Sandebuur

Plaats
Buurtschap
Noordenveld
Drenthe

sandebuur_ganzen_kopie.jpg

In buurtschap Sandebuur ziet het op sommige dagen zwart van de ganzen (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

In buurtschap Sandebuur ziet het op sommige dagen zwart van de ganzen (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Sandebuur (2).jpg

Sandebuur

Sandebuur

Sandebuur (3).jpg

Sandebuur

Sandebuur

Sandebuur vanaf een afstand.jpg

Sandebuur, van veraf gezien

Sandebuur, van veraf gezien

Sandebuur (1).jpg

Sandebuur, een deel van de wegen in deze buurtschap is onverhard

Sandebuur, een deel van de wegen in deze buurtschap is onverhard

Sandebuur, einde weg.jpg

Sandebuur, diverse delen van de wegen in Sandebuur lopen dood

Sandebuur, diverse delen van de wegen in Sandebuur lopen dood

Sandebuur

Terug naar boven

Status

- Sandebuur is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Noordenveld. T/m 1997 gemeente Roden.

- De buurtschap Sandebuur valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Roderwolde.

- Buurtschap Sandebuur heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Samber. Een inwoner van deze buurtschap is een Samberse.

Oudere vermeldingen
De plaatsnaam wordt voor het eerst vermeld in 1599, en heeft diverse spellingen gekend, zoals Sandbuir (1811-1813 en 1840), Sandbuur (1847-1860), Sambert (1847). Het eerste postcodeboek (1978) vermeldde onjuist Sandeburen. In latere drukken is dit gecorrigeerd.

Naamsverklaring
De naam is afgeleid van zand-buurt; de buurtschap is gelegen op een dekzandrug, een uitloper van het Drentse zand. Het terrein ligt hier zichtbaar hoger dan de omgeving. Dit gebied valt dan ook grotendeels buiten de waterberging. Alleen het deel ten oosten van de Rodervaart staat in open verbinding met het Leekstermeer en fungeert dus als meebewegende waterberging.

Bij- en spotnamen
Schimpnaam voor de inwoners is Hekkeburen (vanuit Roderwolde gezien).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Sandebuur ligt ten zuiden van het Leekstermeer of Zulthemeer, iets ten noordwesten van Roderwolde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Sandebuur 8 huizen met 48 inwoners. Vandaag de dag heeft de buurtschap nog altijd ca. 50 inwoners, nu in ca. 20 huizen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Buurtschap Sandebuur is gelegen op de zandkop waarop aanvankelijk ook Roderwolde lag. Dit was oorspronkelijk een pleistocene zandrug. Het vormde een geheel met het oorspronkelijke veenontginningsdorp Roderwolde. Toen dat door wateroverlast opnieuw werd opgebouwd 1 km zuidelijker, kwam de buurtschap wat geïsoleerd te liggen. Aan deze situatie kwam pas in 1932 een eind met de aanleg van de Sandebuursedijk, die loopt van Roderwolde naar de Rodervaart.

Op 2 september 1940 heeft zich een liefdesdrama afgespeeld in Sandebuur. De 22-jarige Alberdina Meijer had de toen 7 jaar geduurd hebbende verkering met Hillebrand Brink (32) uitgemaakt. Hillebrand kon dat niet verkroppen en had al eens gemeld dat hij een andere jongen in haar gezelschap niet zou kunnen verdragen. Toen Alberdina op de genoemde dag niet terugkwam van een dansavond in Roden, ging men haar zoeken. Ze lag gewurgd in een bosje in de buurt van de ouderlijke woning. Een kilometer verderop vond men Hillebrand; hij bleek zichzelf te hebben opgehangen.

Terug naar boven

Agrarisch

- Wageningen University & Research en Natuurboerderij Eytemaheert in buurtschap Sandebuur werken sinds zomer 2019 samen om inspiratie en kennis op te doen over aspecten van natuurinclusieve kringlooplandbouw: werken met zeldzame dubbeldoelrassen, high-tech recording, gebruik van nutriënten uitsluitend van het eigen bedrijf en een natuurvriendelijke indeling van percelen gericht op een gezonde bodem, biodiversiteit, dierenwelzijn, waterkwaliteit, een rijk landschap en klimaat. Op 26 juni 2019 is de samenwerking officieel bekrachtigd. Op die datum is Eytemaheert door Stichting Zeldzame Huisdierrassen ook benoemd tot Erkend Fokcentrum voor de Groninger Blaarkop. (bron: Wageningen University & Research)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Samen met de Achtersteweg in Roderwolde behoort de bebouwing bij buurtschap Sandebuur tot de oudste bewoonde delen van Roderwolde. In het verleden stond de kerk van het dorp op de begraafplaats ten oosten van de buurtschap. Deze kerk is afgebroken, maar de begraafplaats ligt hier nog altijd mooi midden in het land.

- De bebouwing in Sandebuur bestaat voor het merendeel uit boerderijen van het kop-hals-romp type.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het klinkerweggetje in Sandebuur zelf loopt zowel in oostelijke als westelijke richting dood in de weilanden ten zuiden van het Leekstermeer. Een oorspronkelijk voetpad naar het oude kerkhof van Roderwolde bestaat niet meer. Naar het noorden loopt een onverharde weg richting Matsloot, deels om het meer heen. Dit pad is per fiets goed begaanbaar, ook al is het ernaast gelegen schelpenpad enkele jaren geleden verdwenen.

- Wandelroute door Foxwolde, Roderwolde en Sandebuur (naar keuze 14 of 17 km).

- Diverse fietsroutes, o.a. over de Sandebuursedijk van Roderwolde naar Nietap/Leek.

- Een nostalgische route voert vanaf het klinkerweggetje midden in de buurtschap naar het noorden over een onverharde weg richting Matsloot, aan de zuidkant van het Leekstermeer (al komt men niet bij de boorden van dit meer). De omliggende Polder Matsloot-Roderwolde en nabijgelegen Leutingewolderpolder zijn grote vogelbroedgebieden.

- Een moerassig gebied NW van de kern van de buurtschap, direct ten oosten van de Rodervaart, staat in open verbinding met het Leekstermeer en fungeert daardoor als meebewegende waterberging.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportages van flora, fauna, monumentale panden en andere bezienswaardige objecten in Sandebuur en omgeving, door Harry Perton.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Vereniging Dorpsbelangen Roderwolde, Foxwolde, Sandebuur en Matsloot is opgericht in 1945. De vereniging komt op voor de belangen en de leefbaarheid van Roderwolde en de genoemde omliggende kernen, in de breedste zin van het woord. Om op de hoogte te blijven van en inbreng te hebben in de ontwikkelingen betreffende het gebied, onderhoudt de vereniging regelmatig contact met de gemeente Noordenveld en instanties als Stichting Drents Landschap, Waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer etc.

Reactie toevoegen