Rytseterp

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Rytseterp

Terug naar boven

Status

- Rytseterp is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- De buurtschap Rytseterp valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Tjerkwerd.

- De buurtschap Rytseterp heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Rijtseterp.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Rytseterp ligt rond de gelijknamige weg. De buurtschap ligt WZW van het dorp Tjerkwerd, N van het dorp Parrega, NO van het dorp Gaast, O van het dorp Piaam, OZO van de dorpen Allingawier en Idsegahuizum, ZO van de dorpen Makkum en Exmorra, Z van het dorp Longerhouw, ZW van de stad Bolsward en NNW van het dorp Dedgum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Rytseterp omvat slechts enkele huizen met ca. 10 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van de boerderijen in buurtschap Rytseterp, in tekst en beeld.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Fietsers en voetgangers van en naar het buurtschapje Rytseterp kunnen sinds 2010 veilig de N359 oversteken, sinds in dat jaar de ophaalbrug over het Van Panhuyskanaal bij Tjerkwerd met een separaat fietspad is uitgebreid. Meest opzienbarende onderdeel van de uitbreiding is het val, dat volledig in aluminium is uitgevoerd. In de civiele techniek een niet alledaagse oplossing, maar wel een die uiteindelijk economisch en maatschappelijk gezien vele voordelen bood.
Aluminium, veelzijdig en veel gebruikt in de auto-industrie, constructiebouw en verpakkingsindustrie. Voor civiele toepassingen is het metaal echter geen voor de hand liggend materiaal. De gevoeligheid voor vermoeiing door verkeersbelasting maakt de toepassingsmogelijkheden van aluminium beperkt. Hierdoor gaat de voorkeur in de meeste gevallen uit naar staal. Toch zijn er binnen de civiele techniek mogelijkheden voor het gebruik van aluminium. De fiets- en voetgangersbrug bij Rytseterp is daar het bewijs van.

De uitbreiding van de brug is onderdeel van een aantal nieuwe fietsvoorzieningen rondom de drukke N359 bij Tjerkwerd en Parrega. Het fietsverkeer vanuit buurtschap Rytseterp moest meteen na de beweegbare stalen ophaalbrug over het Van Panhuyskanaal de weg oversteken. Een onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie. Mede door de toename van autoverkeer vroeg de situatie om een oplossing. De provincie Fryslân ging hier eind 2007 mee aan de slag. Wetterskip Fryslân tekende voor het ontwerp van de smalle brug.

De uitbreiding van een ophaalburg heeft vaak een enorme impact op de constructie en is hierdoor kostbaar. Veelal moet het bestaande val verbreed en vernieuwd worden, net als de boven- en onderbouw en de aandrijving van de brug. Gelukkig bood de brug bij Rytseterp letterlijk en figuurlijk de ruimte voor een alternatief. Tussen de verkeersbrug en het brugwachtershuisje lag namelijk nog een vrije ruimte van anderhalve meter. Net voldoende voor een oplossing waarbij het fietspad in de vorm van een separaat val in de bestaande brugconstructie werd geïntegreerd.

Tijdens het ontwerpproces viel de keuze op de inpassing van een gebalanceerde aluminium valconstructie. Omdat aluminium slechts een derde weegt van staal, behoefde de bestaande brugaandrijving niet aangepast te worden. Een groot financieel en maatschappelijk voordeel, zeker in het licht van de flinke investering die voor een relatief kleine groep fietsers en voetgangers gemaakt moest worden. Bijkomende winstpunten van aluminium zijn de eenvoudige productie en realisatie en de geringe lifecyclekosten. In tegenstelling tot staal hoeft aluminium namelijk niet geconserveerd te worden en is er weinig onderhoud nodig. (bron en voor nadere informatie zie: het artikel over de fietsbrug bij Rytseterp (pagina 8 e.v. in deze pdf) op de site van de Bruggenstichting, 2011)

Reactie toevoegen