Schalkhaar

Plaats
Dorp
Deventer
Salland
Overijssel

schalkhaar_plaatsnaambord_kopie.jpg

Schalkhaar is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Deventer. T/m 1998 gemeente Diepenveen.

Schalkhaar is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Deventer. T/m 1998 gemeente Diepenveen.

Schalkhaar

Terug naar boven

Status

- Schalkhaar is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Deventer. T/m 1998 gemeente Diepenveen. In dit dorp stond het gemeentehuis van de gemeente Diepenveen.

- Onder het dorp Schalkhaar vallen ook de buurtschappen Averlo en Frieswijk (grotendeels) en Linde (deels).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1830-1855 Schalkhaar.

Naamsverklaring
Samenstelling van haar 'zandige rug' en schalk, oorspronkelijk Middelnederlands schalc 'dienaar, knecht', later ook 'schelm, booswicht'. Schalk kwam ook voor als persoonsnaam, ontstaan uit Godschalk 'dienaar van God'. Reeds in het Middelnederlands was schalc ook de benaming van een 'eenvoudig hijstoestel', waarbij de betekenis van 'knecht' was overgedragen op het voorwerp, dat de dienst van een knecht verricht. In Gelderland en Overijssel is schalk aangetroffen in de afgeleide betekenis 'verlengstuk aan daksparren, waardoor het dak over de muur uitsteekt'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Schalkhaar ligt NO van de stad Deventer, de rivier de IJssel en de dorpen Twello en Wilp, OZO van de dorpen Diepenveen, Terwolde, Vaassen en Emst, ZO van de dorpen Boskamp, Olst, Den Nul, Oene en Epe, ZZO van de dorpen Boerhaar en Wijhe, Z van het dorp Broekland, ZZW van het dorp Raalte, ZW van de dorpen Heeten en Nieuw-Heeten, WZW van de dorpen Lettele, Okkenbroek en Holten, WNW van het dorp Bathmen, NW van de dorpen Colmschate en Harfsen en N van de dorpen Epse en Gorssel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Volgens de Volkstelling van 1840(2) (naar opgave van de gemeenten) is er in dat jaar sprake van een plaats(naam) Schalkhaar met 7 huizen en 42 inwoners. Daarnaast is in genoemd jaar op of bij de huidige dorpskern sprake van de plaatsnaam Riele, met op dat moment 38 huizen met 202 inwoners. Curieus is in dat kader dat op de Kuijperkaart uit 1867 van de gemeente Diepenveen (te zien op onze pagina van Diepenveen) alleen nog sprake is van de plaatsnaam Riele. Op kaarten worden nog tot in de jaren vijftig van de 20e eeuw beide plaatsnamen ter plekke van de dorpskern vermeld (te zien op de site Topotijdreis.nl). Pas daarna verdwijnt de naam Riele meer naar de achtergrond (in een kleiner en/of minder vet lettertype). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.300 huizen met ca. 5.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ontstaan
"‘Van knechtengrond naar een mooi en welvarend dorp’, zo is Schalkhaar misschien wel het best te omschrijven. Oorspronkelkijk was dit een onduidelijk, wat hoger gelegen gebied met slechte grond en daardoor slechts schaars bevolkt door enkele kater(=keuter)boertjes. De plaatsnaam is hier volgens de historici ook aan ontleend: schalk=slechte grond, volgens anderen ook de naam voor de knecht of dagloner die hier woonde in zijn katerstede, haar=hoger gelegen, schrale, arme grond. Het gebied maakte deel uit van de buurtschap Riele, op zijn beurt deel van de Gooyer Marke. Het bestond voor het grootste deel uit heide en moerassige grond, met hier en daar een roggeveld en werd doorsneden door de Spanjaardsdijk, een uitvalsweg van de stad Deventer.

