Rumpt

Plaats
Dorp
Geldermalsen
Betuwe Tielerwaard
Gelderland

rumpt_collage.jpg

Rumpt, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Rumpt, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Rumpt.jpg

De Katholieke kerk van Rumpt.

De Katholieke kerk van Rumpt.

Rumt.jpg

Op de Lingedijk in Rumpt.

Op de Lingedijk in Rumpt.

Rumpt (2).jpg

De Hervormde kerk van Rumpt.

De Hervormde kerk van Rumpt.

rumpt_lingegrachtconcert.jpg

Het Lingegrachtconcert aan de Linge in Rumpt door muziekvereniging Voorwaarts is in juli 2015 voor de eerste keer georganiseerd en was een groot succes dus hopelijk wordt dit een traditie. (© www.marcelmuller.nl)

Het Lingegrachtconcert aan de Linge in Rumpt door muziekvereniging Voorwaarts is in juli 2015 voor de eerste keer georganiseerd en was een groot succes dus hopelijk wordt dit een traditie. (© www.marcelmuller.nl)

Rumpt

Terug naar boven

Status

- Rumpt is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe (en daarbinnen in de Tielerwaard), gemeente Geldermalsen. T/m 1977 gemeente Deil.

- Dorpswapen Rumpt.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Rumpst, 1148 kopie midden 14e eeuw Rumede, 1260 Rumpde, 1294-1295 Romde, 1341 Rumt, 1569 Rumpt, 1883 Rumt. Begin 20e eeuw is de p er weer bij gekomen, hoewel je die niet uitspreekt (vandaar ook de beoogde spellingsvereenvoudiging van 1883 voor deze en vele andere plaatsen die een uitspraak hadden die afweek van de schrijfwijze. Ook de meeste andere spellingsvereenvoudigingen van dat jaar zijn begin 20e eeuw weer teruggedraaid, bijv. bij buurdorp Acquoy dat eind 19e eeuw heel even Akkooi - zoals je het dus moet uitspreken - heeft geheten).

Naamsverklaring
Een afleiding met het verzamelsuffix ede, ontstaan uit iþi, uþi, van het Oudnederlandse rûm* 'ruim, wijd'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De kern van Rumpt is een lintbebouwing ZW van Beesd, die in het N aan de Linge grenst en in het Z aan de provincialeweg N327 (Leerdam-Geldermalsen). Onder het dorpsgebied valt ook nog een groot buitengebied Z van de N327 tot bijna aan de A12. Dat gebied wordt begrensd door de Nijsteeg en Heulweg in het W en de Boutensteinseweg in het O. De Lageveldweg in het Z van dit gebied valt onder Gellicum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Rumpt 97 huizen met 658 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 350 huizen met ca. 900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Reeds omstreeks het jaar 960 wordt Rumpt (als Rumpst) voor het eerst vermeld, in een lijst van bezittingen van de St. Maartenskerk te Utrecht (Sloet, Oorkondenboek, nr. 96). In een oorkonde van 1 augustus 1341 wordt voor het eerst melding gemaakt van het Huis te Rumpt. Door Ricoud van Heeswijk, proost van St. Pieter te Utrecht wordt dan aan Hertog Reinald opgedragen: "Mijn huys (ende) mijn hoffstadt te Roemde mit allen dien voirborchten, graven, vesten ende tymmer, dat dair nu staet off namails staen sall, mit den bongaerden, mit den wiere ende mit allen den lande, dat ick liggende heb aldair te Roemde, butendijcx der Linghen waert, van den dorp te Roemde nederwaert tot des abds land van sunte Marienwerde, dat beneden mynen huys voirs gelegen is."
 
In 1550 komt het Huis te Rumpt in het bezit van Thomas van Scherpenseel (ook Scerpenzeel, later Scherpenzeel). Begin 18e eeuw behoort het huis officieel aan Johan van Scherpenseel. Deze is echter zwakzinnig en daarom gedraagt zijn jongere broer Erasmus zich als Heer van Rumpt en tekent ook als 'Erasmus van Scherpenzeel de Rumdt'. Het huis wordt in die tijd verhuurd aan een boer Dirk Abrahamsz. Bogaert of Van den Boomgaert. Deze laat wel wat herstelwerk verrichten aan het inmiddels danig vervallen huis, maar ook niet meer dan strikt noodzakelijk is. Erasmus van Scherpenseel overlijdt ongehuwd in 1716.

