Sappemeer

Plaats
Dorp
Hoogezand-Sappemeer
Veenkoloniën
Groningen

sappemeer burgerschool borgerebrug bonthuisterbrug ca 1900 [640x480].jpg

Sappemeer Burgerschool Borgerebrug Bonthuisterbrug ca. 1900

Sappemeer Burgerschool Borgerebrug Bonthuisterbrug ca. 1900

sappemeer_ketelhuis_met_schoorsteen_vosholen_2b.jpg

Sappemeer, het bewaard gebleven ketelhuis met schoorsteen van het voormalige tuinbouwbedrijf op Vosholen 2b is een van de weinig overgebleven representanten van de vroegere tuinbouwcultuur. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Sappemeer, het bewaard gebleven ketelhuis met schoorsteen van het voormalige tuinbouwbedrijf op Vosholen 2b is een van de weinig overgebleven representanten van de vroegere tuinbouwcultuur. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

GR gemeente Sappemeer in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Sappemeer in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Sappemeer in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Sappemeer

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Sappemeer (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Sappemeer is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Veenkoloniën, gemeente Hoogezand-Sappemeer. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-3-1949.

- Wapen van de voormalige gemeente Sappemeer.

- Onder het dorp Sappemeer vallen ook de buurtschappen Jagerswijk, Kleinemeer en Sappemeer-Noord.

Terug naar boven

Ligging

Sappemeer ligt NW van Veendam en Muntendam, W van Zuidbroek, O van Hoogezand, waarmee het aaneen is gegroeid.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Sappemeer 487 huizen met 3.048 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 324/2.097 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Achterdiep 36/277, Jagerswijk 17/107, Kleinemeer 76/413, Borgercompagnie (deels) 27/122 en Tripscompagnie (deels) 7/32. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 3.300 huizen met ruim 8.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De firma Powerfield uit Dokkum start in 2019 met de aanleg van een 117 ha groot zonnepark Sunbrouck bij Sappemeer, dat energie gaat opwekken voor ca. 28.000 huishoudens. De locatie van het zonnepark was beoogd als glastuinbouwgebied, maar is hiervoor nooit gebruikt. Omwonenden van het zonnepark zijn betrokken geweest bij de invulling van de plannen. Zo veel mogelijk van hun ideeën zijn meegenomen in de uitwerking. Daarnaast ontvangen de aanwonenden een compensatie voor de komst van het zonnepark. Deze compensatie bestaat uit een financiële vergoeding, verduurzaming van de woning of een participatie in het zonnepark. Omwonenden en Werkgroep Grauwe Kiekendief worden ook betrokken bij de inrichting van de groene omgeving rondom het zonnepark, ter versterking van de flora en fauna.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sappemeer heeft 18 rijksmonumenten.

- Sappemeer heeft 32 gemeentelijke monumenten. - Bijzondere gemeentelijke monumenten in de gemeente zijn o.a. de 3 ketelhuizen met schoorsteen van voormalige tuinbouwbedrijven. Het betreft Vosholen 2b en Slochterstraat 11/13 in Sappemeer (en Kalkwijk 87 in Hoogezand).

- Het Groninger Schaatsmuseum brengt in een overzichtelijk geheel de ontwikkeling van de schaats, getiteld 'Van Glis tot Klapschaats'. Naast de collectie Groninger schaatsen die uniek te noemen is, is er aandacht voor de streek- en naamsgebonden schaatsen, en reclamemateriaal met bijbehorende zaken zoals schoolplaten, posters van schaatsfabrikanten en porseleinen schaatsfiguren. Ook zijn in het museum prijzen en trofeeën te zien van bekende en minder bekende schaatsers.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging / wijkcentrum: - Buurt- en Speeltuinvereniging Prinses Margriet Park / Wijkcentrum Het Spinneweb.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Sappemeer Koepelkerk, - idem Oost en - idem RK.

Reactie toevoegen