Als kerkdorp ontwikkelt het zich eigenlijk pas na 1900. Een belangrijke stap in de ontwikkeling werd echter reeds gezet in 1810. Tijdens een bezoek van koning Lodewijk Napoleon aan de stad Deventer wist pastoor Andreas van de Vondervoort een bedrag van 10.000 gulden (ongeveer 4500 euro) los te krijgen voor de bouw van een kerk met pastorie in de buurtschap Riele*. Van dit geld werd, ongeveer op de plek van de huidige kerk, de zogeheten ‘Waterstaatskerk’ gebouwd, het eerste RK kerkje van Deventer en omgeving na de Reformatie, in 1895 vervangen door de huidige St. Nicolaaskerk, een kerk in neogotische stijl, vormgegeven door de Deventer architect G. te Riele.
* Dat het dorp Schalkhaar aanvankelijk Riele werd genoemd, is ook nu nog te herkennen aan het feit dat tussen het dorp en de stad Deventer geen sprake is van een Schalkhaarderweg maar van een Rielerweg (aan de Deventer kant), die na een onderbreking door het ziekenhuis verder gaat als Oude Rielerweg.

Actuele situatie
Schalkhaar is nu een prachtig, groen dorp met tegen de 6.000 inwoners, een fraaie kerk, scholen, moderne winkels, bedrijven en dienstverlenende instanties en beroepen, waardoor een goede leefbaarheid gewaarborgd is. Park Braband, gelegen ten noorden van de Koningin Wilhelminalaan, is het groene hart van het dorp. Ooit als woeste grond aangekocht door Deventernaar Hendrik Budde, werd het door toepassing van bemesting met ‘huuskesmest’ vruchtbaar gemaakt. Deze wijze van grondverbetering werd door hem ontdekt in Belgisch Brabant, waarmee de herkomst van de naam van het park verklaard is. De gebr. Stoffel kochten het gebied in 1881 en verstrekten vervolgens landschaparchitect L.J. Springer de opdracht er een park van te maken.

Aan de rand van het park verschenen rond 1900 enkele fraaie villa’s: zo gaf familie Van der Lande in 1898 opdracht tot de bouw van een villa met tennisbaan (deze woning heeft later, vanaf 1928 t/m 1998, dienst gedaan als gemeentehuis). Ongeveer tezelfdertijd verrezen de villa’s Zonneheuvel, gebouwd in opdracht van de firma Stoffel, en Lariksenbosch van de familie van de Ven (hoek Kon. Wilhelminalaan - Kon. Julianaweg, kort voor de Tweede Wereldoorlog gesloopt). Op de plaats van het huidige bejaarden-/verzorgingshuis Park Braband/het Wissink bevond zich in die tijd uitspanning/theeschenkerij Wissink. In Schalkhaar stond ook korenmolen De Hoop, gebouwd in 1836 en gelegen op de hoek Mensinksdijkje-Oerdijk. Deze is helaas in april 1945 verdwenen tengevolge van verwoesting door oorlogsgeweld.

Het huidige café-restaurant en partycentrum De Lindeboom dateert uit 1813 en was aanvankelijk een boerderij en tapperij, o.a. ten dienste van de kerkgangers. Andere nog bestaande gebouwen uit de ontstaansgeschiedenis van Schalkhaar zijn: het voormalige gemeentehuis (op de punt Pastoorsdijk - Mensinksdijkje - Kon. Wilhelminalaan), de boerderijen ’t Hagenvoorde, de Ganzeboom, Stitteler-Bonke, en Spekbroek. Op landgoed de Wijtenhorst is het oorspronkelijke woonhuis afgebroken. Ook veel oude boerderijen zijn door de nieuwe bebouwing helaas verdwenen. Enkele straten herinneren nog aan de vroegere bewoners of soms naar het door hen uitgeoefende ambacht: het Mensink, de Botterije, Bakkerskamp, Cröddendijk, Fokkingshof, Laarmanskamp, etc.

Het dorp kent van oudsher een bloeiend verenigingsleven met vele mogelijke activiteiten. Ter ondersteuning hiervan zijn een dorpshuis, een horecabedrijf met zalen, 2 sporthallen, 2 maneges, voetbal-/handbalvelden en een tennispark aanwezig. De aanleg in 2003 van het ‘Dorpsplein bij de kerk’ aan de Timmermansweg past goed in het streven van de gemeente en plaatselijke belangenverenigingen om in het dorp een echt centrum te ontwikkelen. Ook in de Struktuurvisie 2002 van de gemeente Deventer is dit streven terug te vinden, waarbij vooral de Pastoorsdijk en de Timmermansweg een funktie als winkelgebied kregen toegewezen. De van oudsher aan de Oerdijk gevestigde winkels en bedrijven sluiten daar enigszins bij aan. Verplaatsing van de weekmarkt naar de parkeerplaats hoek Lindeboomsweg-Timmermansweg en/of het Dorpsplein bij de kerk zal de ontwikkeling van het centrum in belangrijke mate versterken." (bron: Ondernemers Vereniging Schalkhaar (OVS))

