aan de Dintel, O aan de aftakking van de Dintel naar Oudenbosch en de Standdaarbuitensedijk, W aan de A17, Z aan de buurtschap Kuivezand.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

“In 1872 werd door de firma Daverveldt, Binck & Co de derde suikerfabriek van Oudenbosch langs de haven gebouwd en wel op het Turfhoofd aan de westzijde van de haven. Hoewel deze locatie onder de rook van Oudenbosch ligt, behoorde zij tot de gemeente Oud en Nieuw Gastel. Deze fabriek heeft tot 1917 gefunctioneerd. Kort na de Tweede Wereldoorlog is het gebouw afgebrand. Het was toen als vlasfabriek in gebruik. Sedert die tijd zijn in de overgebleven delen diverse bedrijven gevestigd geweest. De restanten van deze fabriek staan nu nog langs de Standdaarbuitensedijk” (40).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Kleindierenvereniging De Konijnenvriend houdt jaarlijks een braderie (in een weekend begin juni). De braderie staat in het teken van kleindieren voor jong en oud. Er zijn diverse attracties en er is een grote verscheidenheid aan dieren. Tijdens dit evenement worden ook de Hanenkraaiwedstrijden gehouden. Winnaar is de haan die binnen een bepaalde tijd het vaakst zijn ‘kukeleku’ ten gehore kan brengen. Oordopjes meenemen lijkt geen overbodige luxe: er doen enkele tientallen hanen aan het festijn mee... Nadere inlichtingen bij het bestuur van De Konijnenvriend (tel. 0165-314764 of 511584).

Reactie toevoegen