Schalkwijk

Plaats
Dorp
Houten
Kromme RijnstreekEiland van Schalkwijk
Utrecht

schalkwijk_collage.jpg

Schalkwijk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Schalkwijk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

schalkwijk_collage_herfst.jpg

In Schalkwijk is het altijd even mooi. Bijvoorbeeld in de herfst, zoals in deze collage (© Jan Dijkstra, Houten)

In Schalkwijk is het altijd even mooi. Bijvoorbeeld in de herfst, zoals in deze collage (© Jan Dijkstra, Houten)

Schalkwijk veerwagen Schalkwijk-Houten 1968 [640x480].jpg

Schalkwijk, veerwagen Schalkwijk-Houten, 1968. Zie verder bij Geschiedenis.

Schalkwijk, veerwagen Schalkwijk-Houten, 1968. Zie verder bij Geschiedenis.

Schalkwijk..jpg

Dorpsgezicht Schalkwijk met de Sint Michaëlkerk, gemeente Houten.

Dorpsgezicht Schalkwijk met de Sint Michaëlkerk, gemeente Houten.

Schalkwijk.jpg

De Schalkwijksewetering in Schalkwijk.

De Schalkwijksewetering in Schalkwijk.

De Heul.JPG

Rivier de Lek bij De Heul in Schalkwijk.

Rivier de Lek bij De Heul in Schalkwijk.

De Heul2.JPG

De buurtschap De Heul bij Schalkwijk gezien vanaf de Lekdijk.

De buurtschap De Heul bij Schalkwijk gezien vanaf de Lekdijk.

schalkwijk_hervormde_kerk_brink.jpg

De Hervormde kerk op de Brink in Schalkwijk.

De Hervormde kerk op de Brink in Schalkwijk.

schalkwijk_hervormde_kerk_vanaf_de_tetwijkseweg.jpg

De Hervormde kerk in Schalkwijk gezien vanaf de Tetwijkseweg.

De Hervormde kerk in Schalkwijk gezien vanaf de Tetwijkseweg.

schalkwijk_museum_dijkmagazijn_de_heul_van_veraf.jpg

Schalkwijk, Museum Dijkmagazijn De Heul in het landschap van het Eiland van Schalkwijk. Als je goed kijkt, kun je zien dat het complex nog nét in de bebouwde kom van Schalkwijk ligt.

Schalkwijk, Museum Dijkmagazijn De Heul in het landschap van het Eiland van Schalkwijk. Als je goed kijkt, kun je zien dat het complex nog nét in de bebouwde kom van Schalkwijk ligt.

schalkwijk_museum_dijkmagazijn_de_heul_van_dichtbij.jpg

Schalkwijk, close up van Museum Dijkmagazijn De Heul.

Schalkwijk, close up van Museum Dijkmagazijn De Heul.

UT gemeente Schalkwijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Schalkwijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Schalkwijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Schalkwijk

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Schalkwijk.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Schalkwijk.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Schalkwijk.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Schalkwijk (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Schalkwijk is een dorp in de provincie Utrecht, in de regio Kromme Rijnstreek, gelegen op het Eiland van Schalkwijk, gemeente Houten. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1961.

- Wapen van de voormalige gemeente Schalkwijk.

- Onder het dorp Schalkwijk valt ook het grootste deel van de Z van van het dorp gelegen buurtschap Honswijk. Deze buurtschap viel oorspronkelijk onder de gemeente Tull en 't Waal, maar is na de herindeling van 1962 aan het grondgebied van Schalkwijk toegekend (op de oude en recente plattegronden hier kun je het verschil tussen oude en actuele situatie goed zien). Verder valt een klein W deel van de buurtschap Den Oord nog onder het dorp. Volgens atlassen ligt in het ZO van Schalkwijk rond de kruising met de Pothuizerweg en de Zuwedijk ook nog een buurtschap De Heul. Ter plekke is echter niets (meer) dat daarop duidt. Dit gebiedje ligt inmiddels in de bebouwde kom van, en is aaneengegroeid met, het dorp.

Terug naar boven

Ligging

Schalkwijk ligt ZO van Houten, op het Eiland van Schalkwijk, dat in het Z wordt begrensd door de Lek, in het N door het Amsterdam-Rijnkanaal, in het W door het Lekkanaal en in het O door de 'kruising' van Lek, Nederrijn en Amsterdam-Rijnkanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Schalkwijk 135 huizen met 1.104 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 107/789 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Pothuizen 9/137, Blokhoven 2/8 en Rietveld (in voorheen polder Rietveld, heet nu polder Schalkwijk, het Z deel = Waalseweg ligt nu in Tull en 't Waal, het N deel is de Kaaidijk en Neereind) 17/170. Tegenwoordig heeft het dorp een kleine 800 huizen met ca. 2.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Veerwagen over het Amsterdam-Rijnkanaal
NW van Schalkwijk, ZO van de A27 heeft de Kanaaldijk een korte ovale kromming in de weg. Aan de overzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal, aan de Veerwagenweg te Houten, is hetzelfde het geval. Als je op de Google Maps-plattegrond op deze pagina de kaart nog enkele malen uitvergroot, kun je dat goed zien. Welnu zoals de straatnaam aan de Houtense kant al suggereert, was hier vroeger een veerwagen. De veerwagen was een heel bijzonder soort ‘veer’, want het voer niet maar het reed. De veerwagen was eigenlijk een platform op een hoge stellage met wielen (zie de foto hieronder). Deze wielen reden over een rails op de bodem van het kanaal. De veerwagen was vooral bedoeld voor boeren van wie door de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal hun land aan weerszijden van het kanaal was komen te liggen.