Legerplaats
"Het dorp is lang bekend geweest als legerplaats. In de Westenberg Kazerne was tijdens de Tweede Wereldoorlog het op NSB-leest geschoeide Politie Opleidings Bataljon (POB) Schalkhaar gehuisvest, opgericht in juli 1941. Hier werden Nederlandse politiemensen onder Duits toezicht geschoold in de ideologie van de SS. Dit POB kreeg al snel een slechte reputatie door hun betrokkenheid bij de jacht op joden (o.a. razzia Amsterdam, augustus 1942) en het achterhalen van verzetsgroepen. De aanduiding ‘Schalkhaarders’ heeft daardoor bij velen een ongunstige klank behouden. Na de oorlog is de kazerne in gebruik genomen door de Koninklijke Landmacht. Vooral het 13e pantserinfanterie bataljon, Garderegiment Fuseliers 'Prinses Irene', in de volksmond Prinses Irene Brigade, heeft lang van de kazerne gebruikgemaakt, namelijk van 1953 tot 1992. Sinds 1992 is de Westenbergkazerne in gebruik als opvangcentrum voor asielzoekers, waarvoor zie het hoofdstuk Links.

Uitbreiding
Tot aan de Tweede Wereldoorlog was Schalkhaar niet veel meer dan de kerk met daar om heen een paar handenvol huizen. Pas na de oorlog is het dorp uitgegroeid tot een kern, door de bouw van achtereenvolgens de nieuwbouwwijken Laarmanskamp (1960), Rozebotteltuin (1964), Aarninkskamp (1965), Oranjebuurt (1965), Bakkerskamp (1969), Het Mensink (1973), De Ganzeboom (1979), Het Hagenvoorde (1985), De Westenberg (2003), De Wijtenhorst (2012), Horsterhoek (2013) en Douwelerleide (2015)."(3)

Heemkunde
"De doelstelling van Stichting Dorpsarchief Schalkhaar is het in stand houden, actualiseren en als eenheid bewaren van het aangelegde archief betreffende het dorp."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "In 2020 is gemeente Deventer begonnen met de voorbereiding van de reconstructie van de Oerdijk in Schalkhaar. Het project beslaat het tracé vanaf de Kolkmansweg tot aan de bebouwde komgrens bij de Douweler Leide. In 2019 was dit deel van de Oerdijk onderdeel van een laanboomverjongings-project (LBV project). Tijdens de voorbereiding van dit project bleek dat bewoners de kastanjebomen ter hoogte van de huisnummers 71A t/m H wilden behouden. Voor dit deel van de Oerdijk stond ook al een wegreconstructie gepland voor 2021. Dit deel van de Oerdijk is namelijk het laatste deel van de weg dat nog niet volledig aangepast is aan de 30 km zone. We hebben er daarom voor gekozen om in 2020/2021 dit deel van de Oerdijk als 1 project op te pakken en zo tot 1 integraal ontwerp te komen voor de bomen én de verkeerssituatie.

De gemeente heeft een schetsontwerp voor de herinrichting van de Oerdijk gemaakt. Belangrijke onderwerpen daarin zijn: aansluiting op het bestaande westelijke traject van de Oerdijk; wegversmalling en aansluiten op de 30 km zone; laanboomverjonging: het kappen en het herplanten van de bomen; verbeteren en verruimen van de groenvakken: minder verharding en meer ruimte voor de nieuwe bomen; verbeteren van de parkeermogelijkheden; verbeteren van de riolering/waterberging en het weghalen van ‘onnodige’ verharding; aanpassen en verbeteren van de fietsoversteek ter hoogte van de bebouwde komgrens. Wij hebben bewoners gevraagd om hun mening op het schetsontwerp. Ook konden zij vragen stellen. Deze vragen hebben wij van een reactie voorzien. Bekijk hier de vragen en antwoorden. Sommige opmerkingen hebben we meegenomen in het definitieve ontwerp herinrichting Oerdijk Schalkhaar, andere niet. De uitvoering van de werkzaamheden start medio 2021." (bron: gemeente Deventer)

