Santpoort

Plaats
Dorp
Velsen
Kennemerland
Noord-Holland

santpoort noord hagelingerweg 1961 [640x480].jpg

Santpoort Noord Hagelingerweg 1961

Santpoort Noord Hagelingerweg 1961

Santpoort

Terug naar boven

Status

- Santpoort is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Velsen.

- Het dorp is formeel (d.w.z. voor bijv. postcodeboek, gemeentelijke basisregistraties BAG en de plaatsnaamborden) verdeeld in de kernen Santpoort-Noord (postcode 2071) en Santpoort-Zuid (postcode 2082), maar in de praktijk wordt het doorgaans gewoon als één dorp met één plaatsnaam (zonder de achtervoegsels dus) beschouwd, ook in de lokale media. Vandaar dat wij ons bij die praktijk aansluiten en er ook maar één pagina voor hebben aangemaakt.

- Tot 1995 was er ook nog sprake van een gedeelte Santpoort-Zuid onder de gemeente Bloemendaal. In dat jaar is dat deel van postcode veranderd (2081 is 2061 geworden) en de plaatsnaam van dat gedeelte is veranderd in Bloemendaal. Ook de bijbehorende blauwe plaatsnaamborden (komborden) `Duinlustpark gem. Bloemendaal` en `Santpoort-Zuid gem. Bloemendaal` zijn vervangen door komborden Bloemendaal.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
-Noord: begin 19e eeuw Zandpoort, 1888 Sandpoort, 1901 Santpoort-Dorp, sinds 1959 -Noord.
-Zuid: 1888 Sandpoort-Station, 1901 Santpoort-Station, sinds 1959 -Zuid.

Terug naar boven

Ligging

Santpoort ligt NW van Haarlem, tussen Nationaal Park Zuid-Kennemerland in het W en de N208 in het O.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Santpoort 37 huizen met 328 inwoners. Tegenwoordig heeft Santpoort-Noord ca. 2.800 huizen met ca. 7.000 inwoners en -Zuid ca. 1.300 huizen met ca. 3.200 inwoners. Totaal dus ca. 4.000 huizen met ca. 10.000 inwoners.

Terug naar boven

Beschrijving

Santpoort-Noord heeft een lange bewoningsgeschiedenis. Het oudste gedeelte is het centrum, dat wil zeggen de hoofdstraat en het gebied daaromheen. Het dorp wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van veel groen in en aan de randen. De bebouwing is voornamelijk laagbouw. Alleen aan de noordzijde van het dorp bevindt zich hoogbouw in drie lagen.

Santpoort-Zuid ligt ingeklemd tussen groen. In het noorden bevinden zich het Burgemeester Rijkenspark en het voormalige landgoed Spaarnberg. Aan de westzijde wordt het dorp begrensd door het duingebied. In het oosten liggen graslanden. In het zuiden sluit het dorp aan op Bloemendaal. De woningbouw in het dorp is tamelijk gevarieerd. Het noordelijke gedeelte kenmerkt zich door een zeer ruime opzet. De bebouwing wordt gevormd door twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande bungalows. In het zuidelijke gedeelte vinden we naast eengezinswoningen ook hoogbouw.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Santpoort-Noord heeft 22 rijksmonumenten.

- Santpoort-Zuid heeft 21 rijksmonumenten.

- Santpoort-Noord heeft 26 gemeentelijke monumenten.

- Santpoort-Zuid heeft 20 gemeentelijke monumenten.

- Korenmolen de Zandhaas is een windkorenmolen, gebouwd in 1779. De molen is nog regelmatig in bedrijf. De verkoop van producten vindt plaats in een originele kruidenierszaak uit 1900 onder in de molen.

- Ruïne van Brederode. - Ruïne van Brederode vanuit de lucht gefilmd.

- Gemeentelijke Begraafplaats De Biezen.

- Gevelstenen in Santpoort.

- Ter gelegenheid van de 250e editie van de Kortebaandraverij (waarvoor zie verder bij Evenementen) is in 2009 het bronzen beeld De Draver door Hans Eysvogel onthuld. Dit beeld, vervaardigd door Yvonne Piller, is door Stichting Maria van Schuijlenburg aangeboden aan de inwoners van de gemeente Velsen.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Vereniging Santpoorts Belang is opgericht in 1980 en stelt zich ten doel binnen de woongemeenschap Santpoort-Zuid het onderling contact tussen de inwoners te bevorderen, en in dat kader o.a. ontspannende, creatieve en culturele activiteiten te organiseren.

- Het pand 't Mosterdzaadje aan de Kerkweg 29 (Santpoort-Noord) is een voormalig kerkje uit 1887. In 1982 hebben Pim Reiding en Paula Blom het pand gekocht en het na restauratie bestemd voor concerten en exposities. Tweemaal per week vinden er klassieke concerten plaats en geregeld zijn er exposities.

- Harddraverij Vereniging Santpoort en Omstreken organiseert jaarlijks begin augustus een Kortebaandraverij (paardensport, in 2018 voor de 259e keer). Dit is een van de weinige plaatsen in ons land waar nog een kortebaandraverij wordt gehouden. Maar de Harddraverij Vereniging doet nog veel meer. Jaarlijks slaagt zij erin om eind juli / begin augustus een hele week feest te organiseren met tientallen evenementen, waar de kortebaandraverij een onderdeel van is.