De veerwagens zijn verdwenen na de verbreding van het Amsterdam-Rijnkanaal in de jaren zestig en zeventig en door de ruilverkaveling. De in 1949 in gebruik genomen veerwagen Schalkwijk-Houten is per 1-11-1972 als een van de laatste veerwagens buiten dienst gesteld. De veerwagen ‘voer’ dwars over het kanaal. De te vervoeren auto's en fietsers stonden in de lengterichting van het kanaal. De veerwagen landde aan in een inham, opdat men er in de lengterichting op en af kon rijden. Ook ter hoogte van Nieuwersluis, Baambrugge, Nigtevecht, Overdiemen en Oud-Diemen waren veerwagens over het Amsterdam-Rijnkanaal. Nadere informatie over de veerwagens over het Amsterdam-Rijnkanaal vind je in Nieuwsbrief KARGO, november 2010 (= de nieuwsbrief van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu over de renovatie van 8 bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal).

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Schalkwijk, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Museum Dijkmagazijn De Heul is gespecialiseerd in de geschiedenis van de dorpen Schalkwijk en Tull en 't Waal. In de vaste opstelling vindt u informatie over archeologische vondsten en de geschiedenis van het gebouw als Hoofdmagazijn van het voormalige Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams in het gebied De Heul. Verder zijn er wisseltentoonstellingen. Het museum wordt beheerd door Stichting Archeologie en Historie Schalkwijk en Tull en 't Waal. Op de site van het museum  kun je o.a. oudere nummers van hun tijdschrift Nieuws over Oud online inzien.

- Artikel over de ontginning van Schalkwijk.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Leefbaarheidsplan Schalkwijk (2008) is een uitvoerig rapport (247 pag. incl. bijlagen) over verleden, heden en de door inwoners en gemeente wenselijk geachte toekomstige ontwikkelingen van het dorp.

- Het project de Groene Hoeve (Overeind 84) is een ontwerp waarin een boerderij wordt getransformeerd tot een woonhoeve voor vitale senioren uit de lokale gemeenschap. Er staat een twaalftal volledig duurzame wooneenheden gepland, rondom een binnenplaats zoals bij een traditionele boerenhoeve. Daarnaast omvat het plan aanvullende voorzieningen zoals een groentetuin, een theetuin, een keramiekatelier en ook educatieve voorzieningen. Het sociale aspect krijgt vorm door het scheppen van nieuwe passende woongelegenheid voor ouderen in de eigen omgeving, samen met mogelijkheden om actief te blijven in de aanvullende voorzieningen. Er is verder veel aandacht voor het terugbrengen van beplanting die past bij het Eiland van Schalkwijk en de flora en fauna in het gebied. Het project heeft de Utrechtse Duurzaamheidsprijs 2012 gewonnen.

Terug naar boven

Bezienswaardgheden

- Schalkwijk heeft 46 rijksmonumenten, waaronder:

- De toren van de Hervormde kerk (Brink 10) is 14e-eeuws, de kerk deels ook. De Hervormde Gemeente is in 1609 opgericht (kennelijk was de kerk voorheen van de katholieken) en heeft in 2009 het 400-jarig bestaan gevierd. In 2009 is ook een boek verschenen over 400 jaar Hervormde Gemeente Schalkwijk. - Hervormde Gemeente Schalkwijk en 't Goy.

- De Sint Michaëlkerk (Jonkheer Ramweg 18) is een neogotische kruisbasiliek uit 1879. - Geloofsgemeenschap H. Michaël. - Op de RK begraafplaats vind je o.a. de grafkapel van de adellijke familie Van Wijkerslooth van Weerdensteijn.

- De woontoren van de voormalige ridderhofstad Vuylcop (Neereind 29) dateert vermoedelijk uit ca. 1300 en is daarmee een van de oudste panden in de gemeente Houten. De woontoren is in 2015 verworven door Stichting Vuylcop, die blijkens haar statuten kennelijk nog meer panden beoogt te verwerven en te beheren. - Reportage over kasteel Vuylcop (2015).

- Schalkwijk heeft 183 gemeentelijke monumenten.

- Verder heeft Schalkwijk vooral veel monumentale boerderijen.

- Gevelstenen in Schalkwijk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Tour de Schalkwijk (gedurende een week in juli) is een wielerevenement voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Een hele week spektakel door het dorp. De tour bestaat uit meer dan 100 renners verdeeld over ca. 11 ploegen met hun sponsors. Daarnaast zijn er in deze week ruim 100 vrijwilligers actief met daarnaast nog eens ruim 50 wegafzetters.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten e.d. van Schalkwijk op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Schalkwijk NH en idem RK.

Reactie toevoegen