- "Voortkomend uit de Regiegroep Schalkhaar wil de werkgroep Wonen een Burgerinitiatief starten. Het doel is te komen tot levensloopbestendige woonruimte binnen het dorp, die er nu nagenoeg niet is. Het burgerinitiatief wil woonruimte voor 1- of 2 persoons huishoudens realiseren voor met name 50+ inwoners van. Gemeenschappelijke deler is de behoefte om in het dorp te willen blijven wonen, privacy en tegelijkertijd niet eenzaam, contacten met elkaar maar geen verplichting aan elkaar, een eigen buitenruimte, vrijheid in de indeling. Ruime woonruimte en betaalbaar te realiseren. Als wij dit realiseren komt ons huidige huis weer beschikbaar voor nieuwe bewoners. Ook hieraan is grote behoefte. Herken jij je hierin reageer dan naar wooninschalkhaar@gmail.com. Inwoners van Deventer mogen uiteraard ook reageren. Met hen die reageren wordt contact opgenomen." (bron: dorpswebsite, 3-1-2019)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Schalkhaar heeft 1 rijksmonument, zijnde het poortgebouw van de onder Geschiedenis beschreven Westenbergkazerne, vormgegeven in een zakelijke stijl. Omdat de overige gebouwen van het complex te veel gewijzigd zijn, komt alleen het poortgebouw voor bescherming in aanmerking. De kazerne is ontworpen door kapitein der Genie A. Boost, die in de jaren dertig door het Ministerie van Oorlog was benaderd voor het ontwerpen van 16 kazernecomplexen. Met de bouw van de Westerbergkazerne werd vlak voor de oorlog (maart 1939) begonnen en is door de Duitsers afgebouwd. De kazerne is genoemd naar generaal-majoor Westenberg (1764-1841), die als luitenant-kolonel meevocht in de slag bij Quatre Bras en in 1815 werd onderscheiden met de Militaire Willems-Orde. Het poortgebouw van de kazerne is van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang: als onderdeel van een van de vele in de jaren dertig gebouwde kazernes in het kader van de intensivering Nederlandse krijgsmacht; als ontwerp van A. Boost in een kenmerkende zakelijke bouwstijl; als beeldbepalend onderdeel van het kazernecomplex; vanwege de uitwendige gaafheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

- Schalkhaar heeft 28 gemeentelijke monumenten.

- De RK H. Nicolaaskerk in Schalkhaar maakt tegenwoordig deel uit van de H. Lebuinusparochie. Deze driebeukige neogotische pseudobasiliek met fronttoren is in 1895 gebouwd naar ontwerp van architect G. te Riele. Stilistisch beïnvloed door de late Nederrijnse gotiek en door het werk van A. Tepe. In 1933 ingrijpend gewijzigd en uitgebreid met een nieuw dwarsschip en koor door J. Haket. Op de van briefpanelen voorziene koortribune een eenklaviers orgel uit 1900, gemaakt door Ludwig Schwarze (1858-1925) te Anholt. De kerk lijkt veel op die van buurdorp Lettele. Ze zijn dan ook kort na elkaar door dezelfde architect ontworpen.

- Een van de gemeentelijke monumenten van Schalkhaar is het woonhuis (voorheen theehuis) op De Ganzeboom 167, in het uiterste NO van de dorpskern, aan het eind van een doodlopend deel van de weg De Ganzeboom. De gemeente kocht het 1,6 ha grote landgoedje met kolk in 2008 van een particulier, met het plan er woningen te ontwikkelen (woongebied Landeweert). Dat is er niet van gekomen. Ook een later plan voor een toeristische bestemming heeft het niet gehaald. In 2019 heeft de gemeente het landgoedje voor 570.000 euro verkocht (waar zij het destijds ook ongeveer voor had aangekocht). Zie ook deze notitie aan B&W in het kader van de verkoop van De Ganzeboom 167.

