Rusven

Plaats
Buurtschap
Landerd
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

rusven_boerderij.jpg

Een van de fraaie boerderijen van de slechts drie panden tellende minibuurtschap Rusven bij het Brabantse dorp Zeeland (© Ab Seijnder)

Een van de fraaie boerderijen van de slechts drie panden tellende minibuurtschap Rusven bij het Brabantse dorp Zeeland (© Ab Seijnder)

rusven_zeeland_kopie.jpg

Rusven, buurtschapsgezicht (© Hans van Embden)

Rusven, buurtschapsgezicht (© Hans van Embden)

Rusven

Terug naar boven

Status

- Rusven is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Landerd. T/m 1993 gemeente Zeeland.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zeeland. Vanouds viel dit gebied onder het dorp Reek.

- De buurtschap Rusven heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan het gelijknamige straatnaambordje (het is er vast maar één want het is een doodlopend weggetje) kunt zien dat je in de buurtschap bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Op 19e-eeuwse kaarten en in dito aardrijkskundige woordenboeken komt de buurtschap nog niet voor. De tot heden oudst bekende vermelding van de naam Rusven is in 1913.

Naamsverklaring
Een ven is een stilstaande waterplas (meestal in heidegebied), terwijl rus zal slaan op de begroeiing (waarschijnlijk = 'riet').(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Rusven ligt rond de gelijknamige doodlopende weg, N van Zeeland, N van de buurtschap Kreitsberg. Curieus is dat N hiervan de Rustvenseweg loopt, op grondgebied van buurdorp Reek. Met een t dus.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap omvat slechts 3 panden, met een curieuze nummering: 7 / 9 / 10. Dat suggereert dat hier ooit panden zijn afgebroken? Als iemand daar meer weet houden wij ons aanbevolen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het oorspronkelijke ven waar de buurtschap naar is genoemd, bestaat niet meer.

Terug naar boven

Links

- Beschrijving en foto's van de buurtschap Rusven door Ab Seijnder uit IJsselstein / Achtersloot, die sinds zijn pensionering in 2005 doende is om op de fiets alle plaatsen en plaatsjes in ons land te bekijken, ook en júist de piepkleine zoals Rusven. Hij doet daar verslag van middels een pagina in tekst en beeld per plaats op zijn site Alle plaatsen op de fiets.

Reactie toevoegen