In 1721 constateert een tante Barbara van Scherpenseel "dat onsen innosenten neef (Johan), den tegenwoordigen heer van Rumdt, van sijn inkomsten niet soude konnen onderhouden worden en dat alle jaer meer vertert als sijn goederen opbrenge". Er moest dus geld bij, en geld voor onderhoud van het huis was er dus al helemaal niet. Op afbeeldingen uit die tijd zien we het adellijke huis dan ook al sterk in verval. In 1728 ligt de helft ervan in puin. Bij de dood van Johan in 1741 komt het in bezit van diens neef Diederik Johan Heerman, in wiens geslacht de gronden nog vele jaren zijn gebleven. Het verval van het huis neemt echter hand over hand toe, het ooit zo trotse bouwwerk blijkt niet meer te redden en is niet meer herrezen. (bron: Paul van Mook)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Rumpt heeft 13 rijksmonumenten, zijnde het boerderijtje uit ca. 1800 op Polderdijk 5, met daarbij een sluisje met gemetselde overwelving, het 19e-eeuwse Huize De Dreef plus duiventoren op Dorpsdijk 9, het in oorsprong 17e-eeuwse, in de 19e eeuw verbouwde Huys Agtermonde op nr. 41, huis uit 1773 op Middenstraat 17, de Hervormde kerk met toren op nr. 43, de naastgelegen pastorie uit 1890 met tuinmuur en gietijzeren spijlenhek op nr. 45, de RK kerk uit 1851 met pastorie, tuinmuren, kerkhofmuren en hekwerken op en bij Schuttersteeg 2, en het 16e-eeuwse veldkruis in de uiterwaard bij de Linge.

- 15e-eeuwse Hervormde (PKN) kerk (Middenstraat 43) met toren uit ca. 1300 van de Hervormde Gemeente Rumpt.

- De RK kerk Onze Lieve Vrouw Geboorte met pastorie onder één kap (Schuttersteeg 2) uit 1851 is per 1-10-2015 aan de eredienst onttrokken en verkocht. Bart van den Goorbergh en Margreet van Iterson hebben het complex in Rumpt gekocht en de pastorie betrokken als woonhuis. Het parochiebestuur heeft het complex aan hen toegewezen omdat zij kennelijk het beste herbestemmingsplan hadden. Het complex houdt (ook) een maatschappelijke bestemming. Trouw- en uitvaartdiensten blijven mogelijk. De intentie is verder om er ieder kwartaal een klassiek concert te organiseren met topmuzikanten van eigen bodem.

Verder willen zij er vanaf 2018 een reeks orgelconcerten organiseren. Ook andere ensembles kunnen er concerten organiseren. Het unieke Maarschalkerweerd-orgel is aan restauratie toe. Dat kost ca. €100.000. Bart en Margreet willen dat bekostigen middels fondsenwerving, de orgelconcerten, en een deel kan door vrijwilligers worden gedaan. Informatie over actuele ontwikkelingen en activiteiten die er worden georganiseerd, vind je op de Facebookpagina van het Rumpts Kerkje, zoals hij tegenwoordig heet.

- Tussen de Grote en Kleine Wiel in de uiterwaard langs de Molendijk waar vroeger het Huis te Rumpt heeft gestaan, staat nu nog een hardstenen veldkruis, hoog 259 cm, met daarop een afbeelding van het wapen van het geslacht Van Scherpenzeel en in gotische letters de tekst: "Int Iaer MVcXXVII op sunte Severynsdach opt hof te remdt blef doot Ot van Scerpenzeel lefft XXVI. Byt voer dye zyel om Gods wyl". Otto van Scherpenzeel, zoon van Carselis en Maria van Zylen van Anholt, was jagermeester en richter van Arnhem en de Veluwezoom. Hij sneuvelde in de strijd tegen de Stichtse krijgsbenden van zijn oom bisschop Rudolf van Anholt, nadat deze het nabijgelegen Gellicum hadden geplunderd.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Rumptsfeest (weekend in juni).

- Wat ze in Amsterdam kunnen met het Prinsengrachtconcert, kunnen wij in Rumpt ook, moet muziekvereniging Voorwaarts hebben gedacht. Het Lingegrachtconcert (op een zaterdag in juli) is een heel bijzonder zomeravondconcert door orkest en slagwerkgroep van muziekvereniging Voorwaarts, in samenwerking met een ander orkest uit de regio. De locatie is het prachtige particuliere Lingepark tussen Molendijk en Linge, waar voor deze gelegenheid een tijdelijk ponton in de Linge wordt opgebouwd waarop het orkest kan plaatsnemen.

Publiek moet vooral komen lopen want de dijk wordt afgesloten. Parkeren in het dorp (Middenstraat en Achterweg). Toiletten aanwezig. Neem je kleedje en picknickmand mee en kom een avond muzikaal genieten bij dit unieke picknickconcert! Publiek kan van het concert genieten vanaf bootjes, vanaf de Lingedijk en vanaf de Lingebrug. Het Lingegrachtconcert is in 2015 voor de eerste keer georganiseerd en was een groot succes, dus hopelijk wordt het een traditie.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Speeltuin De Blijde Weide.