De makelaar prees het als volgt aan: "Altijd al gedroomd van een eigen ‘landgoed’ waar je jezelf in een andere wereld waant? Dat kunnen wij je bieden aan de rand van Schalkhaar. Via een eigen toegangsweg kom je aan op ‘landgoed’ De Ganzeboom met een oppervlakte van maar liefst 16.490 m2. Een prachtige kolk omzoomd door oude bomen en omringend land maken het tot een geweldige plek om te wonen. Naast het wonen kan er kleinschalig een beroep of een bedrijf maar ook als nevenfunctie een bed & breakfast worden uitgeoefend. Het voormalige theehuis (gemeentelijk monument) is in 1999 omgebouwd naar een woning van circa 375 m3 met wonen en slapen op de begane grond. Het bestemmingsplan laat toe dat deze woning tot 750 m3 mag worden vergroot. De woning heeft een mooie lichtinval door de grote raampartijen, drie slaapkamers en op de verdieping een mooie hobby- of werkruimte met een prachtig uitzicht. Een vrijstaand, in hout opgetrokken gebouw met een gebruiksoppervlakte van 72 m2 is voorzien van een dubbele garage en diverse ruimten op de begane grond en de verdieping. Op het terrein staat ook een vakantiebungalow met een gebruiksoppervlakte van 27 m2." Zie ook de dronevideo van de makelaar van De Ganzeboom 167.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jaarlijks is er op een zaterdag rond half december een gezellige Kerstmarkt, georganiseerd door Ondernemers Vereniging Schalkhaar (OVS).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "Wil je er even uit, niet te ver van huis en toch heel ergens anders, dan is een wandeling door het Buitengoed de Kolk misschien iets. Een bijzondere plek tussen Schalkhaar en het Overijssels Kanaal, half omsloten door de Douwelerkolk. Als je via de Kolkmansweg het dorp verlaat en de Nico Bolkensteinlaan schuin oversteekt kun je door de Rielerenk richting Douwelerkolk wandelen. Na zo’n 500m links en na nog eens 300m weer links, dan door een fraai toegangshek met daarachter een informatiebord over Buitengoed De Kolk. Als je links aanhoudt loop je naar de Kiekenbelt. Vanaf de Kiekenbelt kun je genieten van het uitzicht richting het dorp. Met de trap naar beneden en langs het water van de Douwelerkolk. Verderop passeer je een bruggetje ontworpen door de bekende Schalkhaarder Tonny Mulder. Ook het toegangshek en de informatieborden zijn door hem ontworpen. Een bank voorbij het bruggetje is tot zijn nagedachtenis. Na het verlaten van het schiereiland kun je rechtsaf dezelfde weg terug naar Schalkhaar of linksaf voor een langere wandeling rond de Douwelerkolk. Wandelen rond de Douwelerkolk gaat via een slingerend pad met hoogteverschillen. Uiteindelijk kom je uit op het beginpunt aan de Nico Bolkensteinlan. Rustig wandelend ben je zo’n 70 minuten onderweg. Veel wandelplezier. Theo B." (bron: site Dorpsarchief)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Schalkhaar, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Via Facebook en Twitter brengt InSchalkhaar.nl voortdurend lokale ondernemers en lokaal nieuws onder de aandacht van inwoners van Schalkhaar, Averlo en Frieswijk. 4x per jaar (begin maart, eind mei, begin september en half december) verschijnt ereen papieren krant huis-aan-huis. Op enkele plaatsen in het dorp worden ook exemplaren neergelegd voor dorpsgenoten die hem vanwege brievenbusstickers niet aan huis ontvangen. Oudere nummers zijn via deze link ook online te lezen.

