Ruigoord

Plaats
Dorp
Amsterdam
Noord-Holland

MSD-20120116-253017.jpg

Ruigoord, Amsterdam, De tanks aan de westkant

Ruigoord, Amsterdam, De tanks aan de westkant

MSD-20120116-252976.jpg

Ruigoord, Amsterdam, De tanks aan de westkant en een windmolen aan de zuidkant

Ruigoord, Amsterdam, De tanks aan de westkant en een windmolen aan de zuidkant

MSD-20120116-252954.jpg

Ruigoord, Amsterdam, Met de rug naar de olieopslagtanks ziet het er nog best aardig uit.

Ruigoord, Amsterdam, Met de rug naar de olieopslagtanks ziet het er nog best aardig uit.

MSD-20120116-253014.jpg

Ruigoord, Amsterdam, Hier mag dus sinds 2000 niet meer gewoond worden. Alleen ateliers zijn nog toegestaan...

Ruigoord, Amsterdam, Hier mag dus sinds 2000 niet meer gewoond worden. Alleen ateliers zijn nog toegestaan...

MSD-20120116-253005.jpg

Ruigoord, Amsterdam, Hier mag dus sinds 2000 niet meer gewoond worden. Alleen ateliers zijn nog toegestaan...

Ruigoord, Amsterdam, Hier mag dus sinds 2000 niet meer gewoond worden. Alleen ateliers zijn nog toegestaan...

MSD-20120116-253020.jpg

Ruigoord, Amsterdam, de olieterminal aan de noordkant

Ruigoord, Amsterdam, de olieterminal aan de noordkant

MSD-20120116-253022.jpg

Ruigoord, Amsterdam, de containeroverslag aan de oostkant

Ruigoord, Amsterdam, de containeroverslag aan de oostkant

MSD-20120116-253007.jpg

Ruigoord, Amsterdam, het is maar dat je het weet...

Ruigoord, Amsterdam, het is maar dat je het weet...

Ruigoord

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Ruigoord.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Ruigoord.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Ruigoord.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ruigoord (online te bestellen), waaronder het in 2013 verschenen boek 'Vrijhaven Ruigoord', dat verhaalt over 40 jaar geschiedenis van Ruigoord als 'culturele vrijhaven'.

Terug naar boven

Status

- Ruigoord is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Amsterdam. T/m 1996 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

- Ruigoord heeft geen plaatsnaamborden (meer). Slechts een richtingbordje in de buurt verwijst er nog naar. De plaatsnaam bestaat ook niet in het postcodeboek. Voor de postadressen ligt Ruigoord 'in' Amsterdam.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1745 Ruych Oort.

Naamsverklaring
Samengesteld uit ruig 'begroeid met ruigte, onontgonnen' en oord 'klein riviereiland', soms ook 'land langs rivieroever'. Etymologisch is het toponiem oord hetzelfde woord als oord in de zin van 'plaats, plek', maar in plaatsnamen heeft het de genoemde, meer speciale betekenis. Vergelijk Kortenoord, Nieuwoord en Noorden.(1)

Terug naar boven

Ligging

Ruigoord ligt in het uiterste NW van de gemeente Amsterdam, in de Houtrakpolder, N van Halfweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Eén van de bijzonderheden aan het dorp Ruigoord is dat het het enige dorp in ons land is waar niet (meer) mag worden gewoond*. Het dorp heeft dus 0 inwoners. Voor nadere toelichting zie bij Recente ontwikkelingen.
* Afgezien van de 2 fictieve militaire oefendorpen in ons land, maar dat zijn geen 'echte dorpen'.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ruigoord was tot in de 2e helft van de 19e eeuw nog een eiland. “Het is ongeveer 68 bunders groot. Nog onder de Republiek behoorde de noorderhelft tot Westzaan, terwijl de zuiderhelft (46 bunders) deel uitmaakte van de gemeente Houtrijk en Polanen. Het is lang onbewoond geweest. Eerst omstreeks 1840 is er weder eene woning gebouwd.”(2) Het dorp is gesticht rond 1875. Het ontwikkelde zich tot een welvarend plaatsje met een RK kerk, een school, enkele winkels, een postkantoor, twee café’s, een wielerclub en talrijke grote boerderijen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