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van evenementen in Rumpt op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - De in 2011 opgerichte vereniging Ons Dorp Rumpt zet zich in voor behoud van aard, schaal en karakter van het dorp.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Deurzetters.

- Dorpshuis: - Wij hebben ons altijd afgevraagd waar de naam van Dorpshuis Albertine in Rumpt vandaan komt. Dat is immers niet een heel gebruikelijke naam voor een dorpshuis. Welnu, het dorpshuis is genoemd naar Albertina Adolphina Louisa van Kessel (1831-1920), een dochter van de toenmalige notaris. Het gezin woonde en had het notariskantoor op landgoed De Dreef. Rond 1910 misten de twee verenigingen die Rumpt toen rijk was - fanfare Voorwaarts en zangvereniging Juliana - een gebouw om repetities en uitvoeringen te kunnen houden. Mevr. Van Kessel heeft dit door het oprichten van een stichting waarin zij een geldbedrag stortte, mogelijk gemaakt. Het dorpshuis is in 1912 gerealiseerd.

- Onderwijs: - Basisschool De Springplank in Rumpt heeft het landelijke vignet 'Gezonde School' behaald. Dit initiatief van 20 landelijke gezondheidsorganisaties is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doet De Springplank! Zo zorgen zij voor een veilige schoolomgeving, een fris klimaat en hebben zij aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden zij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. De school heeft bovendien speciale aandacht voor het thema Sport en Bewegen, middels bewegend leren, naschools sportaanbod en actieve pauzeactiviteiten. Verder werkt de school o.a. volgens de principes van Human Dynamics. Wat dat inhoudt kun je lezen onder de link.

- Muziek: - Muziekvereniging Voorwaarts is opgericht in 1901 en heeft het karakter van een fanfare, wat inhoudt dat er alleen koperinstrumenten zijn. Echter zijn er ook regelmatig andersoortige instrumenten waar te nemen, zoals dwarsfluiten, elektrische gitaren en keyboards. Nieuwe leden zijn altijd welkom. - Rumpts Volkslied.

- Sport: - In 1947 wordt in Rhenoy voetbalclub VIOS ('Vooruitgang Is Ons Streven') opgericht. Reeds eerder is Lingeboys ontstaan uit samengaan van de verenigingen RSV (Rumpt), SNC (Enspijk) en NEP (Deil). In 1969 fuseren VIOS en Lingeboys tot de nieuwe vereniging Rhelico (= Rhe van Rhenoy, Li van Lingeboys en Co van Combinatie). Naast de genoemde dorpen komen de leden ook uit Gellicum en Acquoy. Oftewel alle kleine Lingedorpen W van en vallend onder de gem. Geldermalsen. Rhelico speelt op sportpark Boutenstein dat - voor de post 'in' Rumpt gelegen - centraal tussen de genoemde dorpen ligt. De gemeente zou het liefst één voetballocatie zien W van Geldermalsen, oftewel gezamenlijk met v.v. Beesd. Fusiebesprekingen in 2015 zijn echter mislukt, omdat men het niet eens kon worden over één locatie; Rhelico kon zich niet vinden in de conclusies in een rapport dat de locatie in Beesd de voorkeur zou genieten. - Tennisvereniging Rhelico. - Sloeproeivereniging Rechtachteruit is opgericht in 2002. Je kunt er ook een sloep met stuurman huren voor bijv. je bedrijsuitje.

- Zorg: - Dirk en Natasja Verkou van Zorgboerderij De Bonte Boel in Rumpt (Achterweg 1) hebben van oorsprong een agrarisch familiebedrijf wat zich voornamelijk had toegelegd op rundvee, zoals melk- en vleesproductie. Sinds 2005 hebben zij zich verbreed tot ook andere diersoorten. Dat vonden zij op een gegeven moment nogal een bonte boel, vandaar de naam van de zorgboerderij. Tegenwoordig lopen naast het vee nog de volgende dieren op de boerderij rond: paarden, schapen, konijnen, chinchilla, kippen, honden, katten, vissen. Alleen die laatste lopen niet rond natuurlijk, die zwémmen rond :-) Het gaat hier dus om dieren in combinatie met zorg. In principe zijn mensen met alle soorten beperkingen welkom. Tevens is er een mogelijkheid tot weekend-, /logeer- en crisisopvang. Voor een intake en plaatsing zorg is een CIZ-indicatie van belang.

- In 2017 is in het buitengebied van Rumpt Linge's Zorglandgoed gerealiseerd. Een kleinschalige woonvorm voor 30 zorgvragers met dementie. Kwaliteit van zorg en welzijn en welbevinden staan voorop, waarbij het groen op het zorglandgoed volop benut wordt. Door de kosten van overhead en management laag te houden kunnen er veel zorgmedewerkers ingezet worden en is het er ook plezierig werken.

Reactie toevoegen