- Belangenorganisatie: - Platform Schalkhaar is een stichting met als doel de leefbaarheid van het dorp te behouden en waar mogelijk verder te verbeteren. Voorzieningen zoals o.a. scholen, dorpshuis, winkels en bibliotheek zijn de basis voor een levendig dorp. Maar ook de inrichting van nieuwbouwwijken, verkeer en veiligheid zijn aandachtspunten. Kortom alle zaken die het leef- en woonplezier beïnvloeden. Het Platform behartigt de belangen van alle inwoners. Het spreekt bijna vanzelf dat deze belangen niet altijd gelijk zijn en soms zelfs tegenstrijdig. In die gevallen is het Platform meer de procesbegeleider, die stuurt en coördineert. Ze jagen aan als dit nodig is. Dan zorgen ze dat zaken op de politieke agenda komen. Zij zien erop toe dat de mensen in het dorp goed geïnformeerd zijn over de zaken die voor het dorp van belang zijn en dat alle belanghebbenden worden betrokken in de besluitvorming. Individuele belangen behartigen ze niet. Ze komen op voor het algemene belang en trekken op met de inwoners. Bovenal zijn ze een centraal aanspreekpunt. Voor politiek en gemeenteambtenaren om informatie te verkrijgen of zaken te regelen. En voor inwoners. Dan wijzen ze de weg naar gemeente of elders, of pakken zaken op die bij meer mensen blijken te leven.

- Sport: - Hoe de voetbalverenging in dit dorp tot stand is gekomen is een mooi verhaal dat we daarom hier graag weergeven: "Het dorp Schalkhaar maakt in 1922 voor het eerst kennis met het dan nog wat omstreden spel dat ‘voetbal’ heet. Dat weerhoudt vooruitstrevende Schalkhaarders er echter niet van ‘een voetbalvereniging’ op te richten. De vereniging bestaat zestien, soms succesvolle jaren. In 1938 is het afgelopen. In 1942, tijdens de oorlog, verzamelt een groep fanatiekelingen zich in het achterzaaltje van Café Berghuis. Daar richten ze opnieuw een clubje op. Gedurende de oorlog staat het voetballen in het dorp echter op een laag pitje. Het oorlogsfront komt het dorp steeds nader. Op 10 april 1945 slagen de Canadese troepen van de regimenten ‘the Winipeg Rifles’, het ‘Canadian Scottish’ en ‘the Regina Rifles’ er uiteindelijk in de Duitse bezetter te verdrijven. Schalkhaar is bevrijd en al vrij vlot na de oorlog zoekt het groepje kornuiten weer ontspanning en vertier in de vorm van voetbal.

De tijd is dan aangebroken om voetbalvereniging SV Schalkhaar een definitieve status te geven. Daartoe bezoekt Hans Geijssen in die tijd kapelaan Alfons Olde Loohuis, die is belast met jeugd- en jongerenzorg in het dorp. De geestelijke wil echter van niets weten: ‘Het is volkomen onnodig om in dit kleine dorp, zo dicht bij de stad, een eigen voetbalvereniging op te richten!’ Nadat er van voetballerszijde is aangekondigd dat de katholieke Schalkhaarse jongens dan maar lid moeten gaan worden van de protestantse Deventer voetbalvereniging Colmschate, gaat de geschrokken kapelaan uiteindelijk toch door de knieën. Het dorp krijgt z’n eigen voetbalclub. Op 1 september 1945 wordt de oprichtingsvergadering, aangekondigd in de zondagse preek van Olde Loohuis, gehouden in Café Berghuis. Het kerkbestuur besluit in overleg met pachter Bats Haarman een perceel weiland aan de Hagevoorderdijk door de voetballers te laten gebruiken. Door de week grazen er de koeien, op zondag mag (nadat de vlaaien zijn verwijderd) de bal er rollen. Omkleden gebeurt in de achterzaal van Café Berghuis, voor het douchen is een buitenpomp beschikbaar en als speelgoed doet, naar verluidt, in eerste instantie een ‘gesjoemelde’ Canadese bal van de Westenbergkazerne dienst." (bron: Jubileumboek ‘Zwart/wit bekeken’)

- SVS Volleybal.

- "Hunter Field Target (HFT) zoals wij, FT Schalkhaar, dit schieten volgens de regels van de DFTA komt oorspronkelijk uit de UK. Een van de initiatiefnemers is Pete Dutton. In 1996 kreeg hij een industrieel ongeval waardoor hij niet meer kon werken en ook zijn sporten golf en voetbal moest hij opgeven. Omdat hij al zijn hele leven verslaafd is aan allerlei schietdisciplines was hij vastberaden zijn schietsport niet helemaal op te geven, hij zocht een vorm van schieten die hij met regelmaat kon beoefenen zonder na afloop veel pijn te hebben. Net als veel andere schutters was hij als jochie van tien jaar begonnen met een luchtbuks en de techniek van het luchtschieten sprak hem nog steeds aan. Tijdens een paar weekenden schieten voor de fun met vrienden maakte hij kennis met een soort van hunter field target en zijn interesse was gewekt. Voor nadere informatie zie deze link.

