Saba

Gemeente
Saba
Kleine Antillen
Antillen

Saba

Terug naar boven

Status

- Saba is een eiland. T/m 9-10-2010 viel het onder de Nederlandse Antillen. Per 10-10-2010 is de Nederlandse Antillen als land opgeheven. Sindsdien hoort het eiland (net als Bonaire en Sint Eustatius) als 'bijzondere gemeente', formeel 'openbaar lichaam', bij Nederland.

- Zowel de provincie Noord-Holland als de provincie Zeeland hebben voorgesteld dat Bonaire, Saba en Sint-Eustatius tot hun provincie zouden gaan behoren. Een ander voorstel was dat de drie eilanden een aparte provincie zouden gaan vormen. De eilanden zijn uiteindelijk echter niet ingedeeld bij een bestaande of nieuwe provincie. De taken die normaalgesproken een provincie uitvoert, worden sinds 10-10-2010 deels door het rijk, deels door de 'openbare lichamen' zelf worden uitgevoerd.

- Onder Saba valt ook het kleine onbewoonde eiland Green Island.

Terug naar boven

Naam

Benaming inwoners
Een inwoner van Saba is een Sabaan.

Naamsverklaring
Saba zou in 1493 zijn ontdekt door Columbus. Er woonden toen indianen. Columbus noemde het eiland San Cristóbal. Een mogelijke verklaring van de naam is dat dit werd afgekort als S.†bal en als Saba werd gelezen.

Terug naar boven

Ligging

Saba ligt in de Caraïbische Zee, O van Puerto Rico. Het eiland behoort tot de eilandengroep de Kleine Antillen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Saba heeft volgens het CBS anno 2012 ca. 1.800 inwoners, volgens een krantenartikel uit 2017 zouden het er in dat jaar ca. 1.950 zijn. De grootste kernen op het eiland zijn, op aflopende grootte, hoofdplaats The Bottom (ca. 500 inwoners), Windwardside (ca. 400 inwoners), Zions Hill (ca. 300 inwoners) en St. Johns (ca. 200 inwoners). De oppervlakte van het eiland is 13 km2, waarmee het niet alleen qua inwoners maar ook qua oppervlakte het kleinste eiland is van de voormalige Nederlandse Antillen.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1632 wordt Saba Nederlands bezit. In 1635 lijdt een Engels schip hier schipbreuk. De overlevenden zijn vermoedelijk de eerste Europese bewoners. Daarnaast stamt de bevolking af van Afrikaanse slaven, Schotten, Ieren en Zeeuwen. Het eiland is na 1632 in bezit geweest van verschillende overheersers, namelijk Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland en Spanje. In 1816 komt het eiland definitief bij Nederland.

Tot 1938 zijn er alleen trappen op het steile Saba, en volgens Nederlandse ingenieurs is het onmogelijk hier een weg te bouwen. In 1938 is echter toch met de aanleg van een weg begonnen, onder leiding van de plaatselijke timmerman Josephus Hassell, een autodidact op het gebied van wegenbouw. In 1947 is de weg klaar, en arriveert de eerste auto op het eiland. Tegenwoordig is de weg zo'n 14 kilometer lang.

Sinds 1960 heeft Saba een vliegveldje, genaamd Flat Point. Het heeft de kortste landingsbaan voor commercieel vliegverkeer ter wereld (400 meter).

Wat je in relatie tot de geringe oppervlakte en het minieme inwonertal niet zou verwachten: het eiland beschikt over een universitaire faculteit; de in 1986 opgerichte Saba University School of Medicine (Amerikaanse medische faculteit), met ca. 200 merendeels Amerikaanse studenten.

The Bottom
Hoofdplaats The Bottom heet oorspronkelijk in het Nederlands Botte, wat een oud Nederlands woord is voor 'kom'. De naam verwijst naar de ligging in een relatief vlak dal, omringd door hoge rotsen. Al vrij snel worden de eerste Zeeuwse kolonisten in aantal overtroffen door zeelieden en piraten uit Ierland en Schotland enerzijds en Afrikaanse slaven anderzijds. Het eiland wordt daardoor Engelstalig en de naam Botte verengelst tot The Bottom.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Mount Scenery sinds 10-10-2010 hoogste punt van Nederland
Wie de hoogste berg op Nederlands grondgebied een keer wil bezoeken, zal daar sinds 10-10-2010 een flink eind verder voor moeten reizen. Tot dat moment lag dat punt in het Zuid-Limburgse Vaals, op de bekende Vaalserberg, met 322,4 meter. Maar doordat de Antiliaanse eilanden Saba, Sint Eustatius en Bonaire sinds 10-10-2010 'bijzondere gemeenten' van Nederland zijn geworden, is Vaals zijn status als hoogste punt van ons land kwijt.

