Sandfirden

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

sandfirden nh kerk 1962 [640x480].jpg

Sandfirden NH kerk 1962

Sandfirden NH kerk 1962

Sandfirden

Terug naar boven

Status

Sandfirden is formeel een dorp (maar gezien haar geringe grootte, in de praktijk een buurtschap van het dorp Oudega) in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Sânfurd.

Terug naar boven

Ligging

Sandfirden ligt rond de gelijknamige weg, ZW van Oudega en NW van Gaastmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat Sandfirden 9 huizen met 52 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 10 huizen met ca. 20 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sandfirden heeft 1 rijksmonument, zijnde de Hervormde kerk. Het interieur van de Hervormde (PKN) kerk van Sandfirden is in 1998 volledig vernieuwd. Een lokale stichting zet zich in om het kerkje in goede staat te houden. In het kerkje worden regelmatig concerten georganiseerd. Ook is het een romantische locatie voor burgerlijk en/of kerkelijk huwelijk.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Ringwiel bestaat uit een grillig gevormd meertje in een prachtig laag en open landschap. Het Hop is een klein meertje dat in verbinding staat met het Ringwiel. Samen zijn ze 109 hectare groot. De boezemmeertjes Hop en Ringwiel zijn van belang als pleister- en foerageerplaats voor watervogels. Het zijn vooral smienten die zich hier in grote aantallen laten zien, maar ook wintertalingen, wilde eenden en meerkoeten hebben in de meertjes hun verblijfplaats. ’s Nachts, in het winterhalfjaar, komen de kleine rietganzen langs die overdag in de omringende polders hun voedsel halen.

Rond de meertjes liggen rietkragen met biezen en lisdodden. Ook liggen er nog wat aardige stukjes boezemland. Alleen het water is in beheer bij It Fryske Gea. Dat er niet veel planten in groeien, heeft te maken met de slechte waterkwaliteit. Er zitten te veel voedingsstoffen in, waardoor algen de oorspronkelijke flora verdringen. De meertjes worden ook benut voor de watersport. (© It Fryske Gea)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Sandfirden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Sandfirden kerk.

Reactie toevoegen