Hunter field target is laagdrempelig en kan door bijna alle schutters beoefend worden, van veerbuks met kijker van 30 euro tot dure pcp en geavanceerde richtkijkers. We merken dat het buitengebeuren, de invloed van wind en de elementen en het dynamische karakter van (Hunter) Field Target veel aantrekkingskracht heeft op schutters. FT Schalkhaar organiseert elk jaar zowel dag- als nachtwedstrijden. Deze wedstrijden worden altijd goed bezocht; de combinatie van het veld en het bos wat we tijdens de wedstrijden kunnen gebruiken trekt altijd veel deelnemers. Naast (H)FT wordt bij ons ook 100 meter geschoten met luchtgeweren tot maximaal 50 Joule in een onderlinge competitie. Twee keer in de week wordt er getraind door de liefhebbers van het buitenschieten, weer of geen weer."

- AZC: - "Asielzoekerscentrum AZC Schalkhaar is sinds begin jaren ’90 in gebruik. Het AZC is gevestigd in de - onder Geschiedenis beschreven - voormalige Westenbergkazerne net buiten het dorp. Naast reguliere opvang kent het AZC een afdeling intensief begeleidende opvang (ibo) voor bewoners die nog niet zelfstandig in een azc kunnen wonen. Deze bewoners krijgen intensieve begeleiding van COA-medewerkers."

- Bedrijfsleven / ondernemen: - "Ondernemers Vereniging Schalkhaar (OVS) is opgericht in 1997. De vereniging stelt zich ten doel als groep eensgezind en daardoor steviger naar buiten te treden bij het behartigen van de belangen van de aangesloten ondernemers in het dorp en directe omgeving. Dit wordt bereikt door contact te onderhouden met het plaatselijk bestuur, met maatschappelijke organisaties zoals Kamer van Koophandel, MKB Deventer, plaatselijke verenigingen en de media. Speerpunten in het beleid zijn: de inrichting van de openbare ruimte in het dorp; goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid voor de bedrijven en winkels waarborgen; initiatieven nemen om winkels en bedrijven te promoten; het steunen van initiatieven voor nieuwe vestigingen; activiteiten ontwikkelen die de belangstelling van de regio op het centrumgebied vestigt; organiseren van bijeenkomsten over een actueel voor ondernemers belangrijk onderwerp. Verenigingsaktiviteiten: Nieuwsjaarsreceptie, Jaarmarkt, Winkelacties, Ondernemersbeurs, Ledenvergaderingen, Informatieavonden, Fellowship bijeenkomst."

Reacties

(2)

Misschien is het nog leuk om te vermelden dat op de kaart uitgegeven in 1866 door Hugo Suringar te Leeuwarden het dorp Schalkhaar nog Riele heet. Waar overal in Deventer de wegen die oorspronkelijk naar buurplaatsen liepen, de naam van die plaats dragen, zoals de Diepenveenseweg of de Oude Bathmenseweg, is er ook vandaag de dag nog steeds geen Schalkhaarderweg, maar wel een Rielerweg. Deze weg wordt onderbroken door uit moderne tijden stammende Deventer Ziekenhuis, maar vervolgt daarachter als de Oude Rielerweg en eindigt in: Schalkhaar!

Dank voor de tip! Ik heb naar aanleiding hiervan ook nog wat rondgezocht en geconstateerd dat in de Volkstelling van 1840 beide plaatsnamen al wel voorkomen, en op de Kuijperkaart inderdaad alleen de naam Riele, en dat vervolgens tot in de jaren vijftig op de kaarten beide namen - even prominent/dikgedrukt - in gebruik zijn geweest. Mooi detail ook dat u opmerkt over de (Oude) Rielerweg. Ik heb deze details nu toegevoegd aan de hoofdstukken Statistische gegevens en Geschiedenis, en de pagina ook voor het overige nog wat verder uitgewerkt.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen