Sandebuur

Plaats
Buurtschap
Noordenveld
Drenthe

Sandebuur (2).jpg

Sandebuur (buurtschap van Roderwolde)

Sandebuur (buurtschap van Roderwolde)

Sandebuur (3).jpg

Sandebuur (buurtschap van Roderwolde)

Sandebuur (buurtschap van Roderwolde)

Sandebuur vanaf een afstand.jpg

Sandebuur (buurtschap van Roderwolde) van veraf gezien.

Sandebuur (buurtschap van Roderwolde) van veraf gezien.

Sandebuur (1).jpg

Sandebuur (buurtschap van Roderwolde), een deel van de weg(en) in deze buurtschap is onverhard.

Sandebuur (buurtschap van Roderwolde), een deel van de weg(en) in deze buurtschap is onverhard.

Sandebuur, einde weg.jpg

Sandebuur (buurtschap van Roderwolde), diverse delen van de weg(en) in Sandebuur lopen dood

Sandebuur (buurtschap van Roderwolde), diverse delen van de weg(en) in Sandebuur lopen dood

Sandebuur

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Sandebuur.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Sandebuur.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Sandebuur.

Terug naar boven

Status

- Sandebuur is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Noordenveld. T/m 1997 gemeente Roden.

- De buurtschap Sandebuur valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Roderwolde.

- Sandebuur heeft witte plaatsnaamborden en ligt dus buiten de bebouwde kom.

- Het eerste postcodeboek (1978) vermeldde onjuist Sandeburen. In latere drukken is dit gecorrigeerd.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Samber. Een inwoner van deze buurtschap is een Samberse.

Oudere vermeldingen
Sandebuur wordt voor het eerst vermeld in 1599, onder diverse benamingen in de geschiedenis, zoals Sandbuir (1811-1813 en 1840), Sandbuur (1847-1860), Sambert (1847).

Naamsverklaring
De naam is afgeleid van zand-buurt; de buurtschap is gelegen op een dekzandrug.

Bij- en spotnamen
Schimpnaam voor de inwoners is Hekkeburen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Sandebuur ligt ten zuiden van het Leekstermeer of Zulthemeer, iets ten noordwesten van Roderwolde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het inwonertal van de 17 huizen in Sandebuur bedraagt ca. 30; in 1840 waren er nog 48 bewoners in 8 woningen.

Terug naar boven

Geschiedenis en beschrijving

Sandebuur is gelegen op de zandkop waarop aanvankelijk ook Roderwolde lag. Dit was oorspronkelijk een pleistocene zandrug. Het vormde een geheel met het oorspronkelijke veenontginningsdorp Roderwolde. Toen dat door wateroverlast opnieuw werd opgebouwd 1 km. zuidelijker, kwam Sandebuur wat geïsoleerd te liggen. Aan deze situatie kwam pas in 1932 een eind met de aanleg van de Sandebuursedijk, die loopt van Roderwolde naar de Rodervaart.

Het klinkerweggetje in Sandebuur zelf loopt zowel in oostelijke als westelijke richting dood in de weilanden ten zuiden van het Leekstermeer. Een oorspronkelijk voetpad naar het oude kerkhof van Roderwolde bestaat niet meer. Naar het noorden loopt een onverharde weg richting Matsloot, deels om het meer heen. Dit pad is per fiets goed begaanbaar, ook al is het ernaast gelegen schelpenpad enkele jaren geleden verdwenen. De bebouwing bestaat voor het merendeel uit boerderijen van het kop-hals-romp type.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute door Foxwolde, Roderwolde en Sandebuur (naar keuze 14 of 17 km).

- Diverse fietsroutes, o.a. over de Sandebuursedijk van Roderwolde naar Nietap/Leek.

- Een nostalgische route voert vanaf het klinkerweggetje midden in de buurtschap naar het noorden over een onverharde weg richting Matsloot, aan de zuidkant van het Leekstermeer (al komt men niet bij de boorden van dit meer). De omliggende Polder Matsloot-Roderwolde en nabijgelegen Leutingewolderpolder zijn grote vogelbroedgebieden.

Terug naar boven

Links

- Vereniging Dorpsbelangen Roderwolde, Foxwolde, Sandebuur en Matsloot.

De informatie over de kern Sandebuur is samengesteld door en © geograaf mr. drs. Robert H.C. Kemkers te Nietap.

Reactie toevoegen