's-Heerenberg

Plaats
Stad
Montferland
Achterhoek Liemers
Gelderland

gemeente_s-heerenberg_kadastraal_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Kaart van de in 1821 opgeheven gemeente 's-Heerenberg, situatie anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Kaart van de in 1821 opgeheven gemeente 's-Heerenberg, situatie anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

's-Heerenberg

Terug naar boven

Status

- 's-Heerenberg is een stad in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Montferland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1820. In 1821 over naar gemeente Bergh, in 2005 over naar gemeente Montferland.

- Wapen van de voormalige gemeente 's-Heerenberg.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1883 's Herenberg, 1903 's Heerenberg.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet de stad Waskupenstad.

Terug naar boven

Ligging

's-Heerenberg ligt Z van Doetinchem, ZO van Zevenaar, tegen de Duitse grens. De grens wordt hier gevormd door het riivertje de Wetering.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft 's-Heerenberg 168 huizen met 1.081 inwoners. Tegenwoordig heeft de stad ruim 3.000 huizen met ca. 8.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

's-Heerenberg heeft in 1379 stadsrechten verkregen van heer Willem I van den Bergh.

Als stad met een rijke historie was het opmerkelijk dat 's-Heerenberg geen museum had dat zich daarmee bezig hield. Sinds kort is daar verandering in gekomen: Stichting Cultuurhistorisch Erfgoed 's-Heerenberg en Bergh heeft de afgelopen jaren het Van Esserenhuis verbouwd en in juli 2017 geopend als Stadsmuseum. Het pand is vernoemd naar pastoor Johannes van Esseren, die in 1570 door de Geuzen is vermoord. "Op het terras van het naastgelegen zalencentrum De Gracht kwam het ter sprake en uitbaatster Chantal Schenning bood deze ruimte aan. Het stond toch leeg", aldus Hans Hegman, voorzitter en een van de drijvende krachten achter het museum. Met ruim 100 m2 is de beschikbare ruimte beperkt. Het accent ligt op 5 verhalentafels, waar met audiovisuele middelen en de hulp van smartphones en tablets het verhaal van de stad en de streek wordt verteld.

"Wij hebben geen collectie om te exposeren. We vertellen daarom op deze manier over de ontwikkeling van de stad en de streek en de manier waarop onze historie een plaats heeft in de vaderlandse geschiedenis." Hegman geeft als voorbeeld de Tachtigjarige Oorlog, die in het oosten van het land veel meer ellende heeft veroorzaakt dan in geschiedenisboekjes is terug te vinden. Er is ook een Toeristisch Informatiepunt (TIP) in het museum. Hegman onderstreept het unieke historische ensemble van de museumlocatie. "We noemen het hier al het museumplein." Tegenover het Van Esserenhuis staat het stadhuis uit 1531, en aan de overzijde de neogotische kerk, waar op de plek van de pastorie Mechteld ten Ham woonde. (bron: de Gelderlander, 3-5-2017)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Masterplan ‘s-Heerenberg beoogt een aantal aspecten in 's-Heerenberg te verbeteren, met name op het gebied van parkeren, verkeer, ruimtelijke inrichting, detailhandel en horecavoorzieningen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- 's-Heerenberg heeft 27 rijksmonumenten.

- 's-Heerenberg heeft 49 gemeentelijke monumenten.

- De protestantse kerk, onderdeel van de Protestantse Gemeente 's-Heerenberg-Zeddam, is het restant van een pseudo-basiliek die in 1446 is gebouwd. Alleen het dwarsschip is overgebleven, dat nu dienst doet als kerk en kosterswoning. Op het kerkhof zijn de fundamenten van de beuken en het koor nog te vinden.

- Het imposante kasteel Huis Bergh behoort tot de grootste en belangrijkste kastelen van Nederland. De bouw- en bewonersgeschiedenis gaan terug tot de middeleeuwen. In de loop der tijd hebben branden, oorlogen, uitbreidingen en verfraaiingen het aanzien van het kasteel veranderd. Het kasteel is ingericht met een belangrijke, voornamelijk laat-middeleeuwse kunstverzameling.

- Het voormalige klooster uit 1909 waar tot 2000 museum Gouden Handen in was gevestigd, is in 2012 verbouwd en heringericht tot gemeentelijke dependance. Verder biedt het nu ook onderdak aan het Centrum voor Jeugd en Gezin en aan de politie. Mogelijk komt er ook nog een zorgfunctie van Sensire.

- Beltmolen 's-Heerenberg.

- Mariakapel Achter Gouden Handen.

- Gevelstenen in 's-Heerenberg.

- De oude stadsmuur die onder het Stadsplein in 's-Heerenberg verborgen zat, is tijdens de herinrichting van het plein in 2013 weer zichtbaar gemaakt.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging d'Olde Waskupen.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van 's-Heerenberg.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over 's-Heerenberg (online te bestellen).

Reactie toevoegen