De berg Mount Scenery op Saba is namelijk 877 meter hoog en laat de Vaalserberg daarmee ruim onder zich. Voor de Vaalser burgemeester Van Loo en zijn wethouders reden om met een officiële plechtigheid afscheid te nemen van ’de hoogste berg van Nederland’. Op initiatief van ondernemers op de Vaalserberg is 'hun' hoogste punt op 10-10-2010 in het bijzijn van burgemeester Van Loo symbolisch overgedragen aan de nieuwe Nederlandse gemeente Saba. Een delegatie van ondernemers van het Drielandenpunt is in oktober 2010 naar het eiland gereisd om het hoogste punt aan hen over te dragen. Natuurlijk blijft de Vaalserberg wel als vanouds het drienlandenpunt én de hoogste berg van het vasteland van Nederland.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Dutch Museum Saba.

- The Bottom telt drie kerken, waarvan de anglicaanse Christuskerk (Christ Church) uit 1777 het oudste gebouw van Saba is. De twee andere kerken zijn de RK Heilig Hartkerk (Sacred Heart Church) uit 1877 en de Wesleyaanse Heiligingskerk (Wesleyan Holiness Church) uit 1919, die in 1995 door een orkaan zwaar beschadigd raakt.

- In het Major Osman Ralph Simmons Museum (eveneens in The Bottom) zijn allerhande gebruiksvoorwerpen te zien, verzameld door de politieman die het museum zijn naam gaf.

- René Caderius van Veen heeft recentelijk een inventarisatie gemaakt van alle kleine privé-begraafplaatsjes op Saba.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het eiland Saba blijkt nog rijker aan vogelsoorten dan al werd gedacht. De voorlaatste uitgebreide studie stamde uit 1983, toen werden 58 vogelsoorten geteld. Sinds die tijd varieerden tellingen tussen 56 en 87 soorten. Uit nieuw uitgebreid onderzoek (2019) blijkt dat er in totaal 107 vogelsoorten voorkomen, hiervan werden 31 voor het eerst gemeld.

- Wageningen University & Research (WUR) doet onderzoek en adviseert op het vlak van beheer van het Caribische deel van Nederland (= Bonaire, Saba en Sint Eustatius). Daarbij gaat het met name om thema's als integraal kustbeheer, beheer van koraalriffen, mangroves, herstel van zeegras, ecotoxicologie en monitoringsprogramma’s voor visserij. Ook worden studies uitgevoerd naar biodiversiteit van mariene en terrestrische soorten, variërend van zeezoogdieren, reptielen en zeevogels tot mariene benthos en vis. Op de gelinkte site vind je vele informatieve artikelen, studies en rapporten over de bedreigingen en kansen m.b.t. landschap, flora, fauna e.d. op de genoemde eilanden.

Vulkaan. Saba bestaat uit een slapende vulkaan met vier lavakoepels. De hellingen lopen steil af naar zee, en de kust is rotsachtig. De vulkaan Mount Scenery is met zijn 877 meter het hoogste punt van het eiland én van het gehele Koninkrijk der Nederlanden. Het klimaat is vochtig tropisch; het eiland is begroeid met secundair regenwoud.

Vleermuizen. Als je naar dit eiland op vakantie gaat, moet je niet bang zijn voor vleermuizen. Het kleine eilandje herbergt er relatief veel. Het gaat om 7 verschillende soorten. - Onderzoek naar de vleermuizen op Saba.

Roodsnavelkeerkringvogel. De steile rotskust van het eiland, die deels binnen het Saba nationaal park valt, is een belangrijk nestgebied voor de zeldzame roodsnavelkeerkringvogel.

Sababank. ZW van Saba ligt de Sababank, ruwweg een rechthoekige onderzeese verhoging met een afgevlakte bovenkant. De Sababank heeft een lengte van 60 tot 65 km en een breedte van 30 tot 40 km, de totale oppervlakte is gemiddeld 2200 km2. De waterdiepte is 20-40 meter over het overgrote deel van de Bank. De Sababank vertoont alle kenmerken van een typische atol (onderwater koraaleiland) en is als zodanig een van de grootste atollen in de wereld. De natuurlijke rijkdommen van de Sababank omvatten een enorme biodiversiteit met organismen zoals koraalriffen, vissen (ruim 200 verschillende vissoorten, waarvan vele tot voor kort onbekend waren bij de wetenschap), kreeften, schildpadden en zoogdieren. Tevens ontdekte men er 20 nieuwe mariene plantensoorten. Nadere informatie over de Sababank op Wikipedia.