De gemeente Amsterdam aasde al een aantal jaren op (een deel van) de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, omdat zij gebiedsuitbreiding nodig had, met name in verband met aanleg van havens. Per 1 januari 1997 heeft zij het grootste deel van de Houtrakpolder in haar bezit gekregen om er een nieuwe haven, de Afrikahaven, te bouwen. Het eind van de 1900 meter lange, 350 meter brede en 15,5 meter diepe haven is tegen Ruigoord aan komen te liggen. Wonen in Ruigoord is hierdoor onmogelijk geworden door de geluids- en milieuoverlast.

Natuurbeschermingsorganisaties waren tegen de haven, omdat Ruigoord een waardevol natuurgebied was. Deskundigen vergeleken het met de Oostvaardersplassen (bij Lelystad), die ook ‘onbedoeld’ zijn ontstaan en de Bosplaat (op Terschelling). Reeds in de jaren vijftig van de 20e eeuw had Amsterdam plannen voor havenuitbreiding in W richting. De Houtrakpolder werd grotendeels onder een metersdikke laag zeezand bedolven in verband met toekomstige industrievestiging. Het dorp Ruigoord werd grotendeels afgebroken en de bewoners werden, op enkele na, uitgekocht of verdreven. Door invloed van de olie- en algemene economische crisis begin jaren zeventig kwamen de plannen voor havens en industrie niet van de grond. Het opgespoten zand ontwikkelde zich in snel tempo tot een wild natuurgebied van ongekende waarde. T/m 1997 kwamen er tientallen soorten dieren en planten voor die op de ‘Rode Lijst’ staan (= bedreigd). In 1973 waren er nog maar 8 huizen en het kerkje over. Toen streek er een 100-tal hippies en kunstenaars neer die panden kraakten, welke situatie tot de ontruiming in 1997 werd gedoogd.

Actiegroep GroenFront! had in 1997 in de nabijheid van Ruigoord een kamp ingericht, genaamd Groenoord. Deze actiegroep, die de leus ‘EarthFirst!, No Compromise!, No Violence!’ (= de aarde gaat voor, geen compromis, geen geweld) hanteert, probeerde de aanleg van de haven tegen te houden door met argumenten de in haar optiek overbodigheid van de haven aan te tonen en het belang van het natuurgebied te benadrukken. Daarnaast voerde zij actie door het gebied te bezetten met onder meer boomhutten en ondergrondse - bewoonde - tunnels. Actiekamp Groenoord is op 6 oktober 1997 op last van de gemeente door de politie ontruimd en het terrein is van de begroeiing ontdaan.

Sinds 2000 is er een definitieve afspraak gemaakt over het voortbestaan van Ruigoord. Er mag niet meer gewoond worden maar de ateliers mogen blijven en er worden nog regelmatig evenementen georganiseerd. Intussen zijn de olietanks aan de rand van het gebied gebouwd, wat vanuit het dorp een surrealistische horizon oplevert. Rondom olieopslagtanks, een olieterminal waar grote zeeschepen komen lossen en laden, een containeroverslag en aan de zuidzijde een betrekkelijk open gebied met reusachtige windmolens.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De houten noodkerk uit 1876 is (vermoedelijk bij de bouw van de huidige kerk) gesloopt. De huidige neoromaanse RK Getrudiskerk dateert uit 1894 en is sinds 1973 herbestemd als cultureel centrum.

Terug naar boven

Foto's

- Fotoserie van Ruigoord en de omliggende industrie van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Links

- Weblog over Ruigoord.

- Site van en over Ruigoord.

Reactie toevoegen