Sappemeer Noord

Plaats
Buurtschap
Midden-Groningen
Veenkoloniën
Groningen

sappemeer-noord_hoogholtje_over_het_achterdiep.jpg

Dit soort bruggetjes heet in Groningen een 'hoogholtje', hier over het Achterdiep in Sappemeer Noord. Ze worden zo hoog gemaakt opdat scheepvaartverkeer er makkelijker onderdoor kan. (© https://groninganus.wordpress.com)

Dit soort bruggetjes heet in Groningen een 'hoogholtje', hier over het Achterdiep in Sappemeer Noord. Ze worden zo hoog gemaakt opdat scheepvaartverkeer er makkelijker onderdoor kan. (© https://groninganus.wordpress.com)

Sappemeer Noord

Terug naar boven

Status

- Sappemeer Noord is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Veenkoloniën, gemeente Midden-Groningen. T/m 31-3-1949 gemeente Sappemeer. Per 1-4-1949 over naar gemeente Hoogezand-Sappemeer, in 2018 over naar gemeente Midden-Groningen.

- De buurtschap Sappemeer Noord valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Sappemeer.

- De buurtschap Sappemeer Noord heeft officiële blauwe plaatsnaamborden en is/heeft dus een eigen bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Een plaatsnaam met een windrichting erin hoort eigenlijk met koppelteken, maar op de plaatsnaamborden staat het zonder koppelteken, dus conformeren wij ons daaraan.

Oudere vermeldingen
1781 't Agter diep, 1840 Achterdiep. Op Google Maps wordt de buurtschap ten onrechte nog steeds als Achterdiep vermeld.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Sappemeer Noord ligt N van Sappemeer, rond de waterloop en daaraan gelegen weg Achterdiep. De buurtschap wordt van Sappemeer gescheiden door het Winschoterdiep en de A7.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Sappemeer Noord (toen dus nog Achterdiep geheten) 36 huizen met 277 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 150 huizen met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het grootste bedrijf in Sappemeer Noord, zowel qua oppervlakte als qua aantal werknemers (ca. 200), is Smit Kwekerijen van Obed Smit, die hier rond 1985 vanuit Terschelling heen trekt om de kwekerij van zijn oom over te nemen. De kwekerij heeft destijds 3.500 m2 kassen. Nu is dat 150.000 m2 (ca. 60 voetbalvelden), verspreid over 6 locaties in Sappemeer en directe omgeving. Smit is een 'planthunter', d.w.z. dat hij een paar keer per jaar naar landen in Zuid-Amerika en Afrika trekt en zich daar met een kapmes een weg baant door een oerwoud op zoek naar stekjes van nieuwe planten. Het duurt vaak jaren voor er een voor de consument geschikte soort is gekweekt, en soms wordt het ook helemaal niks. Voordeel is dat zelf gekweekte soorten wereldwijd kweekrechtelijk voor 25 jaar beschermd kunnen worden. Smit kweekt ongeveer 60 soorten planten en 15 hiervan zijn beschermd. (bron en zie verder: RTV Noord, 2-12-2016) Zie ook de videoreportage met Obed Smit en directeur Kees Pingen van Smit Kwekerijen in Sappemeer Noord.

- Eind vorige eeuw was het plan om van het glastuinbouwgebied rondom Sappemeer Noord speerpunt te maken en daar 'het Westland van het Noorden' van te maken. Van deze ambitie is weinig terecht gekomen; het is niet gelukt om nieuwe tuinders aan te trekken. Inmiddels zijn er plannen om in het betreffende glastuinbouwgebied het grootste zonnepark van Europa aan te leggen. Het bedrijf PowerField uit Dokkum wil 400.000 zonnepanelen in het gebied neerzetten, op een oppervlakte van 160 voetbalvelden (117 ha). Het gaat inmiddels zover dat het de intentie van de overheden is om het bestemmingsplan te ontdoen van het tuinbouwlabel. Een woordvoerder van de gemeente Hoogezand-Sappemeer laat weten dat de tuinbouwbedrijven die nu rondom Sappemeer Noord gevestigd zijn, zich daarover geen zorgen hoeven maken; ze worden gekoesterd en uitbreidingsplannen worden niet gedwarsboomd.

De rechtbank in Groningen heeft echter in maart 2017 de vergunning voor de bouw van het zonnepark vernietigd. Eind 2016 had de gemeente Hoogezand-Sappemeer de firma PowerField nog een omgevingsvergunning verleend die de bouw mogelijk maakt. Een groep omwonenden, onder aanvoering van juridisch adviseur Nette Kruzenga, ging hiertegen in beroep. Volgens hen is het landelijk gebied in Sappemeer Noord ongeschikt voor een mega-zonnepark. De rechtbank vindt dat de gemeente de vergunning niet had mogen verlenen, omdat de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer er geen uitspraak over heeft gedaan. De rechtbank vindt daarnaast dat de gemeente bij het verlenen van de vergunning rekening had moeten houden met de gaswinning, omdat deze ook al een belasting vormt voor het gebied.

Het gebied waar de zonnecollectoren zouden worden geplaatst grenst vrijwel direct aan de gemeentegrens van Slochteren en de dorpsgrens van Froombosch. Kruzenga is ervan overtuigd dat het daar niet bij blijft. "Ze zullen niet bij de gemeentegrens ophouden. Eenmaal geplaatst, zal het hele open gebied tot aan Slochteren worden volgebouwd." Met de herindeling per 1 januari 2018 zal die gemeentegrens bovendien verdwijnen. Kruzenga is zeer verheugd over de uitspraak en dan met name over de toewijzing van het zogeheten ’egalité-beginsel’, wat inhoudt dat de publieke lasten eerlijk moeten worden verdeeld. ”Dat is een zeer belangrijke uitspraak voor alle gaswin-gemeenten.” PowerField-directeur Symen Jellema ziet echter in het uitstel geen afstel. Hij verwacht dat de gemeenteraad alsnog een verklaring van geen bedenkingen voor het zonnepark in Sappemeer Noord zal afgeven. Kruzenga zegt op haar beurt alle vervolgprocedures te zullen aanvechten. (bron: 't Bokkeblad, 29-3-2017)

Het zonnepark gaat energie opwekken voor ca. 28.000 huishoudens. Aanwonenden ontvangen een compensatie voor de komst van het zonnepark. Deze compensatie bestaat uit een financiële vergoeding, verduurzaming van de woning of een participatie in het zonnepark. Omwonenden en Werkgroep Grauwe Kiekendief worden ook betrokken bij de inrichting van de groene omgeving rondom het zonnepark, ter versterking van de flora en fauna.

Reactie toevoegen