Dat is dus het Dorpsfeest Santpoort. Gedurende 8 dagen (zaterdag t/m zaterdag) organiseert de Harddraverij Vereniging meer dan 40 evenementen, groot en klein, voor allerlei doelgroepen. De Harddraverij Vereniging is er trots op dat alle evenementen gratis toegankelijk zijn. Dit komt grotendeels dankzij de pacht van de kermisexploitanten en de bijdragen van de sponsoren. De vereniging is ook apetrots op het vernieuwde kermisterrein aan de Hoofdstraat. Tijdens de editie 2017 kon men reeds ervaren dat de verhuizing van alle attracties naar het veld meer ruimte geeft in het winkelgedeelte, waardoor de doorstroom naar de kermis beter is geworden. Bovendien heeft de kermis er een brede hoofdingang bij, naast Tankstation Trovato. En er is ruimte voor grotere attracties.

Naast de bekende kramen van Poffertjes, Nougat, Oliebollen, Kamelenrace, Suikerspin, Ballen gooien, Touwtje Trek, Schietsalon, Pusher, American Skeeball, American Whip, Autoscooter, Beach-Jumper, Apollo Jackpot,  Holycrane, Draaimolen en Rollo zijn er in 2018 ook nog eens de Mega-Polyp, Break Dance, Speed Booster, Happy Farm Funhouse, Jumbo Carrousel en de Magic Mouse Familieachtbaan! De kermis in Santpoort is in 2018 open van zaterdag 28 juli t/m zaterdag 4 augustus, van 14.00-01.00 uur. Tijdens de Jaarmarkt op vrijdag gaat zij reeds om 10.00 uur open en op de laatste zaterdag sluit de kermis om 24.00 uur.

Tijdens de feestweek is er ook het Santpoortse Kroeglopertoernooi (schaken, in 2018 voor de 7e keer).

En het Rondje Zandhaas (met afstanden van 5 t/m 40 km), dat zijn naam dankt aan Korenmolen De Zandhaas, die sinds 1779 het dorpsgezicht van Santpoort bepaalt. Elk jaar gaan alle afstanden zoveel mogelijk langs de molen, die tijdens de wandeltocht tevens te bezichtigen is. Een ander vast onderdeel is dat de afstanden ook elk jaar langs een karakteristiek gebouw in het dorp worden uitgezet. De medaille van dat jaar wordt gewijd aan dat gebouw.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op Schaatsbaan Santpoort-Noord.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Speeltuin Santpoort heeft een rijke geschiedenis. Er zijn diverse speeltuinen van diverse pluimage aan voorafgegaan. Zo was het decennialang uit den boze dat RK kindertjes met 'neutrale' kindertjes zouden spelen. Daar kwam maar narigheid van, aldus de pastoor. Vandaar dat er naast de neutrale speeltuin in 1946 ook een RK speeltuin kwam. Voor een uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van de speeltuinen in het dorp zie de link.

- Kringloopwinkel Noppes (Narcissenstraat 6) zorgt voor "een tweede kans voor mens en milieu". In hun missie verwoorden ze dat als volgt: "Noppes is een actieve en assertieve organisatie die grof huisvuil beperkt door hergebruik te stimuleren, met een balans tussen mens, milieu en rendement, in professionele kringloopwinkels, die worden ingezet als middel om het arbeidsvermogen te ontwikkelen van minder kansrijken op de arbeidsmarkt."

Terug naar boven

Beeld

- Santpoort in oude ansichten.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Santpoort (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Stichting Santpoort is opgericht in 1976. Aanleiding was het toenmalige gemeentebeleid t.a.v. de bouw- en saneringsplannen in het dorp. Een aantal verontruste dorpelingen stak de koppen bij elkaar, nadat gebleken was dat adviezen, bedenkingen en protesten tegen de voorgenomen besluiten t.a.v. het woonmilieu bij de gemeente geen gehoor vonden. De stichting heeft ca. 400 donateurs en heeft als doel de waardevolle cultuurhistorische elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort te beschermen, en waar mogelijk te herstellen.

Dit uit zich in twee richtingen: de stichting bevordert in brede zin monumentenbeleid van de overheid en particulieren. Dit doet zij door historisch onderzoek en zij rapporteert hierover in verschillende situaties. Zo geeft de stichting jaarlijks 'De Zandpoort', uit dat historisch getinte artikelen bevat. Daarnaast bevordert de stichting het monumentenbeleid van allerlei instanties door actief mee te denken of door bezwaar aan te tekenen in die gevallen waar een monument of cultuurhistorisch element bedreigd wordt. En de stichting zet zich in voor het beschermen en versterken van het landschap en de ruimte in en rond Santpoort. Zij doet dit door nieuwe plannen voor gebouwen in de ruimste zin des woords en voor infrastructurele projecten kritisch te beoordelen en zonodig actie te ondernemen om tot aanpassing van de plannen te komen. Maar ook worden er eigen initiatieven genomen om betere bescherming te creëren door actief mee te denken bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld bestemmingsplannen, beheerplannen e.d.

- Sport: - Schaakclub Santpoort.

- Duurzaamheid: - Elke 2e zaterdagmiddag van de maand (13.30-16.00 uur) is er Repair Café in 't Brederode Huys in Santpoort. Het doel is duurzaamheid te bevorderen en buurtgenoten gelegenheid te bieden elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten. Veel vrijwilligers-reparateurs zitten klaar om te kijken of datgene wat je aanbiedt nog te repareren is, zoals fietsen, sieraden, klokken en horloges, elektrische apparaten, computers, mobiele telefoons. Gooi iets niet zomaar weg, wie weet kan het nog gerepareerd worden. Kom langs en je hebt in ieder geval een gezellige middag. Het kost niets, een donatie mag wel!

Reactie toevoegen