Ruinerwold

Plaats
Dorp
De Wolden
Drenthe

ruinerwold gemeenteboerderij [640x480].jpg

Ruinerwold gemeenteboerderij

Ruinerwold gemeenteboerderij

DR gemeente Ruinerwold in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Ruinerwold in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Ruinerwold in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Ruinerwold

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Ruinerwold.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Ruinerwold.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Ruinerwold.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ruinerwold (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Ruinerwold is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1997.

- Wapen van de voormalige gemeente Ruinerwold.

- Onder het dorp Ruinerwold vallen ook de buurtschappen Berghuizen, Blijdenstein, Buitenhuizen, Haakswold (grotendeels), Kraloo en Weerwille.

- In 1942 is middels een grenscorrectie een stuk grondgebied van de gemeente Ruinerwold met 68 inwoners naar de gemeente Meppel overgegaan. Dit betrof de buurtschap Tweeloo.

- Bij de gemeentelijke herindelingen van 1998 in deze regio is het grootste deel van de buurtschap Broekhuizen middels een grenscorrectie overgegaan van de gemeente Ruinerwold naar de gemeente Meppel.

- Voor de postadressen ligt ook het NO van Ruinerwold gelegen dorp Oosteinde 'in' Ruinerwold, omdat Oosteinde destijds geen eigen postcode en woonplaatsnaam toegekend heeft gekregen.

- Vanouds stonden delen van Ruinerwold te boek onder de namen Kale Kluft / Kalekluft en Ruige Kluft / Ruigekluft. Deze namen zijn tegenwoordig niet meer in gebruik.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Runerwold of 't Wold. Een inwoner van dit dorp is een Runerwolder of Runerwoldse.

Terug naar boven

Ligging

- Ruinerwold ligt NO van Meppel, ZW van Ruinen.

- Naast de dorpskern in het ZW, liggen de meeste overige panden aan de 7 km lange Dokter Larijweg, aangelegd in 1925, met aan weerszijden meer dan 1.000 hoogstam perenbomen, die in het voorjaar prachtig bloeien. De weg is genoemd naar Hendrik Larij (1881-1955), die meer dan 40 jaar gemeentegeneesheer in Ruinerwold is geweest. De meeste bomen zijn stoofpeertjes: Gieser Wildeman, Winterjan, Winterlouwtje, zoete Brederode, Kamperveentje en andere ouderwetse rassen. Op de 1e zaterdag in oktober worden de peren die aan de boom zitten bij opbod verkocht. De koper dient de peren diezelfde dag nog te plukken.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Ruinerwold 265 huizen met 1.775 inwoners, verdeeld in dorp Ruinerwold 200/1.245 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Broekhuizen 30/246, Weerwille 20/177 en Tweelo 15/107.

- Per 1-1-1998 is de gemeente Ruinerwold opgeheven en grotendeels opgegaan in de nieuwe gemeente De Wolden met 3.425 hectare, 1.371 huizen en 3.606 inwoners. Een langgerekte strook W van Ruinerwold, O van de Rijksweg Noord, rond de buurtschap Nijentap, met 569 hectare, 52 huizen en 141 inwoners, is overgegaan naar de gemeente Meppel.

- Tegenwoordig heeft het dorp Ruinerwold ca. 1.000 huizen met ca. 2.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Ruinerwold, kunt u terecht bij Stichting Historie Ruinerwold.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Ruilverkaveling Ruinerwold - Koekange is in 2004 afgerond. In het artikel Ruinerwold - Koekange, het landschap spreekt (tijdschrift Noorderbreedte, 1987) analyseert en beschrijft Gert Jan Baaijens ontstaan en ontwikkeling van het Ruinerwoldse en Koekangense landschap en haar inwoners / ontginners in de loop der eeuwen. Hij beschrijft tevens hoe de ruilverkaveling niet altijd even respectvol met het cultuurhistorische landschap is omgegaan, waardoor veel sporen van de ontwikkeling van dat karakteristieke landschap meedogenloos zijn 'omgeschoffeld' en ter plekke niet meer af te lezen zijn. De drie verschillende ontginningstypen (Drents, Sallands en Fries) in één landschap zijn volgens de auteur zelfs uniek voor ons land. Mede daarom had er volgens hem zorgvuldiger mee kunnen en moeten worden omgegaan.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ruinerwold heeft 28 rijksmonumenten.

- Eén van de kenmerkende elementen van Ruinerwold is het ca. 8 km lange bebouwingslint langs Ruinerwold en Oosteinde, met vele oude markante boerderijen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is daarom voorstander van een beschermd dorpsgezicht voor Ruinerwold. De inwoners zijn er geen voorstander van, omdat zij vinden dat zij ook met de bestaande instrumenten ervoor zorgen dat het landschappelijk belang van hun dorp genoeg wordt gewaarborgd. Zie ook beschrijving Ruinerwold door RCE, discussienota Ruinerwold van gemeente De Wolden, raadsvoorstel Ruinerwold gemeente De Wolden en antwoord op Kamervragen. De verantwoordelijk ministeries hebben anno 2013 nog geen besluit genomen over ja of nee beschermd dorpsgezicht voor Ruinerwold.

- De hervormde kerk van Ruinerwold staat in de Z van Ruinerwold gelegen buurtschap Blijdenstein.

- De Karstenhoeve is een boerderij uit 1680 waarvan het voorhuis nog vrijwel authentiek is. De wanden zijn voorzien van tegels
met diverse voorstellingen, zoals plateaus, randversieringen en tegels met bijbelteksten. In de voor- en opkamer zijn de wanden rijk versierd. Onder de opkamer treft men de grote kelder aan met een voorraad weck- en andere inmaakproducten. De inrichting van het voorhuis stamt uit eind 1800. In het achterhuis is een groot aantal voorwerpen uitgestald, zoals ze door de eeuwen heen op boerderijen als deze werden gebruikt. Een originele, door een paard aangedreven karnmolen is te bezichtigen, evenals de
koestal. In de aangrenzende hooischuur en in de wagenschuur staan oude rijtuigen alsmede vele gebruiksvoorwerpen. Een bijenstal met bijenvolken, fruitbomen en een groentetuin vervolmaken het geheel.

- Gevelstenen in Ruinerwold.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het idee voor de Lummeldagen (op een zondag in juli) is ontstaan bij wijze van grap, omdat de eerste Lummeldag, in 2015, na Oldtimerdag Ruinerwold was. Een evenement waar veel mensen aan mee werken, en de hele dag druk in touw zijn. Een Lummeldag is een dag waar mensen even lekker kunnen bijkomen, lekker luieren, muziek luisteren, kletsen en genieten van het leven. Vanaf 2017 is gekozen om de Lummeldagen niet meer in het zelfde weekend te doen als Oldtimerdag. De Lummeldagen is een gratis te bezoeken eendags doe-het-zelf festival voor jong en oud. Niets moet en veel mag. De naam zegt het al; wil je lekker lummelen of luieren op een kleedje of in een hangmat, dan kan dat. Natuurlijk hoort er muziek, entertainment en ander vermaak bij. Echter het is wel een festival zonder grote artiesten en/of bekende namen. Maar een laagdrempelig en gezellig festival met een grote knipoog. - Lummeldagen op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Ruinerwold.

- Overzicht van de 115.000 personen die tussen 1700 en 1930 geboren, gehuwd en/of overleden zijn in Hoogeveen, Zuidwolde, Ruinen en Ruinerwold.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ruinerwold.

- Zorgboerderij Larijhoeve.

Reactie toevoegen