In maart 2018 hebben onderzoekers de Sababank verkend. Hierbij is een nog niet eerder bekend koraalrif ontdekt. De onderzoekers hebben nog maar zelden zo'n gezond koraalrif gezien. Het doet denken aan de koraalriffen van vijftig jaar geleden, toen 'bleaching' (het verbleken van koralen door te warm zeewater, een gevolg van klimaatverandering) nog niet bestond. "De koralen die we zagen hadden geen enkele vorm van beschadiging en zagen er supergezond uit. Dit geeft ons weer wat hoop dat er misschien meer van zulke goede gebieden zijn waar koralen het nog steeds goed doen", aldus koraalrifexperts Erik Meesters van Wageningen Marine Research (WMR) en Fleur van Duyl van het Koninklijk Nederlands Instituut der Zee (NIOZ). Zij denken dat met name de afgezonderde positie van de bank ervoor zorgt dat het koraalrif in zo'n goede conditie verkeert. De Sababank ligt geïsoleerd in de Caribische Zee, ver van eilanden waar de zeewatercondities door vervuiling vaak slecht zijn.

Saba Nationaal Park. Het park, beheerd door de Saba Conservation Foundation, is ingesteld in 1999 en beslaat 43 hectare; hiertoe behoren ook het Muriel Thissell Nationaal Park, het voormalige terrein aan de noordkust van de Sulfur Mining Company, en het aangrenzende Mount Scenery-natuurreservaat (omvang: 6 hectare) alwaar zich het hoogste punt bevindt van het Nederlandse koninkrijk: 877 meter boven zeeniveau. Hier vind je ook het unieke Elfin Forest, waar de ruim 200 jaar oude mahoniebomen begroeid met weelderige epifyten domineren. In het park leven zeldzame soorten als de red bellied racer-slang (Alsophis rufiventris), de endemische Saba anolis (Anolis sabanus) en ca. 22 orchideesoorten waarvan er één hoogstwaarschijnlijk endemisch is.

Saba Nationaal Marine Park. Dit Nationale Park, eveneens beheerd door de Saba Conservation Foundation, is opgericht in 1987 en omvat 13 km2 zeebodem tot een diepte van 60 meter. Hier vindt u onderzeese bergtoppen (pinnacles) reikend tot 30 meter onder het wateroppervlak, met nog vele pelagische haaiensoorten, tonijn, foeragerende zeeschildpadden, grote zeebaarsen (familie Epinephelinae), snappers (familie Lutjanidae) en grombaarsen (familie Haemulidae) doordat de lokale visserij er beperkt is.

- "Koraalriffen in het Caribisch gebied zijn sinds de jaren zeventig langzaam aan het achteruitgaan. Aanvankelijk was deze achteruitgang te wijten aan ziekten die het grootste deel van de zwarte zee-egel (Diadema antillarum), de belangrijkste herbivoor, en Acropora, de belangrijkste rifbouwende koralen, wegvaagden. Gecombineerd met extra bedreigingen zoals orkanen, verhoogde zeewatertemperaturen en vervuiling door de mens, is de koraalbedekking rond de eilanden Saba en Sint Eustatius afgenomen tot minder dan tien procent.

Een kunstmatig rif is een door mensen gemaakte onderwaterstructuur, meestal gebouwd om lokaal de biodiversiteit en productiviteit te vergroten. Kunstmatige riffen worden een steeds populairdere manier om meer substraat te bieden voor koralen en beschutting, en zijn foerageergebieden en kraamkamers voor vissen en andere rifdieren. Hoewel er veel kunstmatige rifontwerpen zijn, is er weinig onderzoek gedaan om de effectiviteit van verschillende ontwerpen te vergelijken. Een nieuwe studie in 2020 vergeleek de effectiviteit van drie populaire kunstmatige riffen om de visdichtheid rond Saba en Sint Eustatius te vergroten. De onderzoekers ontdekten dat een complexe interne structuur, met meer schuilplaats, resulteerde in een grotere visstand, biomassa en soortenrijkdom. De resultaten van dit onderzoek zijn gebruikt om een nog beter werkend kunstmatig rif te ontwerpen."

- Rapport over natuur en landschap van Saba.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Saba (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Nadere informatie over Saba op Wikipedia.

Terug naar boven

Trivia

- Tot 1993 zijn er rijscholen op Saba die garanderen dat je er binnen een week een rijbewijs kan halen. Na terugkeer in Nederland kon dit rijbewijs worden omgewisseld voor een Nederlands rijbewijs. Als Nederland in 1993 een eind maakt aan deze mogelijkheid, krijgt de economie van het eiland een flinke klap. De meeste huidige toeristen zijn dagjesmensen die 's ochtends aankomen vanuit Sint Maarten, de vulkaan beklimmen (1064 treden) en 's middags weer vertrekken. Op het eiland zijn daarnaast enkele duikscholen gevestigd.

Reactie toevoegen